Ajax-loader

Tengelyi László könyvei a rukkolán


Tengelyi László - Őstények ​és világvázlatok
A ​mítosz és a vallás az átlátható környezeti világban rendezkedik be, miközben a filozófiai világvázlat a közvetlen környezeten túli világot mint olyant célozza meg. Egy filozófiai világvázlat végtelen eszme, amelyet véges sok - egymás közt egybehangzó - tapasztalat támaszt alá. Az általában vett emberi létezés történetiségének végső alapja nem más, mint a végesség és a végtelenség egybefonódása a világvázlatok paradox struktúrájában. Mivel véges sok tapasztalat alapvetően különböző végtelen eszmékkel is összeegyeztethető lehet, ezért különböző világvázlatok lehetségesek. Összeütközéseik alkalmat adnak egyre újabb világvázlatok kialakulására. Elengedhetetlen ugyan a vetélkedő világvázlatok közti választás, de az is szükséges, hogy érintkezésbe lépjünk az ellenfél világvázlatával, ha távolságot tartva is, de állandó kapcsolatban maradjunk vele. Tengelyi László (1954-2014) a legnagyobb hírű és tudású magyar gondolkodók egyike, nemzedékek meghatározó emberi, szakmai élményét jelentő tanár volt. Ez ELTE és a wuppertali egyetem professzora, sok egyetem vendégprofesszora, a filozófiai fenomenológia kiemelkedő képviselője. Az Atlantisz Könyvkiadó egyik alapítója. Itt jelent meg szinte minden magyar nyelvű könyve.

Tengelyi László - Kant
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tengelyi László - Élettörténet ​és sorsesemény
Elbeszéléseink ​vissza-visszatérnek a már elmondottakra, és ismét elölről kezdik: így próbálják körülvenni és befogni az elszökő történéseket. Amit tudatosan elhallgatunk, és amit öntudattalanul elhárítunk magunktól, az a már elmondottak és még elmondandók árnyékában húzódik meg. Helyettesíthetetlenségünk végső forrását a legkevésbé sem azokban az újra meg újra elmondott történetekben kell keresnünk, amelyeknek magunk vagyunk a hősei, hanem azokban az egyszeri és megismételhetetlen sorseseményekben, amelyek önmagunkból való kilépés igényét a megszüntethetetlen másság és idegenség erejével szegezik nekünk.

Tengelyi László - A ​bűn mint sorsesemény
TARTALOM ​Előszó 9 Szabadság és bűnösség Kanttól Heideggerig 13 Kant és a morális bűnértelmezés határa 18 Kritikai fordulat a rosszról szóló elmélkedésben 18 A gyökeres rossz mint eredendő megfordítás 27 Antinómia a gyökeres rossz elméletében 32 Hegel és a tragikus bűnfelfogás 39 Bűn és sors 42 Eredendő megfordítás vagy eredendő szétválasztás? 49 Schelling és a "rossz metafizikája" 53 A rossz és a szabadság 55 "A rossz metafizikája" 65 "A rossz metafizikájának" antinómiája 85 Heidegger és a bűn létfogalma 89 A fundamentális ontológia és az etikai világlátás 90 Felelősség és bűnösség 95 A bűn mint a "végső szabadság" sorseseménye 101 Ellentmondás a rosszban 105 Malum Metaphysicum 107 A rosszal való számvetés eltérő síkjai 108 A rossz a bűnjelenségen túl: három kísérlet 124 "Második kopernikuszi fordulat" 154 A rossz a bűntapasztalatban 169 A bűntapasztalat antinómiája 181 A felelősség álláspontja 182 A rossz enigmája 233 Jegyzetek 236 Jegyzetek az első részhez 235 Jegyzetek a második részhez 286

Tengelyi László - Tapasztalat ​és kifejezés
A ​tapasztalat olyan esemény, amely nem értelmezhető a tudat általi értelemadás keretei között; ellenkezőleg, magától meginduló értelemképződést feltételez, amely a tudat háta mögött játszódik le. A tanulmányok a német és francia fenomenológia legfrissebb kutatásai alapján megkísérlik a tapasztalat fogalmát új gondolati alapokra helyezni, középpontba állítva a tapasztalat nyelvi kifejezését és kategoriális megfogalmazását. Az időbeliségtől, az önazonosságtól a másikhoz való viszonyon keresztül a történelmi tapasztalatilag, az irodalmi kifejezésig terjednek a vizsgálódások.

Kollekciók