Ajax-loader

Josef Kirschner könyvei a rukkolán


Josef Kirschner - Az ​egoizmus művészete
LÉGY ​BOLDOG AKKOR IS, HA EZ MÁSOKNAK NEM TETSZIK Az egoizmus nem feltétlenül negatív tulajdonság, főleg, ha ezt a szót nem a szokásos értelemben használjuk. Ebben a kötetben az „egoizmus" szó az emberi autonómiát jelenti. Milyen az autonóm ember? Aki félre tudja söpörni útjából a környezet elmarasztaló ítéleteit és saját életéért önmaga tudja vállalni a felelősséget. Ez nem könnyű, de csak ez az út vezet a függetlenséghez, szabadsághoz, sikerhez és boldogsághoz. Josef Kirschner, akinek ezen kívül még számos sikeres könyve jelent meg Németországban, ebben a nem kevésbé sikeres könyvében provokáló alaptézist állít fel: „Mindenki egoista, csak kevesen tudják, hogyan lehet ebből hasznot húzni. A legtöbben alkalmazkodnak környezetükhöz, hogy kivívják a szeretetet, dicséretet és elismerést. Csakhogy ezzel lemondanak arról, hogy saját életüket éljék." AZ EGOIZMUS MŰVÉSZETÉ - bői kiderül, miként lehet legyőzni a külső befolyásokat, valóra váltani a vágyainkat. Sok mindent megtudunk önmagunkról is - gyengéinket, korlátainkat, félelmeinket - amelyek mind hátráltatják önmegvalósításunkat. Ha követjük a könyv igen praktikus tanácsait, sikerül megváltoztatni hozzáállásunkat a világhoz, és megtaláljuk azt az életformát, amely kielégíti igényeinket és amelyre mindig vágytunk. A SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ELŐTTÜNK ÁLL! A kötet néhány oldalán aláhúzások vannak.ezért a közepes minősítés.

Josef Kirschner - Félelem ​nélkül
Bizonyára ​mindenki tapasztalta mar, hogy mások halasára olyan döntési hozott, ami homlokegyenest ellenkezett valódi érdekeivel Például igent mondott valamire, amire pedig nemet kellett volna mondania, vagy fordítva. A szörnyű érzés, amely oldalazásra, megalkuvásra, független véleményünk feladására kényszerít: a félelem. Félelem olyan dolgok (pénz, munkahely, mások tisztelete, szeretete), vagy olyan személyek (partner, szülő, gyermek, barát) elvesztésétől, akik nagyon fontosak számunkra. Ha azonban ezeket az értékeket csak olyan áron tudjuk megőrizni, hogy közben ónálló véleményünk megtagadására kényszerülünk, akkor életünk veszélybe kerül. * Meg kell tehát rajzolnunk a mitikus krétakört, hogy jelezzük mindazoknak, akik belső szabadságunkat veszélyeztetik: eddig és nem tovább. A nagy sikerű AZ EGOIZMUS MŰVÉSZETE című könyv szerzője ezúttal azokra a gyengeségeinkre, félelmeinkre mutat rá, melyek által mások manipulációs törekvéseinek áldozataivá válunk. * Hogyan szerezhetjük vissza önbecsülésünket? Hogyan szeressük jól önmagunkat? És végül hogyan kerülhetünk az életnek nevezett játszmában a vesztesről a nyerő oldalra? Ezekre a kérdésekre ad választ Josef Kirschner több nyelvre lefordított népszerű bestsellere, a FÉLELEM NÉLKÜL

Josef Kirschner - A ​manipuláció művészete
Josef ​Kirschner _A manipuláció művészeté_ben egy világos és meggyőző tézist fogalmaz meg: Születésünktől kezdve szünet nélkül manipulálnak bennünket, és mi magunk is állandóan azon igyekszünk, hogy saját előnyünkre befolyásoljuk embertársainkat. Ez az állandó, kölcsönös igyekezet az emberi együttélés nagyon lényeges, és nem kiiktatható eleme. Ezért aki ki akar törni a manipuláltak tömegéből, aki érvényesülni akar, aki nem mások öntudatlan eszközeként akarja leélni az életét - vagyis eredményes akar lenni a manipulációs játszmákban - , annak, tetszik, nem tetszik, el kell sajátítania a játékszabályokat - méghozzá magas szinten. Időnként túl szókimondónak, egyenesen nyersnek tűnhet számunkra, amikor a szerző hideg logikával elemzi a befolyásolás hatékony technikáit. Azonban ne feledjük: a manipuláció nem olyan téma, amelynek tárgyalásánál megengedhető a finomkodás, mint ahogy egy sebész sem engedheti meg magának, hogy szikével a kezében másra gondoljon, mint a "kegyetlen" műveletekre. Ha valaki tárgyilagosan néz a világra, valószínűleg egyetért a szerzővel, amikor ezt írja: "A manipuláció az emberi együttélés elkerülhetetlen kísérője. A kérdés nem az, részt veszünk-e benne vagy sem, hanem az, hogy a manipuláció passzív áldozatai, vagy aktív haszonélvezői vagyunk-e." _A manipuláció művészete_ nagy segítséget jelent azok számára, akik az utóbbiakhoz akarnak tartozni.

Kollekciók