Ajax-loader

Laszlovszky Katalin könyvei a rukkolán


Thaler Tamás - Laszlovszky Katalin - Polgár Ferenc - Felvidék
Felső-Magyarország, ​Felvidék, Szlovákia. Változó határok, más-más jelentéstartalmak. Pedig lényegében ugyanarról a tájról van szó. Meredek sziklaszirten ülő várakról, felhőkbe nyúló hegycsúcsokról, sűrű fenyvesekről, völgyek mélyén megbúvó színesre festett faházacskákról, szárnyas oltárokról, zsindelyes fatemplomokról, zubogva alábukó folyócskákról, álmodó vagy éppen lüktető életet élő középkori városkákról, koronázó székesegyházról.

Laszlovszky Katalin - Polgár Ferenc - Thaler Tamás - Székelyföld
A ​keleti Kárpátok tövében, égretörő bérczek alján él egy maroknyi, tősgyökeres magyar nép; szorgalmas, értelmes, ügyes, utánozhatatlan művésztehetség, századok óta bástyája Magyarországnak, mentővára az erdélyi magyarságnak, emellett erős, mint az a sziklalánczolat, mely festői szép völgyeit, aranykalászos rónáit köríti. A nép: a székelynép, földje: a Székelyföld. A természet-alkotta éles határok között ős eredetiségében megmaradt népszokások, sajátságok, nyelv, viselet a székelyben egy a magyartól sokban eltérő, annál ősibb néptípus - a földben egy kis külön ország benyomását teszi az emberre. Gróf Bethlen Bálint, 1896

Kollekciók