Ajax-loader

Kovács György könyvei a rukkolán


Kovács György - A dobogó árnyékában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - Sánta lelkek
Teherautó száguld a Székelyföldön, hátán koporsó, melyet az öreg székely paraszt, Gede Gáspár visz haza nagynénjének. Útközben felkérezkedik valaki a teherautóra, s mikor megered az eső, befekszik a koporsóba; később mások is felszállnak, három öregasszony, s amikor egyikük megpillantja a koporsóból kilógó kezet, felsikolt, kísértetet vél látni, mind leugranak a kocsiról. A falvakban elterjed a hír: kísértetek járnak; ez a babonás hangulat akadályozná is a termelőszövetkezetek kialakulását, ha a falusi pártszervezet nem kezdene harcot ellene. Így azonban kiderül az igazság, s a leleplezés éppen a termelőszövetkezeti mozgalmat s a felvilágosodást szolgálja. Az ismert erdélyi író új regénye kedvesen, székely ízekkel gazdagon mutatja meg a falu szocialista átalakulásának folyamatát.

Kovács György - Foggal ​és körömmel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - Erdélyi ​tél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - Bakosi Éva - Játék ​az óvodában
A ​játékra úgy tekintünk, mint amely valóban a gyermeknek szabad elhatározásából származó önmegvalósítása : vágyainak, elképzeléseinek, érzelmeinek önkifejezése.

Kovács György - Bakosi Éva - Óvodapedagógia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - Kristófék ​kincse I-II.
Érdekes ​története van a regénynek. Csaknem két évtizede íródott, a háború viharában erre-arra kallódott a kézirat, de megmaradt, évek múltán előkerült, ismét szerzője kezébe jutott, és ekkor nála hevert, mert új életünk ezernyi feladata közepette nem volt érkezése elővenni és átlapozni a vaskos kéziratköteget. A művön nem kellett változtatni, sem elvenni belőle, sem hozzátenni. A 18 éve befejezett regény mondanivalója ma tisztábban visszahangzik, mint megírásakor, tisztábban és világosabban, mert az olvasók értőbbek és látóbbak, és ha annak idejét elsősorban a cselekményesség és a fordulatosság -tehát a formai elemek- kerültek volna bele a történet sodrában, ma ezentúl és ezen felül a két világháború erdélyi hiteles körkép ragadja meg értelmüket s készteti őket értelmi azonosulásra is az íróval, aki minden sorával az emberi korszakelítélését szuggerálja.

Kovács György - Bakosi Éva - Óvodapedagógia ​II.
A ​kötet a játékot, a gyermek elsődleges tevékenységét, önmegvalósítását, vágyainak, érzelmeinek kifejező eszközét tárgyalja elméleti szempontból, illetve az óvodapedagógia szemszögéből.

Kovács György - Bakosi Éva - Játékpedagógiai ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - A ​vadak ura
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - Heltay István - A ​mezeinyúl
Ön, ​Kedves Olvasó egy olyan könyvet tart a kezében, amelynek sorait a szerzők 1984-ben jegyezték le, s a Kiadó 1985-ben jelentette meg. Még abban az évben nívódíjban részesült. Azóta eltelt néhány év és az első kiadás - a szerzők nem kis örömére -, elfogyott. A második kiadás előkészítésekor - eredendő szándékunk ellenére - be kellett látnunk, hogy csak változatlan kiadást engednek meg a körülmények. Nem tudtunk azonban elmenni néhány, mindenképpen változtatást igénylő kérdés mellett Így aztán apróbb korrekciókra mégis sor került, amelynek eredményeként mégis aktuálisnak és időszerűnek mondható ez a kiadás is. Reméljük, hogy az újbóli megjelentetésével valóságos hiányt pótolunk, és könyvünk a megcélzott olvasótábor számára hasznos olvasmánnyá válik. Hazánk tájain a mezeinyúl az egyik legközönségesebb vadászható emlős. Mint növényeket fogyasztó szervezet, fontos szerepet tölt be a különböző ökológiai rendszerekben, s mint vadászható faj, nagy érdeklődésre tarthat számot a magyar vadászok körében. Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején vészharangot kongattak megmentésére. Ekkor sokan azt hitték, hogy a mezeinyúl is a fürj és a fogoly sorsára kerül, s csak elvétve találkozhatunk majd egy-egy példánnyal a természetben. Szerencsére a helyzet mégsem vált ennyire veszélyessé. A mezeinyúlról az utóbbi időben számtalan újdonságot tudtunk meg. Ez talán arra vezethető vissza, hogy a kutatók figyelme - éppen a más országokban is tapasztalt létszámcsökkenések miatt - előszeretettel terelődött erre a vadra.

Kovács György - Bakosi Éva - Óvodapedagógia ​II.
A ​kötet a játékot, a gyermek elsődleges tevékenységét, önmegvalósítását, vágyainak, érzelmeinek kifejező eszközét tárgyalja elméleti szempontból, illetve az óvodapedagógia szemszögéből.

Farkas Árpád - Kovács György - Fodor Sándor - Beke György - Bővizű ​patakok mentén
Egy ​évtized aránylag rövid idő, de olykor történelmivé avatják a benne sűrűsödő események. Ilyen sorsalakító jelentőségű volt parasztságunk életében a mezőgazdaság szocialista átalakítása is, melynek tízéves évfordulójára emlékeztünk 1972 tavaszán. Ebből az alkalomból négy író riportja állt össze kötetté, azoké, akik eddig is megosztották velünk a falu gondját, örömét. A tényfeltáró valóságirodalom jegyében fogant riportok beszámolnak eredményekről, változásokról, gondokról. Az évforduló újabb alkalmat kínált a szerzőknek arra, hogy az eltelt tíz év távlatában nyomon kövessék parasztásunk szocialista létformájának kibontakozását, összegezzék az eredményeket, s ha olykor számadatokat is megvallatnak, ezt csak azért teszik, hogy még beszédesebben példázzák, keressék a továbbhaladás és a kiteljesedés útját. Kötetünkkel a Maros megyei Ákosfalva, a Hargita megyei Kászonfeltíz, a Kovászna megyei Szépmező és Erdővidék, a moldvai csángó lakta falvak mezőgazdasági termelőszövetkezeteiről adunk híradást.

Kovács György - Mesék ​a nagy háborúból
Kovács ​György 1875-ben a Somogy megyei Kastélyosdombón született, árva gyermekként nevelkedett, iskolába nem járt, felnőtt korában pásztoroktól tanult meg írni-olvasni. Az I. világháborút a magyar királyi pécsi 19., majd a budapesti 30. honvéd gyalogezred közkatonájaként szolgálta végig, bejárva az orosz, román és az olasz frontot. Harctéri naplója egymásba fonódó meseszerű történetekként eleveníti meg az első világháború eseményeit. Azonban csak a stílus Háry János-i, a leírt tartalom maga a háború drámai és naturális valósága, ahogy azt Kovács György és sok millió társa 1914 és 1918 között átélte. A szerző a szöveg mellett, hol azok illusztrálására, hol azoktól függetlenül, rajzokat is készített. A napló gazdag, naiv népi ábrázoló művészet körébe sorolható képi anyaga önmagában is különleges. A fronton szabadidejében alkotó Kovács György az írás és a rajzolás segítségével egy másik világba ringathatta magát. 100 év múltával a kötet és a képek megjelentetésével most velünk teheti ugyanezt.

Kovács György - Aranymező
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács György - Állat ​az embernek üzen
A ​szerző ebben a könyvében az ember és a kutya viszonyrendszerének egy egészen speciális oldaláról mutatja be a sportkutya kiképzéséhez elengedhetetlen elméleti alapvetéseket.

Kovács György - Kergető ​szelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók