Ajax-loader

Kozma Dezső könyvei a rukkolán


Kozma Dezső - Petőfi ​öröksége
Petőfi ​mindig állandó ügye volt irodalmunknak. Érv és ellenérv volt szellemi vitáinkban, állandó önvizsgálatra késztetett, kényszerített mindig. És mindig meg kellett küzdeni érte. Némi túlzással úgy is fogalmazhatnék: Petőfi hazai továbbélése nem annyira a költőről magáról, mint inkább a vitázókról - rólunk - vallott.

Kozma Dezső - Klasszikusok ​Erdélyben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Dezső - Mikszáth ​Kálmán
"Ellenállhatatlan ​mesélő, kiapadhatatlan humorista, változatos, színes alakjai legalább annyira jellemzik, mint szellemes ötletei, közvetlen elbeszélői magatartása éppúgy, mint kivételesen természetes hangja. Az író-utódok közül sokan és sokat tanultak tőle, századunk olyan alkotói is, mint Móricz Zsigmond vagy Krúdy Gyula. Móricz az élet, az emberek illúziók nélküli, éles szemű megfigyelőjét látta és tisztelte benne elsősorban, ezért érezte magához közel, Krúdyt a mikszáthi világ különös alakjai, emlékezésben fogant hangulatai nyűgözték le."

Kozma Dezső - Egy ​erdélyi novellista
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Dezső - Ady ​Endre
Kozma ​Dezső, az erdélyi magyar irodalomtörténész rejtett sorozata a magyar és világirodalom egy-egy kimagasló alakját, életművét állítja középpontba, az általános és középiskolások életkori sajátosságait szem előtt tartva olvasmányos, közérthető formában. A sorozat első darabja Ady Endre (1877-1919) pályaképét rajzolja meg, életútjának fontosabb állomásait követi nyomon, eszméivel, világnézetével és életérzésével ismertet meg, és ezzel összefüggésben a legjelentősebb műveit elemzi.

Kozma Dezső - Koltói ​ősz
Kozma ​Dezső könyve Petőfi Sándor házasságának történetét tárja az olvasó elé: a költőnek Szendrey Júliával való megismerkedésétől akoltói kastély elhagyásáig eltelt időszakról nyújt hiteles képet a Petőfi-versek és levelek, a barátok, szemtanúk és irodalomtörténészek visszaemlékezéseinek, leveleinek, tanulmányainak megidézésével. A Koltói ősz tehát nemcsak irodalomtörténeti szakkönyv, hanem a nagyközönséghez szóló, emberi sorsokat idéző, múltébresztő olvasmány is.

Kozma Dezső - Krúdy ​Gyula postakocsiján
Tartalom "Én ​írónak készültem: semmi másnak" "Valami olyan időt mutattak az órák, amilyen talán soha nincs" "Vannak dalok, amelyeket sohasem énekelnek végig" "Alkonyodott, mint a fáradt szív" "Az élet álom" Jegyzetek

Kollekciók