Ajax-loader

Henry Hamilton könyvei a rukkolán


Henry Hamilton - Ferenc ​József magánélete
Az ​osztrák császár és magyar király egyfelől joviális ember, másfelől ijesztően rideg bürokrata volt. Ám „Henry Hamilton” a magánembert mutatja be, felhasználva a legutóbbi években napvilágot látott új forrásokat, régi naplókat, visszaemlékezéseket. Ezekből egy házasságtörő, elkényelmesedett, de néha vakmerően szerelmes (?) férfi képe bontakozik ki.

Henry Hamilton - VIII. ​Henrik magánélete
A ​szerző egy új sorozatot kezdett el: közismert történelmi személyeket nem (csak) politikájukon és egyéb viszonyaikon keresztül, hanem elsősorban - ebben a kötetben VIII. Henrik - magánélete, szerelmi ügyei, szokásai, családja, viselkedése stb. alapján ír le – születésétől a haláláig.

Henry Hamilton - Mussolini ​élete
Az ​ezúttal Henry Hamilton álnéven író Nemere István Benito Mussolini (1883-1945) életrajzában a fasiszta diktátor portréját rajzolja meg, azét az emberét, aki hazája számára a válságból kivezető utat az önkényuralomban találta meg. Romagna tartományban élő, szegény sorsú családjának bemutatásától Mussolini magasra ívelő karrierjén át dicstelen haláláig követi nyomon a "Duce" életútját. Nemere - ahogyan Hitler szerelmi életrajzában is tette - a gyermekkor világába vezeti vissza a formálódó lélek és tudat későbbi sorsát, számon tartja, hogy a kis Benito folyton iskolát került, csavargott, és zsarnokoskodó természete miatt közutálat övezte; foglalkozik ambiciózus természetével, majd a "lelki eredők" elemzése után politikai nézeteinek kiformálódását és pályája alakulását kíséri figyelemmel, az első, 1911. évi sztrájkszervezéstől kezdve a fasiszta mozgalom szervezésén és a Hitlerrel való ellentmondásos kapcsolatán át a II. világháború eseményeiig, Olaszország észak-afrikai kalandor akciójáig, a német megszállásig és a szövetségesek fölszabadító hadműveleteiig, az olasz partizánok rá nézve oly végzetes tevékenységéig. A szerző röviden kitér államelméletének ismertetésére éppen úgy, mint meglehetősen zavaros magánéletére. Egyetlen vonatkozásban sem mélyed el, de mindenből ízelítőt ad.

Henry Hamilton - Agyak ​harca
Agyak ​harca…? Igen! Tudományos, de titkos kutatások története, amelyekből döntő jelentőségű haditechnikai találmányok lettek. Háború az éterben, megtévesztő rádióadások és trükkök. Szőnyegbombázás, áltüzek, álgyárak és álbombák. A radar története, bevetése szárazon, vízen és levegőben… Agyak harca…? Igen! A német V-1-es robotrepülőgép és a V-2-es rakéták, a „csodafegyverek” és megszerzésükért folytatott titkosszolgálati küzdelmek. A rejtélyes rakétatámaszpont, Peenemünde. Léghajók a csataterek fölött. Tengeralattjárók háborúja. Találmányokkal az U-Boot-ok ellen, vagyis… Agyak harca…?

Henry Hamilton - Kínai ​kémek
Egy ​ember és egy világszerte hatalomra törő mozgalom története ez a könyv. Ugyanakkor Ázsia legnagyobb országa és a kínai nép rendkívül szomorú huszadik századi története is egyben, Kang Sheng az egykori fiatal sanghaji munkásvezer hogyan lett fokozatosan Mao kiszolgálója. hogyan törhetett egyre magasabbra a part ranglétráján? Milyen aljas módszerekkel bánt el ellenfeleivel és hogyan szervezte meg a Kínai Kommunista Párt titkosszolgálatát? Kang, a jellegzetes és tömeggyilkosságai miatt csak Hitlerhez vagy Sztálinhoz hasonlítható figura lelkén legalább tiz millió ember élete szárad. Egyike volt ugyanis azoknak, akik kiötölték a "kulturális forradalom" néven ismert tömeghisztériát, amelynek leple alatt a kommunisták egyes frakciói igen véresen számoltak Ie egymással és az ártatlanok tömegeivel. Milyen kémtevékenységet fejtettek ki a kínaiak szerte a világban a húszas és hetvenes évek között? Kiderül ebből a könyvből, amely egyszerre történelmi, lélektani és kriminológia, rendkívül izgalmas olvasmány.

Henry Hamilton - Szudoplatov, ​Sztálin bérgyilkosa
Pavel ​Szudoplatov Sztálin és Berija hűséges embere volt. Ő szervezte meg a Trockij-gyilkosságot, de sajátkezűleg is követett el merényleteket. Ha fentről parancs érkezett, Pavel azonnal cselekedett, és a célszemélynek így vagy úgy - méregtől, pisztolytól, "balesetben" vagy bárhogyan -, de vesznie kellett. Ő szervezte meg az atomkémkedést is, neki dolgoztak az USA atomtitkait mindenáron megszerző tusósok és ügynökök, köztük a hírhedt Rosenberg házaspár is. A kommunizmus e bajnoka mindenre kész volt a háború előtt, alatt és után, hogy a világ bármelyik pontján akár sajátkezűleg, akár orgyilkosait odaküldve eltegyen láb alól bárkit, akit Moszkva és a pártvezetés, vagy maga Sztálin a nép ellenségének kiáltott ki. Minderről fél évszázaddal később -tizenöt év börtön, számos infraktus és nyomorék állapot, családi tragédiák után- maga vallott. A szerző még kutatott hozzá-mellé, hogy árnyaltabbá tegye a képet, amit maga KGB-tábornok festett életéről, hazájáról, az emberiség egyik legsötétebb korszakából

Henry Hamilton - Támadás ​Amerika ellen
Az ​egész civilizált világot megrázta az a katasztrófa, amit feltehetően iszlám terroristák követtek el az Egyesült Államok két városa ellen. A gyorsan reagáló szerző szinte azonnal belenyúlt feneketlen információs térházába, és a valós események mentén haladva megírta, mi minden történhetett, nemcsak a katasztrófa idején, hanem azt megelőzően is. Hogyan készültek fel a terroristák szörnyű tettükre, mi mozgatta őket? Kik és miféle érdekek állhattak-állhatnak a háttérben - és mire számíthatunk még a jövőben?

Henry Hamilton - Murphy ​mester törvényei a XXI. században
Szerelem, ​szex, házasság, gyermeknevelés, utazás és az élet egyéb ejtélyei, buktatói és szabályai, ahogyan azokat a nagy törvényhozó látja - súlyosbítva barátai, társai, ellenségei és mások tapasztalataival, kiegészítéseivel és megjegyzéseivel!

Henry Hamilton - A ​második világháború titkai
A ​könyv címéhez híven csupa olyan eseményt, történetet, folyamatot rögzít, amelyekről már talán sokan hallottak - mégsem tudhatták pontosan, hogyan is zajlottak le. Mert a szerző a legújabb levéltári és egyéb kutatások alapján szedte csokorba az érthetetlen, máig megmagyarázatlan történelmi eseményeket. Némelyik esetben el is vethetjük az 1945 utáni fél évszázadban elhíresült történeteket - most már tudjuk, hogy azok nem egészen úgy történtek meg. A könyv ezenfelül olyan összefüggésekre is fényt vet, amelyekről eddig magyar nyelven semmi vagy alig valami jelent meg. Kémjelentések, titkos anyagok, érdekes feltevések váltakoznak az ismert tényekkel. "A második világháború titkai"-t haszonnal forgathatják mindazok, akik az emberiség történetének legnagyobb összecsapásai és azok hátterei, kulisszatitkai iránt érdeklődnek.

Henry Hamilton - Rablott ​kincsek nyomában
A ​magyar könyvpiacon elsőként tűnt fel ez a könyv, amely a világ régi és legeslegújabb műkincsrablásaival foglalkozik. A szerző az ókorral kezdi és az egyiptomi sírrablók trükkjével ismerteti meg az olvasókat, hogy aztán a későbbiekben ismerjük, miképpen loptak és raboltak össze kincset az ókor más népei. A rómaiak és a görögök, a perzsák és mások hatalmas rablóhadjáratai elevenednek meg szemünk előtt, hogy aztán lássuk középkor nagy – és olykor nem egészen normális – műgyűjtőszenvedélytől hajtott uralkodóit. Néhány híres festmény kalandor története, elképzelhetetlenül nagy és szervezett műkincsrablások leírásai vezetnek el bennünket a jelen korba. A huszadik század ezen a téren is óriási volt – Napoleon rablásai eltörpülnek Hitler és Sztalin akciói mögött. A könyv helyenként izgalmasabb, mint egy krimi – máshol meg ismereteket közöl, amit sehol sem kaphat meg az olvasó. Lebilincselő olvasmány!

Kollekciók