Ajax-loader

Rózsa Sándor könyvei a rukkolán


Kulcsár Zsuzsanna - Várnai Dóra - Rózsa Sándor - Sági Andrea (szerk.) - Tegyük helyére az undort!
A kötet tanulmányai az undoremóció pszichológiai jellemzőivel, ezen belül a morális undor jelenségével, az undor idegélettani mechanizmusával, az undor és az immun funkciók viszonyával és az undor evolúciójával foglalkoznak, rámutatva arra, hogy az evolúció során elsőként a protektív undorreflex jelenik meg, amely később komplexebb védekező mechanizmussal, az immunitással egészül ki. Az undor (averzió) egyedülálló, paradox pszichológiai jellemzője, hogy gyakran szélsőségesen pozitív élményekből ered; a korábban szenvedélyesen kívánt tárgyak képesek a legmélyebb undort kelteni, elsősorban a leginkább ösztönközeli (a táplálkozással és a szexualitással kapcsolatos) területeken – eredendően a betegségelkerülés szolgálatában. Az undoremóció azonban – amely kizárólag humán funkció – az ösztön-szférából „átterjedt” a morál területére (,‚morális undor”), és a komplex jelentésalakulás szempontjából releváns emócióvá alakult. Az undor eredendően szabályozó funkciókat teljesít, mégpedig zsigeri értékelés, illetve döntés alapján; majd bekapcsolódik a morális szintű szabályozásba, és egyúttal negatív, merev előítéletek meghatározójává válik. Ez a komplex emóció integratív egészségpszichológiai modell kialakításához nyújthat támpontokat. A kötet az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola hasonló című szemináriumainak anyagára épül. A kötet tizenhárom fordítást tartalmaz, amelyek az alapemócióknak a pszichológiában és az idegtudományokban az elmúlt két évtizedig elhanyagolt kérdéskörével, az undorral kapcsolatos legújabb kutatásokból adnak ízelítőt; a könyv emellett két rövid elméleti összefoglalót közöl a szeminárium résztvevőinek tollából.

Rózsa Sándor - Kállai János - Osváth Anikó - Temperamentum ​és karakter
Az ​elmúlt években a személyiséglélektan területén forradalmi változást hozott a Cloninger amerikai pszichiáter által kidolgozott elmélet, mely lényegében összefoglalta a modern biopszichológiai kutatások eredményeit Bizonyítékokra alapozott állítása szerint a szülők gyermekeikben nem csak személyes tulajdonságaik alapján fejtik ki nevelő hatásukat, de rezdüléseik, mozdulataik, reakciókészségük, érzelmek átélésére való képességük, egyszóval a szervezetük biológiai konstruktumából származó temperamentumuk is jelentősen befolyásolja a gyermek fejlődését. Nemcsak szokásokat, morális megfontolást, a mások iránt érzett felelősséget adjuk át gyermekeinknek, hanem génjeinken keresztül valamilyen biológiai kombinációt is, melynek igényeinknek megfelelő működtetését már autonóm módon a gyermeknek kell megfelelő karaktersajátosságok felhasználásával kialakítania. Ez a könyv nem csak a személyiség biológiai folyamataiba nyújt betekintést, de bemutatja a személyiség mérésének egy lehetséges komplex módját is. Az elmúlt tíz évben a kérdőívet a világ számos országában adaptálták, és eredményesen használják a klinikai, pedagógiai munka- és szervezetpszichológiai gyakorlatban. Az itt bemutatott magyar adaptáció a nemzetközi gyakorlat egyik legnagyobb mintájára épül és a az egyik legmegbízhatóbb vizsgálóeszközként kínálja magát a pszichológus és a pszichiáter szakemberek számára.

Kulcsár Zsuzsanna - Rózsa Sándor - Kökönyei Gyöngyi - Megmagyarázhatatlan ​testi tünetek - Szöveggyűjtemény I-II.
A ​"megmagyarázhatatlan testi tünetek", szaknyelven szomatizációs zavarok vagy funkciónális stresszbetegségek előfordulása az orvosi alapellátásban igen magas (25-35, egyes felmérések szerint 50%). A szomatizációs zavarok jelentős szenvedéssel járnak; a betegre, környezetére, az orvosra, az egészségügyre, és a társadalomra óriási morális és anyagi terhet rónak. A kötet tanulmányai - modern kutatások fényében - cáfolják az a "kizárásos alapú" megközelítést, amely megmagyarázhatatlannak minősíti a "megfelelő kivizsgálás után ismert betegségek diagnosztikus kategóriába nem illeszthető "testi tüneteket". A szomatizációt eredetileg pszichiátriai kórképnek tekintették. Az elmúlt néhány évben a szakorvosi ellátásban (így reumatológia, gasztroenterológia, immunológia területén) a 'funkcionális szindrómák' olyan új diagnosztikus kategóriái jelentek meg, amelyek tünetei mind egymással, mind a szomatizációs zavarok tüneteivel átfedésben vannak. Ilyenek a krónikus fáradtság szindróma, a fájdalom szindrómák, a fibromialgia, az irritábilis vastagbél szindróma, vagy a töbszörös kémiai szenzivitás. Az új diagnosztikus kategóriák a szomatizációt kiváltó okok egységes rendszerének feltárásához és hatékony terápiás eljárások kialakításához vezettek. A szomatizáció értelmezésében, kutatásában és kezelésében eljött a paradigmaváltás ideje. A megmagyarázhatatlan testi tünetek szindrómájának első leírása (Briquet, 1859) óta közel másfél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a szaktudományok megfejtsék a szomatizáció rejtélyét. A szöveggyűjtemény 29 tanulmánya az elmúlt évtized kutatási és terápiás eedményeit mutatja be.

Kulcsár Zsuzsanna - Rózsa Sándor - Reinhardt Melinda - A ​poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata
Ez ​a kis kötet a közelmúltban megjelent "Teher alatt... Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés" (Szerk. Kulcsár Zsuzsanna, 2005. Trefort Kiadó) kiegészítése és folytatása. Első, elméleti része az önközpontúság meghaladásának, a proszociális attitűd alakulásának, mint a fejlődés feltételének kérdésével foglalkozik és a pozitív pszichológia fontos vonulatát követve, a 'moralitás' sokáig elhanyagolt, mára azonban centrális jelentőségűvé vált problémáját elemzi. A kötet második tanulmánya a poszttraumás növekedés tesztelésére tervezett elméleti modell első empirikus vizsgálatát és annak biztató eredményeit mutatja be. A két tanulmányt Melléklet kapcsolja össze, amely - Hermann Hesse és Albert Camus írásai kapcsán - katasztrófa helyzetben (pestisjárványban) megmutatkozó ellentétes erkölcsi magatartások megrázó példáival illusztrálja a traumafeldolgozásnak a kötetekben elméleti szinten tárgyalt problémáját.

Rózsa Sándor - Isten ​útjai...
Az ​élet különös találkozások sorozata, vallják sokan, ahogyan azt is, hogy véletlenek nincsenek, így ezeknek a találkozásoknak oka van, még ha az összefüggéseket nem is látjuk mindig tisztán. Akik azonban felfedezik a titkot, megismerhetnek egy másik világot. Rózsa Sándor első kötetének gerincét a véletlen, ám nagyon is fontos, gyakran sorsdöntő találkozások alkotják. A színes, izgalmas történetek néha különállóak, időnként összefonódnak, de közös bennük a segítségnyújtás, a másik ember iránt érzett önzetlen szeretet motívuma, amelyeket a kötet sajátosan bensőséges hangulatot árasztva közvetít az olvasó felé.

Rózsa Sándor - Testápoló ​kislexikon
Ki ​ne olvasott, hallott volna már sima, bársonyos bőrt ígérő, ráncokat eltüntető és egyéb csodákat hirdető reklámszövegeket? A kozmetikai ipar a termék árának körülbelül 15 százalékát költi hírverésre. Ezt természetesen a fogyasztók fizetik meg, ennyivel drágább lesz a termék. Öntudatos ember nem ül föl a reklámnak. Csak azt vásárolja, amire igazán szüksége van. És előbb tájékozódik: valójában milyenek, mire is jók a termékek, és gondosan mérlegeli, megéri-e az árát. A bőr az a szervünk, amely különösen jellemző ránk, tükrözi egészségünk, lényünk állapotát. Az egyénre szabott bőrápolás csak akkor sikerülhet igazán, ha mindenki saját maga készíti el a bőréhez legalkalmasabb preparátumot. Könyvünk nemcsak a házi krémkészítéshez nyújt segítséget és recepteket, de a kozmetikai összetevők listáját is közzéteszi – egészségi értékeléssel.

Kollekciók