Ajax-loader

Soós Magda könyvei a rukkolán


Soós Magda - Datolya ​pisztáciával
Mindabból, ​amit magamról írhatnék, legjellemzőbb bizonyos fajta kíváncsiság. Mindig szerettem volna ott lenni, ahol a világban valami pozitív fordulat áll be. Algériában, midőn ott jártam, még néhány évvel a függetlenségük kivívása után is érződött a levegőben a forróság, nemcsak Afrika forrósága, hanem az is, ami az emberekből áradt. Izgatott, hogy ezt a hőfokot kicsit hűvösebben, józanul regénnyé alakítsam. Ilyesmit kerestem Cipruson is, amikor a teknősbéka formájú szigeten az élet pozitív változása folytán lakóinak sorsa „emberformájú" lett. Ebből az utazásból született a Sziget fürdőszobával című regényem. De nagy fordulatot átélni itthon lehetett igazán, s ez is az utazás egy fajtája: befelé, önmagunkba, s kifelé, környezetünkbe. Ha időrendben soroltam volna fel regényeimet, a hazai fordulatokkal kezdhettem volna, mert nyilvánvaló, hogy azok érintettek lélekbe- s húsbavágóan. Megtalált dallam című könyvemben még a második világháború eseményei peregnek, de már megfordul a világ, és 1948-ig írom meg hőseim történetét. S volt egy riasztó földlökés 1956-ban. Az előszele megcsapott, s azt a borzongást, az emberekben érzékelhető nyugtalanságot írtam meg az Érdi «ügy-ben. Fordulat volt az is, aminek száraz köznapi neve KGST, de ami az író számára a barátság szálait jelenti és azt például, hogy nyakába veszi a szlovákiai városokat, megnézi, hogyan hozzák távvezetékekkel a Dunán át az áramot, s termelnek vele timföldet Inotán; volt olyan izgalmas utazás ez, mint az algériai, s ebből is regény született: az Erős szálak. Még előbb, közvetlenül a felszabadulás után fogamzott meg bennem Láncszem című regényem lényege: bontakozó új társadalmunk, a különféleképpen érző, gondolkodó, múltat cipelő, jövő felé bukdácsoló emberekkel. Igen, az emberek! Természetesen ők az író igazi „nyersanyaga", mondanivalójának alapja és célja. Mindaz, amit a „történelmi fordulatok" iránti kíváncsiságomról mondtam, íróilag csak úgy érvényes, ha az események emberi sorsokon, emberi idegrendszereken zúdulnak át, azokban feszülnek, ütköznek, érlelődnek. Bármi, ami itthon történik vagy a világ más országaiban, amelyekhez sok-sok szállal kötődünk - velünk történik. Velem is. Ezért úgy gondolom, hogy az életrajzom - a regényeimben található. Soós Magda

Soós Magda - Megtalált ​dallam
A ​Megtalált dallam egy zeneszerző életéről szól és az olvasót a 20-30-as évek Budapestjének egyik munkásnegyedébe viszi, ahonnan a regény hőse indult az életbe, hogy végigszenvedve a nyomor hosszú éveit, a kultúra, a zene közelébe juthasson, és megtalálja a dallamot - élete értelmét és boldogságát. Egy proletárfiú komponista lesz. Útjának egyes állomásait azonban nem jelzik szenzációs sikerek, útján hiába keressük a különleges művész-szerelmeket, robbanó feltűnést, diadalmas beérkezést, a karrier-történetek szokványos elemeit. A hős sorsa két évtizednyi nyomor, aztán a második világháború keleti frontja, s közben harc a puszta létért, a művészi kifejezésért. Ez az élet azonban mégis gazdagabb és szebb akárhány csillogó karriernél, mert tartalma és célja van. Ez élteti a regény hősét, ez ad neki erőt, hogy végül megtalálja a dallamot.

Soós Magda - Láncszem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soós Magda - Mindenki ​elutazott
"... ​Furcsa dologról kell most beszámolnom neked, furcsa, sőt, kicsit érthetetlen dologról... Nyár volt, vakáció, elutazott mindenki; egyszerre minden elhúzodott tőlem, egészen kicsivé, szinte nem létezővé zsugorodott, csak azok a hülye nagybetűs kérdések maradtak itthon velem, s nőttek meg óriásivá... olyan otromba és szabvány kamaszkérdések, tudod hogy: miért? honnan? hová?... és akkor volt egy nap.. egy közönséges szerda. Ezen a szerdán valami furcsa és szörnyű dolog történt velem. Hogyan történt? Miért történt? Ehhez sok mindent meg kell értened..." Igy kezdi Éva, a regény hőse, levelét, amelyben messze élő szerelmének elmondja egy válságos és majdnem tragédiával végződő napjának történetét. Ebben az egy napban egész életének, kamaszlelkének, az őt környező világnak válságos jelenségei összesűrűsödnek. Sőt, Éva nem közönséges s mégis tipikus egyénisége egyben a mai ifjúság "világválságát" is tükrözi. Az ízig-vérig mai lányalakot Soós Magda modern írói eszközökkel formálja meg. Hiteles, finom lélekrajz, fanyar irónia, könnyed játék az idővel, feszült, izgalmas drámaiság jellemzik ezt a regényt, amelyben a felnőttkor küszöbén álló ifjúság legsajátabb problémáira ismerhet.

Soós Magda - Sziget ​fürdőszobával
Vajdáné ​Szűcs Judit befutott férfi szerető felesége, szép, tehetséges gyermekek anyja, rangos képzőművészeti folyóirat munkatársa. Látszat szerint minden oka megvan arra, hogy elégedett, sőt boldog legyen. De mivel festőművész, hivatása szerint, mégis keserű, nyugtalan, kiegyensúlyozatlan; kiutat keres az egész embert kívánó alkotó munka és az asszonyi sors számára megoldhatatlannak látszó konfliktusából. Ennek a kiútkeresésnek a drámáját ábrázolja az írónő új regényében, és sokakat érdeklő, érintő problémákat vet fel hősnője életének, küszködésének bemutatásával...

Kollekciók