Ajax-loader

Gundel Imre könyvei a rukkolán


Dworschák Ernő - Frank Júlia - Gundel Imre - Sós
A ​négy alapíz szakácskönyvei a kiadó új vállalkozása. Alapízként (sós, savanyú, édes, keserű) gyűjti kötegekbe a recepteket. Az első kötet a jellegzetesen sós ízű ételek elkészítésének módját tartalmazza. A bevezető rész foglalkozik a sós ízű ételek szerepével táplálkozásunkban, a NaCl-nak az emberi szervezetre gyakorolt hatásával, és azokkal a vegyületekkel, amelyekkel szükség (betegség) esetén helyettesíthető.

Gundel Imre - Gasztronómiáról ​és Gundelekről
Nagyon ​vegyes műfajú ez az írás. Első fejezete - a szerző szavával élve - gasztrofilozófia, a második családtörténet, a harmadik visszaemlékezés. Mindemellett kultúrhistória is, hiszen az ősök között irodalmilap-tulajdonos, több festőművész szerepel, és Latinovits Zoltán, akivel éveken át együtt nevelkedtek, a szerző unokaöccse volt. A gasztronómia és a vendéglátás csak keveseknek tartozik az érdeklődési körébe. Egy európai hírű vendéglátóhely története, kulisszatitkai, az üzem leírása, de még egyes receptek puszta olvasása ennek ellenére azok számára is lebilincselő lesz, akiket sem a főzés, sem az üzem- vagy szakmatörténet egyébként nem érdekel. Az egész könyv humorba ágyazva, anekdotaszerű "mazsolákkal", igaz "pletykákkal" szaftossá téve ismertet társadalmi, politikai, gazdasági, várostörténeti, diplomáciai eseményeket, finoman ironikus kritikákkal, bölcs tanácsokkal körítve. A nagyképűséget és nagyravágyást a legfőbb bűnök közé soroló szerző - egy nagy, gyakran tragikus sorsú család legfiatalabb tagja - szerényen, de őszintén, ízesen, élvezetesen mesél parlamenti vagy nagykövetségi fogadásokról éppúgy, mint a kitelepítésről, az államosításról vagy jelenlegi munkájáról a Vendéglátóipari Múzeumban. Egyéni véleményt nyilvánít Latinovits úgynevezett "öngyilkosságáról" is... Bizonyára az sem érdektelen, hogy mindezt mély, nagyon meleg, szülői, gyermeki érzelmek, könnyfakasztó, megható sorok, levélrészletek emelik a napjainkban megjelenő hasonló írások fölé.

Gundel Imre - Régi ​étkek, mai ízek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gundel Károly - Gundel Imre - A ​vendéglátás művészete / Gasztronómiáról, Gundelekről
Gundel ​Károly 1910-ben kibérelte a városligeti Wampetics vendéglőt: a Gundel Étterem száz éve fogadja a fehér asztal örömeiben, különleges étkek és finom borok élvezetében lubickolni kívánó vendégeket. „A zavaros időkben a folyamatosság jelképének neveztek” – visszafogott szomorúsággal így vallott 1948 nyarán Gundel Károly az éttermében vacsorázó amerikai újságírónak. A „folyamatosság” zaklatott történelmű hazánkban titkokat rejtő, megfejtendő, értelmezendő fogalom. 1914-ben „Izabella főhercegaszszony ő császári és királyi Fenséges legmagasabb megbízásából” főhercegi titkára köszönő levelet írt Gundel Károlynak, amiért volt szíves automobilját a főhercegasszony budapesti tartózkodásakor a Fenséges rendelkezésére bocsátani.

Gundel Imre - Harmath Judit - A ​vendéglátás emlékei
A ​magyar kultúrtörténet egyik alig ismert fejezetét, a hagyományokban gazdag vendéglátás színes emlékeit eleveníti fel ez a könyv. Végigkíséri a magyar konyhaművészet és cukrászat fejlődését, az étkezési kultúra változását, az üzlethálózat kialakulását. A szerzők végigvezetik és eligazítják az olvasót a főváros vendéglátásának közel 200 éves múltjában. Irodalmi, művészeti, szakmatörténeti emlékekre támaszkodva adnak betekintést a pesti, óbudai és budai szállodák, fogadók, kávéházak, mulatók, cukrászdák életébe, a nevek és az évszámok tömegéből csak a legfontosabbakat emelve ki. Kinek nincsenek nosztalgiára indító kedves emlékei a vendéglátóhelyekkel, a vendéglátással kapcsolatban? Írók, költők, publicisták, művészek is szívesen idézik a vendéglői fehér asztal és a kávéházi márványasztal örömeit. A könyv őket is megszólaltatja, ezüsttükrös kávéházak vitáit emlegetve vagy a tarka abroszos kisvendéglőkben anekdotázó asztaltársaságokat felidézve. A kötet népszerű stílusban megírt szakkönyv, de egyben a régi vendéglátóhelyek, a főváros múltja iránt érdeklődők számára is értékes ismereteket tartalmaz. Fényképek és metszetek sokasága, személy- és üzletnévmutató segíti az olvasót a vendéglátás történetének felidézésében.

Kollekciók