Ajax-loader

Leonardo da Vinci könyvei a rukkolán


Leonardo da Vinci - The ​Notebooks of Leonardo da Vinci I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leonardo da Vinci - Leonardo ​Drawings
A ​representative selection of Leonardo's various achievements: drawings of plants, landscapes, human face and figure, and more, as well as studies for The Last Supper and more. 60 illustrations.

Emma Dickens - Leonardo da Vinci - The ​Da Vinci Notebooks
For ​everyone who has read and enjoyed Dan Brown's The Da Vinci Code, here is an exceptional insight into da Vinci's inner world, in his own words and images.

Leonardo da Vinci - A ​festészetről
Leonardót ​igen nagy érdeklődés övezi napjainkban. Korábban Mona Lisa mosolya, újabban nagy fantáziájú tudományos kísérletei kerültek előtérbe, de életműve ennél jóval összetettebb. A cinQuecento legtágabb érdeklődésű alkotója ő, igazi umo universale, akinek Taktátusát, azaz festészetről írott szövegeit tartja kezében az olvasó. Ebben Leonardo majdnem ezer "fejezet -re osztva fogalmazta meg gondolatait és gyakorlati tanácsait, melyeket több száz ábrával illusztrált. Ezeket a különböző időszakokban írt értekezéseit tanítványa, Francesco Melzi őrizte és gyűjtötte egybe, s már a reneszánszban több másolat készült róla. Kötetünk a kéziratokat a lehető leghűbben követve teszi lehetővé, hogy betekintsünk a polihisztor műhelyébe.

Leonardo da Vinci - The ​Notebooks of Leonardo da Vinci 1-2.
Volume ​1 of 2-volume set. Total of 1,566 extracts includes writings on painting, sculpture, architecture, anatomy, mining, inventions, music. Dual Italian-English texts, with 186 plates plus over 500 additional drawings.

Leonardo da Vinci - Leonardo ​da Vinci meséi
Leonardo ​da Vinci Meséi most először kerülnek a magyar olvasók elé, Rofusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilm rendező művészi összeállításában, és Szálinger Balázs József Attila-díjas fiatal magyar költő egyedi átiratában, műfordításában. A reneszánsz polihisztora hol vidáman, hol keserűen, de többnyire jó adag humorral fűszerezve kalauzol el bennünket a létezés legmélyebb, soha el nem évülő kérdéseihez. Közel fél évezred telt el a mesék keletkezése óta, mégis éppúgy aktuálisak a modern kor társadalmában, mint abban az időszakban, amelyben íródtak. A mesék hangulatát és mondanivalóját erősítő, és azokat értékében is emelő grafikákat a mai magyar grafikusművészet legkiválóbb képviselői álmodták papírra.

Leonardo da Vinci - Aforizmák ​és rajzok
Leonardo ​Firenzében, Verrocchio műhelyében szerzett megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot a művészetekben - a szobrászattól a festészeten át az építészetig, a test szorgalmas tanulmányozásától az optikai elméletekig -, a geometriában, a természettudományokban (különösen a botanikában) és a zenében. Minden részletben tanulmányozta az emberi testet (anatómia, mozgás, fiziognómia). Kéziratai tele vannak a profilokkal és groteszk figurákkal; ezek a korabeli utcai, piaci, templomi és bordélyházi életképek jellegzetes alakjait ábrázolják. A rajz összetett formanyelvének elemei közé tartoznak az első ötlet vázlatos rögzítései, a kísérletező variációk, a kreatív firkák, a pillanatnyi mozgás kalligrafikus feljegyzései, a forma, a tér és a struktúra elmélyült, kutató tanulmányozásai. Leonardo rajzain láthatunk ritkaságokat, látomásokat és képtelenségeket is. Megmutatják kifinomult érzékét a meglepő hatásokra, új témákra és motívumokra, az első gondolat vagy elképzelés akár tréfaként történő megragadására. Leonardo da Vinci az itáliai reneszánsz kimagasló jelentőségű és hatású egyénisége: festő, szobrász, építész, mérnök, tudós, feltaláló - egyszóval igazi reneszánsz ember. Finom, de határozott rajzai, feljegyzései, amelyekkel kódexeket és jegyzetfüzeteket töltött meg élete során, a legmélyebb gondolataiba és szárnyaló fantáziájába enged bepillantást.

Leonardo da Vinci - Válogatott ​írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leonardo da Vinci - Tudomány ​és művészet
A ​Leonardo da Vinci tudományos és művészetelméleti írásait összefoglaló könyv az olasz reneszánsz egyetemes lángelméjét arról az oldaláról mutatja be, melyet eddig a magyar közönség alig ismert. A reneszánsz óriásának művészetelméleti fejtegetései, festészeti szabályai, melyeket az utódok "A festészet tudománya" című művében gyűjtöttek össze, nem csupán történetileg értékesek, de nagyrészt ma is érvényesek. Viszont ha Leonardo tudományos fejtegetéseit mellőzzük, hiányos képet nyújtunk festészetelméletéről is, mert ezekben a tudományos leírásokban, aforizmákban az objektívvalóságot úgy fedezi fel, mint a művészet előfeltételét. A világ valóságát tudományosan kutató, művészileg ábrázoló festészetelméletet és gyakorlatot teremtő Leonardo írásaiból Kardos Tibor, az olasz reneszánsz kutatója ad bő válogatást és fordítást a nagyszámú képet és rajzot tartalmazó kötetben.

Leonardo da Vinci - Leonardo ​on the Human Body
Here ​are clear reproductions of over 1,200 anatomical drawings by one of humanity's greatest geniuses — still considered, nearly five centuries later, the finest ever rendered. 215 plates.

Leonardo da Vinci - Leonardo ​da Vinci válogatott írásai
Leonardo, ​a polihisztor óriási hagyatékában filozófiai, művészeti és természettudományos tárgyú írások egyaránt szerepelnek. Jelen kiadás megpróbálkozik azzal, hogy új fordításban, arányos és teljes képet adjon a művészóriás munkásságáról, és csaknem negyven témakörben mutassa be a reneszánsz természetszemlélet teljességét. Az idézetekhez fűzött jegyzetek arra törekszenek, hogy megadják Leonardo szavainak mai értelmezését, és hogy jelezzék a különbséget a két kor gondolkodásmódja között.

Kollekciók