Ajax-loader

Molnár Kata könyvei a rukkolán


Molnár Kata - A ​mandarinkalap
Ez ​a könyv az ötvenes évek végéről szól, s a szó legnemesebb értelmében leányregény. A könyv azt a világot eleveníti meg, amely az írónőnek mindig is kedvelt, jól ismert helyszíne volt: a vidéki kisvárost. A gimnazista Márta özvegy édesanyjával és két öccsével kerül egy történelmi emlékekkel zsúfolt, girbegurba utcájú dunántúli városkába. Itt hoz életébe nagy fordulatot az első világháború előtt oly divatos mandarinkalap...

Molnár Kata - Nyári ​közjáték
Egy ​fiatal lány érettségi után egy álmatag, öreg vidéki városba megy nyaralni. Először csinál valamit egyedül, titokban, magának sem egészen bevallottan ; a szerelem választatja ki vele nyaralóhelyét - a kisvárosi patikus diák-fia után vágyódik szerelmi dolgokban teljesen tájékozatlan szívének zaklatottságával. Kalitkából kimenekült, fegyelem alól szabaduló vad madár, röpköd ide-oda, keresi önmagát s az életet, fel-felszáll az ábránd magasságaiba, röptében minduntalan nekiütődik a falnak, a tudatlanság vakmerőségével jár veszedelmek szélén, izgató lényével felkavarja az öreg formákba avult várost, öregeket és fiatalokat egyformán, rajongó híveket és rágalmazó ellenségeket szerez, közben való élete mellett egy különös, kislányos és mégis mély áloméletet él végig, a kettő párhuzamosan halad, amíg végül összefolyik. Varázslatos leányalak, amelyhez hasonlót keveset írtak meg magyarul: az öntudatlan, szűzi érzékiség különös feszültséget ad lényének, a szokásos formákat minduntalan átszakító öntudatlan vakmerőség jelentőssé teszi élete apró eseményeit is s a regény olyan izgalommal telik meg, amely nem csappan meg egy pillanatra sem. Nagy meglepetés ez a regény, nem csupán tartalma, hanem talán még inkább stílusa miatt. Molnár Kata nagyszerű stílusművész, egészen egyéni nyelven szól, vérbő mondatainak a zuhatagra emlékeztető sodra van, beszéde tele van szenesen lobbanó érzéki képekkel, a mondanivalóinak szüntelen örvénylése van, a stílus belső feszültsége minduntalan a robbanás határán jár. A regény szép izgalomszülötte és izgalmat visz az olvasóra.

Molnár Kata - Pipere ​Princessz
"Volt ​egyszer egy mesebeli ország, a kis Tarkabarka ország, ennek meg egy öreg királya, az öreg királynak meg egy szép kis tarkabarka palotája" Ezzel a mondattal kezdődik Molnár Kata verses meséje, és szól egy öreg királyról, egy haszontalan királykisasszonyról, egy kis kuktáról és egy tücsökről.

Kollekciók