Ajax-loader

Erle Stanley Gardner könyvei a rukkolán


Erle Stanley Gardner - A ​félszemű tanú esete
Dramatis ​Personae Perry Mason - szerepe az ügyben egy rémült asszony telefonhívásával kezdődik Pierre - az Aranyliba főpincére Medford D. Carlin - különleges ízlésű, különc agglegény Della Strett - Perry Mason titkárnője, aki tudja, hogy főnöke mibe keveredett Paul Drake - ő nyomoz Mason minden ügyében - ezt gyakran megbánja Tragg hadnagy - a Városi Gyilkossági Csoport tagja - mogorva, becsületes és illetékes Myrtle Fargo - alibije túl átlátszó ahhoz, hogy egyetlen bíróság is komolyan vegye Arthman D. Frago - ingatlanügynök, aki feltűnő buzgalommal igyekszik megszabadulni házától Celinda Gilson - saját bevallása szerint ő a "másik nő" Mrs. Ingram - kitartóan állítja, hogy lánya, Myrtle az igazat mondja Mrs. Newton Maynard - mint a vád koronatanúja, önelégülten bízik abban, hogy nincs az a rafinált ügyvéd, aki megfogja Dr. Carlton B. Radcliff - optikus, aki nagyon büszke a munkájára és a megvesztegethetetlenségére Hamilton Burger - az államügyész, aki biztos abban, hogy Mason ezúttal szamárságot csinált

Erle Stanley Gardner - A ​kölcsönkért lány esete
Egy ​hosszú Los Angeles-i utca déli oldalán szép barna lányok álldogálnak, minden sarkon egy-egy: mind egyforma magasak - még egyforma karcsúak is -, és ugyanolyan prémes ruhát viselnek. Mi sem természetesebb, mint hogy a véletlenül arra járó Perry Masonnak - Gardner jól ismert, csalhatatlan és lángeszű ügyvéd-detektívjének - megakad a szeme rajtuk. Vesztére. Mert mi sem természetesebb, mint hogy néhány oldallal később Mason és az olvasó egy kusza gyilkossági ügy kellős közepébe csöppen. És a vádlott épp az egyik barna lány: az, akit felfogadtak, hogy megszemélyesítsen valakit - egy dúsgazdag, válni akaró dámát. Mason és a rendőrség ezúttal is versenyt nyomoz. Úgy látszik, hogy most az egyszer a rendőrség a szerencsésebb, de a Gardner-könyvek szokásos lélegzet-elállító bírósági tárgyalásán a sarokba szorított Perry Mason mégiscsak kivágja magát, és megmenti védenceit. Hogy mivel? Ezúttal is minden nyomot, minden bizonyítékot ismer az olvasó, és a rejtély mégis rejtély marad az utolsó oldalakig. Hiába, nem vagyunk mindnyájan mesterdetektívek - de a könyv annyira izgalmas, hogy talán megvigasztal bennünket ezért a keserű felismerésért.

Erle Stanley Gardner - A ​baglyok nem pislognak
Donald ​Lam Los Angeles-i nyomozót azzal a feladattal bízza meg egy New York-i ügyvéd magát megnevezni nem akaró kliense nevében, hogy New Orleansban keressen meg egy Roberta Fenn nevű fotómodellt, aki valójában Edna Cutler; egy asszony, aki azért bujkál volt férje elől, mert anyagi okokból nem akar beleegyezni a hivatalos válásba. Detektívünk egy napon belül megtalálja a lányt, aki azonban ismét villámgyorsan eltűnik, miután lakásán titokzatos gyilkosság történik. Annál több oka van az eltűnésre, mert, mint a továbbiakban kiderül, néhány éve már gyilkossági ügybe keveredett. A szálak egyre kuszábbak, a szereplők egyre gyanúsabbak, az indítékok homályban maradnak. Hősünk szívós kitartással, vaslogikával, leleménnyel addig nyomoz tovább a saját szakállára, magát is ugyancsak kínos, nehezen kimagyarázható és súlyosan fenyegető helyzetekbe hozva, amíg sikerül megakadályoznia egy kettős gyilkossági kísérletet, és ezzel lelepleznie az évek óta működő bűnszövetkezeteket és az elkövetett tettek valódi indítékait.

Erle Stanley Gardner - Az ​álmos moszkitó esete
"Velma ​egyszer csak felriadt. Nincs mese, gondolta, ki kell rakni a szobából ezt a nyavalyás moszkitót. fogta a zseblámpáját, s várta, hogy a moszkitó ismét rákezdjen. Fölhangzott a különös zümmögés, Velma azonnal zseblámpát gyújtott. Csönd... Lekattintotta a zseblámpát, és a sötétben az ablakhoz lépdelt... Az ablak nyitva volt. Velma anélkül, hogy meggondolta volna, mit tesz, fölrántotta a sötétítő függönyt, zseblámpájával célba vette a gyanús árnyékot, és megnyomta a kapcsolót. Élesfehér fénykéve hasított bele a holdvilág olvadt ezüstjébe. A nagy lencséjű lámpa erős fénycsóvája hajszállal a guggoló ember mellé világított. Velma ráirányította a nyalábot. És akkor két kékes közepű, narancssárga villanás a sötétségből, két éles, száraz csattanás a holdfényes táj békéjében, és Velma feje fölött két revolvergolyó ütötte át az ablakot."

Erle Stanley Gardner - Az ​elbűvölő kísértet esete
Egy ​gazdag drágakő-kereskedő család megkéri Perry Masont, a híres-nevezetes ügyvédet, hogy képviselje a család fekete báránykájának, a tündérszép Eleanor Corbinnak érdekeit. A báránykára eleinte csupán az a panasz, hogy egy Los Angeles-i parkban, holdfénynél, meglehetősen hiányos öltözékben lejt csábtáncot a szerelmeskedő autósok szeme láttára, később azonban az is kiderül, hogy a parkban egy hullát is talált a rendőrség, ráadásul éppen a tündérszép Eleanor hűtlen vőlegényének - vagy talán férjének? - földi maradványait... Sok megoldhatatlannak látszó rejtélyt földerített már Perry Mason, a zseniális ügyvéd-detektív, sok reménytelennek látszó "eset" evezett a segítségével boldog révbe. Vajon az elbűvölő kísértet esete nem bizonyul-e kemény diónak még a felülmúlhatatlan Perry Mason számára is? Sikerül-e megfejtenie az arckrémes tégelybe rejtett drágakövek titkát? Kiderül-e a... No de ne rontsuk el a kedves Olvasó mulatságát! Olvassa csak el "Az elbűvölő kísértet eseté"-t - a végén minden fogas kérdésre megtalálja a választ!

Erle Stanley Gardner - A ​molyrágta nerc esete
"Elvették ​a fegyverét, aztán mentek vagy tizenöt kilométert kifelé a városból. Ő még mindig a kocsi alján feküdt, amikor a pisztolyát a fejéhez szorították - és kész. Közvetlen közelről... Senki nem tudja, hol lőtték le. Feltehetően a száguldó autóban. Aztán kidobták. Még azzal sem bajlódtak, hogy megálljanak egy pillanatra, csak kinyitották az ajtót és kihajították, hogy koppant az aszfalton, mint valami csomag, és minden koppanásnál vérfolt maradt az úton. Az autó továbbment."

Erle Stanley Gardner - A ​művészi csapda esete
"- ​Nem próbálta kicserélni a pisztolyt? - Nem. - Nem kísértette a gondolat? - Eszembe jutott. - Ilyen esetben - tette hozzá Mason - az ember tényleg nem tudja, mit tegyen. Ha kicseréli a fegyvert, másokat hoz kellemetlen helyzetbe, hiszen csak akkor tudnák azt vallani, hogy kicserélték a pisztolyt, ha elfednék saját bűnös ismereteiket. Az egész tervük arra épül, hogy rábírják egy első hallásra hihetetlennek hangzó történet előadására. Kétségbeesett kísérletre, hogy kimagyarázza, miért is van a birtokában a gyilkos fegyver, na meg a részvényesek listája, melyet biztosan valahogy elvett Rose Calverttől. Ha ehhez még hozzáveszi, hogy más névre szóló postát kért, felment abba a szobába, melyben később a holttestet megtalálták, kulccsal jutott be - máris kész egy marha szép kis szándékos emberölési ügy."

Erle Stanley Gardner - A ​szerencsés lányok esete
- ​De maga ugye bevallotta, Mr. Mason, hogy hamis nyilatkozatot adott a rendőrségnek? - Valóban bevallottam. - És ez nem bűntett? - Nem. Az ember annyiszor hazudhat a rendőrségnek vagy bárki másnak, ahányszor akar. Ha azért hazudik, hogy fedezzen egy gyilkost, akkor valóban bűnt követ el. Ha eskü alatt hazudik, akkor hamis tanúvallomást tesz. De ebben az esetben, uraim, a hazugság a gyilkos lépre csalását szolgálta. - De nem vállalt ezzel kockázatot? - Uraim, én mindig kockázatot vállalok. Én így szoktam játszani. Szeretem a kockázatot.

Erle Stanley Gardner - A ​sánta kanári esete
"- ​Milyen ügyben jött hozzám? A nő lesütötte a szemét. Habozott. - A kanáriról van szó? - kérdezte Mason. - Dehogy! - mondta gyorsan a nő. - Nem a kanáriról! - Rendes szokása, hogy kanárit visz magával? A nő idegesen fölnevetett. - Ugyan, dehogy! Nem értem, miért tulajdonít ekkora fontosságot a kanárinak? - Azért, mert ritka az olyan ügyfelem, aki kanárival érkezik az irodámba." Perry Masont csak a rejtélyes kanári bírja rá, hogy elvállalja a közönséges válópernek látszó ügyet. De hamarosan rájön, hogy megérzése nem csalt: hullától nem lehet elválni, márpedig Walter Prescott vérbe fagyva, holtan fekszik a hálószobájában. Gyilkosának felderítésében a kanárinak is jelentős szerep jut, s így közvetve abban is, hogy Perry Mason végre megkéri Della Street kezét, és világ körüli útra indul.

Erle Stanley Gardner - Az ​alázatos zsaroló esete
Bedford ​pontosan tudta, mi a teendő ilyen helyzetben. Ki kell rúgnia a kis embert, vagy jól helybenhagyni és átadni a rendőrségnek. Azt kellene mondania: "Csak rajta! Csináljon, amit akar! Zsarolók tőlem nem kapnak egy vasat se!" Vagy behúzni a csőbe: felhívni a rendőrséget, elmagyarázni a dolgot az illetékesnek, valaki olyannak, aki megígéri, hogy diszkréten kezeli az ügyet. Tudta, hogyan intézik az ilyesmit. Elrendeznék, hogy megjelölt pénzt adhasson neki, aztán letartóztatnák, és azzal vége. De vajon csakugyan vége? Ott lapul a háttérben az a titokzatos Delbert...

Erle Stanley Gardner - A ​morcos lány esete
Frances ​Celane szép, fiatal és gazdag. Ez utóbbi körülmény azonban nemhogy megkönnyítené életét: megoldhatatlannak tünő probléma elé állítja az örökösnőt. Választania kell szerelme és pénze között - és ő természetesen egyikről sem mondana le szívesen. Vajon gyilkosságra is vetemedik-e a bájos Frances, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon? Ez a fogas kérdés vár megoldásra a regény lapjain, és bizony Perry Masonnek, a zseniális védőügyvédnek nem csekély fejtörést okoz ez az "eset"... Az E. S. Gardner-könyvek kedvelőit, Perry Mason híveit ezúttal sem éri csalódás - de természetesen a végkifejletig számos, hihetetlennél hihetetlenebb fordulatot kell még végigizgulniuk.

Erle Stanley Gardner - A ​fuldokló kacsa esete
Két ​szőke nő és legalább három barna, egy közel húsz éve lezajlott gyilkossági ügy, két vadonatúj gyilkosság, no és végül, de nem utoljára, a fuldokló kacsa - vajon elég ez Perry Masonnek, a híres védőügyvédnek egy újabb "eset"-re? A kaliforniai milliomoslánynak és a gyilkosságért felakasztott férfi fiának szerelmét és házasságát fenyegető akadályok rábírhatják-e Masont, hogy szakmai hírnevét és személyes biztonságát kockáztatva beavatkozzék egy több mint kétes ügybe? Ne csüggedj, Olvasó: a legendás hírű ügyvéd (bájos titkárnője, Della Street, és a gólyalábú detektív, Paul Drake társaságában) ezúttal is méltó marad hírnevéhez - és még a kacsa életét is sikerül megmentenie!

Erle Stanley Gardner - A ​menekülő főnővér esete
"A ​nő szenvedélyes mozdulattal Mason fölé hajolt, és megcsókolta. - Hogyan tudnám én ezt magának megköszönni! - Öntsünk tiszta vizet a pohárba! - mondta dühösen Mason. - Semmit, érti, egy megveszekedett vasat sem találtam a széfben, és ahogy ez az ügy kinéz, jobb lenne szépen elfelejteni, hogy átléptem annak a lakásnak a küszöbét. - Természetesen, Mr. Mason. Értem én, mennyire szükséges most a titoktartást. De mégis, nem lett volna jobb bezárni a széfet, és a helyére tenni a falborítást meg a festményt? - Minden bizonnyal jobb lett volna, csak éppen nem akartam megbolygatni a bizonyítékokat. - Miféle bizonyítékokat? - Nem tudom, és mivel nem tudom, nem kockáztattam. De egyvalamit tudok: gyilkoságszagot érzek."

Erle Stanley Gardner - A ​rettegő örökösök esete
Sejtelme ​sem volt róla, hogy került kábítószer a bőröndjébe. Azt sem értette, hogy azon nyomban ott termett egy fotós, hogy lekapja a sajtó számára, amint döbbenten bámul a nyomozóra. Nem fogta fel, mi történik vele, ám abban nem volt kétsége, kihez kell fordulnia. Perry Mason valóban nem késlekedik. Megjelenik a rendőrségen, azonnal kitűzeti a tárgyalást és szabadlábra helyezteti Virginiát. Így van ez a szerző vagy hetven bűnügyi regényében és tévéfilmjében. Perry mason elkápráztatja a közönséget meglepő ötleteivel, tévedhetetlen logikájával. Ezúttal is kibogozza a bonyolult szálakat, melyek a kábítószeres ügytől a dúsgazdag asszony autóbalesetéhez vezetnek.

Erle Stanley Gardner - Top of The Heap
When the beautiful girlfriend of a notorious gangster vanishes, the last man to be seen with her needs an alibi – and fast. Enter Donald Lam of the Cool & Lam detective agency. Donald tracks down the two women with whom his client claims to have spent the night and the client declares the case closed. But it’s not. Something about his client’s story doesn’t add up, and Donald can’t resist the temptation to keep digging. Before he knows it, he’s dug up connections to a mining scam, an illegal casino, and a double homicide – plus an opportunity for an enterprising private eye to make a small fortune, if he can just stay alive long enough to cash in on it!

Erle Stanley Gardner - Der vertauschte Casanova
Charles Sabin bittet Perry Mason um Hilfe. Sein Vater Fremont C. Sabin wurde in seiner Jagdhütte ermordet aufgefunden. Fremont Sabin war ein reicher Sonderling der gerne, gekleidet wie ein einfacher Angestellter und nur begleitet von seinem Papagei, mit dem Wohnmobil durch das Land fuhr und mit den Leuten sprach. Perry Mason stößt auf zahlreiche Spuren: das Telefon der Jagdhütte wurde abgehört, der Papagei war vertauscht worden und dann stellte sich heraus, dass Fremont C. Sabin vor einer Woche geheiratet hatte. Merkwürdig, denn er war doch schon verheiratet

Erle Stanley Gardner - Az ​újdonsült asszonyka esete
Perry ​Mason megelőző kötete: «A vonító kutya esete» így végződött: Az asszony szótlanul nézett Perry Mason szemébe, aztán hirtelen kezet nyújtott. — Köszönöm - mondta és gyorsan elfordult. — Prince, ide mellém! A kutya asszonya oldalán kivonult az irodából, farkát - mint diadalmas zászlót — büszkén emelte a levegőbe... Mikor a külső szoba ajtaja bezárult, Perry Mason megkérdezte irodakisasszonyától: — Jött-e valami új dolog, mialatt a főtárgyaláson voltam? — Egy asszony, akit Helen Crockernek hívnak, várt magára jó óra hosszat. Ott volt a tárgyaláson, mikor a zsűri meghozta a verdiktjét. Azt mondja, hogy életről és, halálról van szó. — Miss Crocker vagy Mrs. Crocker? — tudakolta az ügyvéd. — Az a gyanúm, hogy újdonsült asszony lehet — mondta Della. — Miből gondolja? — Egész csomó apróságból. Csupa új holmi volt rajta. És úgy forgatta a jegygyűrűjét, mint a gyerek, ha új játékot kapott. — Megmondta, mit akar? — Körülbelül ez az egyetlen dolog, amit nem mondott meg. Tudni akarta, hogy én értek-e a joghoz és hogy vállalunk-e magánjogi pereket is... meg hogy igaz-e az, hogy nem lehet valakit gyilkosságért pörbe fogni, ha az áldozat holttestét nem találják, meg még ezerféle dolgot. Az ügyvéd szemében megcsillant az érdeklődés. — Hm... Szóval «Az újdonsült asszonyka esete?»... Vissza fog jönni, Della? — Igen, azt mondta, visszajön. Mason lassan bólintott: — Megvárom.

Erle Stanley Gardner - Double ​or quits
For ​private eye Donald Lam, tracking down a larcenous secretary and a set of stolen jewels was easy - too easy. Explaining a corpse to the cops was a lot harder - especially with the evidence pointing to Lam as the killer. Caught in sinister confidence game, Bertha Cool's hapless partner finds blackmail and murder bitter pills to swallow - but easier to digest than poisoned Scotch Lam has just poured down his own throat.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Lazy Lover
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erle Stanley Gardner - Különös ​tanú
Fremont ​C. Sabin multimilliomost, aki szenvedélyes horgász volt, holtan találják halászkunyhójában. A bűntény kiderítésével, a rendőrségtől függetle­nül, Perry Mason, a híres védőügyvéd is foglalkozik és az egyre bonyolultabb és szövevényesen elágazó bűnügy kö­rülményeit a nála megszokott bra­vúrnál is frappánsabban tisztázza iz­galmas események sodrában. Rendkí­vül érdekes detektívtörténet, amely Erle S. Gardnernek, az elismert, ki­váló leleményességgel dolgozó szerző­nek egyik legsikerültebb alkotása.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Angry Mourner
When ​notorious playboy Arthur Cushing is murdered, Belle Adrian suspects that her daughter, Carlotta, is the killer, and Carlotta suspects her mother of the crime.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Green-Eyed Sister
A ​tale of two sisters, family fortune, and murder: “Millions of Americans never seem to tire of Gardner’s thrillers” (The New York Times). Beautiful Sylvia Bain Atwood is overseeing her ailing father’s estate while her sister serves as his caregiver. But their father’s fortune has shadowy roots—and now one of his creditors is blackmailing the family. When the situation escalates to murder, defense lawyer Perry Mason will have his hands full in this mystery in Edgar Award–winning author Erle Stanley Gardner’s classic, long-running series, which has sold three hundred million copies and serves as the inspiration for the HBO show starring Matthew Rhys and Tatiana Maslany.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Buried Clock
After ​catching his shady son-in-law, Jack Hardisty, in the act of embezzling, wealthy banker Vincente Blane plans to hang him out to dry. Then murder turns Blane’s restful mountain retreat into Hardisty’s final resting place. When the evidence points to wronged wife Millicent, her father makes a point of calling in Perry Mason. And it’s up to the legendary legal eagle to unravel the case’s most baffling mystery: a buried clock at the murder scene. But as time runs short, the ticking of the clock sounds more and more like the rattling of family skeletons that everyone wants silenced…

Erle Stanley Gardner - A ​kártyás asszony
Perry ​Mason, a híres védőügyvéd ebben a regényben is elemében van és körmönfont ravaszsággal igyekszik segítségére lenni a harcias nagy­mamának, aki unokája, a «kártyás asszony» megmentéséért folyamodott hozzá. Perry Masonnal harcolnak Erle S. Gardner ismert bravúros alakjai: Della, a hűséges titkárnő és Paul Drake, a detektív. Munkájuk sikerét titokzatos gyilkossági ügy teszi kétsé­gessé, melynek felderítése során még az ügyvéd is végzetesnek látszó gya­núba sodródik. A frappáns helyzetek­kel átszőtt izgalmas történet és alakok nagyszerű ábrázolása teszi élvezetessé ezt a pompás detektívregényt.

Erle Stanley Gardner - The ​D.A. Calls It Murder
Doug ​Selby starred in nine novels, beginning with "The D.A.Calls it Murder" which traces Selby's investigation into the mysterious death of a clergyman at the Madison Hotel. Selby suspects foul play although the signs point to suicide.

Erle Stanley Gardner - A ​dadogó professzor esete
Perry ​Mason, a híres kriminalistához látogatóba jön egy egyetemi tanár, aki dadog. Különös történetet mond el egy szívtelen gazdag emberről és valakiről, akivel nagy igazságtalanság történt. Az­után eltűnik és nem látják többet. Az ügyvéd utána jár a dolognak és igyek­szik kibogozni a milliomosnak és kör­nyezetének titokzatos történetét, mely lélegzetelállítóan érdekes. Perry Mason ki­fogyhatatlan bravúrral küzd a végső győ­zelemért, Remek alakja, ha lehet, még nagyobbra, még kedvesebbé nő az ol­vasó szemében.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Half-Wakened Wife
In ​the dead of night, a thick fog lies over the black waters. You are aboard a fancy yacht full of fancy people who loathe one another. Suddenly you hear… A scream! A splash! A shot! The fateful cry, “Man Overboard!” And the next thing you know, you find yourself clutching a beautiful woman wearing only a flimsy nightgown. In her hands she holds a gun. That’s the predicament in which Perry Mason suddenly finds himself. But that’s only the beginning. Things happen speedily and this woman finds herself in a court of law accused of murder. Perry Mason is the only person in the world to believe that she is innocent. So what does the grateful woman do? She fires him. Things are not as they seem.

Erle Stanley Gardner - A ​házmester macskájának esete
A ​legnépszerűbb, legtermékenyebb és az egyik legszínvonalasabb amerikai detektívregény-szerző. Központi hőse Perry Mason, a Los Angeles-i védőügyvéd, aki a rendőrséggel dacolva, elsősorban brilliáns keresztkérdés-technikájával sorozatban megszégyeníti a hivatalos szerveket, s leleplezi az igazi bűnösöket. Segítőtársai: talpraesett titkárnője, Della Street és Paul Drake, a Drake-féle detektíviroda vezetője. Ellenfelei: Hamilton Burger, a kerületi ügyész és a nehézfelfogású Tragg hadnagy.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Caretaker's Cat
In ​his will, Peter Laxter guaranteed his faithful caretaker a job and a place to live for life. But Laxter's grandson Sam says the deal doesn't include the caretaker's cat. When Perry Mason takes the case, he finds there's much more at stake than an old man's cat -- a million dollars to be exact. And as he investigates, he finds a web of greed and treachery among the heirs. But which one actually pulled off the almost perfect crime?

Erle Stanley Gardner - A ​legyező-táncosnő lovának esete
SZEREPLŐK: PERRY ​MASON – híres ügyvéd; csavaros eszű gonosztevők és csavaros eszű jogászok teszik próbára DELLA STREET – az elmaradhatatlan csinos, szőke titkárnő MARIA GONZALES – ősz hajú, hallgatag mexikói hölgy; kocsijában teljes legyező-táncosnői felszerelést találnak JOHN CALLENDER – biztos fellépésű birtokos; nem a legjobb férj és rokon ARTHUR SHELDON – lelkes ifjú lovag; hiszékeny és szerelmes szíve a legyező-táncosnőért eped CHÉRIE CHI-CHI – Lois Fenton titokzatos hasonmása HARRY COGSWELL – gyanús viselkedésű nagy, melák pincér; örökké ott cselleng Chérie körül PAUL DRAKE – a Drake Magánnyomozó-iroda hórihorgas főnöke; mellesleg humora is van SAM MEEKER – a Richmell Szálló házidetektívje; túlságosan komolyan veszi a mesterségét LOIS FENTON – legyező-táncosnő; övé a ló, mely annyi fejfájást okoz mindenkinek JASPER FENTON – Lois öccse; csodálatos érzékkel mindig rossz lóra tesz HAMILTON BURGER – pulykatermészetű kerületi ügyész, akit jó néhány meglepetés ér – és még sokan mások…

Erle Stanley Gardner - A ​táncos lányok esete
Della ​Street beszólt Perry Mason magánszobájának ajtaján: - Mr. J. R. Bradbury úr. A férfi, aki mögötte a szobába lépett, talán negyvenkét éves lehetett. Élénk pillantású, szürke szemei barátságosan szegeződtek Perry Masonra. - Jónapot, ügyvéd úr - köszönt a férfi és kezet nyújtott. Perry Mason felállt, hogy elfogadja a feléje nyújtott kezet, Della Street egy másodpercig még az ajtóban állt, onnan figyelte a két férfit.

Erle Stanley Gardner - The ​Case of the Singing Skirt
Ellen ​Robb does more than just sing for her supper -- she also dances and sells cigarettes in a two-bit gambling parlor in a one-horse town. But when she hits a sour note with her scheming employer by refusing to help fleece a fat-cat customer in a crooked card game, she finds herself out of all three jobs. That's when she sings her song of woe to Perry Mason, who promises to turn her blues into greenbacks with the help of his crack team, Della Street and Paul Drake, and a hefty lawsuit. Things are humming along just fine -- until murder interrupts the merry melody of Mason's crafty legal maneuvers. When the vindictive wife of Ellen Robb's not-so-secret lover turns up shot to death, Mason is certain it's a frame-up -- and that his songbird client's belligerent boss is to blame. Until his own gun is found at the scene. The cocksure Mason will have to change his tune -- and do some quick thinking -- or else this case could be his swan song.

Kollekciók