Ajax-loader

Emanuel Swedenborg könyvei a rukkolán


Emanuel Swedenborg - The ​Universal Human / Soul-Body Interaction
Writing ​in his Religious History of the American People Sydney E. Ahlstrom comments on the impact that Emanuel Swedenborg had on nineteenth-century America: "His influence was everywhere: in Transcendentalism and at Brook Farm, in spiritualism and the free love movement, in the craze for communitarian experiments, in faith healing, mesmerism, and a half-dozen medical cults; among great intellectuals, crude charlatans, and innumerable frontier quacks." Swedenborg was the son of a well-known Swedish theologian and had an outstanding career as a scientist and as assessor of his country's Board of Mines. His expertise encompasses the disciplines of geology, anatomy, astronomy, and physics. At age fifty-seven he underwent a religious experience that initiated him in his role of prophet and revealer of a system of thought that was destined to become one of the most important elements in the modern Christian esoteric tradition. This volume contains new translations by George F. Dole of "The Universal Human" from Arcana Coelestia (1747-1753) and the complete text of Soul-Body Interaction (1769).

Emanuel Swedenborg - Álomnapló
Emánuel ​Swedenborg (1688-1772) egyike a 18. század legkülönösebb és legegyedibb hangon megszólaló egyéniségeinek Hatalmas életmű, mintegy ötven vaskos kötet maradt utána. E nagy hatású "misztikus" életében 1743-1745-ben nagy változás következett be. Ennek dokumentuma az Álomnapló, amely részletesen tudósít arról, hogyan kerül Swedenborg kapcsolatba a mennyország világával, és miként részesül abban a kivételes isteni ajándékban, hogy lelkekkel és angyalokkal társalogjon (mely állapot onnantól fogva egészen élete végéig elkíséri). Az Álomnapló föltárja Swedenborg addig is gazdag életének lenyomatait, előkészíti és megalapozza az életének következő szakaszában megírt nagy teológiai-filozófiai műveit.

Emanuel Swedenborg - Menny ​és Pokol
Emanuel ​Swedenborg (1688, Stockholm - 1772, London) korának elismert polihisztora, XII. Károly hadmérnöke és királyi szenátor volt. Ötvenöt éves koráig közel huszonöt kötetet publikált az ásványtan, matematika, csillagászat, anatómia és filozófia témakörében. 1745-ben, Londonban történt élete döntő eseménye; megjelent előtte Isten küldötte, és feladatként rótta rá az egyház megújítását. Megengedtetett számára az átjárás a túlvilágra. A Biblia és a héber nyelv elmélyült tanulmányozása után tette közzé több kötetes szentírás-magyarázatait és hihetetlennek tűnő beszámolóit a halál utáni létről. Tudós emberhez méltón mindvégig misztikus elragadtatás nélkül, világos, szigorú stílusban írt. Bár a Menny és pokol című művében elsősorban a túlvilágról szól, mégis - oly sok gondolkodóval ellentétben - egy cselekvő, szeretettel teljes evilági élet lehetőségét tárja elénk. Vallja: a szeretetből vagy önzésből fakadó tetteinkkel építjük magunkban a mennyet, illetve a poklot. "A mennyet s a poklot is magadban hordozod: Bármelyiket kívánd, mindenhol azt kapod." Angelus Silesius: Kerúbi vándor (Kurdi Imre fordítása) "Végül szabad még a három menny angyalairól olyan titkot kijelentenem, amit eddig senki sem tudott; mivel a fokozatokat eddig meg nem értették; hogy tudniillik minden angyal és minden ember legbenső és legmagasabb fokkal rendelkezik, ami az ő _legbensője_, amelybe az Úr Istenije legelőször és legközvetlenebbül behat, és ahonnan a többi benső, amelyek nála a rend fokozatai szerint sorakoznak, rendben tartatik. Az angyaloknak és az embereknek ezt a legbensőjét lehet az Úr bejáratának (ajtónak), és náluk az Úr tulajdonképpeni lakásának nevezni. Ennél a legbensőnél és legmagasabbnál fogva ember az ember, és lehet őt az oktalan állatoktól megkülönböztetni, mert azoknál ez hiányzik. Ezért van az, hogy az Úr az embert bensője szerint, ami lelke és érzelme birodalma, magához emelheti, hogy Őbenne higgyen, szeretettel hozzá forduljon, és hogy Őt lássa, és hogy az értelmet és a bölcsességet befogadhassaa, és eszesen beszélhessen. Innen ered örök élete is." (E. Swedenborg)

Kollekciók