Ajax-loader

Fazekas Judit könyvei a rukkolán


Fazekas Judit - A békéltető testületekről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Judit - Menyhárt Ádám - Kőhidi Ákos - Kötelmi ​jog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Judit - Köncse Tamásné - Fogyasztóvédelmi ​kódex
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Barta Judit - Fazekas Judit - Harsányi Gyöngyi - Miskolczi Bodnár Péter - Ujváriné Antal Edit - Az ​üzleti élet szerződései
A ​Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kereskedelmi Jogi Tanszéke tudományos kollektívája a hagyományos szerződéstípusok mellett évek óta oktatja a gazdasági életben újonnan kialakuló szerződések jellemzőit is. Az olvasó kezében tartott könyv részben ennek az oktatásban felgyülemlett ismeretanyagnak az összegzése, részben az oktatók egyéni kutatómunkájának a jogászképzés követelményeihez formált eredménye. Az 1996-ban megjelent „Egyes Kereskedelmi Szerződések" c. egyetemi jegyzet előzmények nélküli volt. Az elmúlt négy évtizedben Magyarországon háttérbe szorult a Kereskedelmi jog oktatása és tudományos művelése. Időközben a gazdasági életben számos új szerződés jelent meg, és sok régebben ismert szerződés ébredt fel Csipkerózsika álmából. Az egyetem falai közül kikerülő új jogász nemzedéknek ismernie kell ezeket a gyakorlatban alkalmazott szerződéseket. A „Kereskedelmi Szerződéstípusok" c. 1997-ben megjelent kötet az 1996. évi jegyzethez képest a speciális adásvételek, a vállalkozás sajátos formáinak, az egyes fuvarfajtáknak, a lízingnek és a koncessziónak a joganyagát is tartalmazta. A 2000-ben megjelent „Kereskedelmi Szerződések" c. jegyzet tartalma tovább bővült a szállítási, mezőgazdasági termékértékesítési, bizományi, szállítmányozási és biztosítási szerződések joganyagával.

Jobbágyi Gábor - Fazekas Judit - Kötelmi ​jog
A ​Kötelmi jog szerzői új tematikát alkottak azáltal, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy műbe foglalták össze a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések jogát. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. I.rész : Kötelmi jog,szerződések joga - általános rész, felelősségtan. Szerző: Jobbágyi Gábor II.rész : Egyes szerződések. Szerző: Fazekas Judit

Kollekciók