Ajax-loader

Vargyas Lajos könyvei a rukkolán


Vargyas Lajos - Egy ​felvidéki falu zenei világa - Áj, 1940 / The musical world of a Hungarian village - Áj, 1940
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - A ​magyar népballada és Európa I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - Folk ​Music of the Hungarians
Bartók ​Béla A magyar népdal című könyve (1924) és Kodály Zoltán A magyar népzene című tanulmánya (1937) után a harmadik nagyszabású, zenei néphagyományunkat összefoglaló munka A magyarság népzenéje. Bartók leíró, tipológiai számbavételének és Kodály történeti, összehasonlító áttekintésének módszereit egyesíti és fejleszti tovább Vargyas Lajos könyve, amely több, mint húsz éve, 1981-ben jelent meg. Tartalma azonban ma is időszerű, a népzenetudomány nélkülözhetetlen alapműve, ugyanakkor régóta beszerezhetetlen. A jelen kiadás legfontosabb újdonsága, hogy megvalósítja Vargyas Lajos eredeti szándékát: a dallamgyűjtemény hangzó közlését CD lemezen. Már az 1981-es könyv is úgy készült, hogy a gyűjtemény hanglemezeken kapcsolódott volna hozzá - azért, hogy az olvasó ne csak az írásos alakra lefordított dallamokat (kottákat) tanulmányozza, amelyek a tudományos elemzéshez nélkülözhetetlenek, hanem ismerje meg a dallamokat a maguk valóságában, eredeti hangzásában, hagyományos előadási stílusában. Vargyas ennek megfelelően a népzenei lejegyzéseket és hangfelvételüket egyaránt figyelembe véve válogatta ki gyűjteménye példaanyagát. A lemezen csaknem ezer kotta szerepel, melyből 951 népdal, és közülük 433 hallható a CD lemezen. Vargyas Lajos könyvében így ír: "Mennél nagyobb tudományos teljesítmény van belesűrítve egy-egy összefoglaló munkába, annál nagyobb ösztönzést ad a további kutatásra. Ez a két szintézis is annyi új kutatásra adott ösztönzést, hogy eljött az ideje az új eredmények összefoglalásának." Vargyas szavai Bartók és Kodály összefoglaló munkájára vonatkoznak, mi pedig kiterjesztjük megállapítását most már az ő könyvére, A magyarság népzenéjé-re is, amely minden bizonnyal jelentős hatással lesz a népzenetudomány további fejlődésére "The greater the scientific achievement that is condensed in a synthetic work, the greater the stimulation it gives for further research." Bartók's and Kodály's "syntheses have stimulated so much new research that it is time once more to summarize the new findings." Vargyas's work (first published in 1981) which summarizes the achievements of Hungarian research into the Hungarian material discusses folk music on the basis of the musical aspects of the tunes (e.g. melody, tone set, rhythm, form, variation, types, styles), and also from the point of view of its social role in tradition, and as of an aesthetical phenomenon. Each chapter approaches the material from a different angle, the theoretical discussion shedding always new light on the same tunes. This survey naturally implies an insight also into the results of international ethnomusicological research; and will hopefully have a great impact on the subsequent development of ethnomusicology. Abounding in musical examples both written (almost 1000) and sound (433 pieces on the CD-ROM attachment), the book will be most probably welcomed by a circle broader than that of the reseachers. Due to a soaring worldwide interest taken in folk music, including its performance as well, the demand for folklore publications (especially those with authentic, original recordings) has evidently been growing.

Vargyas Lajos - Magyar ​vers - magyar nyelv
A ​könyv 1966-os első kiadásának példányai szinte a közkönyvtárakból is eltűntek a könyv iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés jóvoltából. A szerző ebben az évben ünnepelte 80. Születésnapját. Versolvasói kultúránk számára e kötet nélkülözhetetlen alapmű. A korszerű zeneelmélet és verstani kutatás ötvöződik a kötetben a diákság számára is jól olvasható, jól megérthető stílusban.

Csanádi Imre - Vargyas Lajos - Röpülj ​páva röpülj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - Keleti ​hagyomány - nyugati kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - Kerítésen ​kívül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - A ​magyarság népzenéje
A ​könyv anyaga a magyar népzene; a magyar kutatás eredményeit foglalja össze a magyar anyagról. Természetes, hogy ez a nemzetközi népzenei kutatások eredményeinek figyelembevételét is jelenti túl azokon az összehasonlító kutatásokon, amelyek a magyar dalok eredetkérdésein keresztül kapcsolódnak a magyar anyaghoz. De nincs szándékunkban európai vagy összemberi fejlődést akárcsak felvázolni is, egyáltalán más népek problémáit megoldani, távoli összefüggéseket földeríteni. Különösen nem merünk primitív formák elterjedésének, összefüggéseinek kérdésébe belebocsátkozni. Annyi még az ismeretlen folt és a kiderítetlen összefüggés éppen a kezdetleges körülmények között élő társadalmak zenéjében, hogy tanulságok levonása elsietett próbálkozás volna. Mindössze a magunk területén akarunk tisztázni ilyen kérdéseket, s ezzel megbízható előmunkálattal szolgálni azok számára, akik több, hasonló nemzeti feldolgozás után hozzáfoghatnak a nagyobb összefüggések kidolgozásához. Ennyiben talán nem lesz munkánk haszontalan a nemzetközi kutatás számára sem; a hazai közönségnek pedig - zenészeknek, zeneértő olvasóknak - tájékoztatást akarunk adni az egyre szélesebb körökben népszerű népdalról és a magyar közönség által mindig megértő figyelemmel kísért népzenekutatás állásáról.

Vargyas Lajos - Balladáskönyv
"...a ​ballada elsősorban nem tudomány, hanem művészet;... mint a népköltészet legtöbb műfaja, ez is énekben él, és csak énekelve bomlik ki igazi szépsége." Vargyas Lajos mondása mottója is lehetne Balladáskönyvének, amelynek célja valóban: lehetőséget adni, hogy a balladákat ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem énekeljük is. Száz szebbnél-szebb melódia és a hozzájuk tartozó teljes vers követi egymást a könyv lapjain; közöttük a tragikus és víg balladák ugyanúgy megtalálhatók, mint a betyárballadák vagy a balladaszerű énekek. A válogatás a műfaj minden rétegére kiterjed, a közlésmód pedig hol leegyszerűsített változatokkal is segítségére siet a kottaolvasónak, hol variánsok hozzátételével teszi még változatosabbá és eredetibbé az egyes dallamokat. A gyűjteményt a szerkesztő- szerző remekbe szabott kis tanulmánya egészíti ki a magyar népballadáról és a válogatás elveiről.

Kollekciók