Ajax-loader

Hildegard von Bingen könyvei a rukkolán


Hildegard von Bingen - A ​megváltás tüzes műve
Hildegard ​von Bingen, a 12. századi rupertsbergi prófétanő a fényben nemcsak képeket lát, hanem szavakat, tetteket és erőket, ˝a fény hangzik˝, vagy ˝a ragyogás kézként megérint˝, ˝olyan ez, mintha az érzékek határvonalai elmosódnának, mintha az Ő megismerését is egy testetlen szellemlény érzékelné... Amit ezekben a látomásokban látok vagy tanulok, sokáig emlékezetemben tartom és ahogy látom vagy hallom, azonnal tudatosul bennem. Látok, hallok és tudok egyszerre és mintha csak egyetlen szempillantás alatt fognám fel, amit tudok...˝

Hildegard von Bingen - Okok ​és gyógymódok
Hildegard ​von Bingen (1098-1179) a "Rajna Szibillája", a középkor legzseniálisabb asszonya. Már életében elismerték látnoki képességeit. Korának egyik legnagyobb misztikusa, akinek természettudományos művei is hosszú évszázadokon keresztül ismertté tették nevét. E könyv két részből áll: az első, az "okokat", vagyis a világ felépítését, az elemek, a nedvek rendszerét, az ember létrejöttét és testének működését mutatja be, a második pedig a "gyógymódokat" ismerteti. Különös diagnosztikával és még különösebb prognosztikával egészítve ki szövegét. Orvosi tanácsadás (consilis) és orvosi receptgyűjtemény ötvöződik benne. A könyv révén betekintést nyerhetünk a középkori orvosi gondolkodásba, gyógyító gyakorlatba.

Hildegard von Bingen - A ​természet patikája
A ​középkori apátnő, Hildegard von Bingen az elsők között összegezte az évszázadok alatt felhalmozott tudást a természetes gyógymódokról. Minden későbbi követője, például Maria Trében is az ő ismereteiből meríthetett. Hildegard összefüggő egésznek látta a természetet, melyben a kövek, a fémek, a növények, az állatok és az ember egyetlen nagy egység részei. Szerinte az ember harmóniája csak akkor valósulhat meg, ha minden más lénnyel összhangban van. A betegségekről, azok okairól azt vallja, hogy a léleknek kell elsődlegesen egészségesnek lennie ahhoz, hogy a test is egészséges legyen. A lélek egészségének biztosítéka a megtisztulás, a Teremtővel alkotott összhang. Jelen könyve e szellemben ad útmutatást az egészség megőrzéséhez, az egyes betegségek gyógyításához.

Hildegard von Bingen - Égi ​harmóniák / Az Isteni Erők játéka
Hildegard ​von Bingen (1098-1179) a középkor kimagasló nőalakja - látnok és misztikus, ég és föld titkainak tudója. Egyházi tekintélyek által is autentikusnak elfogadott látomásai alapján korának jelentős, nagyhírű személyisége lett, aki prédikációs utakon is hirdette világi és egyházi hatalmasságok számára egyaránt megszívlelendő tanításait, intelmeit. A napjainkban iránta megnyilvánuló fokozott figyelem legfontosabb oka éppen ez az egyedülálló szerep és életút, illetve az, hogy mindez egy asszonnyal történt, mikor pedig kora szemlélete szerint a nők feladata csakis a feltétlen engedelmesség lehetett. Kötetünkkel szeretnénk az olvasóközönség figyelmét felhívni e rendkívüli személyiségre.

Kollekciók