Ajax-loader

Jeffrey D. Ullman könyvei a rukkolán


Jeffrey D. Ullman - Jennifer Widom - Adatbázisrendszerek
A ​Stanford Egyetem Adatbázisrendszerek csoportja által készített és használt könyv világszerte az adatbázis-kezelés legnépszerűbb tankönyvei közé tartozik az informatikusképzésben. Az adatbázisrendszereknek azt a két legfontosabb oldalát hangsúlyozza, amelyek a legtöbb informatikus hallgató számára a leghasznosabbak: az adatbázis-tervezést és az adatbázis-programozást. A könyv bármely felsőfokú informatikai képzéshez az adatbázisok témakörben az elvárható alapismereteket foglalja egységbe. Az első kiadás megjelenése után rövid időn belül a hazai felsőoktatásban alaptankönyvvé vált. A felsőoktatás új, kétlépcsős rendszerében a három informatikus szak mindegyikén az adatbázis-kezelés tantárgyakhoz ezt a könyvet az oktatási intézmények szinte kivétel nélkül kötelező irodalomként adták meg. A második kiadásban igen jelentős változtatást hajtottak végre a szerzők - a könyv legalább ötven százalékban újnak tekinthető. Felépítése az oktatás célszerűsége érdekében lényegesen változott. A kötet a bevezető tankönyvek minden követelményét kielégíti: a formális definíciók mellett didaktikusán tervezett példarendszer is az olvasó rendelkezésére áll.

Hector Garcia-Molina - Jeffrey D. Ullman - Jennifer Widom - Adatbázisrendszerek ​megvalósítása
Napjaink ​informatikájának legfontosabb kulcsszavai között az adatbázis-kezelés a legelőkelőbb helyek egyikét foglalja el. Az informatika akkor vált nagykorúvá, amikor az üzleti folyamatok szerves részeként képes lett arra, hogy a laikus szereplők számára szinte észrevétlenül kezelje adatok százmillióit, robusztus, de mégis rugalas hátteret biztosítva az információs rendszerek számára. Az _Adatbázis-rendszerek megvalósítása_ azokat a módszereket, algoritmusokat mutatja be, amelyek az adatbázismonitorok működésének lényegét jelentik , amelyek az adatbázis-szoftverek "mélyében" találhatók. Az adatbázismotorok architektúrája sokban hasonlít az operációs rendszerekéhez, hiszen mind a két esetben konkurens folyamatokat kell vezérelni, hatékony tárolsái módokat kell kialakítani, elfogadható válaszidőket kell biztosítani, és több szinte kell gondoskodni az adatbázisbiztonságról. A képet árnyalja, hogy általában - de nem minden esetben! - a konkrét adatbázismotor egy általános célú operációs rendszer felügyelete alatt működik. Röviden szólva, az adatbázismontorok jelentősége sok esetben meghaladja az általános célú operációs rendszerekét. A könyv nem egy konkrét adatbázis-kezelőt ismertet, hanem az általános technikákat, ennélfogva kitér az adatbázismotorok - logikai és fizikai szintű adatkezelésére és ezen belül az adatvédelemre; - memóriakezelésre, a cache-technikáira; - lekérdezés-optimalizálás technikáira; - ütemezési algoritmusaira. Magyar nyelven még nem jelent meg olyan mű, amelyik ilyen teljes körűen és ilyen mélységben ismertetné a témakör eredményeit és problémáit. A mű kimondottan informatikus szakembereknek íródott, azon belül is azok számára, akik az adatbázis-kezelés "haladó kurzusának" anyagát szeretnék elsajátítani. Az adatbázis-adminisztráció napjainkban már önálló szakmává nőtte ki magát; egy konkrét adatbázismotor - mondjuk az ORACLE - adminisztrálása nehezen képzelhető el anélkül, hogy a mélyen összefüggéseket, a működési mechanizmusok mikéntjét ne ismernénk. A Szofi Magyar-Amerikai Informatikai Oktató- és Továbbképző Központban folyó adatbázis-adminisztrátor, rendszerprogramozó, rendszeradminisztrátor, rendszerelemző, programozó és rendszergazda oktatásban, továbbá az informatikusoknak az egyetem utáni és az egyetemi oktatás melletti gyakorlati kiegészítő képzéseiben sikerrel használjuk a fenti művet. A CIT (Certfied Information Technologist) fokozati rendszerünk vizsgakövetelményei nagymértékben támaszkodnak a könyvben tárgyalt anyagrészekre. Ezért is vagyunk biztosak abban, hogy saját hallgatóinkon túl, más informatikusképző intézmények diákjai számára is jelentős segítséget jelent a mű magyar nyelvű változata.

John E. Hopcroft - Rajeev Motwani - Jeffrey D. Ullman - Introduction ​to Automata Theory, Languages, and Computation
It ​has been more than 30 years since John Hopcroft and Jeffrey Ullman first published this classic book on formal languages, automata theory and computational complexity. With this long-awaited revision, the authors continue to present the material in a concise and straightforward manner, now with an eye out for the practical applications along with the mathematics. This edition has been revised to make it more accessible to today's students, including the addition of more material on writing proofs, more figures and pictures to convey ideas, sidebars to highlight related material, and a less formal writing style. It includes many new exercises in each chapter to help readers confirm and enhance their understanding of the material.

Kollekciók