Ajax-loader

Dékány András könyvei a rukkolán


Dékány András - Kalózok, ​bálnák, tengerek
A ​nagy sikerű Matrózok, hajók, kapitányok folytatása ez a kötet, az író tengerészregény-sorozatának második könyve. A rokonszenves, tudós hajóskapitány, Daniló bácsi, ezúttal az északi tengerekre vezeti cimboráit, ahol nemcsak a hideg széllel, viharokkal kell megbirkózniuk, hanem egy mindenre elszánt kalózbandával is. 1930-at ír a naptár. A modern kalózok már nem fekete lobogós vitorláson rohanják meg a békés hajókat, hanem csendben elvegyülnek a legénység között, s csak a kellő pillanatra várnak, hogy végrehajtsák tervüket.. Fegyverük már nem a kard, hanem a géppuska és az ekrazit. Kalózok, bálnák, tengerek képe villan fel előttünk e mindvégig lebilincselően izgalmas kötet lapjain. S közben kibontakozik egy régi hajóslegenda mai változata: az eltűnt Mary Celeste históriája.

Dékány András - S.O.S. ​Titanic!
A ​tengerészélet legnépszerűbb magyar írója ezúttal a hajózás történetének mindmáig eleven emlékű katasztrófáját, a Titanic óriás gőzös 1912-es pusztulását választotta regénye tárgyául. Avatott kézzel, nagyszerű megjelenítő erővel írja le a hajó útját és a süllyedés éjszakájának szörnyű óráit, amikor a helytállás nagy próbájában végleg eldőlt, ki a bátor és ki a gyáva... S jóllehet a Titanic pusztulása óta két gyilkos világháború söpört végig az emberiségen, a nagy hajó neve mégis jelkép maradt: az esztelen virtuskodás és a gátlástalan versengés szomorú jelképe.

Dékány András - Robinson ​utolsó kalandja
Daniel ​Defoe, a nagy angol regényíró egy bizonyos Selkirk nevű matróz elbeszélései nyomán teremtette meg annak idején a magányos Robinson Crusoe regénybeli alakját. Műve végén ígéretet tett arra, hogy megírja majd Robinsonjának további kalandjait is - de a folytatást a lexikonok sem tartják számon, s joggal, mert nem készült el. Dékány András arra vállalkozott, hogy saját képzeletéből megálmodja az ősz, megöregedett világjáró utolsó utazását. Veszélyes kalandok, izgalmas kalózhistóriák váltják egymást, a "hitelesség kedvéért" maga Defoe is színre lép. Az öreg Robinson eljut a szigetre, s az emberevőkkel vívott nagy csatában megmenti népét a pusztulástól.

Dékány András - SOS Titanic!
A tengerészélet legnépszerűbb magyar írója ezúttal a hajózás történetének mindmáig eleven emlékű katasztrófáját, a Titanic óriás gőzös 1912-es pusztulását választotta regénye tárgyául. Avatott kézzel, nagyszerű megjelenítő erővel írja le a hajó útját és a süllyedés éjszakájának szörnyű óráit, amikor a helytállás nagy próbájában végleg eldőlt, ki a bátor és ki a gyáva… S jóllehet a Titanic pusztulása óta két gyilkos világháború söpört végig az emberiségen, a nagy hajó neve mégis jelkép maradt: az esztelen virtuskodás és a gátlástalan versengés szomorú jelképe.

Dékány András - Csempészek, ​hősök, kikötők
Dékány ​András már életében újabb ifjúsági irodalmunk klasszikusának számított. Mindazok, akik szeretik a kalandos, szép históriákat, és elálmodoznak a messzi tengerek kékségén, bátor hajósok hőstettein, szívesen olvasták érdekes, fordulatos könyveit. Különösen népszerű volt - és népszerű ma is - Daniló-sorozata. A bölcs és vidám, a bátor s mégis megfontolt Turkovich Daniló kapitánynak, no meg jókedvű cimboráinak nagyszerű kalandjai fellelkesítettek minden olvasót, fiatalt és felnőttet egyaránt. E sorozatnak hamadik, izgalmas kalandja jelenik most meg új kiadásban, bizonyára hasonló sikert aratva, mint első alkalommal, amikor a szerző a levelek százait kapta ifjú olvasóitól. A regény - ennyit elárulhatunk - Afrika partjain játszódik, és különös, magasztos szerep jut benne Daniló kapitány viharvert hajócskájának, a kék Adriáról elnevezett Jadrannak.

Dékány András - A ​gyöngyhalászok titka
Tibba! ​Mintha távoli dobok hangja dobbanna, ugye olyan ez a név? Tibba - így hívják e könyvecske hősét, azt a szingaléz fiúcskát, aki az "Éden szigetén", vagyis a távoli Ceylonban él. Ott, ahol a sudár pálmák alatt dolgos elefántok segítik az ember munkáját, s az óceán mélye gyöngykagylókat rejt. Dékány András kisregénye egy gyöngyhalászat kalandos történetének keretében nemcsak azokról az izgalmas élményekről számol be, amelyeknek Tibba - a tizenkét éves cápaűző - részesévé válik, hanem képet ad a ceyloni nép küzdelmes mindennapjairól is.

Dékány András - Tátrai ​tüzek
Részlet ​a könyvből: "Bereci Szamó és én régi cimborák vagyunk. Mindössze annyi közöttünk a különbség, hogy gúnyám jobb mint az övé és hogy én a faluban lakom, Szamó meg a hegyekben. Mert hegyi vadász, valójában erdész, de a maga vadásza. Hiszen a Dolina, ismeritek, fenét se ér. Boróka van rajta, meg cirbolyafenyő; olyan magasan emelkedik a többi hegy fölé, hogy az erdő, a tölgy, meg a luc már sehogyan sem akar felmászni az oldalára. A járás odatette fel Bereci Szamót erdésznek, hogy lesse a boróka és a cirbolya növekedését, meg figyelje azt, hátha csoda történik: egyszer csak meggondolja a fenyves és mégis utat tör magának a köves rengetegben. Van egy kunyhója, amely nem sokban különbözik a pakulárokétól, a kunyhóban két fekhely, egy szabadtűzhely, felette kondér az ágason és egy-két gúnya, juhbőrből készült ködmön az akasztókon. Mindezeken felül pedig – túróillat és avasszalonna szaga a kunyhó falai között… Bereci Szamó egyébként vidám legény, úgy köszönti Isten minden egyes napját, mintha ünnep lenne az. Mintha mindig terített asztal várná és a falubeli rokonok nem azon panaszkodnának, ha hetenként egyszer lejön a hegyről, hogy kevés a málé, a tej meg éppen hiányzik. Holott a gyerekeknek tej kell! És Szamó rokonságában, akár a többi falusi családban, annyi a gyerek, mint odaát a Lubin túl, Neviczkey nagyságosnak a zergekampó a díszes kastély még díszesebb falán."

Dékány András - A ​huszadik század világvándorai
Roy ​Champman Andrwes, Beebe, Bengt Berg, Sten Bergman, Martin Johnson, Carl Akely, Stein Aurél, Torday Emil, Richard Evelyn Byrd, Ligeti Lajos, Willy Merkl, Stratil-Sauer Giuseppe Tucci, Almásy László, August Picard, Baktay Ervin.

Dékány András - Náderdőben ​vadmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dékány András - Matrózok, ​hajók, kapitányok
"A ​tengerészakadémia növendékjelöltjei voltunk, és dehogyis sejtettük, hogy az előttünk álló események, kalandok egyben egy új világ küszöbére visznek. Mi ilyen fiatalok voltunk, élményekre vágyó, világot látni akaró fiatalok. Amikor lefeküdtünk, és álmunkban felkavarodtak az elmúlt nap élményei, a sors már mindegyikünknek kijelölte, mi valósul majd meg a vágyakból, az elképzelt és kitervezett reménykedésekből."

Dékány András - A ​fiúk királya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dékány András - Gabriel ​Marcel
Gabriel ​Marcel életműve - a fiatalabb kortárs, Jean-Paul Sartre életművéhez hasonlóan - elválaszthatatlan a francia egzisztencializmustól. Marcel nemcsak az egzisztencializmus ún. vallásos ágának legkiemelkedőbb képviselője, hanem éppenséggel az egész irányzat tulajdonképpeni megalapítója is Franciaországban. Könyvemben ez utóbbi körülményre kívántam rávilágítani, a Franciaországban megjelent első egzisztencialista műtől, a Metafizikai naplótól kezdve sorra áttekintvén Marcel jelentősebb filozófiai alkotásait. A könyv írása közben - csakúgy, mint e sorozat több más szerzője is - gyakran kértem és kaptam tanácsot az egzisztencializmus egyik legjobb magyarországi ismerőjétől, Suki Bélától. Fájdalmas tény, hogy szerény munkámat már csak emlékének ajánlhatom.

Dékány András - A ​Nagy Kapitány
1519 ​szeptemberében 5 karavellából álló spanyol flotta indult útnak, hogy nyugat felé haladva érje el a különleges keleti fűszerek birodalmát, a Molukkákat, az akkori Fűszer-szigeteket. Van-e átjáró a nagy nyugati földrészen? S ha van, megtalálják-e? A spanyol flotta vezetője, Ferdinand Magellán portugál hajós vállalkozott arra, hogy megkeresi nyugaton Kelet kapuját, a nagy átjárót, a "pasó"-t. A kezdetleges térképek, az előzetes számítások mind megcsalták a tenger nagy vándorát, a spanyol kapitányok sorra lázadtak fel ellene, mert nem közülük való volt, mégis győzött Magellán kitartása és akarata. Másfél évi küzdelem, rengeteg nélkülözés után megvalósította a nagy álmot: megtalálta a "pasó"-t és körülhajózta a Földet. Dékány András, több nagy sikerű ifjúsági regény szerzője, A Nagy Kapitány kalandos életének bemutatásán kívül érdekes képet fest a hajózás történetéről és a XV-XVI. századbeli Portugáliáról és Spanyolországról.

Dala László - Dékány András - Rónaszegi Miklós - A ​Föld és lakói
Megismertet ​a Föld felfedezésével, népeinek életével.

Dala László - Dékány András - Kocsis Ferenc - Kulin György - D. Major Klára - Rónaszegi Miklós - A ​világ és az ember
Bemutatja ​a bennünket körülvevő természetet és a világmindenséget; megismertet a Föld felfedezésével, országaival, népeinek életével; beszél a Földünket benépesítő élőlényekről s arról, hogy milyen utat tett meg az élővilág az őslényektől a mai növényekig. állatokig és az emberig; felvázolja az emberiség történetének nagy korszakait és legizgalmasabb eseményeit; ügyesen foglalkozik a technika történetével az ősi szerszámoktól a mai távvezérlésű gépekig. 8-10 éves gyerekek számára nyújt tudományos világképet, megfigyelésre, rendszerezésre, összehasonlításra, a dolgok és jelenségek közti kölcsönhatás felfedezésére ösztönöz 400 oldalon, mintegy 200 oldalnyi rajzzal, részletes tárgymutatóval.

Dékány András - Kétszáz ​négyszögöl
Gyakorlati ​és lirai célja van ennek a könyvnek. Az első a materializmus fogalmát érinti és a magántulajdon érzését akarja gazdagítani, a másik pedig a léleknek szól és igy, - ha lehet, - a költészet szavával akar hódolni a szabadélet, a természet előtt. A gyakorlati cél természetesen útmutatás is, iránytű azoknak, akik esténkint, kicsiny otthonuk csendjében álmodoznak a Telekről és a Házról, arról a birodalomról, amely a mindenség szempontjából nem ér fel egy cserép muskátlival sem, de amely nekünk, ha megvan, ha megszereztük, mindennél többet ér! Mármost, ami a lelki részt illeti, oda nagy szusszanások, nagy elhatározások kellenek. Itt úgy néz ki az egész, mint valami serpenyő, amely a mérlegen van, mégpedig az egyensúly törvénye szerint két példányban. az egyik serpenyőbe beletesszük az elhatározást, megszinesítve örömmel és tervezgetésekkel, a másikba az akaratot és a lemondást. Az előbbi a könnyebb, ide csak fantázia kell, de a második sem olyan nehéz, hiszen tulajdonképen csak a hitre van szükség és akkor minden megy szépen, simán. Nem leszünk tudálékosak és nem akarunk senkit sem meggyőzni. Olvassák el azok, akik vágynak a telekre, a kétszáz négyszögölre, de olvassák el azok is, akik már tulajdonosok, sőt Tulajdonosok! És azok se vessék meg a következő sorokat, akik hadilábon állnak a vikend-élet, a nyaralás és az egyéb póri, kispolgári eszmékkel. Legalább majd meglátják, hogy talán nekik is igazuk van. Én azonban mégis azt hiszem, hogy nekünk van igazunk!

Dékány András - Mexikói ​legények
Az ​író kedvenc hőse, Monostory Balázs új kalandokra indul, ám ezúttal nem a tengereket járja, hanem Mexikó belsejébe visz az útja. A múlt század végi Mexikó szabadságmozgalmainak sűrűjébe csöppenünk, megismerkedünk Benito Juarezzel, az indián származású népfelkelővel és sok tábornokával. Elkísérjük Monostoryt és régi bajtársait - akik a harcok közben ízig-vérig "mexikói" legényekké lettek - veszélyes, nagyszerű vállalkozásaikra, amelyekkel hozzásegítik Mexikó népét ahhoz, hogy véget vessenek Habsburg Miksa császárkodásának. Ám a kalandok is elfogynak egyszer, és hőseink még egy utolsó küzdelem után a győztesek és a tiszta ügyért harcolók büszke öntudattal térhetnek haza.

Dékány András - Kossuth ​Lajos tengerésze
Megint ​a tengeren és megint a vitorlák világában - ezúttal azonban jó száz évvel ezelőtti történet kerekedik Dékány András regényének lapjain. A magyar szabadságharc seregének - kevesen tudják - volt ugyanis egy valóságos tengeri hajója is . A tervbe vett, de soha meg nem valósult magyar tengeri flotta első egysége lett volna ez a hajó. Parancsnoka pedig - a regény főhőse - Monostory Balázs főhadnagy, aki a szabadságharc baljós fordulatai idején megszökteti vitorlását, hogy külön parancs, felsőbb jóváhagyás nélkül nekivágjon a tengereknek . A Kossuth Lajos tengerésze mindvégig izgalmas, fordulatos regény, amely méltóképpen sorakozik a szerző kalandos-hajós regényeihez.

Dékány András - Afrikából ​jöttek
Odalent, ​Afrikában örök nyár van, mindig forrón süt a nap, a fák megérlelik gyümölcsüket, majd ismét virágba borulnak. Csak a száraz időszak és az esős időszak váltogatja egymást az idő múlásával. A vízimadarak azonban, amelyek a nagy folyók nádasaiban élnek, a tikkasztó melegtől sem szenvednek sokat. De bármennyire is szívesen látja őket Afrika, egy napon felkerekednek csapatostul és nekivágnak a végtelen levegőégnek, hogy hosszú utazással költőhelyükre, igazi otthonukba, északi hazájukba jussanak. Ezen a hosszú, sok viszontagsággal teli úton kísérhetjük végig könyvünk hőseit, kanalasékat. Mert tudnunk kell, hogy ebben a regényben - vagy még jobb, ha így mondjuk: mesében - kanalasgémek életéről, utazásairól olvashatunk. Afrikai tanyájukon őket is eléri a vándormadarakat hívó szó, az ösztön parancsa. Felkerekednek ők is, nem törődve elemi csapásokkal, s egyre csak hazafelé igyekeznek, ide, mihozzánk, a Velencei-tóra, ahol aztán egy utolsó, vidám kalanddal véget ér ez a mindvégig lebilincselő, izgalmas, történet.

Dékány András - Az ​Óceán Császára
Az ​idő ugyancsak elhaladt Daniló kapitány és kompániája felett. Amióta a korábbi négy regény (Matrózok, hajók, kapitányok - Kalózok, bálnak, tengerek - Csempészek, hősök, kikötők - Az elveszett sziget) lapjain utoljára találkoztunk velük, lezajlott a második világháború, Daniló bácsi és a daliás Sottomarina megőszülve, de még a régi erőben járja Honolulu utcáit. Hamarosan egymásra lel a régi társaság, és hamarosan útra kész a Jadran II is, az újabb kalandok nagyszerű vitorlás hajója. Többek között egy titokzatos japán támaszpont felkutatására, egy elrabolt maláj szabadságharcos, az Óceán Császára kiszabadítására indul Daniló bácsi. Vitorlásán nemcsak az ismert jó barátok utaznak, hanem egy tengerészlány is.

Dékány András - Jokkó ​visszatér
Emlékeztek ​még? A "Matrózok, hajók, kapitányok" nagy kalandja végén elsirattuk Jokkót. Egymagában kievezett a kalózok szigetére, és odaveszett, amikor a hadihajók felrobbantották a lőszerraktárt. Jokkó meghalt, de mi nem tudtuk elfeledni jóravalóságát, vidám nevetését, csillogó szemét. Valóban a tenger fia volt, gyerekfejjel is sokat tapasztalt vitorlás matróz - igaz jó barátunk. Jokkó most visszatér. Persze ne higgye senki, hogy Jokkó feltámadt. Azt se higgye, hogy talán meg se halt. Jokkó visszatér, mert emlékezünk rá, és e könyv írója felidézi azt az időt, amikor Jokkó hajósinas lett. Vagyis pár évvel fiatalabb, talán még nevetősebb, talán még kalandéhesebb. Kaland pedig most is akad bőven. Hiszen a tenger a legnagyszerűbb kalandok színhelye.

Dékány András - Az ​elveszett sziget
Daniló ​bácsi kompániája - immár régi, kedves ismerőseink valamennyien - ezúttal a Csendes-óceánon indulnak új kalandokra. A Jadran sóner Észak-Afrika partjain elpusztul, de a megmaradt legénység kalandvágya, érdeklődése a természet és a tenger iránt még töretlen. S hogy teljes legyen a romantika, a régi sóner helyett most egy díszlethajón - egy valóságos, XVII. századbeli hajónak pontos másán - indul útjára Daniló kapitány. Az útvonal: a brazíliai Porto Alegre kikötőjéből kell a hajót a Horn-fokon át Oaklandbe vezetni. A díszlethajó nagyszerűen állja a Tűzföld viharait, a vitorlás régmúlt idők hajósait és kalózait idézi barátaink elé, s mintha csak megelevenednének a régi idők régi emberei - valóságos kalózokkal kell megvívniuk - 1935-ben. Az eltűnt kalózszigetnek, Roatannak felkutatása, a valóságos kalózokkal folytatott küzdelem, a Csendes-óceán viharai, ezernyi meglepetése - ezek Dékány András új regényének nagyszerű kincsei.

Dékány András - A ​sarkvidék meghódítója
1911-ben ​két hajó kötött ki a Déli-sarkvidék jégmentes öbleiben: az angol Scott kapitány expedíciója és a norvégek kis csoportja, Amundsen parancsnoksága alatt. Mindkét expedíció a Déli-pólust akarta elérni, s megkezdődött a páratlan versenyfutás, mely Amundsennek és társainak győzelmével végződött. Dékány András izgalmas könyvében megelevenedik a sarkvidék meghódításának e fontos eseménye. Amundsen életútját végigkísérve, felidézi az Észak-nyugati és Északkeleti átjáró felkutatásának és végighajózásának történetét is, és összefoglalja azokat a merész kísérleteket, melyekkel évszázadokon keresztül ostromolták különböző nemzetek expedíciói a Pólusokat. A kötetet érdekes fényképanyag illusztrálja.

Dékány András - A ​fekete herceg
A ​magyar ifjúság népszerű regényírójának, Dékány Andrásnak új regényében régi ismerőssel találkozunk. Monostory Balázs, "Kossuth Lajos tengerésze" újból színre lép. Ezúttal már a hontalanná lett negyvennyolcas magyarok világcsavargó életét éli. A bátor magyar tengerész a Távol-Keletre jut el, és elszegődik hajóskapitánynak egy klipperre. A múlt század végén, a gőzhajózás kezdetén még egyszer virágzásba lendült a szélhajtotta hajók építése. Akkor született meg minden idők legnagyszerűbb hajótípusa, a klipper, amely nemcsak szép hajó volt, hanem gyors is. Gyorsaságát a hatalmas népszerűségű klipperversenyek bizonyították, s e versenyek egyikének páratlan feszültségű, fordulatokban bővelkedő leírását olvashatjuk ennek az izgalmas regénynek lapjain.

Dékány András - A ​folyam dala
Részlet ​a könyvből: Valaki énekelt a folyón! ... Hangja végigszárnyalt a hullámokon, ráterült a környező partokra, megremegtette a füzeseket, átzengett a szigetek nádasain. Kemény, ércesen kemény volt ez a hang, olykor ellágyult, halk lett, mint a patakcsobogás. Igen, valaki énekelt a folyón, közben belekurjantott a sötétségbe, mintha mulatott volna a saját hangja mellett. Éjszaka volt egyébként, felhős éjszaka és ha felbukkant a hold, fény terült a vízre, a néma partvidékre, a kóbor emberek, éber parti tanyások egy csónakot láttak a folyó közepén. Keskeny, fekete vonalat, felemelkedő evezőket, melyek csillogtak a fényben és egy ember körvonalát, egy emberét, aki énekelve haladt ezen az éjszakán, nótaszóval dél felé. Ó, micsoda hangja volt. Teremtőm! Szebbet, tisztábbat sohase hallottak erre és az éjszakában alvó part, néma csőszházak, aprócska tanyák, halászházikók megelevenedtek. Igen, a folyam közepén csónak, evezőiről a hold fényében lepergő vízcseppek, mindmegannyi gyöngy, gyémántdarab és a csónakban egy ember, daloló ember, aki délnek haladt ezen az éjszakán...

Kollekciók