Ajax-loader

Kordos László könyvei a rukkolán


Kordos László - Pazonyi Piroska - A ​magyar Arvicolinae típusok katalógusa
A ​típuskatalógusok alapvető fontosságúak a taxonómiai munkához. Senki sem hivatkozza, de mindenki használja őket. Az első ősgerinces katalógust Koch (1900) állította össze, összegyűjtve a Magyarország akkori területéről leírt típusokat. Ezt követte Méhely (1914) pocokkatalógusa, melyben számos új fajt írt le. Később Boda (1964) készített egy magyar típuskatalógust, majd Pálfy és társai (2008) szerkesztettek egy katalógust, ami a Magyar Természettudományi Múzeum Földtani- és Őslénytani Tárának teljes típusanyagát tartalmazza. Jelen munka első verziója, „A magyar ősgerinces típusok atlasza (Arvicolidae)” (Kordos, 1981) címen kéziratként, 50 fénymásolt példányban jelent meg. Azokat az Arvicolinae típusfajokat gyűjtötte össze, amelyeket magyar szerzők írtak le, illetve amelyeket külföldi kutatók közöltek Magyarország területéről. Az atlasz összesen 36 fajt közöl, eredeti névvel, lelőhellyel, a típus jelenlegi helyével (ha ismert), leltári számával (számaival), az irodalmi adatokkal és az eredeti ábrázolás és leíró szöveg másolatával. A kézirat nagyon népszerű volt, különösen az 1987-ben, Oldričh Fejfar által rendezett „International Symposium Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids” című szakmai rendezvény (Rohanov, Csehszlovákia – Fejfar, Heinrich, 1990) után. Az atlaszt először ezen az összejövetelen osztotta szét a szerző, és ezt követően többen igényelték a kézirat teljessé tételét és publikálását mind nyomtatott, mind elektronikus formában.Ez az új típuskatalógus ennek az igénynek igyekszik eleget tenni. Az eredeti atlaszt Pazonyi Piroska átdolgozta és kiegészítette számos új taxonnal, többek között néhány alfajjal is. A katalógus így jelenleg 60 faj (alfaj) eredeti leírását és ábraanyagát, illetve 3 további taxont tartalmaz, melyek eredeti leírását nem sikerült felkutatni. Bár az új verzió már elektronikusan szerkesztett szövegeket, és nem az eredeti szövegek másolatát tartalmazza, ezek tartalmilag pontosan megegyeznek egymással. Kiegészítésként a katalógus az egyes fajok esetében a későbbi nevezéktani változásokat is nyomon követi. A fajok a leírás időrendjében követik egymást, kezdve a legrégebben leírtakkal. A katalógusban az adott taxonok az eredeti (a leíró által adott) néven szerepelnek. Bár igyekeztünk teljességre törekedni, akadhatnak még olyan fajok, amelyek nem kerültek bele ebbe az összeállításba.

Kordos László - Magyarország ​barlangjai
A ​barlangok és az emberek kapcsolata rendkívül sokrétű és mindig változó volt. A barlangok nagy része már kialakult, mire az ősember vagy elődei megjelentek a Földön, s kapcsolatba kerültek a sajátos föld alatti világgal, a sötéttel, a misztikussal és a védelmet nyújtóval. Magyarország jelentős barlangjait bemutató könyv, térképekkel, helyszínrajzokkal kiegészítve. (Aggteleki-karszt, Bükk, Budai-hegység, Pilis, Gerecse, Bakony, Mecsek, ...)

Kordos László - Az ​emberiség kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kordos László - Sárkánygyíkok
A ​dinoszauruszok kora akkor kezdődött, amikor a réteket még nem borították virágok, s akkor fejeződött be, amikor már a maihoz kezdett hasonlítani. Ezalatt csaknem 200 millió év telt el, a fejlett élővilág történetének egyharmada. Hatalmas idő, ismeretlen eltűnt világ. Csak a tengerekben, tavakban és folyómedrekben lerakódott kemény kőzetekből előbukkanó szokatlan méretű fogak, csontok emlékeztetnek az eltűnt, soha vissza nem térő múltra.

Kordos László - Az ​első ötvenmillió év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kordos László - Ősvilágunk ​képekben
Ki ​hinné, hogy Magyarország földje egykor átcsúszott a Déli-sarkon, majd több száz méternyi víz hullámzott fölötte? Ki hinné, hogy nálunk is éltek dinoszauruszok? Ki tudja, milyen állatok a pörgekarúak vagy a lábasfejűek? Aki mindezekre kíváncsi, előbb lapozza végig az ősvilágunkat bemutató könyvet, ámuljon el a 14 színes poszteren bemutatott tájak furcsa élővilágán. Ha pedig többre is kíváncsi, olvassa el, hogy mi minden történt a természet világában Földünk csaknem ötszázmillió éves története során.

Kordos László - Emberelődök
Tartalom: Az ​emberiség törzsfája I. Emberszabású ősmajmok (driopitekuszok): Proconsul III., Dryoptihecus II., Óriásmajom III., Siva III., Bodi III. Emberszerű ősmajmok (ramipitekuszok): Kenya IV., Rama IV., Rudi V. Afrikai emberszerű lények (Homo): Lucy VI., 1470 VII., Az ügyes ember VIII. Afrikai déli emberszabásúak (ausztralopitekuszok): Tanung bébi IX., Tűzhozó déli majom IX., Ples kisasszony X., Sterkfontein X. Ősemberek (paleanthropuszok): Neander-völgyi ősember XXI., Le Chapelle-i ősember XXI., Krapina XXII., Saccopastore XXII., Suba-lyuk ősember XXIII., Ngandongi ősember XXIV., Tabuni ősember XXIV., Skhuli ősember XXIV., Tesi-tasi gyermek XXV., Shanidar XXV., Rodéziai ősember XXVI., Jebel Irhoud-i ősember XXVI., Atlanthropus XXVI. Ásatag értelmes emberek (neonathropuszok): Obercasselk XXVII., Amudi ember XXVII. Értelmes emberek (Homo sapiens): Cro-Magnos-i ember XXVIII., Combe Capelle-i ember XXVIII., Grimaldi ember XXIX., Wadjaki ember XXIX., A mai értelmes ember

Kollekciók