Ajax-loader

Eckhardt Sándor könyvei a rukkolán


Eckhardt Sándor - Magyar-francia ​kéziszótár
Az ​Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent nagy Magyar-Francia Szótár (1958) és nagy Francia-Magyar Szótár (1960) alapján készült kéziszótár. Hogy a szótár terjedelmét csökkentsük és mégis használható legyen, elsősorban a beszélt és irodalmi nyelvre szorítkoztunk, elhagyva a tudományos és műszaki szókészlet nagyobb részét. Kisebbre vettük az argószavak mennyiségét is, elhagyva a kevésbé használatos vagy elavult szavakat, de javarészt megtartottuk a köznapi szavakat számos jelentésükkel, a bizalmas vagy népies kifejezéseket és neologizmusokat is. A származékszavaknál is takarékosabbak voltunk; ezeket az alapszavakból könnyen kikövetkeztetheti a használó.

Eckhardt Sándor - A ​francia szellem
Eckhardt ​Sándor irodalomtörténész, nyelvész, a francia nyelv és kultúra egyik legkiválóbb hazai ismerője volt, a legendás francia-magyar nagyszótár szerkesztője, a budapesti bölcsészkar tanára. Ez a munkája – mely először 1938-ban jelent meg – összefoglaló gondolatait tartalmazza a francia kultúráról, irodalomról, a "francia szellemről". A szerző így ír az előszóban: "E könyv két kérdésre válaszol: milyennek látta magát a francia nemzet öntudata, amióta írásban eszmélkedik és mi kapcsolata van ezzel az öntudattal annak a szellemnek, mely a francia irodalomból felénk áramlik? Egy nemzet öntudata sok mindenből kerül össze. Van benne felelet az eredet és hivatás, a honnan? és a hová? kínzó kérdésére. Benne parázslik a fizikai értelemben vett haza, a kenyeret adó föld szeretete összes indokaival..."

Eckhardt Sándor - Új ​fejezetek Balassi Bálint viharos életéből
"A ​Magyar Tudományos Akadémia 1956 májusában megbízott azzal, hogy egy háromhetes tanulmányutat tegyek Csehszlovákiában. Ezt az időt arra használtam fel, hogy a Nyugat-Szlovákiba eső levéltárakat átnézzem Balassi Bálint életrajza szempontjából: hiszen a nagy magyar költő itt töltötte életének legnagyobb részét. Ugyanakkor felkerestem azokat a helyeket, várakat, városokat és romokat is, melyek ismerete nélkül légüres térben mozog az életrajzíró képzelete...." részlet az író előszavából

Eckhardt Sándor - Az ​ismeretlen Balassi Bálint
"Kutatásai ​során azonban tapasztalnia kellett, hogy Balassi Bálint történészei és kritikusai nem végezték el teljesen és rendszeresen azt a munkát, amit ez az igazán jelentős egyéniség megérdemelt volna. Úgyszolván csak a kezük alá eső forrásokat használták, - így elsősorban a családi levéltárat -, vagy a szerencsés véletlenre bízták, hogy hol itt, hol ott felbukkanó anyagból közöljék azt, ami költőnk élettörténetére tartozik. Talán Illéssy János volt a egyetlen aki az Országos Levéltárban és néhány vidéki megyei levéltárban rendszeresen gyűjtötte a Balassira vonatkozó adatokat, de ő is végül már megelégedett a regesta-szerű közléssel, sőt a hivatalában levő anyagnak is csak egyes részeit vizsgálta át és aknázta ki teljességgel. Így szükségesnek látszott, hogy a levéltárak vadonát felverjük költőnk körül, mert eleve valószínűnek látszott, hogy rendszeres kutatás árán sok ismeretlen adat, levél, okmány, sőt talán mű is fog felbukkanni, ami Balassi Bálint életét és írói működését új megvilágításba helyezheti. Ezt a munkát végeztem el s ennek eredményeit nyujtom itt át a magyar mult kedvelőinek." írja Eckhardt Sándor a könyv bevezetőjében

Eckhardt Sándor - Francia-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eckhardt Sándor - Mai ​francia nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eckhardt Sándor - Balassi ​Bálint
Eckhardt ​Sándor, a közelmúlt legkiválóbb Balassi-kutatója több könyvet is írt Balassi Bálintról. Ezek tudós szakmunkák, filológiai tanulmánygyűjtemények. A Balassi Bálint azonban a nagyközönségnek íródott, máig hitelesnek tekinthető Balassi-életrajz, amelyben vannak ugyan elavult adatok, de egészében véve még mindig a legjobb és legteljesebb munka Balassi életéről.

Eckhardt Sándor - Oláh Tibor - Francia-magyar ​nagyszótár
- ​135 000 címszó - 400 000 szótári adat - a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó szótár Magyarországon - 60 szakterület szókincse a jogtudománytól az informatikán át a közgazdaságtanig - bőséges nyelvtani információk, fontos szókapcsolatok, kifejezések és példák - a szótárak a Klasszikus Nagyszótárak teljes anyagát tartalmazzák papírkötéses kivitelben - a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-vel - többféle keresési lehetőség a szócikkeken belül is - minimális rendszerkövetelmények: Windows 98/ME/NT/2000/XP; 166 MHz-es processzor; 64 MB memória; TCP/IP protokoll; Web-böngésző (MS IE 6.0); rendszergazda jogosultság (NT/2000)

Eckhardt Sándor - Magyar-francia ​kisszótár
A ​Magyar-francia kéziszótár a főszerkesztő Magyar-francia (1958) és a Francia-magyar nagyszótára (1960) alapján készült. 35 000 címszót és 50 000 kifejezést és példát tartalmaz. Elsősorban a beszélt nyelv és az irodalmi nyelv szókincse található meg a szótárban.

Eckhardt Sándor - Konrád Miklós - Magyar-francia ​nagyszótár
Fontos ​segédeszköz a nyelv iránt komolyabban érdeklődőknek.

Eckhardt Sándor - Francia-magyar ​kéziszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eckhardt Sándor - Francia-magyar ​kisszótár
A ​Francia-magyar kisszótár 17 000 címszót és 9000 kifejezést tartalmaz. Kezdő szintű nyelvtanulók, valamint turisták számára ajánlott. Rövid igeragozási útmutató segíti a használókat. Kiejtés csak a szabályostól eltérő esetben van feltüntetve

Kollekciók