Ajax-loader

Farkas Árpád könyvei a rukkolán


Farkas Árpád - Jegenyekör
Orra ​bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöld tűkkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már, de lelkiismeret még. Orra bukva az avaron, a veszélyt megkeresni, derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mint kire országló erőt s egy ilyen földet szabtak, hogy óvja lélegzetenként e keserves hatalmat.

Farkas Árpád - A ​szivárgásban
"…Jövünk ​lüktető halántékkal, összeharapdált nyelvvel egy valószínűtlenül hosszúra nyúlt Szent Bertalanéjből, melynek még ma sincs, s bizonyára holnapra sem lesz vége. Friss szélözönben fuldokolva, lélegzetkapkodva mutogatnak kézzel-lábbal maguk mögé szavaink, diadalittasak és szomorúak egyben, érettünk aggódóak –: ők már szabadok, mi még nem. Lehetne most szárnyra kapva vélük visszakerengeni ama iszonyatos Éj beomlott tárnái fölé, hol nem is oly rég, még vérüket vették, tartani szemlét s számlát tűnt nyavalyákon, torokmarkoló szorongáson, s merengeni az első kedves házkutatás fogvacogtató derűjén („van önnél fegyver?”, „hogyne, ímhol e vers”), a nyomodba szegődött férfiak nyakkendője színén, riadalmadon, ha ablakon szél, ajtódon macska kaparász, de hát –: unom a tegnapokat, a számtalan nedvszikkasztó, vénítő, vérszipó évet, papíron, könyvben róluk pár ezer szavam elolvassa majd, ha lesz rá olvasó. Karácsony óta friss szavak sorsa a gondom, kik barikádra szöktek vagy épp megszületőben. Sarkukra alighogy álltak, már vernék ki szánkból bottal; persze hogy izgultam értük. Az élet majd kiforogja, megtermi magát így-úgy. éppen most aszottá vásik, bőrünkön látni, de mi lesz a szavak műhelyeivel? … …nincs is menekülése annak, ki valaha megízlelte erdélyi magyar írósorsát…" Sepsiszentgyörgy, 1990. augusztus 24, Szent Bertalan napján

Farkas Árpád - Másnapos ​ének
A ​költő szavába vágva, a cím és az első verssor közé, hívatlan mottóként írom e sorokat. Csak azért nem érzem magam mégsem kényelmetlenül, mert vallom és biztatom céljaink, kívánságaink, eszményeink közös mivoltát. Se titokzatos, se mágikus, se ünnepélyes, - s még csak nem is szertartás a költő fogadása. Az élet, a világ ama tág dísztermében történik meg, ahol valaki épp feszülten rá figyel, valaki éppen ásít, valaki éppen temet, valaki éppen tagadja mindazt, amiért ki kell állni. A költő önmagának nyújtja át a kinevezést, vállalva a fogadatlan prókátorok megszégyenülését, ha nem tud olyanná lenni, aki összefog a jobbakkal, s akivel össze kívánnak fogni a jobbak.

Farkas Árpád - Ostorzúgásban ​ének
A ​Magyarország Babérkoszorúja- és Kossuth-díjas Farkas Árpád Erdély legismertebb, legnépszerűbb élő költője, kultikus személyiség, számos kultikus vers szerzője. Egyberostált verseit most méltó kivitelezésben, bőrkötéses díszkiadásban tarthatja kezében az olvasó. Modern és hagyományőrző, képteremtő ereje lenyűgöző. "Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöld tűkkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már, de lelkiismeret még -"

Farkas Árpád - Bocskay Anna - "... ​játéka mindenféle szélnek"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Árpád - Alagutak ​a hóban
Nyolc ​esztendővel az emlékezetes sikerű Jegenyekör után, íme, most új kötettel jelentkezik az utóbbi években szinte szótlanságával, önmaga felé forduló szigorával tüntető Farkas Árpád - a ritkábban s önkínzóbb szavakkal szólaló költő azonban mit sem adott fel eszményeiből, fegyelmezett elszántságából: versei a kétkedő hit s okos szenvedély megannyi továbblüktető igéi.

Farkas Árpád - Kovács György - Fodor Sándor - Beke György - Bővizű ​patakok mentén
Egy ​évtized aránylag rövid idő, de olykor történelmivé avatják a benne sűrűsödő események. Ilyen sorsalakító jelentőségű volt parasztságunk életében a mezőgazdaság szocialista átalakítása is, melynek tízéves évfordulójára emlékeztünk 1972 tavaszán. Ebből az alkalomból négy író riportja állt össze kötetté, azoké, akik eddig is megosztották velünk a falu gondját, örömét. A tényfeltáró valóságirodalom jegyében fogant riportok beszámolnak eredményekről, változásokról, gondokról. Az évforduló újabb alkalmat kínált a szerzőknek arra, hogy az eltelt tíz év távlatában nyomon kövessék parasztásunk szocialista létformájának kibontakozását, összegezzék az eredményeket, s ha olykor számadatokat is megvallatnak, ezt csak azért teszik, hogy még beszédesebben példázzák, keressék a továbbhaladás és a kiteljesedés útját. Kötetünkkel a Maros megyei Ákosfalva, a Hargita megyei Kászonfeltíz, a Kovászna megyei Szépmező és Erdővidék, a moldvai csángó lakta falvak mezőgazdasági termelőszövetkezeteiről adunk híradást.

Kollekciók