Ajax-loader

Stephen Lawhead könyvei a rukkolán


Stephen Lawhead - A ​sárkánykirály palotája
Quentin, ​az Ariel-templom ifjú novíciusa és barátai veszélyes küldetésre vállalkoznak, amikor a trónbitorló Jaspin herceg ellen fordulnak és ezzel belegabalyodnak a gonosz Nimrood varázsló ármányainak hálójába. A tét Mensandor jövője és királyának élete.

Stephen Lawhead - Grál
Háború, ​aszály és járvány sodorta Britanniát a pusztulás szélére. A csatában, amely végre békét hoz a feldúlt földre, Arthur halálos sebet kap. De Avallach szigetén csodás módon meggyógyítja a szent és titokzatos ereklye, a Grál. Hogy valóra váltsa a régi álmot a Nyár Királyságáról, Arthur elrendeli: emeljenek szentélyt a Kehelynek, és minden alattvalója részesülhessen annak gyógyító erejéből. A Gonosz azonban fondorlatos módon támadást intéz a Pendragon nagyra törő tervei ellen. Még a király leghívebb társát is ráveszi az aljas árulásra. A Grált és Arthur hőn szeretett hitvesét, Gwenhwyvar királynét hirtelen sötét erők ragadják el az ismeretlenbe. Hamarosan káosz és félelem lesz úrrá a brit földön. Az üldözésükre induló Arthur és hűséges Repülő Sárkányai - a világ előtt Merlinként ismert bölcs bárd, Myrddin Emrys segítségével - félelmetes erőkkel és mágiával szállnak szembe a nemzet és a Nagy Sziget jövőjéért vívott, végzetes csatában. A Pendragon-ciklus utolsó, befejező része, amelyet Stephen Lawhead a tőle megszokott módon ismét remekbe szabott.

Stephen Lawhead - Pendragon
A ​Pendragon-ciklus negyedik kötetében ismét Myrddin Emrys, a halhatatlan mágus szólítja meg az olvasót. Fellebbenti a fátylat az Arthur gyermekségét és ifjú éveit színes-elevenen felidéző Elrejtett Mesékről, valamint az Elfelejtett Háború, azaz a Nagy Király vandálok ellen viselt hosszú és sokáig kilátástalan háborúskodásának történetéről. Arthur élete küzdelemben telik. Hogy legyőzhesse Amileart, a vandálok mindenre elszánt, félelmet nem ismerő vezérét, ahhoz szövetségesül kell nyernie az engedetlen, egymással torzsalkodó brit fejedelmeket és a széthúzó ír királyokat egyaránt. Feltétel nélkül támogatják ugyan hű vezérei, Cai, Bedwyr, Llenlleawg, asszonya, a gyönyörű és bátor Gwenhwyvar; mellette állnak katonái, a Repülő Sárkányok, s nem utolsósorban bölcs bárdja - végül mégis a két hadvezér halálos párviadala dönti el a csatát. Mindennek betetőzéséül - újabb próba elé állítva az ifjú uralkodót - ugyanekkor támad a Nagy Szigetre egy addig ismeretlen, megfoghatatlan, mindennél hatalmasabb ellenfél: a dögvész, a Sárga Halál. Merlin kétségbeesetten kutatja a gyógyírt... A bárd mestere a szónak, és Myrddin újra mesél - s akik már tudják, hogy ez mit jelent, várakozásteljes izgalommal tekinthetnek elébe: nem fognak csalódni.

Stephen Lawhead - Merlin
A ​Pendragon-ciklus második kötetének főszereplője Merlin, a halhatatlan mágus. Tündér hercegnő és brit bárd fia, aki életét atyja, Taliesin álmának: a Nyár Királyságának megvalósítására teszi fel. Gondos neveltetése során elsajátítja a harcosok, a druida testvériség, a bhea sidhe és a királyok tudományát - végzete talán mégsem uralkodásra szánja. Vajon sikerül-e beteljesítenie küldetését: hogy felkutassa és trónra emelje a britek Nagy Királyát? Azt, aki képes lesz uralma alatt egyesíteni a széthúzó fejedelemségeket, kivezetni népét az anarchiából s így megvédeni a Nagy Szigetet a barbár és szász hódítók betöréseitől? Merlin jelet ad: az az egyedüli igaz Király, aki Britannia kőbe zárt Kardját kihúzza helyéről. Merlin az ősi druida hagyományokat meghaladva a keresztény Isten hitét, a Mennyei Fényt követi. Ám minden lépésére Morgian félelmetes árnyéka vetül, aki mérhetetlen hatalmát a Sötét Erőktől nyeri. Küzdelmük elkerülhetetlennek ígérkezik... Lawhead mesterien bonyolítja a cselekményt s az olvasó azon kapja magát, hogy türelmetlenül várja a folytatást: Arthur történetét.

Stephen Lawhead - Pocok ​Jocó kalandjai
"Jocó ​megcsóválta szőrös kis fejét, és iszkolt vissza a kuckójába. Ó, végre itthon! Itt nem zavarhatta semmiféle idegesítő madár. Meleg kis odúja kizárta az éles csőrű idegeneket, vészjósló árvízmeséjükkel együtt. A kuckóban Jocó volt a király, azt tette, ami jól esik. És természetesen semmi kedve nem volt holmi képtelennek tűnő megbízásra gondolni." Jocó később meggondolja magát, és számtalan kaland során teljesíti a Nagy Kék Gém megbízását, értesíti a folyópart lakóit a hamarosan bekövetkező nagy árvízről.

Stephen Lawhead - Taliesin
Az ​elveszett Atlantis legendája, a Halászkirály legendája, Merlin varázsló és Morgan tündér alakja, a Tó Asszonya, Excalibur, Arthur király és a kerekasztal lovagjainak története, a Szent Grál keresése... Az ismert motívumokat az Albion Dala-trilógia írója, Stephen Lawhead a tőle megszokott költőiséggel és kiapadhatatlan mesélőkedvvel, lebilincselően fűzi egymásba új, Pendragon-mondakört felelevenítő ötkötetes regényciklusában, amelynek első része a Taliesin. Atlantis szigetének katasztrófájával virágzó kultúra, fejlett civilizáció pusztul el. A túlélők hajói Britannia délnyugati részén érnek partot, ahol Avallach király és leánya, Charis hercegnő vezetésével felépítik új otthonukat. A titokzatos üvegszigetről az őshonos kelták úgy tartják: tündérnép lakja. A szigetlakó kelta törzsek földjein egyre gyakoribb az erőszakos barbár betörés. A hanyatló Római Birodalom nem képes megvédeni a provinciát: oda a béke, a druidák, a "Sötét Napok" eljövetelét jósolják. A bárdok közül kiemelkedik a rendkívüli talentummal megáldott énekmondó, Taliesin, akit sorsa a tündérek közé vezérel. A cselekmény két szála lassan összefonódik...

Stephen Lawhead - Kacsa ​Karcsi kalandjai
A ​hosszú forró nyár - amely a folyóvidékre beköszöntött - Karcsit kalandokra hívta, s ennek során hősünk hőssé lett. Hogy hogyan? Erről szól ez a humoros, kedves, szívhez szóló könyv.

Stephen Lawhead - Az ​édenkert háborúja
Az ​Édenkert Háborúja egy nagyobb ciklus, az Albion Dala című trilógia első kötete. A történet elbeszélője és egyik főszereplője Lewis, az ágrólszakadt, nyápic amerikai ösztöndíjas, kelta tudományokkal foglalkozó oxfordi diák, a másik a barátja és ellentéte, a délceg, dúsgazdag, elkényeztetett, történelem szakos Simon. Kalandjaik sorozata egy újsághírrel kezdődik, amely egy kétezer éve kihalt bölényfajta skóciai felbukkanásáról tudósít. A modern élettől megcsömörlött Simon ráveszi barátját, hogy a helyszínre siessenek, ott egy ősi földhalom átvizsgálása közben Simonnak titokzatos módon nyoma vész. Mint utóbb kiderül, átjutott a kelta mítoszok Másik Világába, amely a mienkkel párhuzamosan létezik. Erről a különc oxfordi professzor, Nettleton világosítja fel az értetlen Lewist, aki azután a professzor segítségével Simon nyomába ered. Az univerzumok közti átjáró túloldalán egy tisztább, természetközelibb, de egyben nyersebb világba csöppen, a kelta harcosok közé, akik között felismeri Simont. Itt mások az idő törvényei, barátja az eltűnése óta eltelt néhány hét alatt négy évet élt át, és tekintélyt vívott ki a király csatlósai között. Most éppen megölte az ellenség bajnokát, de a levágott fejet Lewis kezébe nyomja. A rátukmált, neki hazudott hőstett megpecsételi Lewis sorsát: most már neki is hacossá kell válnia. Hét év alatt tökéletesen beilleszkedik a kelta világba, és amikor föltámadnak az alvilág erői, hogy végromlásba taszítsák a mitikus Albiont, fontos szerepet kap a Jó és a Rossz küzdelmében.

Stephen Lawhead - Hood
Robin ​Hood The Legend Begins Anew For centuries, the legend of Robin Hood and his band of thieves has captivated the imagination. Now the familiar tale takes on new life, fresh meaning, and an unexpected setting. Steeped in Celtic mythology and the political intrigue of medieval Britain, Stephen R. Lawhead's latest work conjures up an ancient past and holds a mirror to contemporary realities. Prepare yourself for an epic tale that dares to shatter everything you thought you knew about Robin Hood.

Stephen Lawhead - Az ​ezüst kéz
A ​Bánfáith próféciája továbbra is vészterhes jövendőt jósol Albionnak. Az Édenkert Háborújá-ban megismert Lewis (Llew) rádöbben, hogy saját és egykori barátjának, Simonnak (Siawn Hy) a kelta legendák Másik Világában való jelenléte a párhuzamosan létező világok egyensúlyát fenyegeti, ezért elhatározza, hogy Simont bármi áron, de visszakényszeríti az elhagyott saját világukba. Tegid, a bruida azonban megérteti vele, hogy küldetése van Albion földjén: mint Ollathir mágikus erejű awen-jének birtokosa, s mint Meldryn Mawr bajnoka, ő a legalkalmasabb, hogy a halott Arany Királyt kövesse a trónon. Meldron herceg azonban, Simon által megfertőztetvén a kelta társadalomban eladdig ismeretlen örökletes királyság eszméjétől, az ősi szentségeket és szokásjogot lábbal tiporva magához ragadja a hatalmat. Hitszegő módon megkaparintja a királyság jelvényeit és Albion Dalának köveit. Vérbe és tűzbe borítja a hajdanvolt Édenkertet, leigázza a fejedelemségeket, gonoszsága mérgezi a vizeket és a földet. Llew és Tegid, Meldron keze által megcsonkítva, illetve megvakítva emberfeletti erőfeszítéseket tesz, hogy ellene szegüljön. Segítségükre vannak barátaik: Cynan és Scatha, a jóslat Hollóraja, jó szellemek, mitikus lények, mágia - és legfőképpen az ősi dalok, regék csodatévő ereje, hogy végül mindenki hódolattal hajoljon meg a prófécia megjövendölte Ezüst Kéz, Albion igaz királya előtt. Hatalomvágy és kicsinyes önzés harcolnak nemeslelkűséggel, igazságossággal, a szent hagyományok tiszteletével a történetben, melynek alakulásáról ezúttal Prydain Első Bárdja, Tegid Tathal ékesszóló előadásából értesülünk. A jóslat azonban csak a Végtelen Fonat címet viselő harmadik kötetben fog maradéktalanul beteljesülni...

Stephen Lawhead - Taliesin ​(angol)
A ​magnificent tale which begins with the tragedy of Atlantis and the arrival in Britain of King Avallach. In this world, Celtic chieftains struggle for survival in the twilight of Rome's power, and one heroic figure towers over all, the Prince Taliesin, in whom is the sum of human greatness. This is a tale of a love that spawns the miracle of Merlin and Arthur and a destiny that is more than a kingdom.

Stephen Lawhead - Arthur
Arthur ​király... a név megannyi legendát idéz fel bennünk - amelyeket akár el is felejthetünk rögtön, mert Stephen Lawhead Arthurja egészen más! Aki olvasta a Pendragon-ciklus előző köteteit (Taliesin és Merlin), most jóleső otthonossággal merülhet alá a sodró lendületű saga folytatásába, mely a kőbe zárt kard csodás kiszabadításától számtalan kalandon, véres csatán, az Ősellenség mesterkedésein át Arthur rejtelmes eltűnéséig követi a Britannia jövőjét kezükben tartó hősök sorsát. Megismerhethük a tizenöt évesen már zseniális hadvezér, Arthur küzdelmét a koronáért; Myrddin Emrys és Morgian párharcát; Arthur hű vitézei, a cymbrogi hősiességét; a Nagy Király és Gwanhwyvar szerelmét; a kerekasztal (vagy inkább Kerek Templom?) építésének a történetét - úgy, ahogyan eddig még senki más nem mesélte el nekünk, mivelhogy Stephen Lawhead Arthurja egészen más.

Stephen Lawhead - A ​végtelen fonat
Az ​egykori nyápic oxfordi ösztöndíjast, Lewist - e kötet narrátorát - mint Albion Nagy Királyát látjuk viszont, aki feleségével, Goewynnel az oldalán nem sokáig fáradozhat a Mor Cu dúlásának nyomait viselő, valaha pompázatos birodalom újjáépítésén. Titokzatos ellenség nyomai tűnnek fel a székváros körül, s egy nap a királynét s Cynan asszonyát, Tángwent elrabolják. Llew a keresésükre indul, s nem érdekli, hogy ezzel megsért egy ősi geas-t. Ismét együtt a csapat: Tegid, Scatha, a Hollóraj s természetesen Cynan. Útjuk Tir Aflan elátkozott szigetére vezet, ahol démonokkal, megelevenedő természeti képződményekkel, szörnyekkel, az őslakók tisztelte szárnyas sárkánykígyóval, a Wyrm-mel küzdve kerülnek egyre közelebb a prófécia Rézlovagja állította csapdához, melyből egyikük sem menekülhet. Llew a barátai életéért cserébe felajánlja a sajátját... A mitikus kelta világban játszódó fantasy-trilógia utolsó részében beteljesedika Banfáith jóslata: a történet, amely Az Édenkert Háborújá-val kezdődött, s Az Ezüst Kéz-ben folytatódott, váratlan, katartikus fordulattal zárul, s a Végtelen Fonat szimbolizálta párhuzamosan létező világok egyensúlya helyreáll.

Stephen Lawhead - Süni ​Ani kalandjai
A ​folyóparti kis állatok életét egy "fenevad", egy kutya zavarja meg: szétdúlja a madárfészkeket, ráugrál a békésen úszkáló vadkacsák fejére. Ezért összehívják az erdei Nagytanácsot, ahol a kis Süni Ani az egyetlen vállalkozó, aki társai nyugalmának érdekében vezérszerepet vállal. Sok jó tanáccsal árasztják el az "okosok", hogy mit is tegyen, de süni Ani a saját jó szívére hallgat, és a szeretet erejével szelídíti meg Cézár kutyát, aki a kis állatok igaz barátjává válik. A kedves, humoros meseregényt elsõsorban óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk.

Kollekciók