Ajax-loader

Kiss László könyvei a rukkolán


Kiss László - A magyar kultúra napja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Zoltán - Kiss László - Outcast
Az ​Outcast című életrajzi kötet Farkas Zoltánnak, az Ektomorf zenekar frontemberének eddigi pályáját mutatja be. Életutat, s egyben sikertörténetet, mely nem csupán a gitáros-énekes főbb életrajzi eseményeiről ad számot, de a neves metálbanda állomásain keresztül a csapat karakterét, helyét a metálszcénában is megrajzolja. Az Outcast egy elhivatott és kitartó cigány fiatalember példátlan karrierjének története, tanúság arról, hogy el lehet jutni egy mezőkovácsházi próbateremből a világhírt jelentő óriás német fesztiválokig s az Amerikai Egyesült Államokig.

Bérczesi Róbert - Kiss László - Én ​meg az ének
már ​átlátok rajtam de nem látok belém én egy univerzális gondolkodóval élek aki folyton boldogabb akar lenni, és nem érti meg, hogy ez nem így működik nem ilyen egyszerű és folytatnám még tovább is van de félbeszakít és azt mondja hogy ez az élet szerinte annyira egyszerű (hiperkarma - ?) A Hiperkarma zenekar énekesének-frontemberének-szövegírójának pályája igen tanulságos: az idén negyvenhárom éves Bérczesi Róbert élete egy poklokat megjárt, erősen magának való fiatalember sajátságos küzdelmeinek története. Nem csupán a kábítószerekkel démoni csatát vívó tehetséges művész élettörténete bontakozik ki, de korrajzot is kapunk. Egy alföldi kis tanyától a Mecsekig, majd a pezsgő Budapestig utazunk, háttérnek pedig ott a kései Kádár-kor, majd a rendszerváltás környéki és utáni Magyarország. Rengeteg szórakoztató, sokszor meghökkentő anekdotát olvashatunk filmekről, zenékről, zenészekről, miközben bepillantást nyerhetünk egy nagyra hivatott zseni alkotóműhelyébe. Nem csak rajongóknak!

Magay Tamás - Kiss László - Angol-magyar ​diákszótár
ALAPOS ​ – az élőbeszéd szókincse, – 50 000 szótári adat, – brit ,amerikai nyelvhasználat , – segítség az aktív nyelvhasználathoz. FELHASZNÁLÓBARÁT – gyors kereshetőség, – magyarázatok segítik a helyes szóválasztást, – egyszerű, áttekinthető szerkezet, – figyelemfelhívó szimbólumok, – részletes függelék, eltérő színű oldalakon, – önéletrajzi és levélminták TANULÓSZÓTÁR – nyelvvizsgára felkészítő hatékony segédeszköz – az alapszókincs kékkel kiemelve – gyakorisági sorrend – átfogó szakmai és stiláris jelzések – világos nyelvtani információk – nemzetközi kiejtési jelek

Kiss László - Dr. Hudák Annamária - Gellér Balázs - Dr. Lukács Éva - A ​diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban és Magyarországon
Az ​oktatás, a szakképzés, valamint a személyek szabad mozgása között szoros és kölcsönös az összefüggés. Egyfelől az oktatás és a szakképzés keretében szerzett ismeretek, készségek minősége és jellege jelentős hatást gyakorol a személyek mobilitására; másfelől a személyek korlátozásmentes szabad mozgásának egyik fontos előfeltétele, hogy az idegen állampolgárok a mindenkori befogadó állam polgáraival azonos feltételekkel vállalhassanak a képzettségüknek megfelelő állást vagy folytathassák tanulmányaikat.

Kiss László - Ki ​mondta, hogy jó volt
Kiss ​László új könyve a gyermekkor rég nem látott tájaira hív, egy vidéki kisváros majdnem elfeledett világába, egy korba, melyben a lét még belefeledkezést jelentett, ha nem is feltétlen könnyűséget, de magától értetődő otthonosságot. Menteni igyekszik, ami menthető ebből a visszahozhatatlan derengésből, a dolgokhoz fűződő pótolhatatlan közelségből, ami egykor világteremtővé tehetett egy tóparti horgászatot vagy egy gombfocimeccset. Az emlékezés létrehoz egy valóságos, mégis sosem volt világot, a meghiúsult vágyak mindenki számára ismerősnek tetsző helyszínét, az elveszett biztonságét, melynek díszletéül ezúttal a rendszerváltás körüli évek szolgálnak: egy kor a felnőtté válás nehézsége mellett a ránk szakadt szabadsággal is kezdeni kellett valamit. A végeredmény hol nosztalgikusan szép, hol feledhetetlenül vicces, de mindenekelőtt mélyen emberi. Herczeg Ákos

Kiss László - Elfeledett ​főszereplők
Ez ​a könyv olyan egykori játékosokról íródott, akikről kevés szó esik. Akik, ha saját korszakuk vagy saját klubjuk meghatározói is voltak, nem tartoznak a magyar labdarúgás mindenki által ismert szereplői közé, karrierjük fordulatai, a pályafutásukat érintő, sok esetben egyenesen befolyásoló külső események ugyanakkor "mélyfúrás" jelleggel visznek közelebb minket az elmúlt százhúsz év társadalom- és futballtörténetének megismeréséhez. Kik játszottak az első magyar bajnokcsapatban, és hogyan alakult életük a futballbajnoki cím megszerzése után? Hogyan és miért vándoroltak ki futballistáink az első, a második világháború, majd az 1956-os forradalom után, és milyenek voltak egy kiszerződött vagy emigrált magyar labdarúgó külföldi karrierlehetőségei? Milyen volt profi labdarúgónak lenni a húszas-harmincas években, és mi lett a profikkal a pályafutásuk végeztével? Mit tett a két világháború a magyar (futball)társadalommal az egyének és a családok szintjén? Milyen volt sztárnak lenni a két háború között, és milyen veszélyek lestek a hirtelen jött sikertől megrészegült ifjú sztárokra a Kádár-korszak "békeéveiben"? A kötet nem szintetizál, nem ad összefoglaló magyar társadalom- és futballtörténeti áttekintést, de a bemutatott életpályák révén sok fontos részlettel gazdagítja ismereteinket, és természetesen emléket állít a magyar futballtörténelem sok "elfeledett" főszereplőjének

Kiss László - Bevezetés ​az elektrokémiába
A ​könyv az elektrokémia alapvető törvényszerűségeit tömören és megfelelő tagoltságban tárgyalja. Vegyész, kémiatanár, vegyészmérnök, mérnök-fizikus, kohász, gyógyszerészhallgatók oktatásában van fontos szerepe. Ezen túlmenően a kutatás és gyakorlat legkülönbözőbb területein használják az elektrokémiai módszereket: a biológiától a geológiáig, a hidrometallurgiától a korróziós vizsgálatokig, a kémiai analitikától a műkincsek restaulálásáig. Így igen széles azoknak a szakembereknek a köre, akik számára ez a könyv szakkönyvként ajánlható.

Kiss László - Ezüst- ​és porcelánjelzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Kis ​és egyéb világok
Kiss ​László "Kis és egyéb világok" című kötete a kortárs magyar irodalom közelmúltbeli teljesítményét teszi mérlegre nyitottan, élesen, szellemesen. Gyűjteményével a szerző 2010-ben elnyerte az MTA "Az év pedagógus kutatója" díját.

Kövecses Zoltán - Magay Tamás - Kiss László - Angol-magyar ​/ Magyar-angol szótár
A ​legfontosabb 19 000 címszó kezdő és haladó nyelvtanulóknak a sikeres nyelvvizsgához, érettségihez. -az élőbeszéd szókincse -modern szókészlet, példák és kifejezések -segítség az aktív nyelvhasználathoz -egyszerű, áttekinthető szerkezet -nélkülözhetetlen segítség a sikeres egy- és kétnyelvű, A és B típusú nyelvvizsgához, érettségihez.

Malmarits Tamás - Kiss László - 1001 ​Amiga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Szindbád ​nem haza megy
...apa ​meg egyszer a fürdőszoba ablakát ütötte, amikor hazajött a kocsmából, seprűvel, mert hatodika volt, december, és én tényleg elhittem, hogy a Mikulás az, s bizonyára nem hevertem ki aznap éjszaka a csalódást, mert hajnalig hánytam az idegtől, bár nagyon jól tudom, hogy nem lett volna szabad túlértékelnem a dolgot, nagyon jól tudom, hogy az élet ilyen, hogy gyakran éri az embert csalódás, mindenesetre anya pszichiáterhez is küldött, de most már nagyjából jól vagyok, ezredes úr, most már, mondhatom nyugodtan, rózsaszínben látom a világot, ami, ugye, a legpocsékabb szín, és már telefonáltam a haveroknak, hogy mi legyen, mit lehet ilyenkor tenni, amire ők azt mondták, hogy az idő mindent begyógyít, de, kérdem én, ezredes úr, hogyan gyógyíthatna be bármit is az idő, mert, ezredes úr, nehogy már az ökör szántsa a hajtót, egyébként ha már az időről: a horgászathoz, ezredes úr, szenvedni kell, baromi sokat kell szenvedni, tudod, fagyoskodni kell télen, és meg kell dögleni az augusztusi kánikulában, remélem, ezredes úr, érthető, és akkor a hal még nem is a végeredmény, mert minden csak az után jön, minden, drága ezredes úr...

Kiss László - Doleo ​– ergo sum
Doleo ​- ergo sum: szenvedek - tehát vagyok. Kiss László orvostörténész, a történettudományok kandidátusa, aki 1997-ben megjelent _Kínok tövisében (Nagy emberek - hétköznapi kórok)_ című könyvében a magyar irodalom jeles alkotóinak betegségeit s azok hatását dolgozta fel az alkotók műveire, iker-könyvében most világirodalmi kalandozásra hívja olvasóit. Ismét az orvos- s kultúrtörténész szemével elemzi a híres írók patográfiáját, azaz kórtörténetüket: _kórrajzukat a korrajzban_. Meggyőződése, s erre kívánja olvasmányos, közérthető stílusban az olvasót rávezetni, hogy a nagy francia írónak, Stendhalnak volt igaza, aki szerint a "nagy emberek életrajzának egy részét orvosaiknak kell szolgáltatniuk". A kötet öt világirodalmi nagyság - Jack London, Guy de Maupassant, Ernest Hemingway, Lev Tolsztoj, Johann Wolfgang Goethe - patográfiáját tárgyalja.

Kiss László - Magay Tamás - Magyar-angol ​szótár / Hungarian-English dictionary
ALAPOS ​- 50 000 szótári adat - brit, amerikai nyelvhasználat - gyakorisági sorrend - világos nyelvtani információk - nemzetközi kiejtési jelek. FELHASZNÁLÓBARÁT - egyszerű, áttekinthető szerkezet - gyors kereshetőség - magyarázatok a helyes szóválasztáshoz - átfogó szakmai és stiláris jelzések szimbólumokkal kiegészítve. NYELVVIZSGÁZÓKNAK

Fábián István - Kiss László - 1001/5 ​játék C64/128
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Szécsi György - 1001/3 ​játék C64/128
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Kiszely Gyula - Vajda Pál - Magyarország ​ipari műemlékei / Industrial Monuments in Hungary
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Lacza Tihamér - Ozogány Ernő - Zsinórpadlás
A ​nagyközönséget mindig is izgatta: milyenek a kiválasztottak, az igazi tudósok, akiknek megadatott a nagy igazságok felismerésének képessége. E kötet rövid történetei őket hozzák közelebb az olvasóhoz. Nem magánéletük titkait firtatják; azt próbálják meg bemutatni, milyen körülmények között, mely úton jutottak el legfontosabb felfedezéseikhez. Akárcsak a drámai alkotások esetében, a tudomány nagy színpadán is egymást követik az események. A szerzőhármas ezúttal sajátos nézőpontot választott: nem a néző, hanem a beavatott, mint­egy a színházi ember szemszögéből mutatja be, ami ezen a színpadon zajlik. Mint amikor a műszaki személyzet a zsinórpadlásról követi figyelemmel az alatta levő színpad eseményeit. Ez a sajátos látásmód, a háttéremberek szemléletmódja sugallta e kötet címét, olykor különös történeteit és egész szellemiségét.

Kiss László - Magay Tamás - Angol-magyar ​szótár / English-Hungarian dictionary
ALAPOS ​- 50 000 szótári adat - brit, amerikai nyelvhasználat - gyakorisági sorrend - világos nyelvtani információk - nemzetközi kiejtési jelek. FELHASZNÁLÓBARÁT - egyszerű, áttekinthető szerkezet - gyors kereshetőség - magyarázatok a helyes szóválasztáshoz - átfogó szakmai és stiláris jelzések szimbólumokkal kiegészítve. NYELVVIZSGÁZÓKNAK

Kiss László - Auschwitzi ​napló / Auschwitz Diary
Kiss ​Lászlót családjával együtt Seregélyesről hurcolták el. Az, amit Auschwitzban átélt, nem a megszokott fogolysors volt, hiszen volt egy ikerbátyja is, és így valamivel kedvezőbb körülmények közé került a két testvér. Fivére így sem élte túl a megpróbáltatásokat. László lágerbeli élményeit már 1945 májusában papírra vetette, majd 2003 elején kiegészítésekkel látta el visszaemlékezését.

Kiss László - A ​térképnek, háttal
KISS ​LÁSZLÓ 1976-ban született Gyulán. Az Erkel Ferenc Gimnázium magyar-történelem szakos tanára, a Bárka folyóirat szerkesztője. A térképnek, háttal kisprózagyűjtemény: leginkább a szerző 2006 óta a Gyulai Hírlapban publikált tárcáit, tollrajzait foglalja magában. Hat ciklus, hat tájegység: Németvároson innen és túl, a foci meg a többiek, rock és egyéb zenék, peca, peca, peca, s persze temetőtől temetőig – élni egy kisvárosban. A TÉRKÉPNEK, HÁTTAL Kiss László harmadik prózakötete.

Magay Tamás - Kiss László - Magyar-angol ​kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Csatahajók ​az első világháborúban
Az ​1906-ban elkészült Dreadnought mérföldkő a hadihajók történetében. Ez volt az első modern csatahajó, a századforduló környéki boldog békeidők alkotása, amikor hitték: az emberek és a technika együtt mindenre képes. E kötet a Dreadnoughtok rövid, de a haditengerészet történetében annál meghatározóbb tündöklését mutatja be számos fényképpel, vázlattal és térképpel.

Kiss László - Dr. Szemerey Zoltán - Hálózati ​transzformátorok üzeme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bérczesi Róbert - Kiss László - Én ​meg az ének
már ​átlátok rajtam de nem látok belém én egy univerzális gondolkodóval élek aki folyton boldogabb akar lenni, és nem érti meg, hogy ez nem így működik nem ilyen egyszerű és folytatnám még tovább is van de félbeszakít és azt mondja hogy ez az élet szerinte annyira egyszerű (hiperkarma - ?) A Hiperkarma zenekar énekesének-frontemberének-szövegírójának pályája igen tanulságos: az idén negyvenhárom éves Bérczesi Róbert élete egy poklokat megjárt, erősen magának való fiatalember sajátságos küzdelmeinek története. Nem csupán a kábítószerekkel démoni csatát vívó tehetséges művész élettörténete bontakozik ki, de korrajzot is kapunk. Egy alföldi kis tanyától a Mecsekig, majd a pezsgő Budapestig utazunk, háttérnek pedig ott a kései Kádár-kor, majd a rendszerváltás környéki és utáni Magyarország. Rengeteg szórakoztató, sokszor meghökkentő anekdotát olvashatunk filmekről, zenékről, zenészekről, miközben bepillantást nyerhetünk egy nagyra hivatott zseni alkotóműhelyébe. Nem csak rajongóknak!

Kiss László - Angol-magyar ​kéziszótár
Kiss ​László a legnevesebb magyar szótárszerkesztők egyike. Ebben a szótárban 34000 szócikk található, könnyű kezelhetőség, modern szókincs, áttekinthető szerkezet jellemzi. Figyelemfelkeltő szimbólumok, pontos nyelvtani adatok, jelentéspontosító magyarázatok, angol és amerikai szóhasználat, stílusminősítések könnyítik a keresést.

Schmidt Endre - Kiss László - 1001/2 ​játék C64/128
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Árnyas ​utcai szép napok
Kilépve ​a redakció ajtaján, nyelvünk lila színre vált, orrunk csatornáiból zöld patakocska csordogál. Az oldaltáskából előkerül a kabát: krúdys, forralt boros, kandalló mellett olvasgatós idők jönnek. A messziségben: alvó kék erdők. Hideglelős, kurta napok elé nézünk. A tótok fővárosa és Gyula közt ingázunk, heti két alkalommal, elég is ennyi, vagy ahogy a bölcs (Attila) fogalmaz: semmit se túlságosan. A 44-es főút farvizén, akár egy megvert sereg, le-szegett fejjel szédeleg a mattsárga kukoricatábla. A tarlók bús düledékein varjak tanyáznak. Egy kanyarban horgásztavat ás portáján a tehetős gazda, mutogatok boldogan, de Attila lepisszeg: sírhely. A busz hátuljában valaki hisztérikusan felnevet. A húskombinát széles futballpályáját üzletközpont nőtte be, alatta, a mélyben, öregfiúk melegítenek, pacal-meccs sörrel; a benzinkutat elhagyva még hallom, ahogy nagyapám kétcsíkos melegítőben fújja a sípot, arca ezüstös suhanás. Előtte Attila, Roli, Zolika és ki egykor én voltam, szánkban vattacukor: unokák, hülyegyerekek.

Kollekciók