Ajax-loader

Vass László könyvei a rukkolán


Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László - Magyarország politikai évkönyve 1988
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László - Magyarország évtizedkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lékó Zoltán - Hajdu Nóra - Vass László - Sándor Péter - Kégler Ádám - Lobbi kézikönyv
Kedves (leendő) Lobbista! Ön egy páratlan kötetet tart a kezében: először jelent meg Magyarországon - és ismereteink szerint Európában - kézikönyv a lobbizásról. Az előszóban a kötet születésének körülményeiről szeretnénk Önt tájékoztatni. A főszerkesztő és a szerkesztők együttműködését többéves, a lobbizással összefüggő szakmai kapcsolat jellemzi. A szerkesztők közül néhányan az első magyarországi posztgraduális lobbiszakértő-képzés kitalálói és szervezői. A szerkesztők közül többen részt vettek az első hazai lobbitörvény-tervezet kidolgozásában. Több szerkesztőtárs diplomamunkáját, illetve PhD-dolgozatát írta a lobbizás témaköréből. Ezeknek az oktatási, kutatási és közéleti tapasztalatoknak összegzéseként alakult ki a kötet koncepciója, konkrét szerkezete. A kötet létrehozása során a szerkesztők támaszkodtak az immár 1988 óta, tizennégy éve folyamatosan megjelenő Magyarország politikai évkönyve c. sorozat tapasztalataira is. (A 2001. évről szóló kötet a hazai lobbizással kapcsolatos, egy évtizedre visszamenő sajtószemlét és a lobbitörvény-tervezet fogadtatásával összefüggő sajtóválogatást is tartalmaz.) Az Első Magyar Lobbi Szövetség 2002. évi megalakulása is serkentőleg hatott a kötet létrehozására.A kötet kézikönyv jellegét szolgálja, hogy külön foglalkozik a fogalmi és történeti összefüggésekkel, jelentős teret kap a nemzetközi gyakorlat és szabályozás bemutatása, a legrészletesebb fejezet a hazai gyakorlat leírása, és rendkívül gazdag a dokumentumokat tartalmazó rész.

Dr. Pupek Emese - Vass László - A ​politikatudomány alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vass László - Molnár Magda - A ​klasszikus férficipő
A ​kötetből lépésről lépésre ismerhetjük meg a több ezer éves múltra visszatekintő cipészmesterséget, mely szigorúan ragaszkodik a hagyományokhoz, a klasszikus stílushoz, ugyanakkor figyelemmel kíséri a divat változásait is. Melyik típusú cipő milyen alkalomhoz illik? Milyen érzés kézzel készített cipőt viselni? Ez a könyv azoknak szól, akik tudják, hogy az elegancia a cipőnél kezdődik, és akik számára divat és hagyomány egyformán fontos. A szakember és az érdeklődő olvasó egyaránt értékes áttekintést kap e szakmának azokról a megbecsülendő hagyományairól, amelyeket a legjobb cipészműhelyek mindmáig őriznek.

Tóth Szergej - Vass László - Pápuáktól ​a Pioneerig
A ​szegedi generális szövegnyelvészeti iskola kutatási eredményeit közreadó füzetsorozatban e kiadvány szinte "profilidegennek" számít, hiszen olyan hagyományos szempontú, általános kommunikáció- és nyelvelméleti bevezetést, áttekintést nyújt - elsősorban a nem magyar szakos pedagógusjelöltek, illetve a laikusok nyelvelméleti műveltségét szolgálandó -, amely a pápua törzsek dobjeleitől az amerikai Pioneer űrszonda földre juttatott információinak jelentőségéig tekinti át az emberi közlésmódok történetét és mibenlétét. A hasonló tárgyú és célú kiadványtól (l.: Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban, 9508075) némiképp eltérően a Tóth - Vass szerzőpáros munkája elsődlegesen történeti aspektusú: az általános nyelvfejlődés, a nyelvi változások és társadalmi összefüggéseik felől mutatja be vonzóan izgalmas formában a kommunikáció alapfogalmait, a nyelvek keletkezését és rokonságát, az írás történetét, a nyelvi síkok és rétegek, a stílusok természetét, a társas érintkezés verbális elemeit, nyelv és társadalom kölcsönhatásait, valamint a kommunikációelméleti kutatás jövőbeli irányait. A kötet mellőzi a magyar nyelv grammatikai rendszerének ismertetését az általános emberi nyelvi interakciók történetére és mibenlétére irányítja az olvasó figyelmét pontos magyarázataival, frappáns-szellemes példaszövegeivel. Az ábrákkal illusztrált, tárgy- és névmutatóval kiegészített, fejezetenként ajánlott irodalmat is közlő kötet - a kommunikációelmélet és az általános nyelvészet kézikönyvszerű összefoglalása

Kollekciók