Ajax-loader

Kosáryné Réz Lola könyvei a rukkolán


Kosáryné Réz Lola - Selmeci ​diákok
Romantikus ​környezetben, romantikus körülmények között játszódik a századelő népszerű írónőjének könnyes-vidám, titokzatosságokkal teli története. Főhőse, a francia diák Haynau rémuralma idején érkezik Selmecbányára, hogy a bányászati főiskolán folytassa tanulmányait. Vidám mulatságok, diákcsínyek közepette zajlik az élete, ám nem sok idő kell, hogy a gondtalannak látszó felszín mögött észrevegye magyar diáktársai aggodalmát valakiért, akinek veszélyben van az élete. Beaujardin márki nyílt, becsületes jellemével elnyeri társai bizalmát, s egy életre szóló érzés hatására ő maga is magyarrá lesz.

Kosáryné Réz Lola - Földrepottyant két manócska I-IV.
Ez egy 4 kötetből álló mesekönyv sorozat, ami a magyar mesekönyvek egyik legszebb és legédesebb meséit tartalmazza. Én csak egy kötetét olvastam (ami meg van nekem , ez a Fityfiritty-ország) , ami egy igazi tündér mese, amit minden felnőttnek és gyermeknek el kellene olvasni :) A négy kötet címe : -Földrepottyant két manócska - Fityfiritty-ország -Gyöngyvirág - Bibic és Bogárka)

Kosáryné Réz Lola - Álom
Kosáryné ​Réz Lola könyve annak idején nagy sikernek számított, több kiadást is megért. A regény hősnője a XIX. század második felének és a XX. század elejének modern, modernné váló asszonya. Szép, fiatal, álmodozó lány, akit gyámok nevelnek, s ő egy gyönyörű erdőben éli a Hófehérke és a hét törpe meséjének világát... Aztán találkozik a szerelemmel, a testi érintkezés csodájával, s a házasság pontot látszik tenni álmodozó vágyaira... De a bajok ekkor kezdődnek. A feleség és az anya boldog szerepét élő fiatal nő szembekerül az anyagi gondokkal, a házasélet elszürkülésével, kiürülésével, s bár szereti férjét, de válás következik. A fiatalasszonyt ez változtatja meg! Mindinkább önálló és határozott életet él, s tudatosan elkövet mindent, hogy volt férjét újra meghódítsa, s álmát a boldog élet után megvalósítsa...

Kosáryné Réz Lola - Vaskalitka
Az ​Asszonybeszéd tetralógia harmadik kötete a páratlanul izgalmas családtörténet 19. századi krónikája, egyben a forradalmak, a kiegyezés és a dualizmus korának hiteles történelmi tablója is. S bár a politika és a háború "férfimunka", a kötet nősorsai mögött kirajzolódik az időszak finom kór- és korszakkritikája is. Nem véletlen, hogy 1948-ban éppen e kötet ürügyén akarták betiltani Kosáryné Réz Lola könyveit! Annak a szerzőnek a munkásságát, akiről Illés Endre a Nyugatban (1930) így vallott: amit Kosáryné ír, az "elsővonalbelien szép"...

Kosáryné Réz Lola - Aranykapu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Marinka ​három udvarlója
A ​párkapcsolatok regénye. Vonzó és érdekes szerelmi geometriákkal. A psziché belső dinamikájának szabad magnyilvánulásaival. Ami maradandó és időtlen a felvidéki magyar dzsentri- és polgárvilág problematikájában, az kerül terítékre ebben a csak látszólag hétköznapi történetben, mint Maupassant novelláiban. Konok, modern embereket ismerünk meg a könyvben, köztük egy gyermekes asszonyt, aki hadat üzent a modern kor egyik legnagyobb átkának: a lélek belső tespedésének. Egy kisvárosi katasztrófának kell jönnie ahhoz, hogy megoldást hozzon az „élni akaró élet” fontos kérdéseire: a fiatalok párválasztására és a középkorú pár holnapjára. Az örök téma: nő és férfi meg-megújuló szerep-osztása a család, a házasság színpadán. A helyszín pedig természetesen az írónő regényeiből jól ismert Örök Besztercebánya, a Malomtó és vidéke, a polgárok, a kis földbirtokosok és a bányászok városkája

Kosáryné Réz Lola - Egy ​méter fehér szalag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Különös ​ismertetőjele nincs
Az ​1941-ben mindössze egyszer megjelent regényt méltatlanul feledte el az utókor. A szegény családból származó, karrierről álmodó ifjú lányok ábrándjai rendszerint fennakadtak a kor küszöbén, a kérdés csak az, hogy valóban így van ez minden esetben, vagy van kiút e kelepcéből? A kiválóan megírt, humoros regény fókuszában álló leányhős kálváriája egyben szatirikus társadalomrajz a 30-as évek Magyarországáról. Az életműsorozat második darabja ismét a tudatosan hangsúlyozott női nézőpont vállalása által válik maradandó és értékálló alkotássá. Éppen ezt teszi mai nőtársadalmunk számára is felrázóvá, aktuálissá. S no persze, az érdeklődő férfiak is kedvtelve olvashatják a sorsmeghatározó élményekkel teli regényt.

Kosáryné Réz Lola - Selmeci ​diákok / Tündérkastélyt álmodtunk mi régen
A ​Selmeci diákok ifjúsági regény. Egy, a selmeci akadémián tanuló francia diák magyarrá válásának és Magyarországon maradásának történetét meséli el a könyv. Korhű történelemábrázolás, hiteles társadalomrajz, máig aktuális csoport-lélektani felismerések teszik fontossá a könyv újrakiadását.

Kosáryné Réz Lola - Gyöngyvirág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - A ​pápaszem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Nyafka
Részlet ​a könyvből: "A tánciskolában világos ruhák libbentek itt is, ott is, izgatott kislányok igazgatták a hajukat az előcsarnok tükre előtt, mamák húzták le a hócipőjüket és diákok sétálgattak komoly képpel ide-oda a teremben."

Kosáryné Réz Lola - Ulrik ​inas
Az ​ismét felfedezett írónő, Kosáryné Réz Lola - aki a két világháború között alkotta oly sikeres regényeit - talán legjobban megírt művét kapja kézhez ismét az olvasó. Az Ulrik inas igazi érzelmes regény, amely a XV.század első felébe vezeti az olvasót. A főhős Rábay András ötvösmester fűtőszolgája, Ulrik. Csendes magának való, sokat gondolkodó inas, más mint a többi. Ulrik azonban nagyratörő terveket sző jövőjéről szól: bíró szeretne lenni. Emellett reménytelenül szerelmes az eladósorba levő Ágneskába, mestere lányába. A történet tulajdonképpen Ulrik felemelkedésének krónikája: hogyan tanulja ki az építészet mesterségét, hogyan vesz részt Nándorfehérvár viadalában, végül is hogyan lesz bíróvá. Az izgalmas történet végigvezeti az olvasót a XV. század első felének konfliktusain, egyszerű, közérthető nyelven, ezért tízéves kortól nyolcvan éves korig bárkinek ajánlható.

Kosáryné Réz Lola - Az ​árgusszemű banditafőnök
Megjelent ​kötve 1934.ben, korlátolt számú kiadásban

Kosáryné Réz Lola - Vissza ​a Felvidékre Tibi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Filoména
Első ​írásaival a tízes évek elején jelentkezett, attól kezdve rendszeresen publikált verseket és novellákat különböző lapokban. A sikert első (és talán legjobb) könyve, a Filoména hozta meg számára, amely elnyerte az Athenaeum 1920-as regénypályázatának 15000 koronás díját. Kosáryné, aki huszonnyolc éves volt ekkor, egy csapásra ismertté vált. Könyvéről elismerő, sőt magasztaló kritikák láttak napvilágot, rövid időn belül több utánnyomása jelenik meg, s meghozza számára a Nyugat munkatársainak, főleg Osvát Ernőnek, Schöpflin Aladárnak és Füst Milánnak baráti figyelmét. A Filoména, miközben érezhető benne a pályakezdés frissessége, meglepően érett munka. A fiatal írónőnek markáns világképe van, amely meghatározza regénye belső formáját és előadásmódját. Magabiztosan és gazdaságosan bánik a nyelvvel: műve erős, költői atmoszféráját nagyrészt apró gyakorlati tudnivalókból és szigorú, pontos megfigyelésekből építi fel. Mondatainak, bekezdéseinek senki máséval össze nem téveszthető melódiája van, ugyanakkor szituációteremő ereje is megbízható.

Kosáryné Réz Lola - Egy ​leány a sok közül
A ​regény pontosan körülhatárolható helyen játszódik: Budapest XI. kerületének Szentimreváros nevű részén, az akkor éppen Horthy Miklós nevét viselő Körtér, az azóta vásárcsarnokká „előlépett” Fehérvári úti kispiac és az akkor még Lenke tér nevet viselő, mai Kosztolányi Dezső tér által jelzett háromszögben. Az idős házaspár Vasas Gábor erdőmérnök, ny. miniszteri tanácsos (Lelkem), és felesége Belluska (Szívecském) mintája az írónő szülei: Réz Géza bányamérnök, miniszteri tanácsos és felesége Péch Eleonóra. Kedves, fiatalos lendületű történet az 1. és 2. világháború közti délbudai, lágymányosi középosztály életéből. Az idősödő házaspár és hűséges takarítónőjük életébe váratlan fordulatot hoz egy tartós elutazás története, és az üresen hagyott lakásba egy fiatal vendéglány költözik... A kisregényt az írónő önéletrajzi ihletésű novellái egészítik ki.

Kosáryné Réz Lola - Tibi ​a tengeren / Tibi Amerikában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Egy ​hordó bor
Magyart ​a magyarnak-Magyar regények 1931. Előszó: "Vajjon mi lenne, ha vidám, kedves úri társaságban egyszerre felállna valaki, rámutatna a legrokonszenvesebb, legelegánsabb, legvidámabb frakkos úrra és azt mondaná: -Ez rablógyilkos!"

Kosáryné Réz Lola - A ​föld ködében
A ​föld ködében mintha egy megtestesült misztériumjáték volna a 20. század elejének Felső-Magyarországáról, egy Közép-európai asszony életbe szőtt rémálmairól. A fájdalmas szívű örök anya, a fiáért, a fia jövőjéért „a halállal is alkut kötő” magyar anya sorsa. Hétköznapjaink lemoshatatlannak tűnő lelki szennyesét tisztítja napról-napra Kosáryné Réz Lola parabolájának hősnője. Az elzüllött, lepusztult munkásember erőszakossága, a gyermekhalálok, a falu testi és lelki nyomora, a megaláztatások „ostorcsapásai” teszik egyre nemesebbé az önfeláldozó lélek női kálváriáját… Szépség és tragikum együttállása – mint annyi esetben a Trianon utáni magyar prózairodalomban. A meseszövés szépsége, a hétköznapokba ágyazott képzelőerő drámai kibontása és a versbetétek játszi lírája ellenpontozni képes az 1. világháború utáni szociális elkeseredettség tragikumát.

Kosáryné Réz Lola - Csiperke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Babakanál
A ​kalandos történetben Icuka játékai megelevenednek: a baba, a kutya, az erdei állatok, a varázsló, és izgalmas csatát vívnak az elrabolt ezüstkanál visszaszerzéséért, de végül minden jóra fordul.

Kosáryné Réz Lola - A ​János-utcai leánykolónia
Szerkesztette: ​Tutsek Anna, 1925.

Kosáryné Réz Lola - Asszonybeszéd
A ​magyar történelem viharvert évszázadainak női szempontú krónikája! A kötetek 70 év hallgatás után jutnak el újra az olvasókhoz. A négy nemzedékregény története, a Tetralógia (Asszonybeszéd, Perceg a szú, Vaskalitka, Por és hamu) mintegy kétezerötszáz oldal terjedelemben írja meg a magyar történelem sorsfordító évszázadait nősorsokon keresztül. Hogyan válnak az asszonyok állandóan a férfiúi önzés, szűklátókörűség, akarat áldozatává? Hogyan tudnak mindezzel megbékélni, újra felállni a földről, s szoknyájukat lesöpörve továbbindulni? Hogyan van az mégis, hogy a szeretet, a megbocsátás, a kitartás és a türelem mégis talán a legnagyobb erények. E kötetek nemcsak a nőemancipáció és a magyar asszonyok sorsát rajzolják fel, hanem kifogástalan korrajzuknak köszönhetően az egész magyar nemzet sorsát is. Az írónő írásait újra közénk varázsoló Tetralógia első kötetéhez unokája, az irodalomtörténész Dr. Nagy Domokos Imre írt utószót.

Kosáryné Réz Lola - Az ​ezüstsüveges ceruza története
Szerk. ​Tutsek Anna

Kosáryné Réz Lola - Perceg ​a szú
A ​Tetralógiában megörökített mintegy három és fél évszázad alatt a főhősnő(k) sorsa a magasból indul, az Asszonybeszédben (az első) Patócsy Katalin még várúrnő, hogy aztán száz év múlva ükunokája, Árva Kati szegény zsellérasszony és megégetett boszorkány legyen. A következő kötetben (és generációban), a Perceg a szúban Ficfa Anna a társadalom legalján áll, hogy élete végére tisztes polgárasszony legyen. A kötet vége felé dédunokája, Luzsa Katalin diplomata nagybátyja révén megint felemelkedik felsőbb körökbe, hogy aztán a végén visszazuhanva, kisnemes felesége legyen.

Kosáryné Réz Lola - Szép ​Kamilla macskája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosáryné Réz Lola - Ida ​néni és Samu bácsi
Magyart ​a magyarnak-Magyar regények 1934.

Kosáryné Réz Lola - Pityu
Részlet ​a könyvből: Mogyoróssyné letette kezéből a piaci táskát és szaladt be a szobába. Az ebédlőben a reggelire terített asztal mellett azonnal meglátta az ismerős zöld családi koffert és a pamlagon, még mindig fátyolosan, köpönyegesen ott ült Baba, hangos és vidám beszélgetésbe merülve.

Kosáryné Réz Lola - A ​rejtelmes kohó
"A ​titokzatos kohó ütemes, messzi moraja egyre hallik. Figyeljetek csak, mikor egyedül vagytok és a szoba csöndes. Azt mondjátok: zúg a csend. Félő gyerekek egymást bátorító meséje ez. A titokzatos kohó zúg ilyenkor, lobog a kemencék lángja és az üllőkön emberi szívek feküsznek. Alaktalan, durva, fénytelen húsdarabokból edzenek, vernek, égetnek, olvasztanak csodálatos fényű kristálykelyheket, tiszta aranyból való ereklyetartókat a láthatatlan kovácsok. Mindenki sorra kerül, ki hamarább, ki később, de a szerelmek és szenvedések tüzébe vettetik oda egyszer a leggőgösebb és leghidegebb szív is. A pillanat elérkezik, amikor a legkevésbé gondolná. Hogy miért van ez így, hogy miért kell mindenkinek megalázkodnia, a legméltóságosabb asszonynak és a legszigorúbb nagyúrnak is, - ha nem a szerelmesének ajka, akkor valakinek a hatalma, vagy egy beteg gyermek aggódón figyelt lélegzete előtt, - néha akkor, mikor már késő és ez a legrettenetesebb: - hogy miért kell így lennie, nem tudja senki. ... ...De hogy így van, mindenki tudhatja. És ezért vagyunk mindnyájan egyformák és testvérek - testvéreim."

Kosáryné Réz Lola - Porszem ​a napsugárban
A ​női élet regénye 1930-ból! A Kosáryné Réz Lola Regénytár első kötete emblematikusan összegzi e kivételes életmű alapkérdését: Hogyan indul neki egy fiatal lány a szerelemnek. Hogyan múlnak az apró bolondságok. Hogyan jön a házasság? Hogyan jön a megszokás? Hogyan jönnek a gyerekek. Miért jut mindenkinek csak kis boldogság? Vagy ha már nagyon sok jut ki: akkor is csak sok kis boldogságdarab az osztályrész. S nem a teljes, meghasítatlan Egész. S miért lehet ezekben a kis boldogságokban és kis boldogtalanságokban úgy, oly halálosan, oly reménytelenül, annyira szürkén elmorzsolódni? A kiváló társadalmi regény 80 év feledéséből lép ki az olvasók elé. Az életműsorozat nyitó darabja méltó módon hívja fel polgári regényirodalmunk elfeledett értékeire a figyelmet: női szemmel, asszonyszemmel nézve milyen mások még az élet nagy kérdései is!

Kosáryné Réz Lola - A ​Balassi-vár kincse
Regény ​fiatal leányok számára Részlet a műből: "Éles, vad, metszően hideg szél süvített a szitnya-hegy sziklái körül. A hegyorom tetején épült vár bolthajtásos folyosóin mindegyre kicsapódott dühös taszítása nyomán hol egy kapu, hol valamelyik vaskosaras ablak fatáblája. alig győzték újra bezárni. Ha Varkocs uram, a várnagy, szörnyű dérrel-durral felszalajtotta Miska csatlóst a keleti toronyba, bizonyos, hogy alig pár pillanat múlva már a nyugati bástya felé vezető lépcsőkön hallatszott a visszhangos döngés. A hatalmas, nyitott kéményekben úgy fütyölt a szél, mintha ezernyi ördögfiók bújt volna a kürtőbe, s a láng minduntalan kicsapott a fehér búboskemencéből, ami betöltötte táncoló tűzfénnyel, s valami kis melegséggel is az egyik sötét, vastagfalú szobát a vár belső épületében."

Kollekciók