Ajax-loader

Boros Gábor könyvei a rukkolán


Boros Gábor - A XVII. századi filozófia antológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros Gábor - René ​Descartes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros Gábor - Leibniz ​gyakorlati filozófiája
A ​legjelentősebb újkori bölcselők életét és munkásságát elemző sorozat legújabb monográfiája a Szegedi Tudományegyetem oktatójának tollából. A kötet részletesen elemzi Leibniz szerteágazó munkásságának leglényegesebb kérdéseit.

Boros Gábor - A ​szeretet/szerelem filozófiája
A ​kötet elemzései a szeretet/szerelem kérdéskör alapvető problémáinak korról korra megújuló változatait követik nyomon. A sokirányúságot jelenítik meg, mivel a szeretetről/szerelemről szóló fontos művek sajátossága, hogy több, egyenrangú nézet kap szerepet. Alaprétegük az emberi faj fennmaradásának kontextusa, ám a szimbolikus háttérként szolgáló filozófiai, vallási s más elgondolások elengedhetetlenek, ha az ember emberként akarja értelmezni önmagát, s komoly szerepe van a szeretetnek a közösségek formálódásában is: a szexuális szerelem és az istenszeretetként is artikulálódó metafizikai alapviszony között a barátságtól a politikai közösségekig mindenütt jelen van a szeretet. A földi, az égi, a politikai-vallási szeretetfogalom közötti egyensúly megtalálására irányuló törekvéseket állít tehát figyelme fókuszába ez a könyv. A filozófiának alapfeladata reflektálni arra, ahogyan a szeretet eredeti kis közösségei sokféleképp artikulálódó, szimbolikusan szerveződő, egyre táguló univerzumokká válnak, miközben összeütközésbe kerülve egymással, akár minden energiájukat a konkurensként érzékelt szeretetközösségek felszámolására is fordíthatják. Kötetünk írásai azt a dinamikát követik nyomon, amit Ady „az élet él és élni akar” sorával fejezett ki: az öldöklő élet is élet, sem az egyes emberi individuumok, sem a kisebb-nagyobb együttlétben élő közösségek nem alkotják az élet legelemibb, kitüntetett, szeretetben-öröklétben élő szubjektumát; a szimbolikus artikulációk egész univerzumainak megsemmisülései sem semmisítik meg az élő s élni akaró életet, amely megszüli magából a szimbolikus artikulációk új s új univerzumait.

Boros Gábor - A ​mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig
A ​következőkben olvasható vizsgálódás a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím elnyeréséért benyújtott, azonos című értekezés - inkább csak stilisztikailag - átdolgozott változata. Köszönettel tartozom az értekezés opponenseinek, Fehér Mártának, Heller Ágnesnek és Dékány Andrásnak ellenvetéseikért és továbbgondolásra serkentő megjegyzéseikért, amelyeket az átdolgozás során sajnos csak kis részben tudtam figyelembe venni. Ennek ellensúlyozására vettem fel második függelékként az opponensi véleményekre adott válaszaim szerkesztett változatát. Köszönettel tartozom azoknak a budapesti tanáraimnak majd kollégáimnak is, akiknek évtizedekre visszanyúló, baráti támogatása nélkül nem jutottam volna eI arra a pontra, amelyen lehetségessé vált e kötet megírása. A néhai Ancsel Évát, Munkácsy Gyulát, Faragó Szabó lstvánt, Fehér M. Istvánt, Kelemen Jánost és Tengelyi Lászlót szeretném név szerint is említeni, s természetesen Wolfgang Rödöt Innsbruckból, aki a nyolcvanas évek vége, vagyis tudományos ösztöndíjas időszakom óta segít saját utam megtalálásában. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a szervezeteknek is,amelyek lehetővé tették kétszer tíz hónapos berlini illetve wolfenbütteli kutatómunkámat: a Konferertz [ma: Union] der Deutschien Akademien der Wissenschaftennak, a DAAD-nek és egyáltalán nem utolsó sorban az Alexander von Humboldt Stiftungnak. Szinte a kötet egésze a németországi tartózkodás terméke. Volker Gerhardtnak, Friedrich Niewöhnernek és Wilhelm Schmidt-Biggemannak tartozom köszönettel szakmai és emberi támogatásukért.

Boros Gábor - Spinoza ​és a filozófiai etika problémája
"Mindamellett ​érezzük és tapasztaljuk, hogy örökkévalóak vagyunk..."

Kollekciók