Ajax-loader

Jennifer Widom könyvei a rukkolán


Jeffrey D. Ullman - Jennifer Widom - Adatbázisrendszerek
A ​Stanford Egyetem Adatbázisrendszerek csoportja által készített és használt könyv világszerte az adatbázis-kezelés legnépszerűbb tankönyvei közé tartozik az informatikusképzésben. Az adatbázisrendszereknek azt a két legfontosabb oldalát hangsúlyozza, amelyek a legtöbb informatikus hallgató számára a leghasznosabbak: az adatbázis-tervezést és az adatbázis-programozást. A könyv bármely felsőfokú informatikai képzéshez az adatbázisok témakörben az elvárható alapismereteket foglalja egységbe. Az első kiadás megjelenése után rövid időn belül a hazai felsőoktatásban alaptankönyvvé vált. A felsőoktatás új, kétlépcsős rendszerében a három informatikus szak mindegyikén az adatbázis-kezelés tantárgyakhoz ezt a könyvet az oktatási intézmények szinte kivétel nélkül kötelező irodalomként adták meg. A második kiadásban igen jelentős változtatást hajtottak végre a szerzők - a könyv legalább ötven százalékban újnak tekinthető. Felépítése az oktatás célszerűsége érdekében lényegesen változott. A kötet a bevezető tankönyvek minden követelményét kielégíti: a formális definíciók mellett didaktikusán tervezett példarendszer is az olvasó rendelkezésére áll.

Hector Garcia-Molina - Jeffrey D. Ullman - Jennifer Widom - Adatbázisrendszerek ​megvalósítása
Napjaink ​informatikájának legfontosabb kulcsszavai között az adatbázis-kezelés a legelőkelőbb helyek egyikét foglalja el. Az informatika akkor vált nagykorúvá, amikor az üzleti folyamatok szerves részeként képes lett arra, hogy a laikus szereplők számára szinte észrevétlenül kezelje adatok százmillióit, robusztus, de mégis rugalas hátteret biztosítva az információs rendszerek számára. Az _Adatbázis-rendszerek megvalósítása_ azokat a módszereket, algoritmusokat mutatja be, amelyek az adatbázismonitorok működésének lényegét jelentik , amelyek az adatbázis-szoftverek "mélyében" találhatók. Az adatbázismotorok architektúrája sokban hasonlít az operációs rendszerekéhez, hiszen mind a két esetben konkurens folyamatokat kell vezérelni, hatékony tárolsái módokat kell kialakítani, elfogadható válaszidőket kell biztosítani, és több szinte kell gondoskodni az adatbázisbiztonságról. A képet árnyalja, hogy általában - de nem minden esetben! - a konkrét adatbázismotor egy általános célú operációs rendszer felügyelete alatt működik. Röviden szólva, az adatbázismontorok jelentősége sok esetben meghaladja az általános célú operációs rendszerekét. A könyv nem egy konkrét adatbázis-kezelőt ismertet, hanem az általános technikákat, ennélfogva kitér az adatbázismotorok - logikai és fizikai szintű adatkezelésére és ezen belül az adatvédelemre; - memóriakezelésre, a cache-technikáira; - lekérdezés-optimalizálás technikáira; - ütemezési algoritmusaira. Magyar nyelven még nem jelent meg olyan mű, amelyik ilyen teljes körűen és ilyen mélységben ismertetné a témakör eredményeit és problémáit. A mű kimondottan informatikus szakembereknek íródott, azon belül is azok számára, akik az adatbázis-kezelés "haladó kurzusának" anyagát szeretnék elsajátítani. Az adatbázis-adminisztráció napjainkban már önálló szakmává nőtte ki magát; egy konkrét adatbázismotor - mondjuk az ORACLE - adminisztrálása nehezen képzelhető el anélkül, hogy a mélyen összefüggéseket, a működési mechanizmusok mikéntjét ne ismernénk. A Szofi Magyar-Amerikai Informatikai Oktató- és Továbbképző Központban folyó adatbázis-adminisztrátor, rendszerprogramozó, rendszeradminisztrátor, rendszerelemző, programozó és rendszergazda oktatásban, továbbá az informatikusoknak az egyetem utáni és az egyetemi oktatás melletti gyakorlati kiegészítő képzéseiben sikerrel használjuk a fenti művet. A CIT (Certfied Information Technologist) fokozati rendszerünk vizsgakövetelményei nagymértékben támaszkodnak a könyvben tárgyalt anyagrészekre. Ezért is vagyunk biztosak abban, hogy saját hallgatóinkon túl, más informatikusképző intézmények diákjai számára is jelentős segítséget jelent a mű magyar nyelvű változata.

Kollekciók