Ajax-loader

Varga Zs. András könyvei a rukkolán


Boros Anita - Gerencsér Balázs Szabolcs - Gyurita Erzsébet Rita - Lapsánszky András - Patyi András - Varga Zs. András - Hatósági ​eljárásjog a közigazgatásban
Könyvünk ​főleg az egyetemi jogászképzés és a közigazgatási képzések céljait szolgálja. A részben kicserélődött szerzőgárda a 2009-ben megjelent "Közigazgatási hatósági eljárásjog" könyv anyagát az időközben megjelent és hatályba lépett jogszabályi változások alapján újította meg. Átvezettük a 2012. január 1-jén hatályba lépett új Alaptörvény okozta alapelvi változásokat is. A kötet szerzői három egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Széchenyi István Egyetem munkatársai. Munkánk során segített bennünket az, hogy nemcsak a tárgy egyetemi oktatói, hanem valamennyien a közigazgatási joggal foglalkozó gyakorló szakemberek is vagyunk, illetve voltunk. Ez a könyv a közigazgatási jog alapfogalmait, alapintézményeit feldolgozó, ugyanezen kiadó által gondozott "Általános Közigazgatási Jog" című könyvvel együtt mutatja be a közigazgatási jog általános részét. Reményeink szerint könyvünket szívesen forgatják majd a közigazgatási gyakorlat szakemberei is és azok is, akik az eljárásjoghoz elméleti igénnyel nyúlnak.

Gerencsér Balázs Szabolcs - Gyurita Erzsébet Rita - Lapsánszky András - Mudráné Láng Erzsébet - Patyi András - Varga Zs. András - Közigazgatási ​hatósági eljárásjog
Ez ​a könyv (mely a 2007-ben megjelent Közigazgatási jog II. címet viselő kötet aktualizált és jelentősen átdolgozott változata) a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó általános szabályokat dolgozza fel, a 2009. október 1-jétől hatályos jogállapot alapján. A kötet azonban nem egy Ket.-kommentár. Elsődleges célja, hogy felsőoktatási tankönyvként szolgáljon mindazok számára, akik joghallgatóként vagy igazgatási szakos hallgatóként ismerkednek a tárggyal. Emellett azonban minden gyakorlati és elméleti szakember számára hasznos eszközként kívánja bemutatni a közigazgatási jog e leggyakrabban alkalmazott területét. A győri Széchenyi István Egyetem Jogi Karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán oktató szerzők nemcsak írnak róla vagy tanítják, hanem a tanítás mellett valamennyien alkalmazzák, használják az eljárási törvényt (közigazgatási jogalkalmazóként, ügyészként vagy bíróként). Ott, ahol egymástól jelentősen eltérő értelmezések is lehetségesek az egyes szabályok bemutatásakor, a szerzők igyekeztek érvekkel alátámasztani az általuk választott értelmezést. És ott, ahol annak helye volt, felhasználták a korábbi eljárási törvények (Áe., Et.) kapcsán kialakított, de ma is helyes megállapításokat.

Varga Zs. András - Patyi Árpád - Általános ​közigazgatási jog
A ​közigazgatási jog -még ha változik is- egységes egész. Belső állandósága ellenére máshogy látja a jegyző, az ombudsman munkatársa, az ügyész, a bíró, az alkotmánybírósági tanácsos, és a kutató. Mindegyikük tapasztalata értékes, mert valóságos. Ez a kötet annyiban nyújt sajátos, immár az Alaptörvény rendszerére épülő leíárást, hogy mindezeket a szempontokat megjeleníti. A szerzők megközelítései közel két évtizedes gyakorlaton és még hosszabb érdeklődésen nyugszanak. A kötet mégsem megközelítések gyűjteménye, hanem következetes munka. A szintézist az egyetemi oktató azon kötelezettsége biztosítja, hogy világos és érthető leírást adjon. A leírást két egyetem oktatóinak és hallgatóinak tizenhat szemeszteren át érkező visszajelzései hangolták finomra.

Patyi András - Varga Zs. András - Általános ​közigazgatási jog
A ​közigazgatás - még ha változik is - egységes egész. Általános tanai, amint a testnek a csontok, stabilitást biztosítanak és megismerhetővé teszik. Belső állandósága ellenére máshogy látja a jegyző, az ombudsman munkatársa, az ügyész, a bíró, az alkotmánybírósági tanácsos, és a kutató. Mindegyikük tapasztalata értékes, mert valóságos. Ez a kötet annyiban nyújt sajátos leírást, hogy mindezeket a szempontokat megjeleníti. A szerzők - néha találkozó, néha elváló - életútja folytán megközelítéseik másfél évtizedes gyakorlaton és még hosszabb érdeklődésen nyugszanak. A kötet mégsem megközelítések gyűjteménye, hanem következetes munka. A szintézist az oktató kötelezettsége biztosítja, hogy világos és érthető leírást adjon. A leírást két egyetem oktatóinak, és hallgatóinak tíz szemeszteren át érkező visszajelzései hangolták finomra. Ezért bízunk abban, hogy a kötetet tan- és szakkönyvként is eredménnyel forgatja az érdeklődő és értő Olvasó.

Varga Zs. András - Eszményből ​bálvány?
A ​totális állam rossz. A jogállam jó. Kevéssé valószínű, hogy ezt vitatná bárki is. A totális állam alattvalóit teljesen védtelenné, kiszolgáltatottá teszi, megfosztja szabadságuktól. A jogállamban ezzel szemben a hatalom korlátozott. Mégis úgy tűnik, hogy a joguralomnak is lehetséges olyan felfogása, amelyben az emberek ténylegesen egyre kevesebb szabadsággal rendelkeznek, ami végső soron a kiszolgáltatottságukhoz vezet. A jogállam elkezdhet zsarnoki, szélsőséges esetben totális jegyeket hordozni. Nagy dilemma, hogy vajon ez csak elméleti lehetőség-e, avagy napjaink valósága

Kollekciók