Ajax-loader

Rockenbauer Zoltán könyvei a rukkolán


Rockenbauer Zoltán - Márffy ​és múzsái
A ​szerző Csinszka életének Ady Endre halálát követő időszakát mutatja be: ezt a korábban elhanyagolt, ám annál érdekesebb és művekben gazdag periódust. Lapjain megelevenednek a múzsa szerelmei, Babits Mihály és Márffy Ödön, valamint az Ady-per is.

Rockenbauer Zoltán - Márffy
A ​kötet több mint hatvan reprodukciót tartalmaz a festő képeiről, valamint számos fekete-fehér dokumentumfotót; az életrajzot, a képelemzéseket és a szómagyarázatokat Rockenbauer Zoltán írta.

Rockenbauer Zoltán - Csinszka, ​a halandó múzsa
Ez ​a történet temetéstől temetésig tart: Ady ravatalától Csinszka koporsójáig. Az előzményekkel és az utózöngékkel csak annyiban foglalkozom, amennyiben ez feltétlenül szükséges. Nem mesélek el tehát mindent elölről. Boncza Berta személyisége, férfiakra gyakorolt varázsa a maga sokrétűségében nem érthető meg élettörténetének második fele nélkül. A Csinszka-aktát azonban még most sem lehet lezárni. Az első kiadás megjelenése óta sok minden került nyilvánosságra fiókok és archívumok mélyéről. Rockenbauer Zoltán Az első kiadás kritikáiból: "A halandó múzsa elsőrangú szakmunka, és olvasmányos, regényes mű is egyben, többek között azon női praktikáknak köszönhetően, amelyeket az e lapokon újraelevenedő híres nőalakok választottjaik érdekében és riválisaik ellenében bevetettek." Tarján Tamás (kultura.hu) "Az életutat a fellelhető gazdag forrásanyag, az ellentmondó emlékezések alapján rekonstruáló szerző gondosan ügyel arra, hogy a legvitatottabb kérdésekben objektív maradjon, de a könyv egészét áthatja a Csinszka ellentmondásos lénye iránti szeretet." Osztovits Ágnes (Heti Válasz) "A Csinszka által előhívott kérdéskörök közül talán legérdekesebb a Rockenbauer könyvében újra és újra felbukkanó szerepjáték: Csinszka, aki még haláléban is smink mögé rejtette 'igazi arcát'..." Szilágyi Zsófia (Alföld) "A halandó múzsához hasonló, átfogó életrajzi kötet eddig még nem jelent meg, s ha alaposan tanulmányozzuk Rockenbauer Zoltán könyvét, akkor elmondhatjuk, hogy e kivételes személyiséghez méltó összefoglaló pályakép született, melynek konklúziója: 'Csinszak ihlető forrás volt, múzsa maradt halálában is.'" Gajdó Ágnes (Élet és Irodalom)

Molnos Péter - Barki Gergely - Rockenbauer Zoltán - Festők, ​múzsák, szerelmek
Szerelem, ​csalódás, vágy, válás, gyilkosság, rajtakapott szeretők, megcsalás és örök hűség- ezek a szavak szinte soha nem bukkannak fel művészettörténeti könyvekben. A FESTŐK, MÚZSÁK, SZERELMEK című kötet azonban meglepő kivétel: neves kutatók, Molnos Péter, Barki Gergely és Rockenbauer Zoltán szokatlan nyíltsággal mutatják be a 20. századi magyar festészet legnagyobb alakjainak magánéletét, szerelmi viszonyait, azt a kapcsolatot, amelyek a művészek és múzsáik között kialakult. Történelmi és magánéleti drámák, izzó szenvedélyek és csendes, szerelmes hétköznapok titkai tárulnak fel a lapokon, 80 festmény és több mint 130 dokumentumfotó segítségével.

Lőrincz Csaba - Németh Zsolt - Orbán Viktor - Rockenbauer Zoltán - Nemzetpolitika ​'88-'98
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rockenbauer Zoltán - Apacs ​művészet
A ​huszadik század első évtizedének Párizs-élménye meghatározó volt a magyar művészi élet fejlődésére. Ady és Bartók Béla is elragadtatással írt első párizsi útjáról. A magyar művészek vigyázó szemüket Párizsra vetették.

Rockenbauer Zoltán - Márffy ​Ödön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rockenbauer Zoltán - Ta'aroa
Tahiti ​csoda. Az európai kontinensről nézve mindenképpen az. Időről időre az érdeklődés középpontjába kerül azóta, hogy távoli tájakról visszatért tengerészek először hoztak hírt az "Elveszett paradicsomról", ahol a bennszülöttek, e "nemes vadak", a természet bőkezűsége következtében csak a táncnak, dalnak s szerelemnek élnek. A 18. században kialakult Tahiti-kép az évszázadok folyamán mit sem fakult, inkább még idillibbé vált. Azzá tették a szigetvilágban játszódó romantikus regények, Gauguin színpompás festményei, a Bounty fregatt lázadását feldolgozó hollywoodi sikerfilmek képsorai, az utazási ügynökségek prospektusai. A tahiti mitológia része - a legősibb része - ennek a csodának. A polinéz eredetiből fordított teremtésmítosz-ciklus a mitológia és a társadalom összefüggéseire, egy távoli világ titkaira világít rá. A kötet az 1994-ben megjelent mű javított kiadása, kiegészülve "A primitív népek lírai költészete" című írással.

Rockenbauer Zoltán - A ​halandó múzsa
"Ami ​Ady özvegyéről a szak- és ismeretterjesztő irodalomból korábban kihüvelyezhető volt, az jószerivel nem több négy sztereotip tagmondatnál: eldobta az özvegyi fátylat, sikertelenül próbálta megkörnyékezni Babits Mihályt, kisemmizni igyekezett Ady Endre édesanyját, és szeretetlen házasságban élt Márffy Ödönnel. A festő életének és művészetének tanulmányozása, Csinszka írásos hagyatékának, a vele kapcsolatos levelezésnek, valamint a kortársak visszaemlékezéseinek átolvasása azonban nem igazolta e sommás és széles körben elterjedt véleményt." "Ez a történet temetéstől temetésig tart: Ady ravatalától Csinszka koporsójáig. Az előzményekkel és az utózöngékkel csak annyiban foglalkozom, amennyiben ez feltétlenül szükséges. Nem mesélek el tehát mindent elölről. (...) Boncza Berta személyisége, férfiakra gyakorolt varázsa a maga sokrétűségében nem érthető meg élettörténetének második fele nélkül." (A szerző)

Kollekciók