Ajax-loader

Romhányi Attila könyvei a rukkolán


Romhányi Attila - A ​Föld papagájai
Egy ​madárrend csaknem teljes bemutatására vállalkozott a szerző. Az érdeklődők és a díszmadártenyésztők, illetve -tartók nemcsak a papagájok testi és viselkedésbeli tulajdonságaikat ismerhetik meg, hanem hasznos információkat szerezhetnek e csodálatos-szép madarak tartásáról is. A szöveget kísérő káprázatos felvételek felfedezés számba menő élménnyel ajándékozzák meg a könyv olvasóit. A szerző civilben belgyógyász szakorvos, háziorvos. Gyermekkora óta nagy szeretettel foglalkozik papagájokkal. A gyermekkori hobbit tudományos érdeklődés követte. 1987-ben saját könyvvel jelentkezett, és szaklapokban is rendszeresen publikál. Több papagájkongresszuson vett részt. Otthonában négy földrészről származó 11 papagájt tart.

Romhányi Attila - Barangolás ​az ősi Amerika földjén
A ​könyv szerzője orvos, de hivatása mellett különös érdeklődéssel fordul a prekolumbián (maja, azték, tolték, olmék) indián kultúrák felé. Hosszú évek óta foglalkozik a latin-amerikai kultúrák történelmével és művészetével, számos útja során személyesn is tanulmányozta az indián kultúrák gazdag hagyományát. Könyvében, mely számos illusztrációt tartalmaz, a 19. északi szélességi foknál található Teotihuacan és a 16. déli szélességi fok közelében épült Tiahuanaco által határolt területen folytatott kalandos utazásra hívja az olvasót.

Romhányi Attila - Maja ​mozaik
Fellapozva ​ezt a tartalmas, nem mindennapi könyvet, a háromezer éves maja kultúra rejtelmeibe kapnak bepillantást az olvasók. A szerző hiteles és korhű képet tár elénk az indián lélek csodálatos színekkel megfestett világáról, történelméről, hitvilágáról, gondolkodásmódjáról. Mindezt gazdagítja a függelékben található két, eddig magyar nyelven nem publikált maja írásmű. Ez a könyv csodálatot, szeretetet és együttérzést fejez ki egy olyan nép iránt, amely ki tudja, mire vitte volna, ha a történelem nem szól közbe.

Romhányi Attila - Papagájkedvelők ​kézikönyve
A ​madarak talán legkülönösebb csoportját képező papagájok többsége igen szociális életet él, kisebb-nagyobb kolóniákban érzi jól magát. Ezzel is magyarázható, hogy az emberek oltalmában élő papagájok rendkívüli módon kötődnek gazdájukhoz, velük igazi bensőséges kapcsolatot alakítanak ki. Ezért, valamint értelmi képességeik, kedvességük, hangutánzó képességük miatt váltak a legnépszerűbb díszmadarainkká. Ez a kétes értékű dicséret sajnos sok fajt sodort a végveszélybe, néhányat pedig már megmenteni sem lehetett a kipusztulástól, olyan nagy számban fogták, lőtték, csempészték őket, s teszik ezt sokhelyütt még ma is. Erről a nagyszerű és érdekes madárcsoportról írt részletes, és az eddig magyar nyelven megjelenteknél gazdagabb könyvet dr. Romhányi Attila, aki "civilben" belgyógyász szakorvos.A könyv első részében sok érdekességgel fűszerezett általános tudnivalók olvashatók a papagájokról. Megismerhetjük származásukat, elnevezésük eredetét, viselkedésüket, testfelépítésüket, különleges képességeiket. Igen gazdag és gyakorlatias az állategészségügyet tárgyaló fejezet.A legnagyobb részt a könyvben azonban a 338 faj, és számos alfaj és mutáció ismertetése, tartási és tenyésztési tudnivalóinak leírása foglalja el. Az élőhelyük alapján csoportosított, és nemzetségenként felsorolt fajok között szerepelnek az élőhelyükön kipusztult, vagy a kipusztulás közelébe jutott papagájok is. Különös értéke a könyvnek az együtt érző és szeretetteljes hangvétel, amellyel a szerző e madarakról ír. Romhányi doktor szinte az egész világot bejárta, madárparkokban és természetes élőhelyükön is felkereste a fellelhető papagájokat. Könyvét saját fotói illusztrálják. Ajánlható ez a könyv nemcsak a papagájbarátoknak, hanem az állatok, a természet iránt érdeklődőknek is. Igen szórakoztató, és érdekes olvasmány.

Romhányi Attila - A ​papagájok tartása és tenyésztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romhányi Attila - Papagájok
Lorenz ​tollas majmoknak nevezte a papagájokat, ezzel tanulékonyságukra, játékosságukra utalt. Tartásuk az utolsó évtizedekben kezdett fejlődni hazánkban is, szép tenyészeredmények is mutatkoznak már (ez egyre fontosabb, ugyanis természetes élőhelyükön többségük szigorúan védett). A könyv különösen értékes része az állatok egészségvédelmét, betegségeit, gyógyítását leíró fejezet. Ez a madártartók mellett állatorvosok is használhatják. A szerző részletesen leírja 112 viszonylag gyakran tartott faj küllemét, ismerteti természetes előfordulási helyüket, a tartásukkal kapcsolatos speciális feladatokat (táplálás, röpde), utal képességeikre, szelídíthetőségükre. A tenyésztési feltételeket és lehetőségeket viszonylag bővebben írja le. A könyvet jól használhatják a tenyésztők és a "családtag" jellegűen tartott madarak gazdái is. Egyívnyi színes fényképmelléklet a Magyarországon tartott fajokat ábrázolja.

Kollekciók