Ajax-loader

Végvári Lajos könyvei a rukkolán


Végvári Lajos - Romantika ​- realizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Szurokfenyő
1873-ban Szinyei Merse Pál megfestette Majális című kompozícióját, és ezzel a korabeli európai művészet élvonalába került. A konzervatív szellemű kritika azonban nem értékelte. Elvesztette alkotói kedvét, melyhez hozzájárult házassága felbomlása a Lila ruhás nővel, visszavonult földbirtokára és évekig nem nyúlt ecsethez. 1894-ben ismerkedett meg Mauer Anna zongoraművésznővel, kettejük kapcsolata szerelemmé szövődött, és ez a boldogság visszaadta a művész alkotókedvét......

Végvári Lajos - Szolnoki ​művészet 1852-1952
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Hals, ​Rembrandt, Vermeer
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív - a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

Végvári Lajos - Tudod-e, ​mi a művészet?
A ​dal, a zene, a vers, a mese, a regény, a színház, a film, a kép, a szobor, a rajz, az épület: ez mind művészet. A művészet gyönyörködtet, tanít, szórakoztat, emberségre nevel. Mégis nehéz lenne meghatározni egy mondattal: mi a művészet.

Végvári Lajos - Luzsicza ​Lajos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Munkácsy ​Mihály élete és művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Sümeg ​műemlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Patay ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Szőnyi ​István / Bernáth Aurél
Végvári ​Lajos művészettörténész eddig kb. negyven könyvet és számtalan tanulmányt írt. Ezek többsége a hazai festészet legjelesebb alkotóit mutatja be, illetve elemzi főbb műveiket.Néhány cím a sok közül: Szolnoki Művészet (1953), Munkácsy Mihály élete és művei (1958), Katalog der Werke Munkácsy (1959), A sümegi Maulbertsch-freskók (1958), Giotto (1961), Szőnyi István (1962), Patay László (1968), Imreh Zsigmond (1979), Szinyei Merse Pál (1986), Seres János (1988), Az európai művészet története (1989), Holló László (1990), Szalay Lajos (1990), Bevezetés a művészettörténetbe (1993), Önarckép tollal (1999), Szurokfenyő (2001). Végvári professzor - mint a Képzőművészeti Főiskola tanszékvezető tanára, korábban pedig a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese, illetve a Fővárosi Képtár munkatársa - Szőnyi Istvánt és Bernáth Aurélt is jól ismerte. A szakmai kapcsolaton túl barátság fűzte mindkét művészhez.A szerző tanúja lehetett a művek születésének, az alkotók vívódásainak. Így a kiváló szakmai ismereten túl a személyes tapasztalat is gazdagítja a könyvet.

Végvári Lajos - Az ​európai művészet története
Tartalom: - ​Az ősművészet - Az ókori Egyiptom művészete - A görög művészet előzményei - Az ókori Görögország művészete - Itália művészete az ókorban - A római birodalom művészete - A keresztény művészet kezdetei - Az európai művészet születése - A gótika - A reneszánsz - A barokk művészet - A XIX. század művészete - A huszadik század művészete

Végvári Lajos - Munkácsy ​Mihály
A ​festő életét és munkásságát mutatja be az olvasónak a könyv. A szerző bevezetőjéből megtudunk mindent a festőről, ami szavakba önthető, a többiről pedig festményeinek színes reprodukciói tanúskodnak.

Végvári Lajos - Giotto
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Szinyei ​Merse Pál
Szinyei ​Merse Pál munkássága a magyar művészettörténet egyik legnagyobb csodája, egyszersmind azonban fájdalmas és titokteli rejtély, amelynek feltárása mind a mai napig egyetlen művészettörténészének sem sikerült megnyugtatóan. Szinyei Merse fő műve a Majális, bár sohasem érte el a megérdemelt nemzetközi elismerést, kétségtelenül a 19. századi festészet főművei közé tartozik, emiatt alkotója a legnagyobb figyelemre tarthat jogot." - Írja Végvári Lajos, akinek személyében a korszak kiváló ismerője vállalkozott arra, hogy e művével is segítse Szinyeit a neki járó elismeréshez juttatni. Műve érzékeny és értő összefoglalása annak, ami a mai közönséget e festővel kapcsolatban érdekelheti. Néhány elmélyült, szép képelemzése kiválóan gazdagítja művészettörténet-írásunkat.

Végvári Lajos - Manet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végvári Lajos - Delacroix
Ha ​valaki a XIX. század romantikus festészetét kívánja szemléltetni, elsőként minden bizonnyal Eugéne Delacroix műveit hozza fel példának. Életműve magyar szempontból azért is rendkívül érdekes, mert közvetlenül és közvetve jelentősen befolyásolta múlt századi festészetünket, Madarász Viktor, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály művészetének kibontakozását. A művész remekművekben és problémákban gazdag életművét Végvári Lajos tanulmánya ismerteti és a kötet képanyaga - közötte 6 színes nyomat - teszi szemléletessé.

Kollekciók