Ajax-loader

Márkus György könyvei a rukkolán


Márkus György - Tordai Zádor - Irányzatok ​a mai polgári filozófiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bence György - Kis János - Márkus György - Hogyan ​lehetséges kritikai gazdaságtan?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márkus György - Metafizika ​- mi végre?
"Hosszú ​története során a metafizika a filozófia megalapozó ága vagy diszciplínája volt. Válsága ezért nemcsak a filozófia diskurzuson belül okoz sajátos problémákat, hanem egyúttal felveti azt a »külső« kérdést is, hogy mi a filozófia szerepe és jelentősége a késő modernitás viszonyai között, s ez olyan kérdés, amely elméletileg elválaszthatatlan a »magaskultúra« korunkbeli sorsának általános problémájáról, és felveti filozófusként viselt gyakorlati felelősségünk kérdését. Ez korántsem jelenti, hogy a választ e válságra valamilyen általános kultúrszociológiában vagy az »elkötelezettségre« tett homályos utalásokban kell keresni: a kulturális funkció és a kognitív tartalom nem különíthető el egymástól. Azt azonban jelenti, hogy a válaszadáshoz filozófiának saját problémáit mint filozófiai problémákat bele kell helyeznie korunk tágabb történeti-kulturális kontextusába, utat kínálva ezzel a kor dilemmáinak és alternatíváinak problematizálásához és (talán) racionalizálásához."

Fehér Ferenc - Heller Ágnes - Márkus György - Diktatúra ​a szükségletek felett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márkus György - Vajda Mihály - A ​Budapesti Iskola
A ​kötet átfogó, bár közel sem minden részletre kiterjedő „pályaképet” vázol fel Lukácsról, oly módon, hogy végigelemzi a XX. század valamennyi releváns filozófiai problematikáját és kérdésfeltevéseit.

Márkus György - Kultúra ​és modernitás
A ​kultúra fogalmának történeti és szemantikai kalandjai, tudományképünk változásai-fordulatai elevenednek meg Márkus György könyvében. A kultúra és a tudomány "karriertörténete" az elmúlt két évszázadban abból fakadt, hogy magába sűrítette a felvilágosodás korlátlan hitét az emberi értelem mindenhatóságában. E hit megrendült, a történet véget ért. Különös módon éppen az önmagát a „kultúra társadalmaként" értelmező modernitásban. A kultúrafogalom és a tudománykép interpretációi Márkus György esszéiben ennek az új helyzetnek, végsősoron korunknak a megértésére tett kísérletek. Kísérletek a megrendült hit paradoxonainak feloldására. A hermeneutika filozófiai problémája ugyanis „mindig a jelen kulturális élet értelemteli mivoltának kritikai kérdőre vonásához kapcsolódik".

Márkus György - Marxizmus ​és "antropológia"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók