Ajax-loader

Thury Zoltán könyvei a rukkolán


Thury Zoltán - Előbb ​meg kell halni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thury Zoltán - Thury ​Zoltán összes művei
tartalma: ​Ketty és egyéb elbeszélések; Emberhalál és egyéb elbeszélések; A kapitány és egyéb elbeszélések; A sorompó és egyéb elbeszélések

Thury Zoltán - Urak ​és parasztok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thury Zoltán - Valahogy ​élni
„Küküllői ​Dénesnek egyszer csak nem is annyira fájni, mint inkább elaludni készült a szeme. Zsibbadt volt. Könnyezett s néha nyilallás szaladt végig rajta. Mind a kettőn egyszerre s lassan, fájdalmasan. Küküllői különben is igen-igen rossz szemű ember volt. Nagyon vastag szemüveget hordott az utcán s még vastagabbat tett föl otthon, a mikor irt. Író volt tudniillik. Nem népszerű, kapós, hanem töprengő, józan és lelkiismeretes ember. Azzal a két rossz szemmel mindennek a mélyére nézett. - A mikor először észrevette, hogy a papiroson maga előtt nem látja a betűt s voltaképpen csak találomra ír, végigsuhant a lelkén a hideg. Egy kis katonasipka hevert az asztalon, a kisebbik fiáé, a hogy pedig fölállott, kis takaréktűzhelybe botlott bele, körül szétszórva hevertek a fazekak meg lábosok, tepsik, tortaformák, a legkisebb lányának a játéka. - Rémülten kérdezte: - Mi lesz ezekkel? Mi lesz ezekkel? - Aztán járta a tanárokat s egyszer, a mikor délben tapogatva vak módjára kereste maga előtt a kést az abroszon, elszólta magát: - Én vakon nem élek, fiam. Ezt nem követelheti tőlem senki. Ha nem tudnak segíteni rajtam, agyonlövöm magam. A felesége hebegve, lélek nélkül felelt: - Dehogy nem tudnak.” (részlet a címadó novellából)

Thury Zoltán - Útravaló ​- Testamentum
Az ​út az élet, és a gyermekeim indulnak meg rajta. Mivelhogy a zsebeiket nem tudom majd megtömni arannyal, szolgálom a mesterségemmel őket. Írok nekik egy könyvet. Tegyék a tarisznyájukba, s ha eljutnak egy-egy kilométerkőhöz, olvasgassák. Találnak majd benne egy kis életfilozófiát, ... s ha fáradtak lesznek, egy kis pihenőt is abban a nagy szeretetben, amivel ölelem őket majd akkor is, ha én már nem beszélhetek hozzájuk, csak a könyv. - 1901. karácsony havában Thury Zoltánnak (1870-1906), a századforduló legméltatlanabbul elfelejtett nagy elbeszélőjének ez az egyszerre szomorkás hangulatú és szórakoztató írása Mai Manó műterméből származó felvételekkel illusztrálva jelenik meg. - Thury művének szép párdarabja Benedek Elek saját kisgyermekeihez címzett útravalója. Két mű egy kötetben, korabeli családi és gyermekfotográfiákkal, félvászon kötés.

Thury Zoltán - Egy ​arany
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók