Ajax-loader

Nagy Gábor könyvei a rukkolán


Nagy Gábor - Szövegszerkesztési ​(alap)ismeretek
Az ​emberek többsége szerint a szövegszerkesztés gyerekjáték. Ez igaz is, ha már kellő gyakorlattal rendelkezünk, azt azonban hozzá kell tenni, hogy ha kontár munkák helyett olyan nyomtatott vagy elektronikus úton terjeszthető szövegeket szeretnénk készíteni, ami a befogadó szervezet vagy intézmény követelményeinek garantáltan megfelel, akkor érdemes megismerkedni a szabályokkal, eszközökkel, a lehetőségekkel és korlátokka is. A Szövegszerkesztési (alap)ismeretek egy olyan tankönyv és referenciakönyv, ami két széles körben használt népszerű szövegszerkesztő program (a Microsoft Word 2010 és a LibreOffice Writer 4.0.3) példáin keresztül végigvesz minden olyan elemet és szolgáltatást, amivel egy levél, körlevél, pályázat, egy novella, egy regény, egy tanulmány, vagy akár egy diplomamunka megírása során szembesülhetünk. A szemléltető ábrákkal bőségesen ellátott kötetben arányosan kapnak helyet az általános, a választott/használt szoftvertől független alapfogalmak és ismeretek, valamint a menüszalagos (és fizetős) Microsoft Word 2010 és a hagyományos menükkel, beállítópanelekkel operáló (nyíltforrású és ingyenes) LibreOffice Writer szolgáltatásai, eszközei és lehetőségei. A kötet végén egy igen részletes tartalom­jegyzék segíti a tájékoztatást az 568 oldalas anyagban. A könyv elsősorban a képernyőn olvasható, illetve A4-es lapokra nyomtatható PDF formátumban készült, de emellett kész a táblagépeken, ebook olvasókon és okostelefonokon jobban kezelhető, olvasható EPUB formátumú kiadás, és előké­születben van a nyomtatott könyv változat is. A kötet egy hosszabb tervezett sorozat első kötete. A folytatásban táblázatkeze­léssel, csoportmunkával, prezentáció-készítéssel stb. foglalkozunk, sőt a szerzői kiadás (Self publishing) érintett témáiban is tervezünk összefoglaló, gyakorló köteteket.

Nagy Gábor - Tömör ​gyönyör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Gábor - Lovass Pál - A ​kábítószerek világa
"1983-ban ​6,1 tonna heroint koboztak el a világon. Morfiumból 2,2 tonna, marihuanából pedig 7000 tonna került a rendőrség kezébe. A leggyorsabban a kokain terjed: az 1983-ban lefoglalt 12 tonna több minden korábbinál." (Idézet az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervének 1984. évi jelentéséből.) S ez csak a jéghegy csúcsa. Az ezeknél lényegesen nagyobb mennyiségek eljutottak a "fogyasztókhoz". "Az idén - december közepéig - 75-re emelkedett Nyugat-Berlinben a kábítószer-fogyasztás halálos áldozatainak száma. Ez az ijesztő adat főleg a heroinkereskedelem elburjánzásának következménye. Tavaly a hatóságok 40 halálos esetet tartottak nyilván, az idén ez a szám megduplázódott." (Népszabadság, 1983. dec. 4.) Hazánkban - a Belügyminisztérium adatai szerint - évente 3-5 ezer hamis vényt (receptet) találnak az ellenőrzés során, és nem ritka ma már az olyan gyógyszertári betörés sem, amikor nem a kasszát keresik. A kábítószercsempészek elleni küzdelemben Magyarországon 1983-ban lefoglaltak 3150 gramm heroint, 24150 gramm marihuanát, 240 gramm kokaint, 1228 ampulla ópium-alapanyagú szert, 4324 darab pszichotrop gyógyszert. Megbízható becslések szerint Magyarországon a fiatalkorú kábítószer-élvezők, illetve az azt helyettesítő gyógyszert szedők közül ma már 20 ezer fiatal sürgős, azonnali orvosi kezelésre szorulna. Népszabadság, 1984. IX. 23."

Nagy Gábor - Nem is tudom... harmadszor
A történet valamikor az elmúlt évszázad utolsó éveiben kezdődött, amikor a Műemléklapban először jelentek meg Nagy Gábor műemlékvédelemmel kapcsolatos cikkei. A visszatérően nem is tudom címmel kezdődő írások enyhe bizonytalanságot sejtető felütése valahogy különösnek hatott akkoriban, a műemlékes szakma chartákkal körülbástyázott magabiztos világában. Az egyre sokasodó cikkek első sorozata 2002-ben jelent meg kötetbe rendezve, amit 2007-ben követett a második, amikor is már jól érezhető volt, hogy a nem is tudom-ban kifejeződő sok kicsi kérdőjel bizony érzékeny kijelzése a műemlékvédelem szaporodó kérdéseinek, kételyeinek, belső problémáinak. Végül eljutottunk a máig, a harmadik kötetig, amelyben a nem is tudom már nem is kérdés, hanem állítás, egy megzavart és önmagában is megosztott szakma állapotjelzője lehet. E folyamat követése akár szomorú is lehetne, ha az írások szigorúan szakcikkek lennének, de hál Istennek ennél többről van szó. Örökségvédelem kapcsán az építészet, tágasabban a kultúra területein járunk, és ezeket a kalandozásokat finom humor szövi át, feloldva a nem is tudom-ban rejlő, olykor nehéz kérdések súlyát. És ahogyan az írások sorában előre haladunk, egyre inkább személyessé válik a hang, és egyre kiterjedtebb a kalandozások területe, beleférnek az élet kisebb-nagyobb, fontos és kevésbé fontos történései, a szakirodalom irodalommá tágul. Kerner uram a 3-as számot kapta, ami a számmisztikában nem nagyon hívők számára is nyilvánvalóan a teljességet jelenti írja a szerző a kötet egyik írásában (Eötvös Károly lába nyomában). S ha ez igaz, akkor a sorozat ezzel a kötettel vált teljessé. (Cságoly Ferenc)

Berács József - Hubert József - Nagy Gábor - A ​nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban 1.
A ​felsőoktatás mint a 21. századi információs társadalmának egyik meghatározó és kétségkívül dinamikusan növekvő ágazata csak azokban az országokban őrzi meg ezt a szerepét, ahol működése a nemzetközi trendek mentén fejlődik. A tanulmány arra keresi a választ, hogy hol is tart a magyar felsőoktatás a nemzetközivé válás útján, milyen ismérvek mentén vizsgálható, ítélhető meg ez a jelenség, illetve milyen nemzetközi összehasonlítások szolgálják a jobb megértést. A nemzetközi diákmobilitás elemzése küldő ország és intézmény szerinti bontásban Az egyetemek intézményfejlesztési tervei: miként jelenik meg benne a nemzetköziesedés, milyen mutatószámokat, kritériumokat használnak a folyamat jellemzésére, és milyen célokat tűznek ki Egyetemek honlapjának elemzése: miként szólítják meg a hallgatókat, hogyan és mit kommunikálnak magukról az intézmények

Nagy Gábor - Pölöskei Pálné - Veress Attila - Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése 2012
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Gábor - Ki ​a konkolyt vetette
Egy ​nyugat-magyarországi falu, Vadaskend káplánja brutális gyilkosság áldozata lesz. A '60-as évek végi rejtélyes ügy eltemetettnek hitt emléke két évtizeddel később utoléri a pap disszidens barátját, aki utólag megkísérli rekonstruálni az eseményeket. Ki mozgatta a szálakat a Kádár-rendszer idején és kicsoda mozgatja a rendszerváltozás után? Ki -és mi- a gyilkos, és hogy válik a falusi káplán áldozattá? S az ügy miért lesz mások számára is hirtelen égetően fontos a rendszerváltás után? A múltat összerakni próbáló férfi hamarosan rá kell, hogy döbbenjen: ő is csak egy eleme a kirakósdinak...

Keresztes Imre - Nagy Gábor - Poór Csaba - Tálas Andrea - Vida László - Zsebvilág ​2005 - Katasztrófák a Földön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Gábor - Álmatlanok ​és álmodozók
Egy ​régi történet rejtélyes kéziratát olvassa évtizedekkel később egy képzőművész tanár, aki ellen arctalan, lidérces erők fognak össze, hogy ellehetetlenítsék az életét.

Nagy Gábor - Kocsis Györgyi - Jakus Ibolya - Zsebvilág ​1998 - Európai Unió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Gábor - Útmutató ​a Windows Registry használatához
A ​Windows 95 megjelenése óta a rendszer beállításának központi tárhelye a Rendszerleíró adatbázis (Registry). A programok ide vezetik be konfigurációs adataikat, és itt őrzik indítási, futtatási paramétereiket. A Windows-kézikönyvek csak az alapjait ismertették, a mélyebb titkokat a több ezer oldalas angol nyelvű kötetekben kereshetjük. A Registry olyan, egyszerűen hasznosítható trükköket is rejteget, amelyekkel javíthatjuk a memóriakezelést, gyorsíthatjuk a merevlemez és a CD adatainak olvasását. Mivel enciklopédiaszerű összeállítás készítésére nem volt lehetőségünk, és az olvasók sem szívesen forgatnak több ezer oldalas köteteket, ezért tematikusan állítottuk össze a fejezetek sorát. Ilyen, a kötetben tárgyalt témakörök, például a memóriakezelés és gyorsítótárak, a rendszerindítás és -leállítás, a felhasználóazonosítás, a hálózatbiztonság, a nyomtatás, a hálózatkezelés, valamint a programtelepítés és -eltávolítás. Külön figyelmet szenteltünk az automatikus programindításnak, a vírusprogramoknak és a Registry védelmének.

Nagy Gábor - "...legyek ​versedben asszonánc"
Baka ​István Szekszárdon született 1948-ban. Egyetemi éveitől kezdve Szegeden élt, egészen 1995-ben bekövetkezett haláláig. Szülővárosában, Szekszárdon temették el. Bár az irodalmi élet központjától távol, előbb Szekszárdon, a szülői házban, majd Szegeden, a Victor Hugó utcai Kincskereső-szerkesztőségben, szinte szerzetesi magányban alkotott, barátai és nem egy irodalomkritikus számára már első művei születése után nyilvánvalóvá vált, hogy egy különleges tehetségű költő művészete van kibontakozóban. Válogatott és új verseinek gyűjteménye, az Égtájak célkeresztjén, majd a Farkasok órája megjelenése után neve szélesebb körben is ismertté vált. Verseivel hamarosan az ország minden jelentősebb folyóiratában találkozhatott az olvasó, a kilencvenes évek első felében pedig már külön rangot jelentett az irodalmi lapoknak, ha Baka-verset publikálhattak. Úgy tűnt, költészete hidat verhet az irodalmi táborok közé... Fájdalmasan korai halálával ez a remény szertefoszlott, és életműve is más megvilágítást kapott: versei mellett kiváló műfordításaira, prózai írásaira, esszéire és tárcáira is felfigyelt a kritika. A halála után megjelent Tájkép fohásszal című verseskötete a magyar irodalom egyik legegységesebb, kiemelkedő költői életművének foglalata. Nagy Gábor (Körmend, 1972) monográfiájában arra vállalkozott, hogy a teljes költői életmű bemutatásával és elemzésével közelebb hozza az olvasóhoz Baka Istvánt, a költőt és embert, akit versei a magyar irodalom halhatatlanjai közé emeltek.

Nagy Gábor - Találkozások ​II.
Amikor ​egy földi ember érintkezik egy vagy több ufonautával, akkor két eltérő élettérben létező tudat, vagyis elkülönülés érintkezik egymással. Nem használom az eltérítés szót! Számomra a találkozás, vagy esetleg az érintés pontosabb. Ez alapján érintettnek lenni nem más, mint tudatosan megélni a más életterek lényéinek, tudatának létezését és annak kommunikációját velünk. Egyben kifejeződését annak, hogy valójában ŐK is, ÉN is ugyanannak a Tudatnak vagyunk részei. Érintettnek lenni annyi, mint tudatosulni azáltal, hogy ŐK keresnek meg, és ŐK tanítanak meg erre. Hogy miért pont engem, miért pont most és miért itt, ezt kár feltenni. Valójában mindegy, hogy melyik „oldal" által vagy érintve, ugyanoda jutsz. Ha segít annak tudata, hogy nem vagy egyedül, hogy most már tudod, hogy mások is ugyanúgy érintettek, és leírhatják véleményüket, akkor van értelme ennek a könyvnek.

Nagy Gábor - Szabó Zsolt - Csigás ​íjak
A ​magyar íjászatban az elmúlt években nagyon sok pozitív változás történt. Több versenyző ért el nemzetközi szinten is kiváló eredményeket. Világ- és Európa-bajnokok sorát ismerhettük meg. Újabb és újabb versenyeken, veersenyrendszereken szereztünk tapasztalatokat, érünk el eredményeket. A sikerek elérésének nagyon fontos eleme, hogy a versenyző mögött milyen technikai- és szerviz háttér áll rendelkezésre. Itt elsősorban a megbízhatóságra, a tökéletes működésre gondolok, nem pedig a felszerelés esetleges csúcsminőségére. Az elmúlt években elért sikereimet nagymértékben köszönhetem Nagy Gábornak, aki számomra a felszerelésem szevízelését végézte. Örülök, hogy végre megosztja tudását és tapasztalatait az íjászsport iránt érdeklődőkkel. A szerény hazai "íjászirodalomban" egy űrt tölt be ez a kiadvány, melyet őszintén ajánlok minden olyan íjásztársamnak, aki a csigás íj működésének, beállításának és szervízelésének gyakorlati kérdései iránt is érdeklődik. Meggyőződésem, hogy ön, aki ezt a könyvet most a kezében tartja, nagyon sok felmerülő technikai kérdésre fognak választ, megoldást találni. Szedlár János egyéni világ- és Európa-bajnok, csapat négyszeres Európa-bajnok.

Nagy Gábor - Lélekvesztő
Nagy ​Gábor (1972) a sestina szerkezetét alkalmazza új verseskönyvére: a ciklusrendet a sestina szigorú, a középkor-reneszánsz idejéből ismert kombinatorikája szerint bontja fel, próbára téve az így egymás mellé került versek összetartóerejét. Lírája a latin-amerikai, buja vegetációjú világot ötvözi a görög mitológiával, illetve a Mózesi Genezissel, ezekben is a kiűzetés motivumát hangsúlyozva. A versfüzérből fölsejlő különös történet, a helyszínek és emlékek egzotikuma és a költői eszközök könnyed művessége adja Nagy Gábor második kötetének artisztikumát.

Mészáros Rezső - Nagy Erika - Pál Viktor - Nagy Gábor - Boros Lajos - A ​globális gazdaság földrajzi dimenziói
A ​mű a globális gazdaságot a társadalomföldrajz eszköztárával mutatja be naprakész adatokkal, széleskörű szakirodalmi háttérrel, kiválóan illusztrált elemzésekkel, valamint az információs technológiák révén gyökeresen átalakult globális gazdaság térszerkezetének bemutatásával. A lebilincselően olvasmányos mű a földrajzi és közgazdasági képzések számára éppúgy meggyőződéssel ajáajánlható, mint a téma iránt érdeklődő szakembereknek.

Nagy Gábor - Szabó Zsolt - Vadászíjászat
Kedves ​Olvasó! Ahhoz, hogy eredményes vadászíjászok lehessünk, jól összeállított felszerelésre, jól kiválasztott vadászati módszerre és jó stratégiára van szükségünk. Ez a kiadvány számos jó ötlettel és hasznos információval segíthet minden vadászat iránt érdeklődőt. Jómagam 15 évvel ezelőtt kezdtem el járni az erdőt íjjal a kezemben, és bizony abban az időben még nagyon kevés tapasztalat volt a hátam mögött. Hatalmas segítség lett volna számomra ez a könyv akkor, mert sok felesleges és hiábavaló fáradságtól kímélt volna meg. Ezért ajánlom minden leendő és gyakorló vadászíjásznak ezt a kötetet, és bízom benne, hogy a leírtak hamarosan a gyakorlatban is megvalósulnak kint, a vadászterületeken. Vadászíjász üdvözlettel: Papp Szilárd

Ángyán József - Balázs Katalin - Nagy Gábor - Fenntartható, ​többfunkciós mezőgazdaság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany Edit - Hajnal Tamás - Kőrössy Zoltán - Nagy Gábor - Novák László - Novák Zsuzsa - Tomecskó Erika - Üzleti ​rendezvényszervezés I.
A ​könyvet a szerzők ajánlják azoknak, akik rendezvényeken, partikon vesznek részt, hogy tisztában legyenek vele, hová és miért hívják őket - hová, és miért érdemes elmenni. Marketing és kommunikációs szakembereknek, hogy még tudatosabban és költség-hatékonyabban használhassák fel a rendezvényeket, mint marketing-kommunikációs eszközt a cégüknél. Az üzleti rendezvényszervezést hivatásukként végző profi szakembernek, hogy legyen végre egy könyv, amivel vitatkozni lehet, és ezáltal rövid időn belül megszülethessen a második, javított-bővített kiadás.

Kollekciók