Ajax-loader

Dalos György könyvei a rukkolán


Dalos György - A ​körülmetélés
Singer ​Robi iskolásfiú szeretné megérteni a világot. A nagymama tekintélyét, méltóságát, a mama idegességét, magányát s az apa hiányát. Tanárai, hitoktatója, barátai, családtagjai mind csak úgy sugározzák magukból: a világ kiismerhető, s minden a földön megérthető. De Singer Robi nem így érzi ezt. Ismerkedik a világgal, s minél többet megért belőle, az annál kuszábbnak tűnik. Nem csoda: a kiskamasz története az ötvenes években Magyarországon játszódik. Kibontakozik a családi "legendárium", nagyszerű karakterek villannak föl a regényben, s lassan megértjük, miért olyan magányos ez a szenzibilis fiúcska. A körülmetélés, talán éppen mert nem történt meg, mitikus jelentőségűvé nő. A kis Singer Robi pedig szemünk láttára rendezi el magában a világot.

Dalos György - Előtörténetek
A ​nagypapa 1914. július 24-én kézhez kapja behívóját - "az asszonyi kéz pedig - biztos, ami biztos - gyöngéd szigorral nyakig gombolja a hadbavonuló kabátját, hogy ha már el kell válni, ha már az ember nem maradhat ember, akkor legalább ne kapjon légcsőhurutot". ... "Engem a büszkék gőgösen kerülnek:/benn szürkéllek a milliók sorában,/akik csak élnek, dolgoznak, kidőlnek" - "vallja" az apa, a dilettáns versfaragó, Ivor Andor (1906-1945); inkább érezvén, mint tudván, "hogy a vállalás - kisembernek maradni - nehezen megvalósítható". ... "»Elment a jampi este csörögni/Mindenki rajta kezdett röhögni/Úgy állt a csőnadrágja mint egy kályhacső/Nyakkendőjén egy meztelen nő.« Ez a jampi nagy eséllyel versengett a lelkemért Gábor diákkal, Rákóczi hadnagyával, a Pál utcai fiúkkal, sőt még Ványával, az ezred fiával is" - jellegzetes helyzetkép az unoka, a fiú gyermekkorából. ... A fiatalember 1962 augusztusában három bőrönddel, nagymama intelmeivel és barátai figyelmeztetésével indul útnak Moszkvába. "Te most benne élsz a tűzben, amit odakint szítanak, és amelyből nekünk is kijut egy-két kalória.

Dalos György - A ​körülmetélés / A nagy buli
Nem ​lehetne valahogyan összehozni a zsidókat és a magyarokat? Elvégre ugyanazon a nyelven beszélnek, és a sorsuk is hasonló ez Dalos György főhősének, Singer Robinak egyik fő problémája. Ha bárki megkérdezné a származását, vagy felekezeti hovatartozását firtatná tanácsolja a fiúnak nagymamája mondja csak nyugodtan, hogy ő magyar zsidó kommunista. A történet (egy évet ölel fel) ötezer-hétszáztizenhat Tevet havában kezdődik, s 1956 januárjában ér véget. S a viszolyogva elfogadott, bűntudatosan elutasított anya-kamasz fiú-kapcsolat, az összes többi ambivalens kötődés mellett az érthetően identitászavarokkal küszködő Robi döntő választás elé kerül. Annak idején elmaradt körülmetélése most esedékes. A kérdésre, hajlandó-e alávetni magát a börisznek, Robi önmaga számára is váratlanul, nemet mond. S mikor ezek után az állami iskolába íratják be a fiút, szinte természetes, hogy az igazgató-helyettesnő határozott mozdulattal és gyöngybetűkkel odaírta a nyilvántartás Származás rovatába: Egyéb. A felnőtt, többé-kevésbé beérkezett Singer Robi emlékezik vissza a kerettörténetben ifjú, immár öntudatos gimnazista önmagára, a mozgalom buzgó résztvevője, egészen addig, amíg az érettségi évében át nem adja a stafétabotot egyik társának. Ő ugyanis kitart gyermekkori elhatározása mellett: elszántan művészettörténész szeretne lenni. De azért kívülről segít megszervezni egy fontos iskolai ünnepséget, amely kalandos, csaknem végzetes táncesttel fejeződik be. Valami haladást tapasztalhatunk Singer Robi identitásfejlődésében, de a környezet nem segíti igazán a világban való eligazodásban: kimondva-kimondatlanul származása miatt elhagyja a szerelme, csalódnia kell az eszmében, annyi elégtétellel be kell érnie, hogy végül is be tudja váltani gyerekkori álmát: művészettörténész, csak hát nem hazájában csinált karriert...

Dalos György - Szahalin ​Csehov szigete
1890 ​tavaszán Anton Csehov, akkor már ünnepelt orosz író, Szibérián keresztül Szahalin szigetére látogatott, hogy a helyszínen tanulmányozza a cári birodalom büntetőtelepének szörnyű viszonyait. Ebből az élményből írta meg a Szahalin szigete című irodalmi szociográfiáját. Dalos György 2000 nyarán jutott el a Japán és Kamcsatka között elterülő szigetre, és írásában közvetlen benyomásai mellett Szahalin történetét is ismerteti a 19. századi orosz kolonizációtól napjainkig. Dalos helyi vezetőkkel, írókkal, tudósokkal beszélgetve, a "csehovi" helyszíneket felkeresve igyekszik választ adni Szahalin létkérdéseire, miközben magát a szigetet a szárazföld metaforájaként értelmezi.

Dalos György - Világ ​proletárjai, bocsássatok meg!
,,Viccgyűjteményem ​anyagát nem a teljesség igényével állítottam össze. Zsenge gyermekkorom óta előszeretettel hallgattam és terjesztettem a népi humor e produktumait: az óvodában és az iskolában, a kórházban és a sitten, véget nem érő párttaggyűléseken és istentiszteleteken, vonaton és tudományos tanácskozásokon, sőt, temetéseken is. Egy egész politikai korszakon keresztül végig ott jártak a fejemben. Most, hogy ez a korszak, amelyben gyermekkorom, ifjúságom és felnőtt életem java része zajlott, egyszer s mindenkorra lezárult, véget ért, előbányászom emlékezetem mélyéről a témában szerzett tudásomat. Ez a búcsúm attól a hosszantartó léttől, amely egy kelet-európai szocialista ország polgáraként jutott nekem." Dalos György Három idézet a könyvből: "Egy buzgó szovjet tévériporter beszámolója Hruscsov vidéki látogatásáról: - Hogy vagyunk, hogy vagyunk? - tréfálkozik a vonatból kiszálló Hruscsov elvtárs a kolhozparasztokkal. - Jól vagyunk, jól vagyunk - tréfálkoznak a kolhozparasztok." "Mi a különbség az amerikai és a szovjet AIDS-vírus között? Az amerikai gyógyíthatatlan, a szovjet legyőzhetetlen." "Halála után Kádár János a pokolra jut. Már melegítik neki a megfelelő, olajjal teli üstöt, amikor meglátja, hogy az egyik szomszédos cellában Leonyid Brezsnyev és Gina Lollobrigida szeretkezik. Kádár mélységes felháborodással fordul a főördöghöz: - Hogy lehet, hogy nekem, aki az egész keleti tömb összes pártvezére közül a legliberálisabb voltam, egy üstben kell főnöm, míg ez a gazember a szerelem gyönyöreit élvezheti! Ez olyan, mintha még ki is tüntetnék. - Kitüntetésről szó sincs - válaszolja a főördög -, ez Lollobrigida büntetése erkölcstelen életviteléért."

Dalos György - 1985
Az ​1985 című regényben megírt történet a szerző fantáziájában született meg 1981-ben. Az események, helyzetek és személyek bárminemű hasonlósága valódi eseményekre, igazi helyzetekre és élő személyekre csakis a véletlen műve, amelyért az azóta eltelt történelmi időket terheli a felelősség.

Dalos György - Szavaink ​születése
Dalos ​György a legfiatalabb költőnemzedékhez tartozik: a felhőtlen kamaszkor és a próbáltató férfikor kettős vonzásában él - elérzékenyülten int búcsút a diákéveknek, a nyári táborozásoknak s egyúttal keményen, elszántan vállalja a nagykorúság, az öntudatos ifjú-kommunista gondjait. Élményvilága az ellenforradalom utáni tisztult légkörben gyűlt fel, tapasztalatait máris józanul, mély belső fegyelemmel rendezi, emberi és költői programja szellemi egészség és eszmei biztonság jegyében alakult. Megnyerő vonása az erkölcsi komolyság, amellyel problémáit végiggondolja - érezni, hogy a gondolat nála valóban vezérelve az életnek, a lelkes kibontakozásnak, és a felelős közéleti magatartásnak. Dalos első kötetének levegőjét a hangkeresés és a magatartás edzése határozza meg - szép eltökéltsége a gyors kibontakozás reményével kecsegtet.

Dalos György - Hosszú ​menetelés - rövid tanfolyam
(történet) ​Adalék a Nagy Generáció életéhez.

Dalos György - Az ​istenkereső
Rövid ​leírás: A Magvető Kiadó 1998-ban jelentette meg második kiadásban A körülmetélést, Dalos György kitűnő regényét, amelynek lényegében folytatása a mostani mű: Az istenkereső. A mű világa az ötvenes évek vége, a hatvanas évek eleje, azaz a levert forradalom utáni időszak. A könyv igazi értelme az, hogy sikerül megmutatnia egy olyan kort, amelyben a gyerek a sok bába közt csakis elveszhet...Tartalom: "A zenekar halkan kísérte, a kórus pedig decens zümmögéssel körítette Kolozs Gábor énekhangját. A harmadik strófa elején, nagyjából ott, ahol a moszkvai fiú felidézi a VIT-szerelem emlékét, egyre több diák vette át a kórus zümmögését és hamarosan az egész iskolaudvar önfeledten ringatózott Szolovjev-Szedoj érzelmességének hullámain.E kollektív koncertben és a zenekar záróütemét követő tapsviharban és ujjongásban természetesen volt valami félig-meddig szándékolt botrányszerűség, a kincstári formák felrúgása. Az osztályfőnökök és a szaktanárok, akik az imént megbabonázva hallgatták az énekszót, most nem tudták, miként reagáljanak a szűnni nem akaró tetszésnyilvánításra..."

Dalos György - Balaton-brigád
1988 ​novembere. Joseph Klempner, a Stasi ötvennégy éves, magyar-sváb származású munkatársa eléri karrierje csúcsát: századossá léptetik elő, és 1989 nyarára kinevezik a Balaton-brigád északi főnökének. Ez a hatvanas években létrejött operatív csoport nyaranta a kelet–nyugatnémet kapcsolatokat figyelte a "magyar tenger" üdülőhelyein. A főhős és egyben a mű legfontosabb problémája: lehet-e a bűnt úgy jóvátenni, hogy nem valljuk be, mikor és hogyan ütközik össze egy rendszer meggyőződéses szolgálata az ember erkölcsi ítélőképességével.

Dalos György - Viszlát, ​elvtársak!
1989. ​november 28-án a teljes kommunista vezetőség leköszön Prágában, és az éljenző tömeg transzparenst függeszt ki a prágai tévétoronyra a következő felirattal: „Lengyelország – 10 év, Magyarország – 10 hónap, Kelet-Németország 10 hét, Csehszlovákia – 10 nap.” Hamarosan hozzáfűzik majd még Bukarestben: „Románia – 10 óra.”Ennyi idő alatt omlott le a vasfüggöny és oszlott fel a kelet-európai szocialista tábor. A végnapok nélkülöztek minden látványosságot. Mihail Gorbacsov 1991 decemberében tartott beszéde megpecsételte a Szovjetunió felbomlását és véget vetett a Kommunista Párt uralmának. A szocializmusra nem kívülről mértek végső csapást, hanem belülről bomlott föl. Nem megsemmisítették, hanem önnön súlya alatt összeroppant. Legyőzéséhez nem volt szükség nagy hadseregekre, a NATO-csapatok bevonulására vagy amerikai rakéták bevetésére, csak azoknak az embereknek az akaratára és elszántságára, akiket a szocializmusnak kellett volna boldoggá tennie

Dalos György - Puszipajtások
A ​Puszipajtások érdekfeszítő gazdasági krimi, Cohen úr puszipajtásai olykor az olvasónak is ismerősnek tűnhetnek a tévéhíradóból, a politikai életből vagy a bűnügyi hírekből. Ugyanakkor a regény a huszadik század viharaitól megtépázott, fordulataitól megszédült magyar társadalom irodalmi tablója is. Dalos György az egyszerű, bulvárgyanús leleplező-irodalomnál többre vállalkozik: írásában nincsenek ördögi, se angyali figurák, csak túlélésre játszó, ügyetlenül ügyeskedő kispályások, akik mind megérdemlik, hogy megértéssel forduljunk feléjük elvégre a történelem másokkal is megtörtént.

Dalos György - Az ​utolsó cár
A ​Romanov-dinasztiát, több mint háromszáz éves uralmának fontos szereplőit, valamint a korszak végét rengeteg mű ábrázolja klasszikus történelmi munkáktól kezdve olcsó ponyvakönyvekig. A mozgókép feltalálása óta számos néma- és hangosfilm is született e témáról, s ezek minőségi spektruma is a legmagasabb színvonaltól a giccsig terjed. Különösen az uralkodóház utolsó képviselőinek, mindenekelőtt II. Miklós cárnak és feleségének, Alekszandra hessen-darmstadti nagyhercegnőnek, valamint gyermekeiknek a sorsa foglalkoztatja mindmáig a szerzők irodalmi és művészi fantáziáját. Nem csupán a szűkebb család és a mellettük hűségesen kitartó szolgák egy részének bestiális meggyilkolásáról van szó. Az uralkodóház hatvanöt tagjából végül is tizennyolcat öltek meg különböző helyszíneken és negyvenhatot kényszerítettek száműzetésbe a bolsevikok. Ami a cári párral és gyermekeikkel 1918. július 16-ról 17-re virradó éjszaka Jekatyerinburgban történt, máig foglalkoztatja az orosz történelmi emlékezetet. A szovjet publicisztika úgy próbálta igazolni a gaztettet, hogy a cárt a "Véreskezű Miklósként", minden rossz forrásaként diabolizálta, másfelől elhallgatta, illetőleg tabusította a mészárlás fontos mellékkörülményeit. Oroszország utolsó, "Isten kegyelméből" uralkodó cárjának pályafutását főleg nyugati szerzők próbálták kiegyensúlyozottan elemezni.

Dalos György - A ​cselekvés szerelmese
"1976 ​májusában, a szigligeti Alkotóházban láttam először Duczynska Ilonát. Akkor jelent meg Budapesten a Schutzbund-könyv, voltaképpen erre az alkalomra érkezett haza... bécsi emlékeket idézett fel, a februári barikádharcokról mesélt, majd visszakanyarodott varázslatos gyermekkorához..." - írja Dalos György, és felidézi annak az esetnek a hangulatát, amikor mindnyájan az egymásnak mesélő Pilinszky Jánost és Duczyska Ilonát hallgatták. A fiatal író a történelem lapjairól már ismerte az 1918-as Galilei-per legendás hírű fővádlottjának nevét. Az iménti találkozás is hozzájárult ennek az életrajznak a létrejöttéhez. Az egykori romantikus forradalmárt, akit 1918. október 31-én a lelkes tömeg szabadított ki a börtönből, s utóbb az 1934-es bécsi munkásfelkelés aktív résztvevője volt, most igénytelen külsejű, idős asszonyként pillantotta meg. De belül nem változott: nemcsak szellemi frissességét őrizte meg, hanem azt a sugárzást is, amely a kivételes egyéniségekből árad. Duczynska 1919-ben hivatalosan Svájcba utazott, kiküldetése azonban több évtizedes emigrációval végződött. Csaknem harminc évi távollét után, először 1948-ban töltött néhány hónapot Magyarországon, majd újabb tíz esztendő telt el következő látogatásáig. Azután kialakultak itthoni kapcsolatai, sűrűbben járt haza - a leghívebb barátság Lengyel Józsefhez fűzte. Élénken érdeklődött a magyar szellemi élet minden megnyilvánulása iránt, s az ő szavára is figyeltek. Dalos György árnyaltan, számos ismeretlen dokumentum felhasználásával követi nyomon hőse változatos életútját.

Dalos György - A ​kulcsfigura
Dalos ​György hosszú évek óta inkább jelen van a német és osztrák irodalmi életben, mint a hazaiban. Az eredetileg magyar nyelven írt A kulcsfigura először németül jelent meg, komoly sikerrel - a szerző az egyik legrangosabb német irodalmi díjat vehette át érte. A regény a magyar demokratikus ellenzék kialakulásának lélektani hátterét követi nyomon. A történet a Kádár-korszak sűrűjében indul, amikor hőse, Kohen Tamás bölcsészhallgató éppen arra készül, hogy - mint ahogyan akkoriban mondták - disszidáljon. Hazai élete ellehetetlenült, üldözik és üldözési mániája van. Életében nemcsak a politikai konfliktusok, hanem a zűrzavaros nőügyek is megoldhatatlanná váltak.

Dalos György - Vendég ​a jövőből
Az ​eredetileg német nyelven megjelent regény Anna Ahmatova orosz költőnő és Sir Isaiah Berlin oxfordi filozófia professzor megrendítő szerelmét beszéli el, eredeti dokumentumokra támaszkodva.

Dalos György - Gorbacsov
Dalos ​György könyve egy életrajz Gorbacsov útjáról a hatalomba, az ott töltött évekről és bukásáról, amelynek végén hősként ünnepelte őt a fejlett világ. Az olvasmányos szöveget részletek tarkítják a történet szereplőinek visszaemlékezéseiből és titkosszolgálati anyagokból.

Dalos György - A ​közgazdász bukása
Dalos ​György a tőle megszokott finom iróniával rajzolja meg a Kádár-korszak, majd a rendszerváltás és az azt követő időszak politikai, erkölcsi meghasonlását.

Kollekciók