Ajax-loader

Siklóssy László könyvei a rukkolán


Divald Kornél - Siklóssy László - Rédey Miklós - Török Kálmán - Holics, ​Tata, Stomfa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siklóssy László - Svábhegy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siklóssy László - A ​magyar sport ezer éve I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siklóssy László - Műkincseink ​vándorútja Bécsbe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siklóssy László - Az ​országgyűlési beszéd útja
Siklóssy ​László Az országgyűlési beszéd útja című kötete a magyar gyorsírástörténet, és azon belül az 1868-ban megalakult Parlamenti Gyorsíróiroda történetének egyedülálló ismertetése. Siklóssy 1939-ben megjelent művét az teszi különlegessé, hogy a szerző a témát a magyar parlamentarizmus és a sajtónyilvánosság fejlődéstörténetén keresztül dolgozta fel, egy több területet is átfogó kultúrtörténeti kontextusban. Az országgyűlés emlékei című könyvsorozatunk első kötetében szöveghű formában adjuk közre Siklóssy évtizedek óta nehezen elérhető művét. A korabeli szöveg értelmezését Hidvégi Violetta főlevéltáros tanulmánya segíti és teszi még színesebbé. Siklóssy László munkája olyan maradandó alkotás, amely nemcsak a politika és a történelem iránt érdeklődők, hanem a szélesebb közönség számára is érdekes és értékes olvasmány.

Siklóssy László - Hogyan ​épült Budapest? (1870-1930)
Siklóssy ​László neves Budapest-kutató 1931-ben megjelent műve változatlan formában került kinyomtatásra, és rendkívül sok érdekességet foglal magában a mai Budapest születésének történetéről. A Széchenyi ihlette, Andrássy Gyula által alapított autonóm, városépítészetért felelős Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) európai mértékben is példamutató intézményünk volt. A kötetből megismerhetjük az FKT működésének társadalmi, politikai és gondolati alapjait, és ezzel párhuzamosan precíz és rendkívül érdekes képet kapunk fővárosunk születéséről, a jelenét, szerkezetének alapjait meghatározó első évtizedeiről. Az FKT 1870-től folyamatosan működött, választott képviselői és delegált tisztségviselői közt olyan kiválóságokkal, mint Reitter Ferenc, Csengery Antal, Hollán Ernő, Ybl Miklós, Schulek Frigyes, Alpár Ignác. Sok fotóval, korhű dokumentummal, Budapest kihajtható 1873-as átnézeti térképével.

Siklóssy László - A ​régi Budapest erkölcse
Könyvemben ​elsősorban a nemi erkölcs megnyilatkozásairól lesz szó, de a legtágabb értelemben - írja munkájáról a szerző. - A nemi erkölcs kapcsolatban van a politikai, gazdasági és társadalmi élettel; amikor tehát ezek megnyilvánulásaival foglalkozom, éppenséggel nem térek el témámtól... Budapest erkölcstörténetét írtam meg, és nem Pest-Budáét, se nem Pestét és Budáét. Budapest múltja Budapest múltja marad, ha netalán másképpen hívták is a várost vagy annak egyes részeit azelőtt.

Siklóssy László - Kuny ​Domokos, egy budai kerámikus a XVIII. században
E ​könyv borítéklapját egy Kuny-féle edény díszítményének alapul vételével Pahr Alfréd rajzolta, szintúgy - tabáni motívumok alapján - a 35., 47., 56. és 71. oldalon közölt könyvdíszeket. A többi aláírás nélkül való fejlécz és zárólécz Martos Zsigmond műve. A belső czímlapot Végh Gusztáv rajzolta. A nyomóduczokat Kurcz Lipót és Társa czég szállította. A nyomdai munkát Pápai Ernő czég végezte.

Kollekciók