Ajax-loader

Leszkai András könyvei a rukkolán


Leszkai András - A ​veszekedés művészete
Lassan ​elérkezünk a Moha bácsi meséit közreadó könyvsorozat feléhez. Csaknem annyi kötetet tudtunk eddig a tisztelt Olvasó kezébe adni, mint amennyit a közeljövőben még szeretnénk. Ez alkalommal tizennégy mesét gyűjtöttünk kötetbe. E történetekben hangsúlyos szerepet kap az ünnep. Egyrészt az az ünnep, amely díszbe öltözteti a kistörpék szívét, akik ezáltal könnyebben és egyértelműbben képesek a jó mellett dönteni; másrészt az az ünnep, melyet maga a jócselekedet teremt az engedelmes, szorgalmas és udvarias kistörpe szívében. Mohának és ügribugrinak jócskán van része ünnepi pillanatokban; ezt szeretnék megosztani a Moha-mesék minden olvasójával. Az Új Ember Kiadó Leszkai András (1907-1988) Moha-meséit gondozva, kronologikus sorrendbe állítva igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált könyvsorozat formájában jelenteti meg, amely számot tart a legfiatalabb korosztályok és az idősebb generációk figyelmére egyaránt.

Leszkai András - Körte ​Törpe sípot lopott
Lám, ​hogy röpül az idő: még csak most kezdtük tervezgetni Moha bácsi meséinek új kiadását, s íme, már a harmadik kötet, benne épp egy tucatnyi mese lát napvilágot. Ezekben a mesékben Moha már nagyobbacska fiú, öccse, Ugribugri is eléri az iskoláskort, s ezzel együtt új kérdésekre kell választ találniuk, új helyzetek teszik próbára becsületességüket, önuralmukat és barátságukat. Az Új Ember Kiadó vállalkozott arra, hogy a meseszövegeket gondozva, kronologikus sorrendbe állítva, könyvsorozat formájában újra megjelenteti. A tervezett tizenegy kötettel az a célunk, hogy igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált köteteket vehessen kézbe mindenki, aki szívesen költözik - legalább lélekben - egy-egy fél órára Törpeházára.

Leszkai András - Ugribugri ​labdái
A ​Moha-történetek hetedik kötetében a tanítás, nevelés, jó szándékú figyelmeztetés kap főszerepet. Nagyrészt Moha nevelgeti kistestvérét, Ugribugrit, illetve egyik-másik törpeházi cimboráját, de ő maga is gazdagodik néhány tapasztalattal, és része lehet egy-egy életre nevelő felismerésben. A tanulségos, mulattató és elgondolkodtató történetekből olyan fejtörőkre is választ kapunk, mint például: "hogyan lehet két fekete kavics közül kiemelni a fehéret úgy, hogy semmilyen módon nem nyúlunk hozzá?" S mindannyian töprenghetünk: vajon füllenthetünk-e akkor, amikor mások öröméért tesszük, illetve szabad-e saját féltett ajándékunkat tovább ajándékozni; ha azzal a mi boldogságunk is növekszik? A választ Ugribugri segít megtalálni a címadó történetben.

Leszkai András - Moha ​Bácsi Nagy mesekönyve I-II.
Moha, ​Gyopár, Ugribugri, Hetykepötyke törpék, akik épp ezért Törpeházán laknak, ha hiszitek, ha nem a Börzsöny hegyei közt, Magyarkút mellett. E pöttöm gyerkőcökkel - legyen éppen szikrázó hóesés vagy napsugaras szünidő - szinte mindig történik valami érdekes vagy elgondolkodtató az iskolában, a játszóréten vagy éppen odahaza. Csupa olyasmi, amiből előbb-utóbb kiderül, hogy jónak lenni igazán jó, ha nem is olyan könnyű dolog. A történeteket Moha bácsi, a törpe meséli el a saját gyermekkoráról, amikor megtanulta, hogyan különböztesse meg a rosszat a jótól, még ha első pillantásra ez nehéz feladatot jelent is. Szüleitek vagy nagyszüleitek közül sokan emlékeznek szívesen ezekre a történetekre. Amikor még kicsik voltak, esténként a rádióban lehetett meghallgatni, mire tanítja a gyerekeket Moha bácsi, a törpe. Ezúttal két nagy kötetben jelennek meg e kedves mesék, Riedl Katalin rajzaival.

Leszkai András - Tejfog ​és vasfog
A ​nyolcadik Moha-kötet iskolai gondokkal kezdődik; a kis csalások elkerülése késöbb egyre fontosabb, életre szóló kérdések tisztásához vezet. Vajon bennünket is megkötöz és kénye-kedve szerint rángat az a bizonyos erős, alig-alig eltéphető zsineg? Vajon mi a neve? Mert Mindenkinek Van? Vagy talán Mert Ilyen Nincs Senki Másnak? S ha őszintén magunkba nézünk, vajon alá mernénk-e írni Ugribugri "Dísz-albumában" a következő nyilatkozatot: "Én, ..., becsületszavamra kijelentem, hogy egész életemben egyetlenegyszer sem fogok hazudni"? A súlyos kérdéseket végül Ugribugri sajátos "örömtechnikája" oldja fel. Mintha a legelső Moha-kötet legfőbb tanulságát idézné emlékezetünkbe: azóta is, állandóan igaz, hogy "valami mindig szép"... Az Új Ember Kiadó Leszkai András (1907-1988) Moha-meséit gondozva, kronológikus sorrendbe állítva igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált könyvsorozat formájában jeleníti meg, amely számot tart a legfiatalabb korosztályok és az idősebb generációk figyelmére egyaránt.

Leszkai András - Moha ​bácsi meséi I-II.
A ​XX. század legnagyobb magyar meseírója, Leszkai András 50 éves volt, amikor a Moha meséket írni kezdte. Meséi először hetente szólaltak meg a rádióban. Később egyre ritkábban, majd 1970 után végleg megszűntek. Sok levéllel bombáztuk a gyermekrádiót, hogy folytassák az adásokat. Eredmény alig. Kiderült, hogy a hanganyagot letörölték. Ekkor még élt id. Kőmíves Sándor színművész. Az ő kivételes orgánumára szabta meséit Leszkai András. Újra kezdték a fölvételeket. A 207 meséből mindössze ötöt olvasott be. Meghalt 1980-ban. Leszkai András 1988. december elsején halt meg - tragikus módon. Senki sem kísérte utolsó útján nyugvóhelyére. Csak négy év múltán tudtam meg mindezt. Sem életében, sem halálában nem kapott méltó megbecsülést.

Leszkai András - A ​Mogyorókirály és a Diókirály
Növekszenek ​Törpeháza lakói: Gyopár már egészen nagy fiú; Moha, akivel még iskoláskora előtt ismerkedtünk meg, lassan felső tagozatba lép; öccsük, Ugribugri is több éve iskolába jár már. A Moha-történetek sorozatának épp a közepén járunk. A mesék mindegyike - a felhőtlen szórakoztatáson túl - örök tanulságokkal is szolgál. A kistörpék - s minden gyermek és felnőtt - életének alapvető kérdésein kívül (akaraterő, önfegyelem, tisztesség és tisztességtelenség, hatalmaskodás és megbocsátás) igazi, felnőtteket is megrázó élményben van része a törpecsaládnak: fel kell dolgozniuk a nagymama halálát. Az eddigi történetek és a három testvér ismeretében vajon csodálkozunk-e, ha kiderül, hogy a fájdalmon Ugribugri tud legszebben és legmegnyugtatóbban felülkerekedni? Az Új Ember Kiadó Leszkai András (1907-1988) Moha-meséit gondozva, kronologikus sorrendbe állítva igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált könyvsorozat formájában jelenteti meg, amely számot tart a legfiatalabb korosztályok és az idősebb generációk figyelmére egyaránt.

Leszkai András - Kié ​a hóember?
Régóta ​várunk erre a pillanatra. Tizennégy esztendeje, hogy Leszkai András (1907-1988) eltávozott közülünk, s csaknem egy évtized telt el azóta, hogy Alberti Árpád római katolikus lelkész két kötetben kiadta a gyermekkorára emlékező Moha bácsi 134 meséjét. Azóta várjuk, hogy e mesék újra megjelenhessenek, hiszen a magánkiadásban terjesztett két vaskos, zöld kötethez hozzájutni ma már szinte lehetetlen. Azok a fiatalok, középkorúak, akik a hatvanas években Kőmíves Sándor hang,ján hallották megszólalni Moha bácsi meséit, ma már talán saját gyermekeiknek, unokáiknak mesélik tovább ezeket a mély bölcsességgel, kedves humorral megírt, sokszor megindító történeteket.

Leszkai András - A ​három doboz
A ​tizedik Moha - kötet bemutatja a már valóban bácsisodó Mohát. Negyvenesztendősként találkozunk vele újra, ám a történetek, amelyeket elmesél, javarészt a gyermekkoráról szólnak. Mégis: a gyermekkori érzések és gondolatok mellett bennük van az idősödő, egyre nagypapásabbá váló Moha bácsi minden bölcsessége. Megmutatja például, hogy nemcsak szép szóval és példával, hanem olykor bizony haraggal, helyesebben: műharaggal is lehet jóra tanítani a kistörpéket. Évtizedeket átívelő történeteiből kiderül, hogy vajon lehet - e mag nélküli görögdinnyét termeszteni, valamint az is, hogy mit érdemes és mit nem szabad megtanulnunk a szegények barátjától, Robin Hoodtól. S ráadásként még egy jól hasznosítható praktikát is kapunk útravalóul: Moha bácsi elmondja, hogyan nyelhetjük le minden különösebb baj nélkül a legrosszabb ízű orvosságot is.

Leszkai András - Mákostészta-ügy
Egytucatnyi ​, újabb Moha-mesét vehet kézbe a tisztelt Olvasó. Telnek-múlnak a hónapok, s ahogy törpeházi ismerőseink cseperednek, újabb és újabb kihivásokkal néznek szembe, újabb és újabb felismerésekkel gazdagodnak - és gazdagítanak. A történetekben a bajtársiasság; az önzetlenség, az önuralom, az önnevelés, a valódi értékekre való rácsodálkozás és az igazi testvéri szeretet tanulása, megtapasztalása révén lehetünk részesei Moha, Gyopár és Ugribugri mindennapjainak. Sőt ha jól figyelünk, még az is kiderül, mi módon lehetünk úrrá a fogorvostól való félelmünkön... Leszkai András (1907-1988) Moha-meséi kifogyhatatlan tárházát jetentik a tartalmas, szép és gondolatébresztő történeteknek. Az Új Ember Kiadó a meseszövegeket gondozva, kronologikus sorrendbe állitva igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált könyvsorozat formájában jelenteti meg, amely számot tart a legfiatalabb korosztályok és az idősebb generációk figyelmére egyaránt.

Leszkai András - Eredmény ​és ráadás
Elérkeztünk ​a Moha bácsi meséit bemutató sorozat utolsó darabjához. Az idős, bölcs Moha bácsi - miként hajdan, az ő gyermekkorában Földigszakáll bácsi - már a falu nagyapjaként nevelgeti, terelgeti Törpeháza kisebb és nagyobb lakóit. Kiderül például, hogy bizonyos esetekben a cseresznye, a szalámi, a ködmön és a könyv egy és ugyanaz. Megtudhatjuk, hogyan változott Moha bácsi rövid időre Noha bácsivá, valamint azt is, hogy aki igazán meg akarja ismerni a világot, azt nemcsak a gyűjtemények érdeklik, hanem maga a gyűjtő is, s a tapintat legalább annyira fontos, mint a tapintás. S végül a kötet utolsó, szomorkás elbeszéléséből arra is választ kapunk, hogy mikor kell szólni, és mikor kell tudni hallgatni - még akkor is, ha az igazságot hallgatjuk el.

Leszkai András - Moha ​a Tátrában
A ​kilencedik Moha-kötet még nem a sorozat utolsó darabja, mégis lezárás. Lezárása Moha gyermekkorának. A következő két könyvben már ifjúként, illetve túlnyomórészt bácsiként találkozunk vele; ez tehát az utolsó alkalom, hogy Moha gyermek-, helyesebben: kistörpekori élményeit olvashatjuk. A kötet történeteiben Moha nemcsak a pénzzel mint a viták forrásával találkozik, s nemcsak gyermekvigyázóként találkozhatunk vele, hanem messzi utazásra indul: megismerkedik a tátrai zergékkel, s szinte személyes ismerősévé válik egy hegyvidéki mormota. Ugyanakkor a kiskamasz Moha napjaiba is bepillanthatunk; látjuk, hogy ő sem tud vagy akar mindig jó gyerek maradni, és bizony élvezettel pottyant apró szögecskéket kislányok gallérjába. Egészen addig, amíg... de ez maradjon a stikli-mese meglepetése.

Leszkai András - Valami ​mindig szép!
Régóta ​várunk erre a pillanatra. Tizennégy esztendeje, hogy Leszkai András (1907-1988) eltávozott közülünk, s csaknem egy évtized telt el azóta, hogy Alberti Árpád római katolikus lelkész két kötetben kiadta a gyermekkorára emlékező Moha bácsi 134 meséjét. Azóta várjuk, hogy e mesék újra megjelenhessenek, hiszen a magánkiadásban terjesztett két vaskos, zöld kötethez hozzájutni ma már szinte lehetetlen. Azok a fiatalok, középkorúak, akik a hatvanas években Kőmíves Sándor hangján hallották megszólalni Moha bácsi meséit, ma már talán saját gyermekeiknek, unokáiknak mesélik tovább ezeket a mély bölcsességgel, kedves humorral megírt, sokszor megindító történeteket. Az Új Ember Kiadó vállalkozott arra, hogy a meseszövegeket gondozva, kronologikus sorrendbe állítva, könyvsorozat formájában újra megjelenteti. A tervezett tizenegy kötettel az a célunk, hogy igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált köteteket vehessen kézbe mindenki, aki szívesen költözik - legalább lélekben - egy-egy fél órára Törpeházára. Ennek a vállalkozását első gyümölcsét, tizenöt mesét tart most kezében az olvasó Süveges Gergő a sorozat szerkesztője

Kollekciók