Ajax-loader

Kaján Tibor könyvei a rukkolán


Kaján Tibor - Kaján ​Tükör
Kaján ​Tibor minden egyes rajzáról tanulmányt lehetne írni, életművéről pedig monográfiákat. Ez utóbbiak, biztos vagyok benne, el is fognak készülni, jó magyar szokás szerint később, mint illene. Nem lévén szakértő a képzőművészetben, e monográfiák szerzői közé nem iratkozhatom föl, még e mostani Kaján-gyűjtemény előszavában sem merek esztétikai értékelésekbe bocsátkozni. Azzal csitítom lelkiismeretfurdalásomat, hogy erre nincs is szükség: Kaján Tibor karikatúráit nem kell ajánlgatni, aki csak egy kicsit is érzékeny e műfajra, magyarázgatás nélkül is tudja, hogy remekművekben gyönyörködhet. Előszóíróként csak egyetlen kötelességemnek szeretnék eleget tenni: e rajzok, a magyar karikatúra-történet nagyszerű külön fejezetét alkotó remeklések, hétről hétre, immár kilenc esztendeje, az Új Tükörben jelennek meg - hadd köszönjük meg e páratlan teljesítményt nyilvánosan is Kaján Tibornak. Szerkesztői törekvésünk, hogy minden számban adni kell legalább egy olyan művet, amely az átlagos sajtóprodukciókénál átütőbb értéket képvisel. Időnként sajnálkozva kell elismernünk, hogy ez a "vivő anyag" szövegben-képben nem jött össze, s ilyenkor csak azzal tudjuk vigasztalni magunkat; hogy "nem baj, Tibor most is kitett magáért". Ő a mi filozófusunk, akinek a Föld teremtésétől kezdve az emberiséget fenyegető pusztulásig mindenről van gondolata, ő a történészünk, Noétól Einsteinig évezredeket fog át kaján tekintetével, univerzális műbírálóként képzőművészeti, irodalmi, színházi és filmkritikáinkat is feldúsítja, hiányzó külpolitikai rovatunk helyett merészen foglal állást "a nemzetközi élet" szövevényes-kényes ügyeiben, időnként ellágyul, sőt érzelmes, s ilyenkor rajza lírai verseket pótol, máskor moralistaként ítélkezik felettünk, de zord etikák bírói pózai nélkül, megértő bölcshöz illő mosollyal.

Kaján Tibor - Kaján ​Lexikon 259 ábrával
A ​hazai könyvkiadás történetében ez az első egyetemes és általános Kaján Lexikon. A mű rövid címszavakban ( + 259 ábra) tárgyalja az emberiség történetét, magyarázza a világ jelenségeit, elemzi a különféle művészeti ágak irányzatait, ezenkívül foglalkozik a mélylélektannal és az űrkutatással is. A lexikon szerzője valamennyi terület hivatott ceruzájú szaktudósa, így a lexikon egyesíti magában a tudományosság és az olvasmányosság erényeit.

Dalmáth Ferenc - Kaján Tibor - Pesti ​panaszkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kaján Tibor - Kaján ​Klinika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kaján Tibor - Szále László - Elrajzolt ​demokrácia
Most ​akkor már bis hundertzwanzig ne foglalkozzunk avval, hogy Kaján Tibor mennyi, hogy "nagy öreg" és egyszersmind "nagy fiatal", még a nagyságával sem kel törődnünk, legalábbis nem külön, elegendő nézni a rajzait, folyamatos kommentárjait a világhoz. E kötet talán úgy foglalható össze: egy civil lábjegyzetei újkori demokráciánkhoz. Neveztük őt már klasszikus polgárnak, úriembernek (amiről már azt sem tudjuk, micsoda): most civilnek. És a polgárt most mondjuk citoyennek. A cím azt állítja demokráciánkról, hogy elrajzolt. Ezt kapásból nehezen tudnánk cáfolni. Ezt az elrajzoltat rajzolja meg Kaján. Megrajzolja, fölrajzolja, lerajzolja, átrajzolja, ide, oda, szét, össze-vissza. Addig rajzolja, amíg meg nem látjuk. Kaján mindent mutat: sajátunkban a gerendát, a másikéban a szálkát, illetve ott a gerendát, itt a szálkát, itt szálkát, ott szálkát, ott gerendát, itt gerendát, vagyis mindent. A citoyen nem csak azt mondja, hogy elrajzolt a demokrácia, hogy elrajzolódott, hogy el van rajzolva, hanem hogy elrajzoltuk, mi, mi rajzoltuk el, mi, magyarok, mi, ennek a demokráciának különféle (és különféle felelősséggel bíró) szereplői. Mindezt nem efféle fontoskodó szavak mondják el, hanem rajzok, könnyű, elegáns, beleérző, finom, éles képek, képek, melyek karikatúrák. Nevetni fogunk tehát a könyvet lapozgatva, és ha, ellentétben szokásainkkal, nem csapjuk be magunkat, tudni fogjuk: magunkon. Ez volna az első lépés. Esterházy Péter

Kaján Tibor - Meglepő ​táblák
Kaján ​Tibornak mindig eszébe jut mindenről valami vicces, és rögvest rajzba önti. Kifejező grafikái mosolyt csalnak mindenki arcára. A művész a napokban töltötte be a 91. életévét.

Balázs-Piri Balázs - Kaján Tibor - Réber László - Sajdik Ferenc - Vasvári Anna - Várnai György - Hegedüs István - Metropolis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kaján Tibor - Zenit ​és radír
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kaján Tibor - Martin József - Karikatúra ​a betűtengerben
Miért ​van szükség karikatúrára a sajtóban? Egyáltalán megtanulható-e a karikatúra rajzolás? Mióta léteznek rajzok a lapokban? Szeretik-e a politikusok a róluk készült rajzokat? Mi a különbség az illusztratív viccrajz és a karikatúra között? Ilyen és hasonló kérdésekre kaphat választ az olvasó, hiszen e kötet arra vállalkozik, hogy számos rajzzal illusztrálva minél több ismeretet nyújtson a karikatúráról mindazoknak, akiket az érdekelhet. Az ismeretek forrása ezúttal nem tudós, hanem a műfaj elismerten legkiválóbb hazai művelője, nemcsak a vonalak mestere, hanem a karikatúra hazai és világtörténetének avatott ismerője, Kaján Tibor, akinek a szavait Martin József jegyezte le.

Kollekciók