Ajax-loader

Kovács Teréz könyvei a rukkolán


Kovács Teréz - A ​vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után
Az ​elmúlt másfél évtized hazai falupolitikájának legnagyobb eredménye, hogy szinte mindenütt javult a lakossági infrastrukturális ellátás és a falukép. A megélhetést biztosító munka­helyek azonban még sok helyütt hiányoznak. A jó munkahelyi ellátottsággal rendelkező városok nem csak saját lakosságuknak, hanem a várost körülvevő térségekben élő falusiaknak is biztosítanak munkahelyeket. Ezzel szemben azokban a városokban, ahol gyenge a munkahelyi ellátottság, ott a környező falvakban élők nagyon jelentős részének nincs munkája. A rossz munkahelyi ellátottsággal rendelkező vidéki térségekben a lakóingatlanok leértékelődnek, ami fokozza a negatív migrációt: a jobb foglalkozási csoportok tagjai elköltöznek, a rosszabbaké odaköltöznek. Akik maradnak, azok jórészt alulmotiváltak, kevésbé vállalkozó kedvűek, beletörődnek saját sorsuk kilátástalanságába. Ilyen légkörben nőnek fel a gyerekek, az új generáció. Magyarország európai uniós taggá válásával elérkezett az idő arra, hogy olyan vidékfejlesztési prog­­ramokat valósítsunk meg, amelyek révén ezeken a társadalmi csoportokon is tudunk segíteni.

Kovács Teréz - A ​paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása
A ​szerző a paraszti gazdálkodás és társadalom kialakulását és átalakulását kíséri végig négy történelmi – a hűbéri, a kapitalista, a szocialista és az újkapitalista – korszakon keresztül, és kitér a hazai viszonyok régiónkénti különbségeinek elemzésére, valamint a magyar viszonyok európai térben való elhelyezésére. A könyv paraszt fogalma alatt a családi munkaszervezetben és a társadalmi kapcsolatokban élő, önálló mezőgazdálkodást folytató, sokoldalú gazdálkodási kultúrával és átfogó gondolkodási horizonttal rendelkező személyt ért. Magyarországon a parasztok alkották a XX. század közepéig a lakosság felét, 1960-ban pedig még mindig az egyharmadát. Kovács Teréz szerint a teljes kollektivizálás hatalmas csapást mért a parasztságra. Ennek ellenére a szocializmusban még ezután is létezett egy utóparasztnak nevezett társadalmi réteg, amely az 1970–1980-as években felölelte a falusi társadalom többségét. Bár e társadalmi csoport nem volt paraszt a szó hagyományos értelmében, mégis megőrzött abból sok vonást. A rendszerváltás és a mezőgazdaság privatizációja után ismét gyökeres átalakulás zajlott le a mezőgazdaságban, ezért e könyv arra keresi a választ, hogy mi lett ebben a folyamatban azokkal a szokásokkal és habitusokkal, amelyek a parasztságból áthagyományozódtak.

Kovács Teréz - A ​magyar konyha
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Teréz - Szegedi ​képes szakácskönyv
Szegeden ​az 1890-ben Bába Sándor Kiadónál megjelent szakácskönyv mai nyelvre "lefordított", átdolgozott kiadása. A századfordulós úri szegedi konyha legjavába pillanthatunk be, a receptek egy igazi nagypolgári háztartás minden igényét kielégíti. A kötet hétköznapi és ünnepi menüsorokat egyaránt ajánl. Frank Sándor mesterszakács tanulmányával.

Kovács Teréz - Gazdaportrék
A ​könyv célja a főfoglalkozású egyéni gazdák vállalkozásának bemutatása egy 2005-ben végzett élettörténeti adatfelvétel alapján. A szerző a szociológiai megközelítésben, alulnézetből mutatja be a két utolsó birtokviszony-változást, a teljes kollektivizálást, illetve a kárpótlást, de helyenként még a teljes kollektivizálás előtti időt is úgy, ahogy az az érintettek emlékezetében megmaradt tizenöt évvel a politikai rendszerváltás után. Az 1992-es tulajdonviszony-változásnak a mezőgazdaságban sok vesztese volt, de a kutatás ezúttal nem a veszteseket, hanem a potenciális nyerteseket kívánta vizsgálni. A könyv elemzi azt, hogy milyen készségekkel rendelkező gazdák képesek sikeresen alkalmazkodni a piacgazdasághoz. Vagyis, mitől függ a siker?

Kovács Teréz - Vidékfejlesztési ​politika
„Kovács ​Teréz Vidékfejlesztési politika című könyve az eddigi legátfogóbb munka Magyarországon a vidékfejlesztésről. A könyv mind az elméleti, fogalmi kérdésekkel, mind a gyakorlati fejlesztési kérdésekkel részletesen és behatóan foglalkozik. Hatalmas irodalom feldolgozásáról és áttekintéséről tanúskodik. Feldolgozza és kritikailag értékeli a vidékfejlesztésről, definíciójáról, céljairól és funkcióiról vallott hazai és nemzetközi nézeteket. A vidékfejlesztést komplexen közelíti meg, elemezve annak mind a mezőgazdasághoz kapcsolódó, mind az általánosabb településfejlesztési, szociális és társadalmi kérdéseit.” (Illés Iván opponens, a könyv első, 2003-as kiadásáról) Most az olvasó a Vidékfejlesztési politika második, jelentősen átdolgozott, bővített kiadását tartja a kezében. A bővített részben a szerző kitér arra, hogy hazánk az EU-s csatlakozása után milyen tapasztalatokat szerzett a közösségi források lehívása és felhasználása terén. Felvázolja továbbá azt is, hogy Magyarország előtt milyen megoldandó feladatok állnak a vidékfejlesztés terén. A könyv társadalmi (ökoszociális) megközelítésben taglalja a vidékfejlesztést.

Kovács Teréz - Házi ​czukrászda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók