Ajax-loader

Bognár László könyvei a rukkolán


Bognár László - Az ​aranykor tanítása
Nincs ​izgalmasabb szellemi élmény, mint öt évezred távolából visszatekinteni a régmúlt nemzedékek törekvéseire, világképeire, vallási elképzeléseire, hagyományaira és tanításaira. E könyv célja, hogy a tisztelt Olvasót bevezesse az ókori tudás és nevelés kincsestárába, és rádöbbentse arra, hogy valóban az ókori kelet örökösei vagyunk. Az "Aranykor tanítása" bemutatja a sumir, asszir, babiloniai, egyiptomi, kínai, ózsidó és indiai nevelési eszményeket, a templomi írnokiskolák működését, a papok beavatását, a kínai mandarinok vizsgáit és a palotaiskolák tradicionális elitképzését. A kötet ismerteti a Texasi Egyetem professzorasszonya, Denise Schmendt-Besserat legújabb kutatási eredményeit is.

Bognár László - Oberfrank Ferenc - Gemmológiai ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bognár László - Szabírok, ​a tudás népe
Mágus-táltosaink ​magyar nyelvüket szentként tisztelték, égi eredetűnek tekintették, és úgy gondolták, hogy amíg a magyar nyelv fönnáll, addig a táltosok szent tudása is megmarad. Az ősi táltosok tudástöredékét a fűvel-fával gyógyító javasasszonyok, az asztrológiai ismereteket tudó alföldi pásztorok örökölték, termékenység-rítusaik pedig a nép hagyományává váltak. Ők lettek a táltosok letéteményesei, falusi életünk gyógyítói és csodatévő-természetgyógyász öregjei, akik a tudást ma is Istentől kapják. Most is itt élnek közöttünk, tanítják és gyógyítják a magyarságot, és óvják a nemzetet. Az ősi táltos tudást új táltosok öröklik. A "fény papjai" ma is harcolnak a nemzetért. Az ősi hagyományokban rejlő erő arra vár, hogy a nemcsak technikailag, de szellemileg is fejlődő ember újra felfedezze azt önmaga gyarapítására. Ősműveltségünk, ősi tanításaink a tudományok, és főleg a genetika fejlődésével ismét napvilágra kerülhetnek.

Bognár László - Ásványnévtár
Ez ​a könyv az első, a teljesség igényével készült magyar nyelvű ásványnévjegyzék. Tartalmazza az érvényes ásványfajok nevét, kémiai képletét, kristályrendszerét, esetleges jellemző színét és rendszertani besorolását. A közel 4000 érvényes ásványtani fajnév mellett további 9000 név található benne. Közöttük vannak rendszertani összefoglaló nevek, változatnevek, szinonimák; keverékek, álalakok nevei; ásványok és drágakövek kereskedelmi elnevezései; kőzet-, műtermék- és fosszílianevek, esetenként mindezek téves vagy idegen írásváltozatai. A Bevezetés ismerteti az ásványnévadás történetét, bemutatja az ásványnevek és a könyvben szereplő többi név fajtáit. A Függelékben olvasható egy egyszerűsített rendszertani táblázat is. A könyv a diákok, ásványgyűjtők és más érdeklődők mellett a kutatók számára is hasznos segédeszköz lehet az ásványnevekkel kapcsolatos formai (helyesírási) és tartalmi kérdések megválaszolásához.

Bognár László - Ásványhatározó
Szakmailag ​egy hiteles kézikönyvet kapnak kézbe, amelynek segítségével akár terepen is a legfontosabb és leggyakoribb ásványok felismerését egyedül is megvalósíthatják, és az ún. ásványérdekességeken otthon vagy egy felszerelt szaklaboratóriumban további vizsgálatokat végezhetnek. A kötetben egy helyen találhatják meg azokat az adatokat, amelyek miatt eddig sokszor több könyvet kellett végignézni, továbbá megtalálhatják az utóbbi években leírt új ásványfajokat és ezek vegyi rokonsági kapcsolatait is.

Kollekciók