Ajax-loader

Mollináry Gizella könyvei a rukkolán


Mollináry Gizella - Betelt ​a Föld hamissággal
A ​Betévedt Európába című regény főhősének, Gizellának a kalandjai ebben a regényben folytatódnak. A híres békeévek véget érnek, és következik a háború... Gizella pedig nagylánnyá cseperedik, s a boldog, beteljesedő szerelem lehetősége is felcsillan...

Mollináry Gizella - Meddő ​szüret után
Mollináry ​Gizella könyveiben egy vergődő ember sorsán keresztül egy egész küzdő és küzködő nemzet sorsát is bemutatta. Ez a regénye tovább halad a megkezdett úton s ez az út itt már elvisz a nagy összeomláshoz. A megesett proletárlány bekerül egy kis felvidéki falu társadalmába s ott folyik tovább élete, harca a felemelkedésért - s gyermekéért. Mollináry Gizella önmagát multa felül abban, ahogy a vidéki úri, polgári és paraszti rétegeinek alakjait, a nemzetiségi vidék elkeseredett küzdelmeit megrajzolta. Az úri osztály belerohan vesztébe s nem veszi észre, hogy önmaga pusztulásával maga a nemzet is elpusztul. A parasztság mély szenvedésével tehetetlenül fogadja a rázudúló csapásokat, a középosztály és kispolgárok pedig zavartan, kapkodva igyekeznek menteni a maguk apró kis életét. Ebben a nagy forgatagban áll és harcolt a maga jobb sorsáért a pesti nyomortanyákból odaszakadt lány, hogy a végén mindenkiből kiábrándulva csak önmagában, a maga tehetségében találjon menedéket.

Mollináry Gizella - Az ​Isten hallgat
Mollináry ​Gizella a kommunista párt titkári tisztét töltötte be egy időben . A Tanácsköztársaság bukása után Budapesten elfogták és fegyveres kísérettel Balassagyarmatra szállították, ahol egy évi börtönbüntetésre ítélték a kommün alatti tevékenységéért. Ezt az időszakot örökíti meg Az Isten hallgat c. önéletrajzi könyvében.

Mollináry Gizella - Betévedt ​Európába I-II.
Mollináry ​Gizella több évtizedig hallgatásra kényszerített, híres regényfolyamának közreadását kezdi meg ezzel a regénnyel a Garabonciás Könyvkiadó. Az önéletrajzi ihletésű regény főhőse, Gizella, a honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Magyarország fővárosában, Budapesten születik fény és csillogás közepette egy megesett horvát lány törvénytelen gyermekeként. Az ő sorsát kíséri ez az írás tizenhárom éves koráig, amelynek forgatása közben az olvasó beutazza a fél Monarchiát, s rendkívül érdekes szemszögből ismerkedik meg a híres "békeévek" világával, jellegzetes szereplőivel... Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretik a jó könyveket, a lebilincselően érdekes regényeket, a magyar széppróza haladó hagyományait követő írókat. A regényfolyam folytatásait az alábbi, folyamatosan megjelenő regények jelentik: Betelt a Föld hamissággal Meddő szüret után Vádoltuk egymást Az Isten hallgat

Mollináry Gizella - Földet ​érint homlokunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mollináry Gizella - Az ​ezred lánya
A ​tizennégy éves Gizus egy kaszárnyában cukorkát árul. Ebből tartja el szörnyeteg anyját, féltestvéreit és egymást váltó mostoháit. Katonák között felnőni egy formás tizenévesnek nem könnyű, ártatlanságát megőrízni még nehezebb. Gizusnak ez is sikerül, bár alacsony származása miatt is védtelen, s az önkéntes honvédtől a német üzletemberig, az alorvostól a zsidó nagykereskedőig mindenki férfiasságával ostromolja. Segítséget jelentene a nagy Ő megjelenése, de van-e esélye a szerelemnek a tüdővész és a nagy háború korában? Döbbenetes őszintesége és szabadszájúsága okán Mollináry Gizella sem a szocializmus, sem a rendszerváltás irodalmi kánonjában nem kapott helyet. Holott érzelemgazdagság, empátia , a jellemek, hangok, színek, illatok és más részletek iránti fogékonyság tekintetében ennek a könyvének nincs párja a hazai irodalomban. Ami pedig nemektől és iskolázottságtól függetlenül a zsenik sajátja: a belátható legteljesebb kép visszadására való képesség. Ennek köszönhető, hogy a Trianon felé sodródó ország ifjúságot, tehetséget, emberséget, eszmét gyilkoló vallási, nemzetiségi és osztályviszonyairól semmilyen történelemkönyv sem képes szélesebb panorámát festeni, mint Gizus-Mollináry Gizella.

Mollináry Gizella - Vádoltuk ​egymást
Részlet ​a műből: "Úgy látszott, hogy az akaratimádók és erős kéz után áhítozók valamennyien akarat nélkül valók. Legalább is így érezte az ember azon a felvidéki tájon, hol tojásszínű apró házakból almaszagú leányok, birsszagú asszonyok, tökmagot majszoló gyerekek s a kapadohánytól szinte megpácolt férfiak úgy keltek ki riadtan, mint az anyjuk hasáról és szárnyaljából kirázott didergő szárnyasok. És mindez azért - mert valahol valaminő hatalom megdöntött egy zászlót, mely hogy magabiztosan többé nem lengett... megölt minden kedvet és bátorságot. Mintha azáltal, hogy mint valami széllel játszó és küzdő vitorla nincs imádságos magasságban a fejünk fölé dagadva - hanem hozzánk lecibálva a porba: úgy fed el valamennyiünket, mint egy halott lepel. Elvesztettük a háborút. El... De hát lehet egy rosszat is elveszteni? ... Úgy látszik, igen. Mert talán a birtokolt jó nem akkor veszik el, mikor könnyelműen elvetjük magunktól - hanem akkor, mikor az elvetés következményeinek utolsó kihatása is beteljesül."

Kollekciók