Ajax-loader

Halász Gyula könyvei a rukkolán


Halász Gyula - Öt ​világrész magyar vándorai
Halász ​Gyula könyve jó példája a legnemesebb értelemben vett ismeretterjesztésnek. A műben szereplő 13 világhírű magyar utazó és földrajzi felfedező - Benyovszky Móric, Kőrösi Csoma Sándor, Magyar László, Xántus János, Vámbéry Ármin, Széchenyi Béla, Lóczy Lajos, Zichy Jenő, Teleki Sámuel, Déchy Mór, Bíró Lajos, Torday Emil és Stein Aurél - életútja és tudományos pályafutása felér egy-egy kalandregénnyel. Földünk szinte minden tája, ismert és kevésbé ismert szöglete vonzotta világjáró honfitársainkat, akikre méltán lehetünk büszkék: nevükhöz számos - a földrajztudomány által mindmáig számontartott - felfedezés, kutatási eredmény fűzödik. A reprint kötetet újonnan készített földrajzi névmutató egészíti ki.

Halász Gyula - R. F. Scott - Scott ​utolsó útja
Az ​1957-1958-i nemzetközi geofizikai év nagyszabású kombinált kutatásai az Antarktiszra, e titokzatos délsarki szárazföldre irányítják a közfigyelmet szerte a világon. Nem véletlen, hogy a tudományos körök összefogott erőfeszítéseivel párhuzamosan az emberek száz- és százezrei fokozott érdeklődéssel fordulnak a Déli-sark meghódításának irodalma felé. Ebből az alkalomból új kiadásban adjuk közre az 1910-13. évi brit délsarki expedíció vezetőjének, a négy társával a Sark elérése után hősi halált halt Robert Falcon Scott tengerészkapitánynak naplóját, amely amellett, hogy tudományos hitelességgel tartalmazza az expedíció délsarki csoportjának egész történetét, az egyik legnemesebb emberi dokumentum is, amelyet a történelem ismer. Scott kapitány naplója az expedíció iratait közreadó 1913. évi kétkötetes dokumentum-kiadás első kötetét tölti meg. A második kötet az életben maradt útitársak jelentéseit és tudományos feljegyzéseit teszi mindenki számára hozzáférhetővé. A Magyar Földrajzi Társaság 1923-ban, Halász Gyula avatott tolmácsolásában, egy kötetbe sűrítve kiadta a két kötet rövidített anyagát. A mi kötetünk ennek a kiadásnak az első részét tartalmazza. Halász Gyula kiváló munkát végzett e nagyfontosságú és rendkívül érdekes dokumentumok tolmácsolásával. Az angol nyelvű eredetit nemcsak lefordította, hanem össze is vonta; mintegy megszerkesztette olyan módon, hogy a kevésbé fontos részleteket elhagyta, de kiemelte belőlük a lényeges adatokat és az érdekesebb megállapításokat. Így Scott naplójának terjedelme is mintegy a felére csökkent, anélkül, hogy hitelességéből vagy érdekességéből valamennyit is veszített volna. Halász Gyula szövegét egybevetettük az eredetivel, s egy-két helyen kiegészítettük, illetve módosítottuk az angol eredeti alapján, ugyanakkor elenyésző mennyiségű további összevonást is végeztünk rajta. Az itt következő, Scott kapitányról szóló megemlékezés az 1923-i kiadás Halász Gyula tollából eredő előszaván alapszik.

Halász Gyula - Tudd, ​hogy mit beszélsz!
Tartalom Előszó ​a harmadik kiadáshoz Édes anyanyelvünk Ne várjuk meg, míg nyelvszokássá fajul a hiba A szabályok nem örök életűek A szó és a gondolat Ép nyelvben ép gondolat Ne kössük gúzsba az író kezét Magyarul Mindenki nyelvművelő, aki ír Arany János és a nyelvművelés Az Akadémia Nyelvművelő Bizottsága és folyóirata, a "Magyarosan" Nem mindenért az újságok felelősek Bicegő mondatok Nyelvünk hajlékony és kifejező Az "aki", "amely" elburjánzása megzavarja az időrendet Mire való a tárgyas ragozás? Nyelvhígítás Az "aki", "amely" zökkenői Mindent fordítva beszélnek el A halálra ítélt tárgyas ragozás és igenévi jelző Még egyszer az "aki" Az alárendelt mellékmondatok terjengőssége, homálya és nyakatekertsége Ne gyömöszöljük egymásba a mondatokat! Az "egyik" ember A rossz hírbe kevert határozatlan névelő (egy) Ne hagyogassuk el az "egy"-eket ("idő óta") Ne erőszakoljunk helyettük mesterséges pótszavakat (egyik, valami) Forrókása-kerülgetés "Kis polémia" Mikor kell és mikor nem az "egy" Az "egy" nem számnév Egyvalaki, egybizonyos, egytestvér Száz szónak is egy a vége Vacsora és estebéd Ne kapaszkodjunk a "szavak egérfarkába" Szavainkat nem mind Ázsiából hoztuk A "senft" meg a mustár Knock-out, sport, startol Darling és Sterling A Klerk (!) Ádám tér Back fisch Az idegen szavak szemérmetlen szaporasága Tétlenségre kárhoztatott magyar szavaink Idegen szavak vízözöne Természetjáró Magyar szavaink tért veszítenek A. P. Herbert könyve: What a word! (Micsoda szó!) A magyar szó védelme Idegen szavak ternói és quaternói Egy marék hiba A henye "ugye" bevonult az irodalomba Az -e kérdőszócska elhagyása Az "is" szórendje A kifelejtett állítmány Ne "etessék" a szegényeket! Csapdák, szórend Lapidáris és lappália A fordítót megtévesztő idegen szó (az angol kind és a gift, kettle és cattle) Az és elé is szabad vesszőt tenni A kövér betűs hírek szórendje Lomposságok Az igekötő hátravetése A németes föltételes mód Ha-úgy Ha-akkor Míg-addig Történet(i) tanár, barlang(i) kutató, ember(i) csont Meghízik öt kilót Megbán és megsajnál Egykönnyen és vajmi "Öreg" (!) ruha, öregágyú, öregbetű Régi és öreg Vén diófa Ó, ódon, ócska, vén, ősi Régi barát, öreg barát Régi (!) róka "Darab" lakás, darab sakál Faláda Üres szavak Minden és mindenki szerepel Egyébként A kiváltott dzsungel Keretében Százszázalékos férfi Követelődző balesetek "Fáj a feje" Kabátlevetés és levetkőzés Kéretik megtörölni a lábakat! Kedves barát! Te jó Isten! A méltóságos halott úr A fenséges tenger és a felséges töltött káposzta "Engesse" és társai "Meglássuk, melyikünket válassza a lány" Megfossza, fogyassza Mellé, mögé Aki mögém áll, nem barátom Szemben, ellen, iránt Iránti félelem Dupla fenekű mondások Ökölbe szorított kéz Csapot-papot összetört Lándzsát tör fölötte Pálcát tör mellette Szemet húny fölötte A ma született magyar A damoklészi csomó és társai A bosszúálló félistenek Kákák csomó Gondolkozik, gondolkodik, gondoskodik Okosodni, okoskodni Uralkodik, ural Kölcsönöz Magyar létére tud magyarul A helyes létére: "Egri létére Bornemissza" Lekési a vonatot Lemondja az előadást Gyón, gyónik Esz, eszik "Le a kalappal" Emeljünk kalapot "Leborulok a nemzet nagysága előtt" "Alle Achtung" Stimmt, stimmel, kisztihand Átültet Diffikultálom a purifikáció konszolidációját A furfangos igekötő Arany János a jövő stílusáról Iluska és Kukorica Jancsi "Igét előragjáról ne elválasszunk" "Kíváncsian akartunk bemenni" Kövér bető és szórend Dobva van Rajta múlik, rajta fordul meg Miután, minthogy De, meg, pedig, viszont Í, Ó, Ú, Ű Árbócrúd és árbócrudat Tűz, tüzes Út, utat Víz, vizet Fű, füvet Ágyúval, ágyúból Föveg, süveg Kőrut, őv, lakós, utóljára Az -ul, -ül rag rövid Egyenlőre, egyelőre Híre-hamva Híre-hamva sincs már, híre sincs még Alacsony víz, magas tenger Landol Sneff Vermut, bólé Az autóprincessz randevúja Bizarr burleszkoperett Gondolkozzunk anyanyelvünkön Sláger Kékszakáll Bőrharisnya Randevú, légyott, találka, találkozó Jön-megy Arany a jött-mentről Jössz? Megyek Minden "jön" Utolsó farsang, utolsó divat Első május Feneketlen "magas" sár Síel Által és gyanánt Szabása "által" ideális Ezáltal, ezért, így, emiatt, stb. -nál, -nél és -hoz, -hez, -höz Jegy a színházhoz (!), a darabhoz Valamihez beleegyez Antilop "gyanánt" futamodik Ezen üzlet feloszlik "E fiúból pap lesz" Ki látta a legnagyobb elefántot? Talál, megtalál, rátalál Éppen, épen Vessző a jelzők közt Jelzők sorrendje Rakódik és rakodik A hajó rakodik, az iszap lerakódik Ikes igék felemás ragozása A nyelv változik Egy héten belül - egy hét alatt Múlva, alatt és óta Fogva Azonos vagyok önmagammal Személyazonosság Az "egyedül" borotválkozó ember Eltekint és mellőz Számára, sérelmére Túl, kívül, mellett Csitt, csitít Mindhogy és mint hogy Szókurtítás Kölcsey a hosszú szavakról Keserv, fanyar, gyönyör Mondotta, mondta Bebizonyosodik Dezsőné és Déjeuner A göregáboros "ragozás" Diner és dinner Függőleges, merőleges Számol, számít "Számunkra" nyugtalanító "Részünkre" ismeretlen Értetlen, érthetetlen Isiász Flórenc Képezi Végett, -ért, miatt Volna (ma) - Lenne (holnap) A lenne a jövőre utal Van, volna - lesz, lenne A volna ismétlődése esetlen A tárgyas ragozás rámutat a tárgyra Megrovási kaland A róla, rá, őket nemcsak személyekre vonatkozik A névtelen levélíró A kétszer magyarított silhouette Velűr (!) Situra, szívattak Nehéz dió meg a hosszú fenék A dió kemény, nem nehéz Összekevert szólások, félreértett közmondások A gyermekcipő Hóna alá nyúlt "Utolsó" divat és egyebek A magyaros egyes szám Utolsó és legújabb Izzig(!)-vérig Mindössze? Az oroszoktól elfoglalt vár Vízben és vízen Ágyban, párnák közt A bébi nörsze A magyar szó elsorvad A bejgli problémája Engross! Sommerset Maugham Bedekker Latin szó, német előrag Toldy Géza "Varázsrontó"-ja Maradéktalan Nincsenek már derék emberek, mindenki rendes Maradéktalan és hiánytalan Maradéktalan magyarok Pázmány magyarsága maradéktalan? A költő maradéktalan művei Utószó Ne verjük félre a harangot! Az orvosra is elragadhat a baj A nyelv törvényeit a nyelvből szűrték le A sok tilalomfa bénító A nyelvművelő őrzi nyelvünk gyarapodó kincseit Meneküljünk a csúcsra az árvíz elől

Halász Gyula - Tücsök ​Miska
Mulatságos ​magyar népmesék kis gyűjteménye. A szegény ember ravaszságával rászedi a gonosz királyt, az okos molnárlány minden csalafinta kérdésre megleli a csalafinta választ, a csodazsákba rejtett bolt elpáholja a kapzsiakat. Halász Gyula vidám meséiben a tolvajokon, zsugoriakon, hatalmasokon diadalmaskodó népi furfang legjobb történeteit dolgozta fel. A tiszta magyar nyelven írt szórakoztató kötetet Benkő Sándor illusztrálta.

Kollekciók