Ajax-loader

Szabó Éva könyvei a rukkolán


Havril Erzsébet - Szabó Éva - Tarnay Márta - Nyitnikék ​- Csupaszám-országban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Havril Erzsébet - Komlóssy Lászlóné - Szabó Éva - Szabó Helga - Tarnay Márta - Nyitnikék ​- II. félév
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Éva - Havril Erzsébet - Tarnay Márta - Nyitnikék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Feld-Knapp Ilona - Gyergyádesz Zsuzsanna - Mester Ildikó - Szabó Éva - Entdeckungen
Az ​"Entdeckungen" részben új tartalmakat, részben új munkamódszereket kínáló tananyag, amelyet tanárok és diákok egyaránt saját igényeik és lehetőségeik szerint használhatnak fel anélkül, hogy közben a tantervi követelményektől lényegesen eltávolodnának. Az egyszavas főcímből a "felfedezés" több iránya és rétege bontható ki. Az irodalmi szövegek feldolgozásával ki-ki felfedezheti önmaga némely, eddig talán rejtve maradt vonását, és felfedezheti a tágabb kultúrát, amelyben a szövegek gyökereznek. Felfedezheti továbbá a nyelv gazdagságát és a beszélő igényei szerinti alakíthatóságát. Végül éppen a laza szerkezetnek köszönhetően mindenki felfedezhet a maga számára új munka- és tanulási formákat, amelyektől mind a csoportos, mind az egyéni tanulás változatosabbá válhat. Ajánlom tehát ezt a könyvet mindazoknak, akik a német nyelv tanulásában is szívesen indulnak felfedező utakra, és nem félnek olyan ösvényektől sem, amelyek olykor fáradságosak, de többnyire élménydús haladást ígérnek.

Havril Erzsébet - Szabó Éva - Tarnay Márta - Régen ​és most
Hogyan ​változott a természet és benne minden élőlény - növény, állat, ember - az idők folyamán? Hogyan változtatta a természet változása az ember életmódját, s hogyan változtatta az ember a természetet? Hogyan szóltak bele életünkbe a gépek, s hogyan állítottuk őket a magunk szolgálatába? Közvetlen és távolabbi környezetünk megismerésében segíti a kisiskolásokat kedvelt rádióműsoruk, a Nyitnikék adásaiból készült válogatás, amely verseket, meséket is tartalmaz, kísérleteket ír le és önálló megfigyelésekre is ösztönöz.

Szabó Éva - Két ​csillag közt
Szabó ​Éva Szög és kereszt című, 1994-ben megjelent kötetének hátlapján olvasható a költő vallomása. _Nincs illúzióm: nem született költő, sem életmű ezzel a kötettel. Csupán néhány kerekre sikeredett pillanatot gyűjtöttem egybe, amelyben megfészkelt a vers. Fölösleges azon tűnődni, én ijedtem-e meg, amikor érezni kezdtem a szárnyaimat a vállamon, vagy mások nem voltak kíváncsiak arra, mit rejtegetek a kabátom alatt. Mint ahogy az is mindegy ma már: a szél volt-e túl erős, vagy az én szárnyam erőtlen. Kaptam valamit anyámtól és apámtól, hódmezővásárhelyi gyerekkoromból: szóba álltak velem a világ dolgai. Ez már csak képben volt kimondható. A kereszt sem golgotai, de a szög fáj. A vers volt a kegyelem... Szabó Éva_ Szabó Éva élete évtizedeken át volt egy a magyar rádió hangjával. Verseit olvasva szinte újra halljuk a _Nyitnikék_, az _Óh-óh nagymami_ vagy a _Vendég a háznál_ című rádióműsort. Az előző kötet régebbi és új versekkel kibővített, újrakomponált változatát tartja most kezében az olvasó. S a verseket olvasva érzékelheti, hogy Szabó Éva költő (is) volt és életmű született ezzel a kötettel.

Havril Erzsébet - Szabó Éva - Tarnay Márta - A ​Nyitnikék kalendáriuma
Tudod-e, ​mi a kalendárium? Olyan naptár, amelyben sok az érdekes olvasnivaló. Ebben a naptárban egyik év napjait sem találod meg úgy, mint a zsebnaptáradban, de öröknaptára segítségével ki tudod számítani, hogy bármely év bármelyik dátuma milyen napra esett. Sok mindent olvashatsz benne csillagokról, virágokról, állatokról és híres emberekről, sok verset és mesét is találsz benne. Sőt, még játékokat is! Olvasd el, játszd el - mulass jól!

Szabó Éva - Szeretettel ​és szigorral
Szabó ​Éva a Szegedi Tudományegyetemen pszichológiát tanít tanárjelölteknek és pszichológia szakos hallgatóknak. Elkötelezett híve az alkalmazható pszichológiai ismeretek átadásának és a nevelési gyakorlattal közvetlenül összefüggő jelenségek jobb megértését szolgáló kutatásoknak. A könyv az iskoláról szól mindazoknak, akik érintettek az oktatás kérdéseiben: elsősorban pedagógusoknak és szülőknek, valamint a tanári pályára készülő hallgatóknak. A szerző célja a szemléletformálás, egyfajta hídverés a tanárok és tanítványaik szülei között, annak segítése, hogy mindkét fél jobban megértse a másik nézőpontját. Megismerhetjük, miért látják másként a tanárok és a szülők az iskolában zajló eseményeket. Beszél a konfliktusokról és a mögöttük meghúzódó okokról. Bemutatja a szülők és tanárok közötti együttműködés jelenlegi formáit, az abban rejlő pszichológiai buktatókat és lehetőségeket. A könyv anyagának feldolgozása segíti a pedagógusokat és a tanári pályára készülő hallgatókat abban, hogy jobban megértsék a szülők álláspontját, könnyebben átlássák a nézetkülönbségek okait és működését, ezáltal nagyobb empátiával forduljanak a szülők felé még azokban az esetekben is, amikor a pedagógus nevelési módszereit bírálják.

Horváth Julianna - Szabó Éva - Szűcs László - Zalai Katalin - Pártközi ​értekezletek 1944-1948
A ​második világháború befejeződését követő ún. koalíciós időszak egyik legjellemzőbb politikai intézménye volt a pártközi értekezlet. Ezeken az értekezleteken a demokratikus koalícióhoz tartozó pártok, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt vezetői vettek részt. A történetírás mindig is kiemelt figyelmet fordított az itt zajló eseményekre, a pártok érdekérvényesítési erejére, ám mindeddig nem állt rendelkezésre olyan dokumentumkötet, amely ülésről ülésre bemutatta volna a pártközi értekezletek működését. Jelen kötet e hézagpótló feladatra vállalkozott, amikor a teljes terjedelmükben rendelkezésre álló jegyzőkönyvek mellé állította azokat az egyéb forrásokat, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá válhat a pártvezetők részvételével megtartott valamennyi pártközi értekezlet 1944. december 2-től 1948. szeptember 10-ig, tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásától a többpártrendszer megszűnését előrevetítő Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásáig. E források nélkül a politikai élet alakulása aligha lenne értelmezhető. A pártközi egyeztetések az ország és a pártokat érintő legfontosabb kérdésekben a demokratikus többpártrendszer fontos érdekegyeztető mechanizmusai közé tartozott. A tanácskozások híven tükrözik Magyarország akkori legégetőbb gondjait, mint a háború befejezése, a békekötés, a közellátás, a közigazgatás megszervezése, az ország gazdasági életének beindítása, a vesztes háborút követő retorziók kérdése. Az értekezleteken nyomon követhető politikai viták, ellentétek, az azok megoldására születő javaslatok, a konszenzus avagy konfrontáció keresése - ezek a koalíciós időszak legégetőbb kérdései. Megválaszolásuk elősegítésére született e kötet.

Kollekciók