Ajax-loader

Dalos György könyvei a rukkolán


Dalos György - A ​körülmetélés
Singer ​Robi iskolásfiú szeretné megérteni a világot. A nagymama tekintélyét, méltóságát, a mama idegességét, magányát s az apa hiányát. Tanárai, hitoktatója, barátai, családtagjai mind csak úgy sugározzák magukból: a világ kiismerhető, s minden a földön megérthető. De Singer Robi nem így érzi ezt. Ismerkedik a világgal, s minél többet megért belőle, az annál kuszábbnak tűnik. Nem csoda: a kiskamasz története az ötvenes években Magyarországon játszódik. Kibontakozik a családi "legendárium", nagyszerű karakterek villannak föl a regényben, s lassan megértjük, miért olyan magányos ez a szenzibilis fiúcska. A körülmetélés, talán éppen mert nem történt meg, mitikus jelentőségűvé nő. A kis Singer Robi pedig szemünk láttára rendezi el magában a világot.

Dalos György - Vendég ​a jövőből
Az ​eredetileg német nyelven megjelent regény Anna Ahmatova orosz költőnő és Sir Isaiah Berlin oxfordi filozófia professzor megrendítő szerelmét beszéli el, eredeti dokumentumokra támaszkodva.

Dalos György - Előtörténetek
A ​nagypapa 1914. július 24-én kézhez kapja behívóját - "az asszonyi kéz pedig - biztos, ami biztos - gyöngéd szigorral nyakig gombolja a hadbavonuló kabátját, hogy ha már el kell válni, ha már az ember nem maradhat ember, akkor legalább ne kapjon légcsőhurutot". ... "Engem a büszkék gőgösen kerülnek:/benn szürkéllek a milliók sorában,/akik csak élnek, dolgoznak, kidőlnek" - "vallja" az apa, a dilettáns versfaragó, Ivor Andor (1906-1945); inkább érezvén, mint tudván, "hogy a vállalás - kisembernek maradni - nehezen megvalósítható". ... "»Elment a jampi este csörögni/Mindenki rajta kezdett röhögni/Úgy állt a csőnadrágja mint egy kályhacső/Nyakkendőjén egy meztelen nő.« Ez a jampi nagy eséllyel versengett a lelkemért Gábor diákkal, Rákóczi hadnagyával, a Pál utcai fiúkkal, sőt még Ványával, az ezred fiával is" - jellegzetes helyzetkép az unoka, a fiú gyermekkorából. ... A fiatalember 1962 augusztusában három bőrönddel, nagymama intelmeivel és barátai figyelmeztetésével indul útnak Moszkvába. "Te most benne élsz a tűzben, amit odakint szítanak, és amelyből nekünk is kijut egy-két kalória.

Dalos György - Hosszú ​menetelés - rövid tanfolyam
(történet) ​Adalék a Nagy Generáció életéhez.

Dalos György - Világ ​proletárjai, bocsássatok meg!
,,Viccgyűjteményem ​anyagát nem a teljesség igényével állítottam össze. Zsenge gyermekkorom óta előszeretettel hallgattam és terjesztettem a népi humor e produktumait: az óvodában és az iskolában, a kórházban és a sitten, véget nem érő párttaggyűléseken és istentiszteleteken, vonaton és tudományos tanácskozásokon, sőt, temetéseken is. Egy egész politikai korszakon keresztül végig ott jártak a fejemben. Most, hogy ez a korszak, amelyben gyermekkorom, ifjúságom és felnőtt életem java része zajlott, egyszer s mindenkorra lezárult, véget ért, előbányászom emlékezetem mélyéről a témában szerzett tudásomat. Ez a búcsúm attól a hosszantartó léttől, amely egy kelet-európai szocialista ország polgáraként jutott nekem." Dalos György Három idézet a könyvből: "Egy buzgó szovjet tévériporter beszámolója Hruscsov vidéki látogatásáról: - Hogy vagyunk, hogy vagyunk? - tréfálkozik a vonatból kiszálló Hruscsov elvtárs a kolhozparasztokkal. - Jól vagyunk, jól vagyunk - tréfálkoznak a kolhozparasztok." "Mi a különbség az amerikai és a szovjet AIDS-vírus között? Az amerikai gyógyíthatatlan, a szovjet legyőzhetetlen." "Halála után Kádár János a pokolra jut. Már melegítik neki a megfelelő, olajjal teli üstöt, amikor meglátja, hogy az egyik szomszédos cellában Leonyid Brezsnyev és Gina Lollobrigida szeretkezik. Kádár mélységes felháborodással fordul a főördöghöz: - Hogy lehet, hogy nekem, aki az egész keleti tömb összes pártvezére közül a legliberálisabb voltam, egy üstben kell főnöm, míg ez a gazember a szerelem gyönyöreit élvezheti! Ez olyan, mintha még ki is tüntetnék. - Kitüntetésről szó sincs - válaszolja a főördög -, ez Lollobrigida büntetése erkölcstelen életviteléért."

Dalos György - Balaton-brigád
1988 ​novembere. Joseph Klempner, a Stasi ötvennégy éves, magyar-sváb származású munkatársa eléri karrierje csúcsát: századossá léptetik elő, és 1989 nyarára kinevezik a Balaton-brigád északi főnökének. Ez a hatvanas években létrejött operatív csoport nyaranta a kelet–nyugatnémet kapcsolatokat figyelte a "magyar tenger" üdülőhelyein. A főhős és egyben a mű legfontosabb problémája: lehet-e a bűnt úgy jóvátenni, hogy nem valljuk be, mikor és hogyan ütközik össze egy rendszer meggyőződéses szolgálata az ember erkölcsi ítélőképességével.

Dalos György - Az ​istenkereső
Rövid ​leírás: A Magvető Kiadó 1998-ban jelentette meg második kiadásban A körülmetélést, Dalos György kitűnő regényét, amelynek lényegében folytatása a mostani mű: Az istenkereső. A mű világa az ötvenes évek vége, a hatvanas évek eleje, azaz a levert forradalom utáni időszak. A könyv igazi értelme az, hogy sikerül megmutatnia egy olyan kort, amelyben a gyerek a sok bába közt csakis elveszhet...Tartalom: "A zenekar halkan kísérte, a kórus pedig decens zümmögéssel körítette Kolozs Gábor énekhangját. A harmadik strófa elején, nagyjából ott, ahol a moszkvai fiú felidézi a VIT-szerelem emlékét, egyre több diák vette át a kórus zümmögését és hamarosan az egész iskolaudvar önfeledten ringatózott Szolovjev-Szedoj érzelmességének hullámain.E kollektív koncertben és a zenekar záróütemét követő tapsviharban és ujjongásban természetesen volt valami félig-meddig szándékolt botrányszerűség, a kincstári formák felrúgása. Az osztályfőnökök és a szaktanárok, akik az imént megbabonázva hallgatták az énekszót, most nem tudták, miként reagáljanak a szűnni nem akaró tetszésnyilvánításra..."

Dalos György - A ​körülmetélés / A nagy buli
Nem ​lehetne valahogyan összehozni a zsidókat és a magyarokat? Elvégre ugyanazon a nyelven beszélnek, és a sorsuk is hasonló ez Dalos György főhősének, Singer Robinak egyik fő problémája. Ha bárki megkérdezné a származását, vagy felekezeti hovatartozását firtatná tanácsolja a fiúnak nagymamája mondja csak nyugodtan, hogy ő magyar zsidó kommunista. A történet (egy évet ölel fel) ötezer-hétszáztizenhat Tevet havában kezdődik, s 1956 januárjában ér véget. S a viszolyogva elfogadott, bűntudatosan elutasított anya-kamasz fiú-kapcsolat, az összes többi ambivalens kötődés mellett az érthetően identitászavarokkal küszködő Robi döntő választás elé kerül. Annak idején elmaradt körülmetélése most esedékes. A kérdésre, hajlandó-e alávetni magát a börisznek, Robi önmaga számára is váratlanul, nemet mond. S mikor ezek után az állami iskolába íratják be a fiút, szinte természetes, hogy az igazgató-helyettesnő határozott mozdulattal és gyöngybetűkkel odaírta a nyilvántartás Származás rovatába: Egyéb. A felnőtt, többé-kevésbé beérkezett Singer Robi emlékezik vissza a kerettörténetben ifjú, immár öntudatos gimnazista önmagára, a mozgalom buzgó résztvevője, egészen addig, amíg az érettségi évében át nem adja a stafétabotot egyik társának. Ő ugyanis kitart gyermekkori elhatározása mellett: elszántan művészettörténész szeretne lenni. De azért kívülről segít megszervezni egy fontos iskolai ünnepséget, amely kalandos, csaknem végzetes táncesttel fejeződik be. Valami haladást tapasztalhatunk Singer Robi identitásfejlődésében, de a környezet nem segíti igazán a világban való eligazodásban: kimondva-kimondatlanul származása miatt elhagyja a szerelme, csalódnia kell az eszmében, annyi elégtétellel be kell érnie, hogy végül is be tudja váltani gyerekkori álmát: művészettörténész, csak hát nem hazájában csinált karriert...

Dalos György - A ​közgazdász bukása
Dalos ​György a tőle megszokott finom iróniával rajzolja meg a Kádár-korszak, majd a rendszerváltás és az azt követő időszak politikai, erkölcsi meghasonlását.

Dalos György - Puszipajtások
A ​Puszipajtások érdekfeszítő gazdasági krimi, Cohen úr puszipajtásai olykor az olvasónak is ismerősnek tűnhetnek a tévéhíradóból, a politikai életből vagy a bűnügyi hírekből. Ugyanakkor a regény a huszadik század viharaitól megtépázott, fordulataitól megszédült magyar társadalom irodalmi tablója is. Dalos György az egyszerű, bulvárgyanús leleplező-irodalomnál többre vállalkozik: írásában nincsenek ördögi, se angyali figurák, csak túlélésre játszó, ügyetlenül ügyeskedő kispályások, akik mind megérdemlik, hogy megértéssel forduljunk feléjük elvégre a történelem másokkal is megtörtént.

Dalos György - 1985
Az ​1985 című regényben megírt történet a szerző fantáziájában született meg 1981-ben. Az események, helyzetek és személyek bárminemű hasonlósága valódi eseményekre, igazi helyzetekre és élő személyekre csakis a véletlen műve, amelyért az azóta eltelt történelmi időket terheli a felelősség.

Dalos György - A ​cselekvés szerelmese
"1976 ​májusában, a szigligeti Alkotóházban láttam először Duczynska Ilonát. Akkor jelent meg Budapesten a Schutzbund-könyv, voltaképpen erre az alkalomra érkezett haza... bécsi emlékeket idézett fel, a februári barikádharcokról mesélt, majd visszakanyarodott varázslatos gyermekkorához..." - írja Dalos György, és felidézi annak az esetnek a hangulatát, amikor mindnyájan az egymásnak mesélő Pilinszky Jánost és Duczyska Ilonát hallgatták. A fiatal író a történelem lapjairól már ismerte az 1918-as Galilei-per legendás hírű fővádlottjának nevét. Az iménti találkozás is hozzájárult ennek az életrajznak a létrejöttéhez. Az egykori romantikus forradalmárt, akit 1918. október 31-én a lelkes tömeg szabadított ki a börtönből, s utóbb az 1934-es bécsi munkásfelkelés aktív résztvevője volt, most igénytelen külsejű, idős asszonyként pillantotta meg. De belül nem változott: nemcsak szellemi frissességét őrizte meg, hanem azt a sugárzást is, amely a kivételes egyéniségekből árad. Duczynska 1919-ben hivatalosan Svájcba utazott, kiküldetése azonban több évtizedes emigrációval végződött. Csaknem harminc évi távollét után, először 1948-ban töltött néhány hónapot Magyarországon, majd újabb tíz esztendő telt el következő látogatásáig. Azután kialakultak itthoni kapcsolatai, sűrűbben járt haza - a leghívebb barátság Lengyel Józsefhez fűzte. Élénken érdeklődött a magyar szellemi élet minden megnyilvánulása iránt, s az ő szavára is figyeltek. Dalos György árnyaltan, számos ismeretlen dokumentum felhasználásával követi nyomon hőse változatos életútját.

Dalos György - Szahalin ​Csehov szigete
1890 ​tavaszán Anton Csehov, akkor már ünnepelt orosz író, Szibérián keresztül Szahalin szigetére látogatott, hogy a helyszínen tanulmányozza a cári birodalom büntetőtelepének szörnyű viszonyait. Ebből az élményből írta meg a Szahalin szigete című irodalmi szociográfiáját. Dalos György 2000 nyarán jutott el a Japán és Kamcsatka között elterülő szigetre, és írásában közvetlen benyomásai mellett Szahalin történetét is ismerteti a 19. századi orosz kolonizációtól napjainkig. Dalos helyi vezetőkkel, írókkal, tudósokkal beszélgetve, a "csehovi" helyszíneket felkeresve igyekszik választ adni Szahalin létkérdéseire, miközben magát a szigetet a szárazföld metaforájaként értelmezi.

Dalos György - Viszlát, ​elvtársak!
1989. ​november 28-án a teljes kommunista vezetőség leköszön Prágában, és az éljenző tömeg transzparenst függeszt ki a prágai tévétoronyra a következő felirattal: „Lengyelország – 10 év, Magyarország – 10 hónap, Kelet-Németország 10 hét, Csehszlovákia – 10 nap.” Hamarosan hozzáfűzik majd még Bukarestben: „Románia – 10 óra.”Ennyi idő alatt omlott le a vasfüggöny és oszlott fel a kelet-európai szocialista tábor. A végnapok nélkülöztek minden látványosságot. Mihail Gorbacsov 1991 decemberében tartott beszéde megpecsételte a Szovjetunió felbomlását és véget vetett a Kommunista Párt uralmának. A szocializmusra nem kívülről mértek végső csapást, hanem belülről bomlott föl. Nem megsemmisítették, hanem önnön súlya alatt összeroppant. Legyőzéséhez nem volt szükség nagy hadseregekre, a NATO-csapatok bevonulására vagy amerikai rakéták bevetésére, csak azoknak az embereknek az akaratára és elszántságára, akiket a szocializmusnak kellett volna boldoggá tennie

Dalos György - Gorbacsov
Dalos ​György könyve egy életrajz Gorbacsov útjáról a hatalomba, az ott töltött évekről és bukásáról, amelynek végén hősként ünnepelte őt a fejlett világ. Az olvasmányos szöveget részletek tarkítják a történet szereplőinek visszaemlékezéseiből és titkosszolgálati anyagokból.

Dalos György - A ​kulcsfigura
Dalos ​György hosszú évek óta inkább jelen van a német és osztrák irodalmi életben, mint a hazaiban. Az eredetileg magyar nyelven írt A kulcsfigura először németül jelent meg, komoly sikerrel - a szerző az egyik legrangosabb német irodalmi díjat vehette át érte. A regény a magyar demokratikus ellenzék kialakulásának lélektani hátterét követi nyomon. A történet a Kádár-korszak sűrűjében indul, amikor hőse, Kohen Tamás bölcsészhallgató éppen arra készül, hogy - mint ahogyan akkoriban mondták - disszidáljon. Hazai élete ellehetetlenült, üldözik és üldözési mániája van. Életében nemcsak a politikai konfliktusok, hanem a zűrzavaros nőügyek is megoldhatatlanná váltak.

Kollekciók