Ajax-loader

Gustave Le Bon könyvei a rukkolán


Gustave Le Bon - Új ​idők pszichologiája
Gustave ​Le Bon (Nogent-le-Rotrou, 1841. május 7. - Eure-et-Loir, 1931. december 13.) francia szociálpszichológus, szociológus, antropológus és amatőr fizikus, a tömegpszichológia egyik megalapozójaként tartják számon. Számos könyv szerzője, melyekben a nemzeti jellemvonással, a faji felsőbbrendűséggel, hordaviselkedéssel valamint a tömeglélektan jelenségeivel foglalkozik. Legismertebb műve a Tömegek lélektana. Mostani munkája az Új idők pszichológiája inkább a társadalom alakulását és a különböző izmusok mibenlétét taglalja úgy szociológiai, mint pszichológiai szempontból. Ezért, mint széles látókörű, éles tekintetű megfigyelőnek, véleménye éppen ezért egyike az emberiség értékes dokumentumainak az új idők nagy problémáit illetőleg.

Gustave Le Bon - Múlt ​és jövő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Le Bon - Az ​igazságok élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Le Bon - Vélemény ​és hit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Le Bon - A ​tömegek lélektana
A ​tömegeknek mindig jelentékeny szerepük volt a népek életében, de sohasem olyan nagymértékben, mint napjainkban. A mai kor egyik legfőbb jellemvonása, hogy a tömegek tudattalan tevékenysége lép az egyének tudatos tevékenységének helyére. Megkíséreltem a tömegek nehéz problémáját kizárólag szigorúan tudományos eszközökkel, vagyis módszeresen megközelíteni, félretéve minden más véleményt, tant és elméletet. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen mód, hogy az igazságnak valamelyes részecskéjét elérhessük, mikor méghozzá az elméket olyan élénken foglalkoztató kérdésről van szó, mint ez esetben. A tudós, ki valamely jelenséget megállapítani törekszik, nem törődik a megállapítást zavaró érdekekkel. Egy kiváló gondolkodó, Goblet d'Alviela, egyik munkájában megjegyezte, hogy én, nem tartozván egyik mai iskolához sem, néha ellentétben vagyok ezeknek az összes iskoláknak bizonyos következtetéseivel. Ez az új munka, remélem, megérdemli ugyanazt az észrevételt. Valamely iskolához tartozás szükségképpen azzal jár, hogy előítéleteit és álláspontját átvegyük.

Kollekciók