Ajax-loader

Ferenczes István könyvei a rukkolán


Ferenczes István - Székely ​tántorgó
A ​József Attila- és Balassi-díjas költő szeretett szülőföldjéről íródott vallomásait gyűjtöttük csokorba, a nagy sikerre való tekintettel már a második, javított kiadásban.

Ferenczes István - Amor ​mystica
Ferenczes ​István a kortárs romániai magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója. Versei a sajátos erdélyi költészeti hagyományokat ötvözik az ezredvég egyetemes lírai megnyilatkozásait megújító formanyelv elemeivel. Szociográfiái a józan közösségi tudat megerősítésének igényével születtek. Alapítója és főszerkesztője a Székelyföld című kulturális folyóiratnak. Jelen kötet vallásos verseinek füzérét tartalmazza, Tamás József püspök úr ajánlásával.

Ferenczes István - Ordasok ​tépte tájon
A ​József Attila-díjas költő könyve dokumentum novellákat tartalmaz, de a szerző, hűen önmagához, a nyelvi erő, az egyéni kifejezésmód megörökítését legalább olyan fontosnak tartja, mint a tények megidézését a magyar szociográfiai irodalom legjobb hagyományait követve módszerével.

Ferenczes István - Fekete Vince - Tündérkert ​virágai
Tündérkert ​egykor termett virágait és friss, új hajtásait gyűjti egy csokorba a kötet, melyben Benedek Elek és Áprily Lajos költeményeitől Egyed Emese és László Noémi kortárs lírájáig időrendben képviselteti magát az erdélyi költők színe-java. A közel ötven alkotót bemutató antológia kísérletet tesz arra, hogy az erdélyi líra több mint egy évszázadnyi terméséből válogatva átfogó képet nyújtson az erdélyi gyermekköltészet múltjáról, jelenéről. Csaknem száz költemény idézi fel a jól ismert népi motívumokat, az erdélyi táj megkapó szépségeit, felvonultatva a magyar nyelvi humor különféle ízes változatait. A kötetet jó szívvel ajánljuk versszerető diákok és pedagógusok számára, iskolai ünnepségre, szavalóversenyekre. Keresztes Dóra népies ihletésű, álomszerű, színes rajzai művészien ötvözik az antológiát átható hagyományos és modern egységét.

Ferenczes István - Székely ​apokalipszis
A ​József Attila-díjas költő könyve dokumentumriportokat tartalmaz, de a szerző, hűen önmagához, a nyelvi erő, az egyéni kifejezésmód megörökítését legalább olyan fontosnak tartja, mint a tények megidézését a magyar szociográfiai irodalom legjobb hagyományait követve módszerével. Ötven évvel ezelőtt, 1944 őszén a Keleti Kárpátokon átözönlő szovjet csapatok nyomában román szabadcsapatok - a Maniu-gárdisták - jelentek meg a Székelyföldön. Rémtetteiknek első pillanata a szárazajtai mészárlás volt. Szárazajta után Csík, Gyergyó felé, a Székelyföld belsejébe vezetett az útjuk. Raboltak, fosztogattak és gyilkoltak. Csíkmadarason kettő, Csíkkarefalván egy, Csíkszentdomokoson tizenegy, Gyergyószentmiklóson három embert végeztek ki. A könyv a dokumentumriport eszközeivel idézi meg a tragikus napokat, szólaltatja meg a ma is rettegő túlélőket.

Ferenczes István - Mikor ​Csikban járt a török
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenczes István - Zazpi
A ​kiváló erdélyi költő új kötetében egy általa kitalált ibér (baszk) dalköltő, Esteban Zazpi de Vascos Aitzgorr (1746–1821) bőrébe bújik. Felfedezettje képmás, alteregó, a legjobb és legtitkosabb írói énje. Zazpi valójában egy kimeríthetetlen életű és kalandozású régi alak, aki baszk poétaként írja a verseit, mint a szabadság örökös dalnoka. Zazpi és fordítója, Ferenczes egyaránt fűznek a versekhez magyarázó jegyzeteket, melyekből kirajzolódik az életút...

Ferenczes István - Nevedet ​nevemmel
Mesevonat ​sorozat Ferenczes István gyermekverses kötete a Nevedet nevemmel: játék a nevekkel. Könnyű rímű dalocska, a népdalok névcsúfolóit juttatja eszünkbe. Ahhoz természetesen semmi kétség nem fér, hogy a tiszta csengésű dallamok a tudatos versteremtő erő produktumai. A kötetet Csillag István képzőművész rajzai teszik még hangulatosabbá.

Kollekciók