Ajax-loader

Hatvani Dániel könyvei a rukkolán


Hatvani Dániel - Életutak ​a homokhátságon
Több ​mint két évtizede fejeződött be a mezőgazdaság szocialista átszervezése, amely hatalmas változásokat hozott a szocialista társadalom és gazdaság építésében. Országunk egységes szocialista alapon gyorsabb ütemben fejlődött és - a gazdaságon belül - a mezőgazdaság olyan eredményeket ért el, amelyek a nemzetközi élvonalba emelték. Ilyen fejlődéshez az emberi hozzáértés, akarat, szorgalom és hit nélkülözhetetlen. A történelemnek tartozunk azzal, hogy ezt a nagy társadalmi és gazdasági változást elősegítő és megteremtő emberek munkáját méltassuk, megismertessük társadalmunknak és örökül hagyjuk az utókornak, mint ahogy ez a könyv is teszi.<br> Itt csak egy tucatnyi arcképet mutat be a szerző, mégis hű összetételét adj a magyar szocialista mezőgazdaság megszervezése nemcsak a parasztság, hanem az egész társadalom ügye volt. Ezt bizonyítja az a jelentős társadalmi megmozdulás, amely az átszervezés és a fiatal termelőszövetkezetek gyors megszilárdítása idején kibontakozott; s a politikai és anyagi támogatáson túl, a közvetlen személyi segítségben is megnyilvánult. Kétségtelen, hogy a legfőbb személyi erőt maga a parasztság jelentette. A parasztság a falu közös életéből jól tudta, kik azok a gazdatársak, a kik példaképei voltak a termelésben s akiket indokolt követni a nagy társadalmi és gazdasági változások idején, a mezőgazdaság szocialista átszervezésekor. Megszámlálhatatlan azoknak az eseteknek a száma, amelyekben a falu parasztjai árgus szemekkel figyelték, hogy belép-e egy-egy kiváló gazda a termelőszövetkezetbe. Ha igen, tömegesen követték a példát. Hány esetben fordult elő, hogy a legkiválóbb parasztembereket választották meg a szövetkezet elnökének, vezetőinak és nem csalatkoztak. A parasztság soraiból választott vezetők nagy felelősséget vállaltak. Mielőbb eredményt akartak elérni a közös gazdálkodásban, de eleget kellett tenniük az őket megválasztó szövetkezeti tagok személyi jövedelem-igényeinek is. Bizony nem ment könnyen. Különösen vonatkozik ez az olyan mostoha természeti adottságú vidékre, mint a Homokhátság. A néhány holdas paraszti parcella gazdálkodása és a több ezer holdas közös gazdaság termelésszervezése, irányítása között óriási a különbség. S ahány tag, annyi a probléma. Sok gyötrődés, álmatlan éjszaka, kudarcok és sikerek jellemezték ezt a munkát. Elmondhatjuk, hogy a parasztok közül választott vezetők mind magasabb színvonalon tettek eleget a követelményeknek; a szövetkezeti tagság, a társadalom elismerését vívták ki munkájuk nyomán. Sajnos, a nagy átalakulásnak voltak áldozatai is. A gondok, a nehézségek, sokszor a felkészültséget meghaladó követelmények több vezetőnek kikezdték egészségét és lerövidítettél életét. Ez a könyv bemutat ilyen sorsokat is.

Hatvani Dániel - A ​földvár népe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hatvani Dániel - Vízalatti ​harangok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hatvani Dániel - Tilalomfák ​árnyékában
Részlet ​a könyvből: 1972-ben egy akkor még fiatal magyar író ilyennek látta kora fiatalságát: "Nagymértékben képes a divat az ideálok hordozására. A mai divat romantikus. Virágos ingekben, zsabóban, lobogó nyekkendőben járnak a fiatalok, s a romantikus dandy karcsú sziluettjét utánozzák. Sokan szeretnék bizonyítani, hogy csak bizonyos fölszínes divatjegyek újraélesztéséről van szó, tartalmi azonosság nincs a romantikával. De akkor miért van, hogy a művészetek, az irodalom rendre-másra az érzelmek létjogosultságáról beszél, hogy bestseller szinten is egy érzelmes giccs győzte le a pornográfiát és a szadizmust? (Lásd: Szerelmi történet.) Hogy Párizsban, Ceylonban, Mexikóban, Csehszlovákiában, Lengyelországban kitárt ingmellel rohannak sortűzbe, szuronyokba?" Az akkor már negyedik évében járó - egyelőre még csak kéthavonta megjelenő - kecskeméti Forrás 5-ik, azaz szeptember-októberi számának 79-80. oldalán olvashatók a fenti sorok. Legalábbis így utólag, a polcról leemelt bekötött évfolyamban; bár az előfizetők ezt a számot megkapták, a szerkesztőség is kiküldte reprezentációs és tiszteletpéldányait, utcára nem került az 1972/5-ös Forrás. A két "táborbeli" ország neve miatt... Kitűnő fotó tölti be majd a teljes címoldalt, havas, deres, elvadult téli pusztaságot ábrázol, az előtérben kócos, ledermedt sással, a háttérben villámsújtotta százados fűz csonkjával. A hatalom, bármi is jelent meg évről-évre október tájékán, mindenben rejtett összefüggéseket vélt felfedezni. S most íme, belül is ott az argumentum: a folyóirat átlépte a tilalmas határokat, s ezért a szerkesztőségnek - mindenekelőtt a főszerkesztőnek - lakolnia kell.

Hatvani Dániel - Erre ​csörög a dió
...Domján ​mintha az ősvilági mítoszok szarvasbikájaként hágta volna nőstényét;a lányt a hóna alatt kulcsolta át,érezte a verejtékszagot, majd tenyerét a mellek alá csúsztatta, s egyszerre fokozta a lökések erejét és ritmusát.De jó ideig még nem tudott elmozdulni a magaslatról,csak amikor a lány tomporának visszaverő remegését kezdte megérezni,jutott fel a kaptatóra,s onnan már nem volt megállás..Akkora gyönyört érzett, mintha egy galaktika szakadt volna ki a testéből, fémsűrű csillagokkal,robbanó szupernovákkal,élettel megistenült bolygókkal.

Hatvani Dániel - Tehéncsöcs
...Karcsi ​ezután minden szempontból elérkezettnek látta az időt arra, hogy a lány a férfiszerszámmal is megtanuljon bánni. A lány ujjait ráhelyezte a péniszére, s mutatta, hogyan húzgálja azokat alá s fel, hol lazítson és hol szorítson. S figyelmeztette, nehogy megijedjen, amikor számára ismeretlen nedvek fognak előspriccelni. - Tudom - mondta Andrea halkan. - Az lesz majd a geci. - Honnan tudod, te kis boszorka? - kérdezte Karcsi meglepődve. A lány azt válaszolta, hogy az osztálytársnőjétől hallotta, s máris munkába vette fegyverét. A lány ebben is nagyon ügyesnek mutatkozott. Elsősorban a vessző oldalsó mezőire összpontosított, ezért Karcsi, érezve a kéj közeledtét, nagy attrakcióra szánta el magát. Amikor a tetőpontra ért, ejakulálásra kész farkát kivette a lány kezéből, s a makkra gyakorolt vonó-szorító mozdulattal mintegy felgyorsítva az ondó pályaröptét, módszeresen és mérsékelt adagokra megosztva a nedűt, végiglövellte a lány friss, harmatos testén. Andrea a csodálkozástól és a gyönyörűségtől nem tudott hová lenni. Mindkét tenyerével hozzálátott, hogy szétkenje magán a spermát, minél nagyobb felületen. Orrcimpája közben jócskán kitágult, tenyerét is meg-megszagolgatta, s megjegyezte, hogy az ondónak trópusi virágillata van.

Kollekciók