Ajax-loader

Mág Bertalan könyvei a rukkolán


Mág Bertalan - A ​holtak nem beszélnek
"Megint ​cseng ez az átkozott telefon! - Halló! Ki beszél? Értem, Nagytétényből. Mit óhajt, őrmester?! - Jelentem, hogy a disznóhizlalda környékén egy meztelne férfi holttestét fedezték föl a földmérők." S a telefon gyakran cseng a gyilkossági csoport vezetőjének lakásán, hivatalában s újabb és újabb jelentések futnak be. Kasszafúrásról, ahol egy parányi nyom sem maradt, szállodai lopásról, amelyben minden nyom félrevezető, gyilkosról, akit csak az áldozatai leplezhetnének le. A címadó történet valamennyinél izgalmasabb, fordulatosabb, s igazi példája annak a sokszor hangoztatott megállípításnak, hogy az élet túltesz bármilyen kitalált bűnügyön. Tizenkét esetet tartalmaz a kötet, valamennyinek a nyomozásában részt vett a szerző, s most valamennyi olvasóját végigvezeti azokon az utakon és tévutakon, melyeket neki kellett végigjárnia, míg leleplezte a bűnösöket.

Mág Bertalan - Éjszakai ​kirándulás
Régebben, ​amikor kettesben voltunk, az édesapám behívott a hálóba, kissé félrehúzta a ruhásszekrényt, és a hátsó falán az odaragasztott ív papíron arra a vonalra mutatott, ami a rajzon lefelé haladt. Akkoriban nem is nagyon figyeltem oda, azt hittem, bolondozik, kicsit többet ivott a kelleténél, mert valami olyasmit mondott, hogyha netán történne vele valami, és Andor bátyám nem térne vissza, tudjam, hol keressük, ami nekünk jár. Közben az arca kivörösödött, a lélegzete elakadt. Belehanyatlott a fotelba, félrehajtotta a fejét. Nagyon megijedtem, kiszaladtam egy pohár vízért. Megitattam, orvost akartam hívni, de ő intett, hogy ne. Kis idő múlva hozzátette, hogy már jobban érzi magát... És akkor egy különös megjegyzést tett. Azt állította, hogy már több ízben is életveszélyesen megfenyegették.

Mág Bertalan - Az ​idegen asszony
...elővettem ​vékony, fekete kesztyűmet, felhúztam, és jobb kezemben fogtam a pisztolyt. Felugrottam, gyorsan az ajtóhoz siettem. Néhány pillanatig hallgatóztam. Hallottam a fürdőszobában a víz csobogását. Bal kezemmel lenyomtam a kilincset, és benyitottam. Félig meztelenül állt a fürdőszobában, éppen leakasztotta a nagy törülközőt a tartórúdról, fejét kissé lehajtotta. A víz még mindig csobogott, így nem hallotta meg, hogy beléptem. Nem vártam meg, amíg észrevesz, léptem kettőt-hármat, a pisztolyt hirtelen a mellének szegeztem, és meghúztam a ravaszt. Nem volt nagy a dörrenés, de abban a pillanatban kibuggyant a vér a melléből... Mág Bertalan négy új bűnügyi története

Mág Bertalan - A ​második gyilkosság
Az ​orvos megállapította, hogy a koponyát a jobb fül közelében két ütés érhette. Az egyiktől a koponyacsont betört. - Látod ezeket az ütésnyomokat? - Hogyne! - Csakhogy egyik sem halálos. - Akkor mitől halt meg? - kérdezte Magos, miközben az orvos lassan a hátára fordította a holttestet. - Ettől - mutatott a torkára. - Éspedig? - A gyilkos rálépett a még élő, de eszméletlen ember torkára. - Ritka kegyetlen tett. - Az. A tettes ádáz ellensége lehetett az ügyvédnek...

Mág Bertalan - Kegyetlen ​éjszaka
"Maga ​mindezek után hazament, és a szülei szeme láttára megpofozta a húgát. Ordított, hogy nem tűri, hogy a húga börtöntöltelékkel sétálgasson. A húga erre azt válaszolta, hogy ő nagykorú, magának ehhez semmi köze. Hogy őszinte legyek, ebben a húgának kell igazat adnom. Ő sose vonta magát felelősségre, hogy kinek udvarol, vagy kit óhajt feleségül venni. De folytatom. Maga ezután dühösen, határozottan kijelentette: "Ha még egyszer meglátlak vele, agyonverlek téged is, őt is!" Maga, barátom, szerencsére csak félig tartotta be a fenyegetését, a húgát nem verte agyon, viszont kegyetlenül végzett Rózsás Pállal."

Mág Bertalan - Öt ​méregfiola
- ​Úgy vélem, mérgezés következtében halt meg - mondta a doktor. - Mikor? - Tegnap késő délután, vagy az esti órákban. A boncolás elrendelése feltétlenül szükséges a pontosabb időmeghatározáshoz és a méreg megállapításához. Magos őrnagy intett kollégáinak, és velük együtt belépett a szobába, ahol a fényképész és az ujjnyomszakértő már javában dolgozott. Kürtösi Zoltán lelógó lábakkal, eltorzult arccal, hanyatt hevert az ágyon...

Covers_24645
elérhető
0

Mág Bertalan - Zsákutca
"Mindketten ​nekifeszültek az ajtónak és addig erőlködtek, míg nagy nehezen be tudtak jutni. Laci rögtön felgyújtotta a villanyt. - Úristen! - kiáltott fel. - Az apám! A földön véres fejjel ott feküdt Tatár bácsi. A két férfi lehajolt és rémülten tapasztotta fülét a sérült ember mellkasára. A szív gyengén, de egyenletesen dobogott, a házfelügyelő alig hallhatóan nyögött. - Maradjon itt - szólt Laci Gerához. - Hozok orvost. - De mielőtt elindult volna, még benyitott a kivilágított szobába. Szabó Ágnes keresztben feküdt az ágyon. Laci rákiáltott, de nem kapott választ."

Mág Bertalan - Végzetes ​találkozás
"Mit ​csinálsz itt? - kérdezte az apa. Semmit, nézem a vizet. Aztán mind a ketten leguggoltak mellém. Ugye mondtam neked, hogy itt lesz valahol, szólt az anyukám apukámhoz. Apa rákiáltott anyára, és azt mondta, ez így nem mehet tovább, érted? Hát mit akarsz? - kérdezte anyu. Már megmondtam, holnap intézkedem. Anyu felállt, nem tudom mit tett, de egy kalapáccsal, amit a táskájából vett ki, nagyot ütött apa fejére, aki lefordult, aztán még egyszer rávágott. Ne, ne anyukám, kértem, ezt ne tedd! Te bolond, az a hülye apád el akart téged vitetni a rendőrséggel. - És aztán? - Apa ott feküdt véres fejjel. Anyuka lehúzta a kabátját, nadrágját, cipőjét meg az ingét. Csak a rövid alsónadrág maradt rajta, és begördítette a Dunába. Gyere gyorsan, menjünk haza, mondta." Bestiális gyilkosságok nyomában Magos őrnagy és csoportja - a népszerű szerző új könyve.

Mág Bertalan - Hiszékeny ​áldozatok
- ​Nem kell üzennie, asszonyom - állította meg a szózuhatagot Magos -, mert Petelei ügyvéd úr holnap reggel tiszteletét teszi nálunk a rendőrségen. Méltatlankodás helyett inkább azt mondja meg, hogyan történt, hogy Goldner Vilma végrendelete után, rövid idő múlva Emma már magára íratta a Vilma halála után reászálló összes ingó és ingatlan vagyonát? Milyen módon vette őt rá erre? Olyan súlyosnak vélte a cukorbetegséget, hogy az bármikor végezhet vele, mint ahogy az rövidesen be is következett? - De hiszen öngyilkos lett! - kiabálta. - Öngyilkos?! - kérdezte vissza elnyújtva Magos. - Kitől tudta meg, hogy Emma öngyilkos lett, hiszen az ő halála előtt maga négy-öt nappal bevonult ide a kórházba.

Mág Bertalan - Egy ​nyomozó naplójából
- ​Megölték, megfojtották - felelte Magos őrnagy kérdésére a rendőr orvos. - És hogyan? - Megzsinegelték. Helyesebben: kötelet tekertek a nyakára, és felakasztották - mutatta az orvos -, itt ni, erre a vastag ágra. Ez volt az első megállapítás, amit Magos az ismeretlen, húsz-huszonkét éves, szőke nőről megtudott. A lány (vagy fiatalasszony) tetemét egy arrafelé sétáló házaspár kutyája fedezte fel nem messze az Ördögorom csárdától, benn az erdő sűrűjében. Amíg az orvos a vizsgálatot végezte, az őrnagy csak állt, és a fiatal nő elgyötört arcát, kiemelkedő szemét nézte. Úgy érezte, mintha a halott üveges szeme őt vádolná, azt kérdezné tőle: "Miért hagytatok megölni? Miért öltek meg? Kutasd fel a gyilkost, tégy igazságot!" Négy bűnügyi történet a háború utáni évekből - A népszerű szerző legújabb könyve

Mág Bertalan - A ​halál árnyékában
Mág ​Bertalan A holtak nem beszélnek és Az áruló golyóstoll című köteteiből válogatta ki ennek a gyűjteménynek a történeteit. Tizenegy bűnügy fáradságos, aprólékos, időnként tévutakba torkolló, de végül is sikeres nyomozási munkájában vehet részt az olvasó a szerző kalauzolásával. A bűnüldözés nehéz munkáját izgalmas, feszültséggel teli elbeszélések mutatják be. Ezek a megtörtént bűnesetek szépen példázzák, hogy a valóság sokkal meglepőbb, fordulatosabb, mint bármelyik kitalált bűnügy.

Mág Bertalan - Két ​pisztolylövés
"Rendkívüli ​jelentés érkezett Miskolcról, tegnap este 9 óra körül ismeretlen tettes kétszer rálőtt Szenes Bélára. A sérültet a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba." "Eldördült a pisztoly, két golyó fúródott Sztoján Rodics testébe. De a súlyosan sebesült Rodicsnak maradt annyi ereje, hogy rávesse magát támadójára." A két pisztolylövést húsz év választja el egymástól, egy egyik merénylet Miskolcon, a másik Belgrádban történt. Van-e közöttünk valami összefüggés? Magos őrnagy és munkatársai hosszú, sokszor kilátástalannak tűnő, zsákutcába torkolló munkával kiderítik az igazságot. A kötet mindkét története példázza, hogy kideríthetetlen bűntény nincs, a legravaszabb bűnöző sem menekülhet.

Mág Bertalan - A ​játszma véget ér
A ​lakásajtó csak félig volt behajtva. Az előszobában negven év körüli, magas férfi sietett elénk. - Tóth Géza építész - mutatkozott be. - A halott? - kérdeztem - Bent fekszik az ágyon. -Orvos látta? -Igen. De amint megfogta a feleségem kezét, nyomban megállapította, hogy a halál már több órája beállt. Fiatal asszony volt a halott. Hanyatt hevert az ágyon, derekától lefelé a paplannal kissé betakarva. Szőke haja részben elföldte az arcát. Felsőteste a melle körül merő vér volt. Testét vékony, szétnyíló hálóing takarta...

Mág Bertalan - Az ​áruló golyóstoll
"Az ​ujjnyom-szakértő kirohant a szobából, szokatlanul feldúltnak látszott, és szinte dadogva kiabálta: - Őrnagy elvtárs, őrnagy elvtárs! - Mi az? - nézett rá Magos. - Jöjjön be! Magos berohant. A szakértő a fal felé mutatott: nézzen oda, őrnagy elvtárs! Magos a fal mellett, félig ülő helyzetben egy férfit pillantott meg, a melle körül a pizsamája csupa vér volt. Azonnal odaugrott, és megfogta a férfi kezét." Mi történt az áldozattal? Kik a tettesek? Semmi nyom, csak a golyó, amit a férfi testében találnak. De a fejlett bűnügyi technika és a gondos nyomozói munka segítségével elfogják a bűnösöket. A kötetben kilenc fordulatos és nehéz nyomozás történetét írja meg Mág Bertalan, több sikeres könyv szerzője. Nyomozó csoportjával végzett fáradságos és sokszor kilátástlannak tűnő munkáját izgalmas, feszültséggel teli elbeszélésekből ismerheti meg az olvasó.

Mág Bertalan - Harácsolók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mág Bertalan - Gyilkosság ​a hegyen
Mág ​Bertalan ebben a könyvében négy jól felépített, mozgalmas elbeszélést ad közre, hosszabb-rövidebb formában. Nemcsak a nyomozások logikáját élvezhetjük, hanem egyfajta józan hétköznapi bölcsességét is- ahogy azt Magos örnagytól az évtizedek során megszokhattuk. A kötet legjobb novellái "A fojtogató kéjgyilkos" és a "Gyilkosság a hegyen" pedig azt bizonyítják, hogy Mág történetei a mai konjuktura könyvek mellett sem szorulnak háttérbe, sőt még akkor is képesek az olvasók figyelmét teljesen odavonzani, amikor amazok már kimentek a divatból.

Mág Bertalan - Az ​amatőr bankrabló
"A ​fészerben szörnyű látvány fogadott bennünket. Bár sok hasonló gyilkosságot láttam, ami itt a szemem elé tárult, az minden eddig tapasztalt borzalmon túltett. Egy férfi, akinek a feje a sok rátapadt alvadt vértől alig volt kivehető, félig a falnak dőlve ült. A lábánál vértől vöröslő kisebb balta hevert. Úgy véltem, az áldozat fejére mért egyetlen hatalmas baltacsapástól eredhetett a sok vér, amely elborzasztó hátteret rajzolva vörösre festette a falat."

Mág Bertalan - Beszélő ​nyomok
- ​A gyilkos kereshetett valamit - szólalt meg Magos, miután egyedül maradt kollégáival és az orvossal -, a kihúzott fiókok,a földön heverő apró tárgyak erre vallanak. - Közelebb lépett a függönyhöz.- Nézzétek, a véres kezét ebbe törölte. No meg ez a nyitott ablak... - Valószínűleg az ablakon keresztül távozott - mondta ki Magos gondolatát Németh. - Feltehetőleg. De hogyan jutott be? - töprengett Magos. Hat bűnügyi elbeszélés, hat rejtélyes bűntény - Mág Bertalan új kötete.

Mág Bertalan - Az ​utolsó nyomozás
Ez ​a könyv, amelynek címoldalán Mág Bertalan portréja látható, a szerző visszaemlékezéseinek harmadik, befejező kötete. Az első és a második részhez hasonlóan - A színésznő halála, Az amatőr bankrabló - ez sem életrajzi adatokkal untatja az olvasót, hanem a hatvanas évek legérdekesebb bűnügyeinek izgalmas nyomozásairól számol be. A könyvből megtudhatjuk, hogy ki ölte meg a Tisza környéki tsz elnökhelyettesét, és a balatoni Borka villa magányos lakóját, megismerkedhetünk egy görög férfi titokzatos halálával, a barbár gyermekgyilkossal, és még fél tucat érdekes nyomozás történetével.

Mág Bertalan - A ​színésznő halála
Mégis, ​mi a véleménye? - kérdeztem a művésznő inasát. - Maga szerint miért lettek egyszerre, mindketten öngyilkosok? - Öngyilkosok? - kapta fel a fejét, aztán félrenézett, mint akit valami rosszaságon kaptak. Hallgatott, szemét a padlóra szegezte. - István, figyelj rám! Mág Bertalan vagyok, én vezettem a nyomozást ebben a szerencsétlen ügyben. Nekem mindent elmondhat, ígérem, soha nem élek vissza vele. Egy pillanatra rámnézett, aztán újra a padlóra bámult. Percek múltak, látszott, hogy István lelkében vihar dúl, nem tudta, mondja, ne mondja, ami felzaklatta. Nagysokára halkan, alig hallhatóan azt mondta: - Én azt hiszem, hogy csak a tanár úr lett öngyilkos. - És a művésznő? - Őt... - megint elhallgatott s csak egy idő múlva szólalt meg. - Előre is bocsánatot kérek a feltételezésemért, de sajnos azt hiszem, hogy egy hirtelen rátört, elborult pillanatában, megölte a... a... tanár úr.

Mág Bertalan - Bűnök ​és büntetések
A ​szerző ebben a regényében nemcsak történeteket, hanem a kialakuló demokratikus rendőrség, a bűnüldöző-nyomozó apparátus megalakulását, létrejöttének kezdeti lépéseit írja meg. Írása történelmi dokumentum is.

Mág Bertalan - A ​börtön előterében
Öt ​kisregény: A börtön előterében. Elmúlt évek. Vesztesek. Családban marad. A féltékenység ára.

Mág Bertalan - Banditák ​Budán
A ​három férfi lassan felment a lépcsőn. A plébános ajtaja előtt megálltak. A káplán kopogott egyszer, kétszer... többször is egymás után. Válasz nem jött. A kántortanító lehajolt, belesett a kulcslyukon. Bár a kulcs nem volt a zárban, mégsem látott semmit. - Mit tegyünk? - néztek kérdőn egymásra. - Próbáljuk meg kinyitni az ajtót. És ha nem megy, törjük be - szólt a sekrestyés. - Azt nem lehet - mondta a káplán -, talán nincs is a szobájában. - Hol lenne? kérdezte rosszallóan a kántortanító. - Azt tudom, hogy az este keresztelőn volt - felelte a káplán. - Nagy vacsora volt. Lehet, hogy még nem jött vissza. - De igen, visszajött - szólt közbe a sekrestyés. Ekkor a felesége is felszólt a lépcső aljáról: - bizony, visszajött, úgy éjjel egy és kettő között. - Honnan tudja? - kérdezte a káplán. - Hallottam, amikor bezárta a kaput. S úgy hallottam, mintha beszélgetett volna valakivel... Végül is közös elhatározással benyomták az ajtót. A szobában sötét volt, a redőnyök leeresztve. A sekrestyés felkattintotta a villanyt. - Úristen! - kiáltotta el magát, és falfehér lett. A káplán és a kántortanító is visszahőkölt a borzalmas látványtól. A plébános véres fővel részint a földön, részint a párnázott lábtartón feküdt. Merev, halálos mozdulatlanságban...

Mág Bertalan - Bűn ​és félelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mág Bertalan - Kémek ​- csempészek
Részlet ​a könyvből: Vasárnap délután négy óra lehetett. Kissé hűvösen fújt a szél. Az eget vastag felhőréteg takarta és a nap csak rövid pillanatokra bukkant elő a felhők mögül. A kissé hűvös és szeles idő a nyár végét jelezte. Megindult az őszi futballidény és ilyenkor a futballrajongók százai, ezrei tülekedtek a villamos- és autóbuszmegállóknál. Mindenki igyekezett, hogy kiérjen futballcsapatának premierjére. Magos őrnagy is egy fotelban ülve a televízión keresztül nézte a futballmeccs közvetítését. Még tíz perce sem játszottak, amikor Magos szinte magából kikelve hangosan felmordult: - Nahát! Ez borzasztó! Ez a Dunai megint két méterről az égbe rúgta a labdát! - Majd visszajön... - jegyezte meg a felesége. - Micsoda, ki, vagy mi jön vissza? - Hát a labda. - Ugyan - legyintett mérgesen -, te ehhez nem értesz. Az izgalmas pillanatok egymást követve lassan-lassan a meccs végét jelezték, amikor élesen megszólalt a telefon. Még a tv képernyője is beleremegett.

Mág Bertalan - Tévelygők
Részlet ​a könyvből: "Hatan robogtunk két autóban, a Németvölgyi útra. A Főkapitányság ügyeletére, reggel nyolc órakor, Tóth Géza építész telefonon bejelentette felesége öngyilkosságát. Közlése szerint az asszony pisztollyal ölte meg magát. Beléptünk a Németvölgyi úti kertes ház lépcsőházi kapuján. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, több lakó már összeverődve tárgyalta az esetet. - Tóth Géza lakása? - érdeklődtem tőlük. - Szemben, a sarokban lévő ajtó - szólt egyikük. Továbbmentünk. A kilincsre nem zárt ajtót lábbal kissé belöktem. Az előszobában, negyven év körüli, magas férfi jött elénk."

Mág Bertalan - Esőben ​jár a halál
Részlet: Az ​orvos azonnal közölte vizsgálatának summázatát: - A tettes egy ismeretlen tárggyal, feltehetően vasrúddal, leütötte áldozatát, aztán megfojtotta, behúzta a bokorba és közösült vele. A szadista gyilkos összeharapdálta a fiatal nő mellét és combját. Az eset feltehetően augusztus tizenegyedikén déli egy óra körül történhetett, egy igen erős eső vagy zivatar időszakában. A többi észrevételemet majd a boncolás után írásban rögzítem. A fiatal vidéki nyomozóhoz fordultam: - Mondja, milyen nyomokat sikerült összegyűjteni a helyszínen? - Sajnos a nyomokat elmosta az eső...

Mág Bertalan - Halál ​a síneken
A ​mozdonyvezetőhöz fordultam: - Kérem, mondja el, hogyan történt az eset. - Éjfél után indultunk Fehérvárról és fél kettő körül értünk erre a környékre. A lámpa zöldet mutatott, de én kicsit fékeztem, így lassan gurultunk az állomás felé. Pár méter után valamit megvilágított a reflektor a sínen, megint fékeztem, de gurultunk tovább. Ahogy közelebb értünk, már látszott, hogy emberi test fekszik előttünk. Megálltam, és társaimmal együtt leszálltunk. Ahogy előrehaladtunk, arra gondoltam, talán a korábbi vonat elütött valakit. De amikor a hullához értünk, láttuk, hogy a sínen fekvő meztelen nő teljesen ép, ugyanakkor megdöbbenve észleltük, hogy nincs feje... A népszerű krimiíró fordulatokban gazdag, új bűnügyi regénye hátborzongató izgalmakat ígér minden igényes krimiolvasónak.

Mág Bertalan - A ​bűnösöknek nincs kegyelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mág Bertalan - Halálos ​utazás
A ​szerző - az egykori rendőrségi nyomozótiszt - ebben az új kötetében a hatvanas évek közepén megtörtént bűnügyi históriát mesél el. ; Mág Bertalant, akit kollégái kedves közvetlenséggel csak Berci bátyámnak szólítanak, különös bűnügy felderítésével bízzák meg. Három holttest, három egymásután elkövetett bestiális gyilkosság (az áldozatok arcát teljesen szétverték) tetteseit, vagy tettesét (a gyilkosságok azonos elkövetési módja erre enged következtetni) kell kézre kerítenie. A több szálon futó nyomozás kideríti, hogy a gyilkosságok áldozatai - a rendőr, Derek Mihály és Dalmándy - a hatvanas években nem éppen szokatlan módon, embercsempészek segítségével akarták elhagyni az országot. A történet végére kiderül, kiknek állt érdekében disszidálásukat megakadályozni.

Mág Bertalan - A ​bosszú műve
Megtörtént ​bűnügyi történet.

Mág Bertalan - Milliók ​árnyékában
Részlet ​a könyvből: " - Nem értem, nincs otthon, vagy annyira mélyen alszik, hogy nem hallja a csöngést? - Szólt a folytonosan tárcsázó tiszt. - Ne hagyd abba, hívd tovább - biztatta kollégáját a főkapitányság ügyeletének vezetője. - Mindig bejelenti, ha eltávozik hazulról. Azon csodálkozom, miért nem veszi fel a felesége. További öt percnyi kísérletezés után, megszólalt Magos őrnagy álmos, fátyolozott hangú "Halló"-ja. Az ügyelet vezetője kikapta a kagylót a tiszt kezéből. - Na végre! Már fél órája csörgetünk hozzád. A kocsi már vár a kapud előtt. - Ezek szerint fuccs a pihenésnek. Pedig azt reméltem, ma végre sikerül úgy istenigazából kialudni magam. Szóval régóta hívtok? Jó, hogy a feleségem elutazott, ha ő itthon van, szokása szerint gyorsan ugrik a készülékhez, és így ezt a félórás haladékot sem nyerhettem volna meg. Most mennyi az idő?"

Kollekciók