Ajax-loader

Fehér Judit könyvei a rukkolán


Fehér Judit - Asszonyok
Valószínűleg ​nem túlozunk, ha azt állítjuk: máig nem hálás pálya a nőíróé. Hasonlóképpen nem túlzás kijelenteni: a múlt századfordulón már az is gyanúsnak számított, ha egy nőnek irodalmi ambíciói voltak. Csak mostanában fordul az érdeklődés e korszak gyakran tragikus sorsú nőírói felé, akik sokszor önmaguk sem hitték, hogy méltó versenytársai lehetnek „erősebb nemhez" tartozó kollégáiknak. Közéjük tartozott a szépséges hevesi leány, Rosenfeld Bella – írói nevén Fehér Judit –, akinek Bródy Sándor egyszerre lett férje és versenytársa. A "nap lovagja" mellett Rosenfeld Bella sok éven át a szó szoros értelmében el- illetve lefojtotta tehetségét. Csak akkor tért vissza az irodalomhoz – amint e könyvből kiderül, saját tehetsége iránt kétségekkel telve –, amikor cáfolhatatlanul bebizonyosodott, hogy házasságuk, annak ellenére, hogy öt gyermek született belőle, eleve elhibázott volt. Csupán néhány év jutott neki írásra: 1908-ban, harminckilenc évesen meghalt. Rövid alkotó korszakában született az e könyvben újraközölt, először 1906-ban megjelent Asszonyok című novellagyűjteménye és néhány más munkája. Mindez annak a családi hagyatéknak része, amelyet Bródy Sándor és Rosenfeld Bella unokájának, Alexander Brodynak az édesanyja őrzött meg. Ebből a hagyatékból származik előző kötetünk is, melynek címe Hunyady Margit. Az a könyv Bródy Sándor első fiának, Hunyady Sándornak édesanyjáról, a neves színésznő-írónőről szól. Mostani kötetünk bizonyos értelemben a történet folytatása. Ez a könyv nem csupán családom történetének egy részlete. Szüleim és nagyszüleim mellett barátaim is részt vesznek benne. Saly Noémi, Csányi Vilmos, Hovanyecz László, John Lukacs és Márton László írásaikkal színesítik a kötetet. Mit tagadjam, igen szerencsés az az ember, akinek ősei regényhősök életét élhették, és aki ilyen barátokkal bír. Alexander Brody Fehér Judit önmagáról: „…szerettem az irodalmat, fiatal létemre majdnem olyan erősen érdekelt, mint a szerelem."

Agócs Tamás - Fehér Judit - Hamar Imre - Horváth Z. Zoltán - Tibeti ​buddhista filozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fehér Judit - Bloggers ​2 coursebook
Háromkötetes ​angol nyelvkönyvsorozat középiskolásoknak (A1-B1) A sorozatot ajánljuk azoknak akik az általános iskolában már tanultak angolul, de ismereteik hiányosak éns átismétlésre szorulnak, akik heti 3-4 órában tanulják az angol nyelvet átlagos tempóban, akik a középszintű érettségire készülnek.

Fehér Judit - Kiss Dorottya - Máthé Orsolya - Réthy Katalin - Szilágyis Krisztina - Czúcz Bálint - Hegyesi József - Vetőmag-önellátás ​a gyakorlatban
A ​nagyszüleink még saját kezűleg állítottak elő maguknak mindent, amire szükségük volt. Legelsők között az élelmiszert, amelyet a saját kertjükben termeltek fáradságos munkával, de nagy lelkesedéssel. A szabadban végzett munka és a teremtés öröme olyan természetes volt számukra, mint a levegővétel. Az évszakok - s vele együtt a természet - változásán keresztül megfigyelhető évről-évre ismétlődő folyamatok az élet végtelen körforgására emlékeztették őket, amelynek ők is részesei voltak. A magokból minden évben új életek hajtottak ki, majd a buja növekedést és a minőségi változást magával hozó érést követően jött a betakarítás - az ünneplés ideje -, melyet a visszavonulás és a felkészülés nyugodt időszaka követett. A kertben egy év alatt lezajlott az év kicsiben... Az emberek "nagy" élete pedig a sok kicsi kerti évből tevődött össze, magában hordozva a folyamatos újjászületéshez szükséges tudást a jövőt jelentő magok saját kezű begyűjtésén és használatán keresztül. Ezt a tudást szeretnénk átörökíteni a jövő embereinek... 2020. esztendő, Szent Jakab hava

Fehér Judit - Bloggers ​2 workbook
Háromkötetes ​angol nyelvkönyvsorozat középiskolásoknak (A1-B1) A sorozatot ajánljuk azoknak akik az általános iskolában már tanultak angolul, de ismereteik hiányosak és átismétlésre szorulnak, akik heti 3-4 órában tanulják az angol nyelvet átlagos tempóban, akik a középszintű érettségire készülnek.

Fehér Judit - Your ​Exam Success, Workbook
A ​tankönyvcsomagot a középszintű érettségi vizsga előtt álló 12. évfolyamos tanulók számára fejlesztette a kiadó. Új anyagot nem tanít, célja, hogy az előző évek során tanultak szisztematikus átismétlésével, összefoglalásával, valamint az érettségi típusfeladatainak bemutatásával és gyakoroltatásával célirányos vizsgafelkészülést biztosítson. A tankönyv az érettségi valamennyi témakörét felöleli, és lefedi a vizsgán elvárt lexikai és nyelvtani követelményeket nagy hangsúlyt helyezve az érettségin is kiemelt fontosságú nyelvi készségek gyakoroltatására. Mivel az egyes fejezetek nem épülnek egymásra, feldolgozásuk tetszőleges sorrendben, a tanulócsoport igényeihez alkalmazkodva történhet. A munkafüzet a könyvvel szerves egységet alkot. Feladatai között - a szókincs és nyelvtan mellett - nagy hangsúllyal szerepelnek készségfejlesztő gyakorlatok. is. A feladatok jelentős részben követik az érettségi vizsga feladattípusait. A munkafüzet is tartalmaz CD mellékletet és valamennyi tankönyvi fejezethez tartozik egy 8-10 oldalas munkafüzeti egység, amely két nagy részből tevődik össze: az első a tanórák anyagához nyújt további gyakorlási lehetőséget, a második pedig egy kifejezetten az érettségi feladattípusait felvonultató, a négy nyelvi készséget tesztelő rész. A nyelvtani, olvasási és írott szövegalkotási feladatok nagy része a munkafüzetben kapott helyet, de szókincs, beszéd és hallott szövegértési feladatok is szép számmal találhatók is. A munkafüzet végén megtalálható a nehezebb feladatok megoldási kulcsa, valamint a munkafüzet és tankönyv összes hallott szövegértési feladatának átirata, így az anyag önálló tanulásra, ismétlésre, gyakorlásra is alkalmas.

Fehér Judit - Nágárdzsuna
A ​könyv Nágárdzsuna szanszkrit nyelven írt verseinek és azok magyar értelmezéseinek kötete.

Fehér Judit - Bloggers ​1 coursebook
A ​háromkötetes új angol nyelvkönyvsorozat kezdő kötete középiskolásoknak, A1-B1 szinten. Azoknak a diákoknak ajánljuk, akik már általános iskolában tanultak angolul, de ismereteik hiányosak, átismétlésre szorulnak, heti 3-4 órában tanulják a nyelvet átlagos tempóban, és céljuk a középszintű érettségi elérése. Az 1. kötet jellemzői: rendszerez, tananyaga megfelel az áltagos magyar diák tempójának, érdeklődésének; érdekes, motiváló feladatokat tartalmaz a hagyományos anyagrészekhez is. Kiemelt figyelmet fordít a magyar diákok számára nehézséget okozó területekre; egyszerű magyar nyelvű magyarázatokkal segíti a tanulást; fonetikai átírással bővített angol-magyar szószedetet tartalmaz; a munkafüzetben tematikus szószedet és példamondatok segítik a szótanulást, támogatja az otthoni önálló tanulást: a fejezetek végén ismétlő leckék találhatók, tanulási tippekkel. Az oktatócsomag részei: tankönyv és munkafüzet CD-mellékletekkel, tanári kézikönyv, tanmenet és egyéb kiegészítők a kiadó honlapján.

Fehér Judit - Your ​Exam Success, Coursebook
A ​YES oktatócsomagot (tankönyv, munkafüzet, 3 db audio-CD) az angol középszintű érettségire készülő, 11-12. évfolyamos diákok számára fejlesztettük ki. Célja, hogy a középiskola során tanultak szisztematikus átismétlésével, összefoglalásával, valamint az érettségi típusfeladatainak bemutatásával és gyakoroltatásával célirányos vizsgafelkészülést biztosítson, valamint vizsgarutint, jártasságot adjon. A YES tankönyvcsomag megfelel a középszintű érettségi vizsga (B1) követelményeinek, mivel a vizsgán elvárt összes témát, fogalomkört és kommunikációs szándékot tartalmazza. A YES ötvözi egy hagyományos kurzuskönyv és egy érettségire felkészítő gyakorlókönyv tulajdonságait: tematikus fejezetekből áll, amelyek anyagát az érettségi követelményeit szem előtt tartva dolgozza fel. Mivel ez egy összefoglaló, szintetizáló tankönyv, a fejezetek nem épülnek olyan szorosan egymásra, mint egy megszokott nyelvkönyvben, ezért feldolgozásuk a tanulócsoport igényeitől függően, tetszőleges sorrendben is történhet.

Fehér Judit - Bloggers ​1 workbook
háromkötetes ​új angol nyelvkönyvsorozat kezdő kötete középiskolásoknak, A1-B1 szinten. Azoknak a diákoknak ajánljuk, akik már általános iskolában tanultak angolul, de ismereteik hiányosak, átismétlésre szorulnak, heti 3-4 órában tanulják a nyelvet átlagos tempóban, és céljuk a középszintű érettségi elérése. Az 1. kötet jellemzői: rendszerez, tananyaga megfelel az áltagos magyar diák tempójának, érdeklődésének; érdekes, motiváló feladatokat tartalmaz a hagyományos anyagrészekhez is. Kiemelt figyelmet fordít a magyar diákok számára nehézséget okozó területekre; egyszerű magyar nyelvű magyarázatokkal segíti a tanulást; fonetikai átírással bővített angol-magyar szószedetet tartalmaz; a munkafüzetben tematikus szószedet és példamondatok segítik a szótanulást, támogatja az otthoni önálló tanulást: a fejezetek végén ismétlő leckék találhatók, tanulási tippekkel. Az oktatócsomag részei: tankönyv és munkafüzet CD-mellékletekkel, tanári kézikönyv, tanmenet és egyéb kiegészítők a kiadó honlapján.

Kollekciók