Ajax-loader

Ruth Rendell könyvei a rukkolán


Ruth Rendell - Lehull ​a lepel
HÁTBORZONGATÓ ​KRIMINOVELLÁK Ruth Rendell a legjobb bűnügyi írók közé tartozik. Első novellája 1964-ben jelent meg, azóta népszerűsége és olvasótábora folyamatosan növekszik. Munkássága elismeréseképpen tíz jelentős kitüntetésben is részesült. A Rejtélyes-művek Amerikai Írói Társulattól három Edgerds-díjat kapott, valamint magáénak tudhatja, a Krimiírók Aranytőr Díját is. Tulajdonosa a Nemzeti Könyvdíj Művészeti Tanácsa elismerésének éppúgy, mint a Sunday Times Irodalmi Díjának. 1991-ben a Krimiírók Cartier Gyémánt Díját a műfaj gazdagításában játszott egyedülálló szerepéért kapta meg. A Lehull a lepel című novellagyűjtemény Ruth Rendell tíz legizgalmasabb, legvérfagyasztóbb írásait tartalmazza!

Ruth Rendell - Keresztrejtvény
"... ​nézte Verát, amint lejött a lépcsőn, a tükör elé állt, és festeni kezdte a szemét. Kozmetika. Remek szó a keresztrejtvénybe, nem emlékezett rá, hogy valaha is találkozott volna vele. KOZMETIKA: >>a világűr erkölcsöse<<. - Mindent kidobtál? - erőltetett nyugalmat a hangjára. - A ruhát kivéve. Azokat elvitte valaki a rendőrségre. Stanleyt kiverte a veríték. - Hogy hová? - Mrs Alltarnak, tudod, a lelőtt rendőr özvegyének gyűjtöttek. ...Stanley egész testében remegett, de megpróbálta felvázolni a keresztrejtvényt. Beírta a KOZMETIKÁ-t, aztán az E betűn át, hogy RENDŐR. Lehet, hogy az a nő nem is akart semmit, az is lehet, hogy Moxley nem célzott semmire. De mi van akkor, ha elejtett pár célzást a rendőrségen, és azért küldték ide ezt a nőt, mert... Mit tudnak kiolvasni Maud ruháiból? Lehet, hogy elemzik rajtuk a verejtéknyomokat, és kiderül, hogy magas volt a vérnyomása, vagy hogy szaharint szedett, vagy hogy nem szedett Mollanoidot. A RENDŐR R betűjén át beírta: ORVOSSZAKÉRTŐ. De az is lehet, hogy elmennek a drogériába, és megtudják, hogy egy férfi, akire illik az ő személyleírása, rengeteg szaharint vett... Aztán kiássák Maudot. A sebhely már eltűnhetett a fejéről. Aztán valószínűleg felboncolják, és a gyomrában szaharint találnak. De Mollanoidot nem. Maud március óta nem szedte."

Jack Adrian - Peter Lovesey - Ruth Rendell - Az ​elmúlt év legjobb misztikus és bűnügyi meséi
A ​kötetben szereplő detektívtörténetek a legjobbaknak bizonyultak 1990-ben az angol nyelven publikált hasonló témájú írások között. Ez már önmagában is jó ajánlólevél a magyar olvasó számára is, hiszen a műfaj az észak-amerikai kontinensen igen gazdag hagyományokra tekinthet vissza, és nem kevésbé virágzik ma is. Az írások, novellák, elbeszélések a legkülönfélébb érdeklődést és igényeket képesek kielégíteni. Mégis szoros szál, a sajátos szemlélet- és látásmód köti össze őket. Mindegyik a krimi legjobb és legklasszikusabb hagyományaira épít, bár egyetlen itt szereplő mű sem tekinthető igazi kriminek, de a sejtelmesség, a rejtély, a bűnügy, az valódi! Minden bizonnyal emlékezetes lesz a magyar olvasó számára Doug Allyn: Sztártanuló című elbeszélésének két főszereplője, a tehetséget mindenáron fölfedezni kívánó író-tanár, valamint a tehetséges írónak mutatkozó megrögzött bűnöző. Nehezen fogja elfelejteni Brendan DuBois: Fennen lobogó tűz című novellájának sajátos hangulatát, egy gyújtogató megrázó történetét, az amerikai kisvárosi emberek saját erkölcsű, zárt közösségét. Különleges izgalommal szolgál Peter Lovesly: A Kísértetköz című írása, amelyben a felügyelő olyan "állhatatosan" nyomoz a ház kísértete után... Edward D. Hoch, maga is számos kitűnő kaland és detektívtörténet szerzője, nagyszerű válogatását el kell olvasni, mert önmagáért beszél!

Ruth Rendell - Démon ​képében
Ráhullt ​a lámpa fénye, megvilágította üres szemét: azután megtört a fény, s az árnyak játéka félelmet rajzolt az arcára. Arthur nem moccant, de esküdni mert volna, hogy a lány megmozdult. Nincsen számára irgalom, nincs menekvés, semmi sincs, csak a repedezett, pókhálós, ég felé meredő téglafal a háta mögött. A zseblámpából homályosan világító, sarki utcalámpa lett. Hirtelen ötlettel kioltotta. Tökéletes csönd, tökéletes sötét. A lány kereket akart oldani. Így kell lennie, mert a fal felé tapogatózva nem találta sehol. Megérintette a nyirkos téglát, s egy csöppnyi víz pergett le az ujjai között. A fal mentén tapogatott előre a lány után, most már nyögött, hangosan, rekedten zihált. Végre megérintette a ruháját, és keze felkúszott hideg nyakára. Melegnek és puhának érezte, mint Bridget O'Neillét. Honnan szakadt fel ez a fojtott, fuldokló kiáltás? A lány hangja volt vagy az övé? - Ezúttal a nyakkendőjével fojtotta meg. Addig csavarta, amíg megfájdult a keze.

Ruth Rendell - A ​festett ördög
Edward ​Carnaby ciánkálit akar vásárolni - vajon csakugyan darazsak ellen? A kérdés Patrick Selby temetése után röppen fel a kisvárosi pletyka szárnyán. Patrickot éppen a darazsak csípték össze a házukban rendezett születésnapi partyn. Erős nyugtatóval aludt el, és nem ébredt fel többé. A halottkém szívelégtelenséget állapít meg - néhányan azonban gyilkosságra gyanakszanak. Annyi bizonyos, hogy Patrick Selby volt a környék leggazdagabb és legkevésbé közkedvelt lakója. Halála a születésnapi összejövetel nem egy résztvevőjének nagy megkönnyebbülés. A legkevésbé dr. Greenleaf, a környékbeli orvos akar hinni a gyanúsításoknak, de egyre-másra olyan tényezők jutnak a tudomására, amelyeknek végül is kénytelen utánajárni, és így akarva-akaratlanul a megfejtés nyomára bukkan. Ruth Rendell, a sikeres angol detektívregényírónő ebben a detektív nélküli történetben finom eszközökkel, az angol kisváros lakóinak és légkörének eleven rajzával ébreszti fel, irányítja és elégíti ki titoknyomozó érdeklődésünket

Ruth Rendell - Kegyetlen ​hollók
A ​környék kisvárosi középiskoláiban a felsős lányok közt különös jelvény jön divatba: hollótestű, asszonyarcú élőlényt ábrázol. A fiatalok persze mindig szívesen díszitik magukat effélékkel, Wexford felügyelő mégis furcsállja, hogy a nyomozás során egyre-másra ugyanezzel találkozik. Talán jelképez valamit? És vajon mit? Nem hitte volna egyébként, hogy nyomoznia kell ebben az ügyben. Csak szívességből hallgatta meg Joy Williams beszámolóját arról, hogy a férje eltűnt. Wexford biztosra vette, hogy nő van a dologban. Ami azt illeti, volt is, csak éppen... Ruth Rendell, a Démon képében és A festett ördög szerzője sorra nyeri a detektívregényekkel megnyerhető irodalmi díjakat, nemcsak hazájában, Angliában - ahol egy tizenhatodik századi vidéki udvarházban él -, hanem az Egyesült Államokban is.

Ruth Rendell - Gyilkosság ​a kriptában
"Mint ​minden hónap utolsó keddjén, szokás szerint ma is elindultam, hogy kiseperjem, a kriptát és virágot tegyek Mrs. Viola Monfort sírjára. Az ajtót zárva találtam, erősen be volt szorulva. Csak szerszámmal tudtam kifeszíteni. Amikor sikerült kinyitnom, lementem a lépcsőn, és láttam, hogy egy lány holtteste fekszik Mrs. Viola Monfort és James Monfort kapitány koporsója között. Borzasztóan megdöbbentem. Ezen a helyen várná az ember a lekevésbé, hogy egy hullát talál."

Ruth Rendell - Thirteen Steps Down
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ruth Rendell - The ​Monster in the Box
The ​Monster in the Box is the latest addition to Ruth Rendell’s "masterful" (Los Angeles Times) Inspector Wexford series. In this enthralling new book, Rendell, "the best mystery writer in the English-speaking world" (Time), takes Inspector Wexford back to his first murder case—a woman found strangled in her bedroom. Outside the crime scene, Wexford noticed a short, muscular man wearing a scarf and walking a dog. The man gave Wexford an unnerving stare. Without any solid evidence, Wexford began to suspect that this man—Eric Targo—was the killer. Over the years there are more unsolved, apparently motiveless murders in the town of Kingsmarkham. Now, half a lifetime later, Wexford spots Targo back in Kingsmarkham after a long absence. Wexford tells his longtime partner, Mike Burden, about his suspicions, but Burden dismisses them as fantasy. Meanwhile, Burden’s wife, Jenny, has suspicions of her own. She believes that the Rahmans, a highly respectable immigrant family from Pakistan, may be forcing their daughter, Tamima, into an arranged marriage—or worse.

Ruth Rendell - Collected ​Stories
Three ​classic Ruth Rendell stories: Means of Evil, The Fallen Curtain and The Fever Tree. Ruth Rendell is unequalled in her ability to weave stories that challenge our preconceptions and prejudices. From Wexford and Burden's investigation of a wife's apparent suicide, with all the evidence pointing to the husband in Means of Evil to the unsettling psychology behind a man's friendship with a boy in The Fallen Curtain and the paranoia that plagues two people who no longer know how to trust, in The Fever Tree.

Ruth Rendell - Tigerlily's ​Orchids
When ​Stuart Font throws a housewarming party, he invites all the residents of his new building—among them, three flippant young girls, a lonely spinster, a man with a passion for classical history, and a woman determined to drink herself to death. He definitely does not want his girlfriend, Claudia, in attendance, as he would also have to invite her lawyer husband. But careful planning can only get a person so far. As it turns out, this party will be one everyone remembers. Meanwhile, living in a town house opposite Stuart’s building, in reclusive isolation, is a young, beautiful Asian woman known as Tigerlily. As though from some strange urban fairy tale, she emerges infrequently to exert a terrible spell. In Tigerlily’s Orchids, Ruth Rendell has written a darkly humorous and psychologically thrilling novel about the eccentric inhabitants of a London terrace—about the secrets they keep, and what they will do to hide them.

Ruth Rendell - Live ​Flesh
After ​ten years in prison for shooting -- and permanently crippling -- a young policeman, Victor Jenner is released to a strange new world and told to make a new life for himself. It's hard to fill the days, but at least there's one blessing -- he was never convicted for all those rapes he committed. Then Victor meets David, the policeman he shot all those years ago, and David's beautiful girlfriend, Clare. And suddenly Victor's new life is starting to look an awful lot like the old one . . .

Ruth Rendell - A ​nimfa
"Philip ​gyűlölte az erőszak minden formáját. Imádta a gyönyörű dolgokat... Ilyen volt a kertjében álló kőszobor, Flora és barátnője, Senta. A fehér bőrű, ezüst hajú, szépséges Senta, aki a megtévesztésig hasonlított a kőszoborra. A szenvedélyes, lenyűgöző Senta, aki azért könyörgött Philipnek, hogy szerelmét valaki meggyilkolásával bizonyítsa be számára..."

Ruth Rendell - No ​Man's Nightingale
The ​woman vicar of St Peter's Church may not be popular among the community of Kingsmarkham. But it still comes as a profound shock when she is found strangled in her vicarage. Inspector Wexford is retired, but he retains a relish for solving mysteries especially when they are as close to home as this one is. So when he's asked whether he will assist on the case, he readily agrees. But why did the vicar die? And is anyone else in Kingsmarkham in danger? What Wexford doesn't know is that the killer is far closer than he, or anyone else, thinks.

Ruth Rendell - Piranha ​to Scurfy and Other Stories
Nine ​short stories and two novellas deal with a variety of themes - some macabre, some vengeful, some mysterious...

Ruth Rendell - The ​Veiled One
The ​fourteenth book to feature the classic crime-solving detective, Chief Inspector Wexford. Concealed by a shroud of dirty brown velvet, looking like a heap of rags, the woman's dead body lay between a silver Escort and a dark-blue Lancia. In the desolate shopping centre car park, Wexford has been too preoccupied to notice anything out of the ordinary - only the teenage girl in the red car, driving past him rather too fast. It was Burden who called him at home with the grim news later that evening: the woman had been attacked from behind, perhaps with a thin length of wire. But before Wexford can delve any deeper into this curious murder, he, too, faces death... Can Burden solve this mysterious crime without the help of his worldly Chief Inspector?

Ruth Rendell - A ​Judgement in Stone
Four ​members of the Coverdale family died in the space of 15 minutes on St Valentine's Day. Eunice Parchman, the housekeeper, shot them down on that Sunday evening while they were watching opera on television, and was arrested two weeks later. But the tragedy neither began nor ended there.

Ruth Rendell - End ​In Tears
The ​twentieth book to feature the classic crime-solving detective, Chief Inspector Wexford. A lump of concrete dropped deliberately from a little stone bridge over a relatively unfrequented road kills the wrong person. The young woman in the car behind is spared. But only for a while... A few weeks later, George Marshalson lives every father's worst nightmare: he discovers the murdered body of his eighteen-year-old daughter on the side of the road. As a man with a strained father-daughter relationship himself, Wexford must struggle to keep his professional life as a detective separate from his personal life as husband and father. Particularly when a second teenage girl is murdered - a victim unquestionably linked to the first - and another family is shattered...

Ruth Rendell - A ​fátylas özvegy
Wexford ​felügyelő nem sokkal a bevásárlóközpont zárórája előtt ér a parkolóba, hogy hazamenjen. Rendőr lévén, közben szinte ösztönösen figyel mindenre: a kirakatokra, a vevőkre. Mégsem veszi észre a függönnyel letakart hullát, noha már csak három kocsi áll a parkolóházban. A felügyelő gondolatait más foglalkoztatja: színésznő lányának országos feltűnést keltő közszereplése és magánélete. Aztán otthon, a házuk előtt felrobban a lány autója, a felügyelő megsérül, házuk összedől. Van-e összefüggés a parkolóbeli holttest és a robbanás között? Ketten indulnak különböző nyomokon. Mindenhol titkokba, fájdalmakba, rejtett indulatokba ütköznek. Ki talál rá az igazi megoldásra? Wexford felügyelő vagy munkatársa, Burden?

Ruth Rendell - A ​Sight for Sore Eyes
In ​Ruth Rendell's dark and contemporary universe, innocent dreams can turn to the most terrible nightmares. Teddy Brex emerges from a loveless, isolated childhood as a handsome but autistic young man. Francine Hill, traumatized by the murder of her mother, grows into a beautiful young woman who must endure the over-protectiveness of an increasingly obsessive stepmother.

Ruth Rendell - The ​Secret House Of Death
Louise ​North doesn't care what the neighbors think. She lets her lover leave his car just outside her house in broad daylight, telling everyone a cockamamie story about him being a central heating salesman. Still, it's a shock when she's found shot dead, covered by the equally dead body of the "salesman." Now Susan Townsend -- the Norths' next-door neighbor, who discovers the bodies -- must help Louise's husband, Bob, get back on his feet. But is she helping a neighbor . . . or a murderer?

Ruth Rendell - Adam ​and Eve and Pinch Me
Jock ​Lewis was supposed to have died in that terrible train crash at Paddington. Minty, his girlfriend, received a letter from Great Western telling her so. But, curiously, the police haven’t been in touch. And Jock has borrowed all her savings . . . Zillah also got a letter from the railway company, informing her that her husband, Jerry Leach, was dead. Something about the letter struck her as suspicious, but she chooses not to mention her doubts to the up-and-coming Conservative Member of Parliament who has just proposed a marriage of convenience . . . Fiona, a successful banker, met Jeff Leigh before the Paddington crash in August. Although he never seemed to have a job, and borrowed money from her, she is utterly devoted to him—and can’t understand why he suddenly has disappeared . . . As this novel gets under way, it is not immediately apparent how the lives of these women might be connected, or how they may figure into a series of vicious stabbing deaths that have shocked and terrified the citizens of London. With consummate skill, Ruth Rendell pulls the colorful strands of this harrowing story ever tighter, increasing the tension page by page.

Ruth Rendell - Lopott ​élet
"Egyszer ​vonaton utaztak együtt, Benet úgy tizennégy éves lehetett. Csak ők ketten ültek a kupéban, és Mopsa le akarta szúrni egy konyhakéssel. Vagyis inkább fenyegette vele. Benet előzőleg törte is a fejét, vajon anyja miért hozott magával ekkora kézitáskát, méghozzá pirosat, ami egyáltalán nem illett a ruhájához. Mopsa kiabált, kacagott, összevissza beszélt, azután megint eltette a táskájába a kést. De addigra Benet már holtra rémült. Fejvesztetten meghúzta a vészféket. A vonat megállt, valamennyi érdekeltnek roppant kellemetlensége támadt, Benet apja pedig dühös volt, és komoran szomorú. Benet jóformán el is felejtette az egészet. De az emlék igen élesen visszatért, miközben Mopsát várta a Heathrow-n… És megpróbálta nem gyűlölni az anyját." Ruth Rendell Lopott élet című, egyik legismertebb regényének középpontjában olyan anya-gyermek kapcsolatok állnak, amelyek igencsak eltérnek az átlagostól. A történet két család mindennapjaiba nyújt bepillantást, akiknek életét egy kisgyermek elvesztése teljesen megváltoztatja. Az olvasónak pedig rá kell döbbennie, hogy néha nem is olyan könnyű ítéletet mondani… A Partvonal Kiadó Robert Bloch Pszicho című regénye mellett ezzel a szövevényes történettel indítja útjára Pszichokrimi sorozatát.

Ruth Rendell - The ​Babes in the Wood
With ​floods threatening both the town of Kingsmarkham and his own home and no end to the rain in sight, Chief Inspector Wexford already has his hands full when he learns that two local teenagers have gone missing along with their sitter, Joanna Troy. Their hysterical mother is convinced that all three have drowned, and as the hours stretch into days Wexford suspects a case of kidnapping, perhaps connected with an unusual sect called the Church of the Good Gospel. But when the sitter’s smashed-up car is found at the bottom of a local quarry–occupied by a battered corpse–the investigation takes on a very different hue. The Babes in the Wood is Ruth Rendell at her very best, a scintillating, precise and troubling story of seduction and religious fanaticism–and murder.

Ruth Rendell - A ​Sleeping Life
Rhoda ​Comfrey's death seemed unremarkable; the real mystery was her life. In A Sleeping Life, master mystery writer Ruth Rendell unveils an elaborate web of lies and deception painstakingly maintained by a troubled soul. A wallet found in Comfrey's handbag leads Inspector Wexford to Mr. Grenville West, a writer whose plots revel in the blood, thunder, and passion of dramas of old; whose current whereabouts are unclear; and whose curious secretary--the plain Polly Flinders--provides the Inspector with more questions than answers. And when a second Grenville West comes to light, Wexford faces a dizzying array of possible scenarios--and suspects--behind the Comfrey murder. Brilliantly entertaining, exceptionally crafted, A Sleeping Life evokes the dark realities, half-truths, and flights of fancy that constitute a life.

Ruth Rendell - Wolf ​To The Slaughter
The ​third book to feature the classic crime-solving detective, Chief Inspector Wexford. Anita Margolis has vanished. Dark and exquisite, Anita's character is as mysterious as her disappearance. There was no body, no crime - nothing more concrete than an anonymous letter and the intriguing name of Smith. According to headquarters, it wasn't to be considered a murder enquiry at all. With the letter providing them with only one questionable lead to follow, Wexford and his sidekick Inspector Burden are compelled to make enquiries. They soon discover Anita is wealthy, flighty, and thoroughly immoral. The straight-laced Burden has a very clear idea of what happened to her. But Wexford has his own suspicions...

Ruth Rendell - Put ​On By Cunning
Sir ​Manuel Camargue's death was ruled Misadventure, yet in spite of himself, Chief Inspector Wexford has niggling doubts. Sir Manuel Camargue, one of the greatest flautists of his time, was dead. An old man, ankle-deep in snow, he lost his foothold in the dark, slipping into water to be trapped under a lid of ice. Only a glove remained to point where he lay, one of its fingers pointing up out of the drifts. There's nothing Chief Inspector Wexford likes better than an open-and-shut case. They're so restful. And yet there are one or two niggling doubts — and the disturbing return of Camargue's daughter, now a considerable heiress, after an absence of nineteen years. Is Wexford going to listen to that nagging inner voice of his? And if he does, what exactly does he plan to do?

Ruth Rendell - The ​Face of Trespass
He ​had been a promising young novelist when he met Drusilla. Their affair was now over, but the slide into violence had just begun.

Ruth Rendell - Portobello
Ruth ​Rendell is widely considered to be crime fiction’s reigning queen, with a remarkable career spanning more than forty years. Now, in Portobello, she delivers a captivating and intricate tale that weaves together the troubled lives of several people in the gentrified neighborhood of London’s Notting Hill. Walking to the shops one day, fifty-year-old Eugene Wren discovers an envelope on the street bulging with cash. A man plagued by a shameful addiction—and his own good intentions—Wren hatches a plan to find the money’s rightful owner. Instead of going to the police, or taking the cash for himself, he prints a notice and posts it around Portobello Road. This ill-conceived act creates a chain of events that links Wren to other Londoners—people afflicted with their own obsessions and despairs. As these volatile characters come into Wren’s life—and the life of his trusting fiancée—the consequences will change them all. Portobello is a wonderfully complex tour de force featuring a dazzling depiction of one of London’s most intriguing neighborhoods—and the dangers beneath its newly posh veneer.

Ruth Rendell - The ​Girl Next Door
The ​dazzling new novel from Ruth Rendell. When the bones of two severed hands are discovered in a box, an investigation into a long buried crime of passion begins. And a group of friends, who played together as children, begin to question their past. 'For Woody, anger was cold. Cold and slow. But once it had started it mounted gradually and he could think of nothing else. He knew he couldn't stay alive while those two were alive. Instead of sleeping, he lay awake in the dark and saw those hands. Anita's narrow white hand with the long nails painted pastel pink, the man's brown hand equally shapely, the fingers slightly splayed.' Before the advent of the Second World War, beneath the green meadows of Loughton, Essex, a dark network of tunnels has been dug. A group of children discover them. They play there. It becomes their secret place. Seventy years on, the world has changed. Developers have altered the rural landscape. Friends from a half-remembered world have married, died, grown sick, moved on or disappeared. Work on a new house called Warlock uncovers a grisly secret, buried a lifetime ago, and a weary detective, more preoccupied with current crimes, must investigate a possible case of murder. In all her novels, Ruth Rendell digs deep beneath the surface to investigate the secrets of the human psyche. The interconnecting tunnels of Loughton in THE GIRL NEXT DOOR lead to no single destination. But the relationships formed there, the incidents that occurred, exert a profound influence -- not only on the survivors but in unearthing the true nature of the mysterious past.

Ruth Rendell - The ​St. Zita Society
Life ​on Hexam Place appears orderly on the outside: drivers take their employers to and from work, dogs are walked, flowers are planted in gardens. But beneath this tranquil veneer, this quintessentially London world of servants and their masters is set to combust. Henry, the handsome valet to Lord Studley, is sleeping with both the Lord’s wife and his university-age daughter. Montserrat, the Still family’s lazy au pair, assists Mrs. Still in keeping secret her illicit affair with a television actor—in exchange for pocket cash. June, the haughty housekeeper to a princess of dubious origin, tries to enlist her fellow house-helpers into a “society” to address complaints about their employers. Meanwhile, Dex, the disturbed gardener to several families on the block, thinks a voice on his cell phone is giving him godlike instructions—commands that could imperil the lives of all those in Hexam Place.

Ruth Rendell - From ​Doon With Death
From ​Doon With Death is Ruth Rendell's first novel in her highly popular Chief Inspector Wexford series. No one believed Mr. Parsons' fears for his missing wife. Until two days later, she was discovered in the woods, her face swollen and her clothes damply clinging to her lifeless body. With no useful witnesses and a victim known only for her mundane life, Chief Inspector Wexford has only one clue — a lipstick found at the scene. To find the killer, Wexford must first discover a motive. Because what he can't understand, is how such an unassuming woman became the victim of such a passionate and violent crime.

Kollekciók