Ajax-loader

B. Élthes Eszter könyvei a rukkolán


B. Élthes Eszter - Óda ​az erotikához
Szeretném ​hangosan kikiabálni: nem szégyellem, hogy: - nem járok nudista strandra, - nem fürdök még félmeztelenül sem, - nem tartom modernnek, sőt nagyon is elítélem ezt a mindinkább elterjedő újabb szokását túlcivilizált világunknak, - nem rajongok a homoszexuálisok agresszivitásáért, - nem tudom elviselni, sőt rombolónak tartom a mindent és mindenkit demoralizáló kulturális áramlatot, - féltem a világot, az utánunk jövő nemzedéket a mi erkölcseinktől. Szeretnék újra szorongás nélkül szórakozni barátaimmal, régi barátokkal, anélkül, hogy azzal a meglepetéssel számolnom kellene, régi ismerőseim mikor vetkőznek meztelenre mellettem. Szeretnék újra társaságban lenni, ahol nem tartanak reménytelenül konzervatívnak.

B. Élthes Eszter - Óda ​a szellemhez avagy Az emberiség védelmében
"Rendületlenül ​hiszem, s e könyvet is ezzel a céllal adom ki, hogy a mai kor emberét szellemi tespedtségéből való felrázással lehet e világ visszásságainak felismerésére, s ezzel az igaz, jobb út keresésére rávezetni" - írja könyvének vége felé a szerző. Élthes Eszter munkája sajátos fejlődéstörténet, melyben kora ifjúságától máig rajzolja fel Isten keresésének, megtalálásának és követésének útját. Ebbe a keresésbe belefér az evangélikus vallásból a katolikusba való átmenet is. Az Istent kereső ember kételyei sokkal természetesebbek, mint az igehirdetőkkel való perlekedése. Ebben a munkájában gyakori a perlekedés; nem tudja elfogadni a szerző a "magukat kereszténynek valló papok és teológusok" olyan magatartását, mely szerint a szószékről hirdetik az evolúciót. Szerencsére a modern egyház a tudomány eredményeit is tiszteletben tartja, él vele, felhasználja, és nem kívánja híveitől ezek megtagadását. - A munka azok számára ajánlható, akik kíváncsiak egy sajátos életútra, a vallás keresésének egyféle formájára.

B. Élthes Eszter - A ​pokol országútján
B. ​Élthes Eszter korábbi két könyve - a szexualitás, illetve az erkölcs védelmében írott ódája - nagy siker volt. A szerző ezúttal vallásfilozófiai témát választott. Egymás után teszi fel az új évezredben egyre sürgetőbbé váló kérdéseket az igazsággal, a szeretettel, Isten létével, életünk minőségével kapcsolatban. A könyv írója azonban nem csak kérdez, hanem a válaszokat is megadja, méghozzá igen elmélyült módon és elfogadott forrásokra alapozva. A bibliai tények figyelembevételével megfogalmazott végkövetkeztetés szerint igenis létezik pokol, s mai rideg világunkban - ahol farkastörvények uralkodnak, ahol kihalóban vannak az érzések - egyre többen haladnak az oda vezető úton. Ám a döntés mindenkinek saját joga, elindulhatunk a mennyország felé is, s megmenekülhetünk a pokol emberi aggyal elképzelhetetlenül szörnyűséges kínjaitól.

B. Élthes Eszter - Férjem, ​a Komédiás
Feri ​egész életében szerelmes volt. Mindig azt hangoztatta: szerelem nélkül nem érdemes élni. Igaz, ehhez azt is hozzátette, hogy nemcsak egy nőbe lehet szerelmes az ember, hanem a hivatásába is. Ma már érettebb fejjel, jobban átlátva az elmúlt éveket, úgy gondolom, hogy Ferinek azért nem volt soha érett, korban hozzá illő nővel kapcsolata, mert valójában soha nem a másikba, hanem mindig magába a szerelembe volt szerelmes. (B. Élthes Eszter)

Kollekciók